بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: خدماتی که توسط «اَمترک» (Amtrak) ارائه می‌گردد

Publications
#F117.16

بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: خدماتی که توسط «اَمترک» (Amtrak) ارائه می‌گردد

این میخانه در مورد سیاست های Amtrak برای افراد دارای معلولیت به شما می گوید. این سیاست ها در مورد دسترسی به ایستگاه ها، قطارها و سایر خدمات است. اگر Amtrak از سیاست ها پیروی نمی کند، این میخانه به شما می گوید که چه کاری انجام دهید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

این میخانه در مورد سیاست های Amtrak برای افراد دارای معلولیت به شما می گوید. این سیاست ها در مورد دسترسی به ایستگاه ها، قطارها و سایر خدمات است. اگر Amtrak از سیاست ها پیروی نمی کند، این میخانه به شما می گوید که چه کاری انجام دهید.

 

سیاست‌های «اَمترک» (Amtrak) برای مسافران دچار معلولیت

امترک سیاست‌های زیر را در خصوص پرهیز از تبعیض در وب‌سایت خود منتشر کرده است:

  • مطابق با قوانین و مقررات ایالتی و فدرال، از جمله قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت (ADA, Americans with Disabilities Act)، امترک هر گونه تبعیض به واسطه معلولیت را در برنامه‌ها، خدمات، و فعالیت‌های خود برای عامه مردم ممنوع می‌داند.
  • امترک ضمن استقبال از مشتریان دچار معلولیت، با کمال میل خدماتی اضافی لازم (مثل خدمات صرف غذا در اتاق یا روی صندلی و کمک برای سوار شدن) را (بدون اخذ هزینه‌های اضافی) به این گونه مسافران ارائه می‌دهد.

https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travel-services/non-discrimination-policy?content=Non-DiscriminationPolicy

همچنین، امترک سیاست‌های ویژه‌ای را درباره مسافران دچار معلولیت منتشر کرده است. این سیاست‌ها شامل موارد زیر است:

قوانین مربوط به ممنوعیت تبعیض به واسطه معلولیت

فصل II از «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت»
ADA, Americans with Disabilities Act)) و قسمت 504 از «قانون توانبخشی» (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 ) مصوب سال 1973 نهادها و سازمان‌های عمومی را از ارتکاب هر گونه تبعیض به واسطه معلولیت اکیداً منع می‌کند.  فصل II به طور خاص امترک را به عنوان یک سازمان عمومی مشمول این قانون معرفی می‌کند، که بدان معنا است که این سازمان نیز تحت پوشش قسمت 504 قرار دارد. به هر حال، بر خلاف اکثر نهادها و سازمان‌های عمومی، که مشمول قوانین و مقررات وضع شده توسط وزارت دادگستری هستند، امترک تحت نظارت قوانین و مقرراتی است که توسط وزارت حمل و نقل وضع می‌گردد. بسته به مسیر قطار، قوانین ایالتی مربوط به ممنوعیت تبعیض مانند «قانون حقوق مدنی اونرو» (Unruh Civil Rights Act) نیز اعمال گردد. 

شکایات اداری

اگر معتقد هستید که امترک به واسطه معلولیت شما مرتکب تبعیض شده است، می‌توانید شکایتی را به امترک یا دفتر حقوق مدنی «اداره فدرال راه‌آهن» FRA, Federal Railroad Administration)) تسلیم کنید.

برای طرح پرسش‌های خود یا تسلیم شکایت، می‌توانید با مسئول هماهنگی ADA امترک تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوه تماس با مسئول هماهنگی ADA در ذیل ارائه شده است:

 https://www.amtrak.com/non-discrimination-policy.

دفتر حقوق مدنی FRA مسئول اجرای مقررات مبارزه با تبعیض وزارت حمل و نقل در زمینه خدمات راه‌آهن است. می‌توانید دستورالعمل‌های مربوط به تسلیم شکایت نزد FRA را در نشانی زیر بیابید:

https://www.fra.dot.gov/Page/P0578.

دادرسی

رسیدگی به تخلفات از قوانین فوق را می‌توان از طریق اقامه دعاوی شخصی نیز انجام داد. لطفاً توجه داشته باشید که قوانین دارای محدودیت‌ مهلت‌هایی مشخص را برای تسلیم شکایت و اقامه دعوی تعیین کرده‌اند، و اگر ظرف مهلت مقرر و در چارچوب محدودیت‌های قانونی اقدام نکنید، ممکن است از حق خود برای رسیدگی به شکایتتان محروم شوید. همچنین، شاید ملزم باشید بر اساس «قانون شکایات مربوط به شبه‌جرم‌های فدرال» (Federal Tort Claims Act) یک شکایت را ظرف شش ماه از تاریخ ارتکاب تبعیض، و قبل از تسلیم شکایت به دادگاه برای مطالبه خسارت، تسلیم کنید. اگر در صدد اقامه دعوا علیه امترک باشید، لازم است درباره این مهلت‌ها با یک وکیل مشورت کنید.