កម្មវិធី Medi-Cal ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យបានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ ឬចាកចេញពីមន្ទីរថែទាំ

Publications
#5392.06

កម្មវិធី Medi-Cal ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យបានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ ឬចាកចេញពីមន្ទីរថែទាំ

ឯកសារ​បោះ​ពុម្ពផ្សាយ​នេះ​ ផ្ដល់​ជូននូវ​ព័ត៌មាន​អំពីកម្មវិធី​នានា​របស់រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​​ ដែល​ជួ​យ​​​ដល់​ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ពិការភាព​ រួមទាំង​កុមារ និង​មនុស្ស​ចាស់​ដែល​ទទួល​បាន​ Medi-Ca​l ស្នាក់​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​របស់ពួកគេ​ ឬ​ត្រឡប់​មកផ្ទះ​ពីមណ្ឌល​ថែទាំ​រយៈពេលវែង​ដូច​ជា​ មន្ទីរ​ពេ​ទ្យ​​​ មន្ទីរថែទាំ និង​ទីកន្លែង​វេជ្ជសាស្រ្ត​ដទៃ​ទៀត​។​

ឯកសារ​បោះ​ពុម្ពផ្សាយ​នេះ​ ផ្ដល់​ជូននូវ​ព័ត៌មាន​អំពីកម្មវិធី​នានា​របស់រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​​ ដែល​ជួ​យ​​​ដល់​ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ពិការភាព​ រួមទាំង​កុមារ និង​មនុស្ស​ចាស់​ដែល​ទទួល​បាន​ Medi-Ca​l ស្នាក់​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​របស់ពួកគេ​ ឬ​ត្រឡប់​មកផ្ទះ​ពីមណ្ឌល​ថែទាំ​រយៈពេលវែង​ដូច​ជា​ មន្ទីរ​ពេ​ទ្យ​​​ មន្ទីរថែទាំ និង​ទីកន្លែង​វេជ្ជសាស្រ្ត​ដទៃ​ទៀត​។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​នានា​ដើម្បី​បន្តស្នាក់នៅក្នុង​ផ្ទះ​ ឬ​ចាកចេញ​ពី​មន្ទីរ​​ណា​មួយ​ អ្នក​អាច​ទាក់​ទង​ទៅអង្គ​កា​រ​ Disability Rights California តាមខ្សែទូរសព្ទឥត​គិត​ថ្លៃ​លេខ (800) 776-5746 ឬ TTY៖ (800) 719-5798។ អ្នកក៏​អាច​ចូល​ទៅ​មើលគេហទំព័រ​របស់​យើង​ខ្ញុំ​បាន​ផង​ដែរ​ តាមរយៈ​ www.disabilityrightsca.org.

A. សេវាគាំពារតាមគេហដ្ឋាន (IHSS)

​កម្មវិធី​សេវាគាំពារតាមគេហដ្ឋាន (IHSS) ផ្ដល់សេវាកម្មជូន​ដល់​ពលរដ្ឋដែល​មានពិការភាព​ រួម​ទាំង​កុមារផង​ដែរ​ ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ពួកគេ​បន្ត​ស្នាក់ដោយ​សុវត្ថិភាព​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ ជា​ជាង​រស់​នៅ​ក្នុងមណ្ឌល​ថែទាំ​រយៈពេលវែង​ដូចជា មន្ទីរថែទាំ​ ក្រុមប្រឹក្សា និងការថែទាំ ឬទីកន្លែង​ប្រភេ​ទ​​​ផ្សេង​ទៀត​។​ IHSS គឺ​ជា​កម្មវិធី​ថែទាំ​នៅ​តាម​ផ្ទះ​នៅទូទាំង​រដ្ឋ និង​ធំជាង​គេ​បង្អស់​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋកាលីហ្វ័រ​ញ៉ា​។​ សេវាកម្ម IHSS ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​នៅ​តាម​ផ្ទះ​របស់​បុគ្គល​ ដោយ​អ្នកផ្ដល់​ការ​​ថែទាំ​របស់​ IHSS។ អ្នក​ផ្ដល់​ការ​ថែទាំ​របស់ IHSS អាច​ជា​សមាជិក​គ្រួសារ​ ឬ​នរណា​ម្នាក់​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​​ដោយ​បុគ្គល​ដែល​ទទួល​បាន​សេវា IHSS។

សេវា IHSS​​ រួមមានជាអាទិ៍​៖

 • សេវាក្នុង​​គ្រួសារ និង​សេវាកម្ម​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​៖ ការ​សម្អាត​ផ្ទះ​ ការ​រៀប​ចំអាហារ​ ការ​បោក​អ៊ុត​ ការ​ទិញ​គ្រឿង​ទេស​ និង​ការ​យក​សម្រាម​ទៅ​ចោល​ជា​ដើម​។​
 • សេវា​ថែទាំ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​៖​ ការ​មុជ​ទឹក​ ការ​បញ្ចុក​អាហារ​ ការ​ស្លៀកពាក់​ ការតុប​តែង​ និង​ការ​សម្អិត​សម្អាង។
 • សេវាអម​វេជ្ជសាស្រ្ត៖​ ជួយ​ដល់​ការ​ចាក់ថ្នាំ ឬ​ការ​បើកថ្នាំ​ឱ្យ​លេប​ ការ​ថែទាំ​ពោះ​វៀន​ និង​ប្លោក​នោម ការ​បញ្ចុក​អាហារ​តាមទុយយោ G-tube ការ​ថែទាំ​រន្ធសុង​ពោះ​វៀន​ធំ​ ការ​សម្អាត​ស្លេស​ ការ​ថែទាំស្បែក​ និង​ការ​ថែទាំ​របួ​ស។​
 • ការ​គ្រប់​គ្រងបង្ការ​៖ ការ​គ្រប់គ្រង​តាម​ដាន​ និង​ការ​ផ្ដល់​ការ​ណែនាំ​​តាម​ពាក្យ​សម្ដី​​ទៅ​លើ​អាកប្បកិរិយា​របស់​បុគ្គល​ ដើម្បី​បង្ការ​របួស​ស្នាម​ ឬ​គ្រោះ​ថ្នាក់ និង​
 • ការ​អម​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ការ​ណាត់​ជួប​ខាង​វេជ្ជសាស្រ្ត​។

ពលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវា IHSS ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​៖​

 • ​ពិការភ្នែក ជា​ជនពិការ​ ឬ​មានអាយុលើសពី 65 ឆ្នាំ ឬ​
 • មានសិទ្ធិ​ទទួល​បានសេវា SSI ឬ Medi-Cal និង​
 • រស់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួន និង​
 • ត្រូវ​ការ​សេវា​ IHSS ដើម្បី​បន្ត​ស្នាក់​នៅ​ដោយ​សុវត្ថិភាព​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​

បុគ្គល​ម្នាក់​ៗ​អាច​ទាក់​ទងទៅកាន់​ការិយាល័យ​ IHSS របស់ខោនធីក្នុងមូលដ្ឋាន​ដើម្បី​ដាក់ពាក្យស្នើសុំ​សេវា IHSS៖ https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices.  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ IHSS អ្នក​អាច​ចូលទៅ​មើលទំព័រ​ធនធានស្វ័យ​​តស៊ូមតិ​សម្រាប់​សេវា IHSS របស់ DRC នៅ៖​ https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-services-ihss ឬគេហទំព័រ​របស់​នាយកដ្ឋានសេវាសង្គមរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Department of Social Services) នៅ៖ https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services.

B. កម្មវិធី​ថែទាំ​ផ្ដាច់មុខ​សម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់​ (PACE)

កម្មវិធី​ PACE ផ្ដល់​ជូន​នូវ​​សេវា​វេជ្ជសាស្រ្ត​ និង​សង្គម​ ជូន​ដល់​ពលរដ្ឋ​វ័យ​ 55 ឆ្នាំ​ និង​ចាស់​ជាង​​នេះ ដែល​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​​ទទួល​បាន​ការ​ថែទាំ​នៅ​មន្ទីរថែទាំ តែ​អាច​រស់​នៅ​ផ្ទះ​បាន​ដោយ​មាន​ជំនួយ​។​  វេជ្ជបណ្ឌិត​ថែទាំ​បឋម​មាន​​ក្រុម​ថែទាំ​មួយ​ក្រុម​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​សម្រប​សម្រួ​ល​​កម្មវិធី PACE និង​សេវាកម្មសហគមន៍​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​​​ ដែ​ល​ត្រូវ​ការ​ចាំ​បាច់​​សម្រាប់​ឱ្យ​បុគ្គល​បន្ត​ស្នាក់​នៅ​ផ្ទះ​បាន​។​  PACE គឺ​ជា​គម្រោង​សុខភាព​មួយ​ដែល​មាន​ក្នុង​​​កម្មវិធី Medi-Cal, Medicare ឬ​ក្នុងកម្មវិធី​ទាំង​ពីរ​ អាស្រ័យ​លើ​ស្ថានភាព​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​។​  PACE ផ្ដល់​ជូន​តែ​ក្នុង​ហ្ស៊ីបកូដ​ជាក់លាក់​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ប៉ុណ្ណោះ​។ មិនអាច​ទទួល​បាន​ទាំង​សេវា IHSS ទាំងសេវា PACE ក្នុង​ពេល​តែមួយ​បាន​ទេ​។​  ក៏​ប៉ុន្តែ​ PACE ពុំ​បាន​ផ្ដល់​ជូន​សេវាថែទាំ​តាមផ្ទះ​ដូច​គ្នា​នឹង​សេវា IHSS ឡើយ​។​

​ដើម្បី​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ បុគ្គល​ម្នាក់​ត្រូវ​៖​

 • ​មានអាយុចាប់ពី 55 ឆ្នាំ ឡើងទៅ​
 • មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​កា​រថែទាំ​នៅមន្ទីរថែទាំ
 • អាច​រស់​នៅ​ដោយ​សុវត្ថិភាព​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ដោយ​មាន​ការ​ជួយ​គាំ​ទ្រ​ និង​
 • រស់​នៅ​ក្នុង​ហ្ស៊ីបកូដ ដែល​​ទទួល​បាន​សេវា​ពី​គម្រោង​ PACE ក្នុងមូលដ្ឋាន​។​ បញ្ជីគម្រោង PACE រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និងលេខកូដតំបន់ អាច​ស្វែង​រក​បាននៅ​ http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/​PACEPlans.aspx.

Medi-Cal និង​ Medicare ជា​អ្នក​ចេញ​ថ្លៃ​សេវា​ PACE។  ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ Medi-Cal មាន​សិទ្ធិ​​ទទួល​បាន​ PACE ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​។​  ពលរដ្ឋ​ដែ​ល​មាន​តែ​ Medicare អាច​បង់​ថ្លៃ​ក្នុង​ចំណែក​ខ្លះ​នៃ​ប្រាក់បុព្វលាភរ៉ាប់រង​ប្រចាំ​ខែ​ ដែល​ Medi-Cal តែង​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​ជា​ធម្មតា ​សម្រា​ប់​​​ឱ្យ​បុគ្គល​ម្នាក់​ទទួល​បាន​សេវា PACE។​  សម្រាប់​ប្ដី​ប្រពន្ធ​រៀប​ការ​រួច​ ដែលប្ដី/ប្រពន្ធ​ម្នាក់​ត្រូវ​ការ​សេវា PACE ហើយ​ម្នាក់​ទៀត​មិនត្រូវ​ការ​ ដូច្នេះ​អាច​ប្រើ​​​វិធាន​​ស្តីពី​ភាព​ក្រី​ក្រ​​របស់​សហ​ព័​ន្ធ​​​នៃ​កម្មវិធី Medi-Cal ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​ប្ដី/ប្រពន្ធ​​នោះ​ បង្កើត​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ Medi-Cal ដើម្បី​ឱ្យ​ប្ដី/ប្រ​ពន្ធ​ដែល​ត្រូវ​ការ​សេវា PACE អាច​ទទួល​បាន​សេវា​ PACE បាន​។​  វិធាន​​ស្តីពី​ភាព​ក្រី​ក្រ​​របស់​សហព័ន្ធ​​​​នៃ​កម្មវិធី Medi-Cal ជួយ​ប្ដី​/ប្រពន្ធ​​ដែល​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាកម្មផ្សេង​ក្រៅពី​ PACE/Medi-Cal ឱ្យ​បន្ត​រក្សា​ប្រាក់​ចំណូល​និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​​ ​ហើយ​ក្នុង​ពេល​នោះ​ដែរ​ ក៏​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្ដី/ប្រពន្ធ​ម្ខាង​ទៀត​ មានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួល​បាន​ Medi-Cal ផង​ដែរ​​។​

ឧទាហរណ៍​អំពី​​សេវាកម្ម PACE រួមមាន​៖

 • ការថែទាំបង្ការ​ ការថែទាំបឋម និង​ការថែទាំ​វេជ្ជសាស្រ្តឯកទេស​
 • សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត​​សង្គ្រោះបន្ទាន់​
 • ឪសថមានវេជ្ជបញ្ជា​
 • ការ​ថែទាំ​ធ្មេញ​ និង​ភ្នែក​
 • ការ​ព្យាបាល​ដោយចលនា និង​កា​រ​ព្យាបាល​ដោយ​ប្រើវិធីកែ​កម្សាន្ត​
 • ការថែទាំមនុស្សពេញវ័យនៅ​ពេល​ថ្ងៃ​
 • ​សេវា​​សង្គមកិច្ច​​
 • សេវា​ថែ​ទាំ​ផ្ទាល់ខ្លួននៅផ្ទះ​
 • ​​បរិក្ខារពេទ្យ​​ និង​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​
 • ការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​អំពី​អាហារូបត្ថម្ភ​
 • អាហារ​
 • ការ​គាំ​ទ្រ​ដល់​អ្នក​ផ្ដល់ការ​ថែទាំ​
 • ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ទៅ​ចូលរួម​សកម្មភាព​ PACE និង​ការ​ណាត់​ជួប​វេជ្ជសាស្រ្ត​។​

សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​កម្មវិធី​ PACE អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​មើល​ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ​​អំពី PAC​​E របស់ DRC នៅ៖​ https://www.disabilityrightsca.org/publications/programs-of-all-inclusive-care-for-the-elderly-pace-services-for-regional-center ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ​ PACE នៃនាយកដ្ឋាន​សេវា​ថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​​​ (Department of Health Care Services, DHCS) នៅ៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/programofall-inclusivecarefortheelderly.aspx ឬគេហទំព័រ CalPACE នៃ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​នៅ៖ https://calpace.org/.

C. ​​ការ​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិសម្រាប់​សេវានៅ​តាម​ផ្ទះ ​និង​តាម​សហគម​ន៍​​ (HCBS)​

រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធីការ​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិសម្រាប់​សេវានៅ​តាម​ផ្ទះ ​និង​តាម​សហគម​ន៍​​ (HCBS)​ ចំនួន​ប្រាំ​មួយ​។​ កម្មវិធី​កា​រអនុគ្រោះសិទ្ធិ​ HCBS ​គឺ​ជា​កម្មវិធី​របស់ Medi-Cal ដែល​អនុគ្រោះ​ចំពោះ​វិធាន​ជាក់លាក់មួយចំនួន​របស់ Medi-Cal ដើម្បី​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​អាច​ទទួល​បានសេវាកម្ម​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​ការ​ ដើម្បី​រស់នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ ឬ​ក្នុង​សហគមន៍​ជាជាង​រស់​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​ពេទ្យ ឬ​មណ្ឌល​ថែទាំ​រយៈពេល​វែង​។ ការ​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​នីមួយ​ៗ​ដែល​បានពិភាក្សា​នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម នឹង​មាន​តំណភ្ជាប់​ទៅកាន់​ទីកន្លែង​ដែល​អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ការ​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​ទាំង​នេះ​បាន​។​ បុគ្គល​ម្នាក់​​អាចចុះឈ្មោះ​​ក្នុង​ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​​បានតែ​មួ​យ​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​មួយដង​។

កម្មវិធី​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​ទាំង​ប្រាំមួយ​របស់​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា រួមមាន​៖​

 • កម្មវិធី​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​ Medi-Cal (MCWP) ដែលកាលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថា​ សិទ្ធិ​អនុគ្រោះ​ចំពោះ​ជំងឺអេដស៍
 • ​ការ​​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិសម្រាប់​​ការរស់​នៅ​​ដែល​មាន​ការ​ជួយគាំ​ទ្រ​​ (ALW)​
 • ​ការ​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិសម្រាប់​​ជម្រើស​សេវានៅ​តាម​ផ្ទះ ​និង​តាមសហគមន៍​​ (HCBA)​
 • កម្មវិធីសេវា​​​ពហុគោល​បំណង​​សម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់​​ (MSSP)
 • ការអនុគ្រោះសិទ្ធិ​របស់ HCBS សម្រាប់​ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ដល់​ជនពិការ ផ្នែក​លូត​លា​ស់ (HCBS-DD)
 • កម្មវិធី​ស្វ័យកំណត់​ (SDP)

ការអនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​​​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀ​បរាប់​​លម្អិត​​ខាង​ក្រោម​។

អ្នកអាច​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពីការ​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិរបស់​កាលីហ្វ័រញ៉ា​សម្រាប់កម្មវិធី​ Medicaid នៅ៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalWaivers.aspx; និង​ https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demo/demonstration-and-waiver-list/index.html?f%5B0%5D=waiver_state_facet%3A726#content#content#content#content. 

i. កម្មវិធី​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​ Medi-Cal (MCWP) កាលពីមុន​ហៅ​ថា​ សិទ្ធិ​អនុគ្រោះ​ចំពោះ​ជំងឺអេដស៍

កម្មវិធី​សិទ្ធិ​អនុគ្រោះ​ MCWP ផ្ដល់សេវា​ជូន​ដល់​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ​ និង​កុមារ​ដែ​លមានសិទ្ធិ​ទទួ​ល​​បាន​សេវា Medi-Cal ដែលកំពុង​រស់​នៅ​​​ដោយ​មាន​ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ (HIV) ឬ​ជំងឺអេដស៍​ ដែ​ល​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​សម្រាប់​ដាក់​ឱ្យសម្រាក​នៅ​វេជ្ជស្ថានថែទាំ​ ឬមន្ទីរ​ពេទ្យ​ តែអាច​បន្ត​ស្នាក់​នៅ​​​ផ្ទះ​បាន​ដោយ​មាន​សេវា​​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ។​ បុគ្គល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​ការ​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​ចំពោះ​ជំងឺ​អេដស៍​ ​មិនអាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​កម្មវិធី​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ផ្សេង​ទៀត​របស់​ HCBS ឬ​កម្មវិធី​សេវា​ថែទាំដំណាក់កាលចុងក្រោយ​របស់​ Medi-Cal បាន​ឡើយ​។​ ក៏​ប៉ុន្តែ​ បុគ្គល​​អាច​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​​ក្នុង​ពេលដំណាលគ្នា​​ក្នុង​កម្មវិធី​សេវាថែទាំដំណាក់កាលចុងក្រោយ​របស់​ Medi-Cal បាន​។​

សេវាកម្មអនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​របស់​ MCWP រួមមាន​៖

 • ការគ្រប់គ្រងករណី
 • សេវាមើលថែទាំផ្ទះ (សកម្មភាពការងារផ្ទះទូទៅ)
 • គិលានុបដ្ឋានជំនាញ (RN/LVN)
 • ការថែទាំដោយគ្រូពេទ្យថែទាំ 
 • ការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រ
 • អាហារដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះ
 • ការប្រឹក្សាយោបល់អំពី
  អាហារូបត្ថម្ភ
 • សម្ភារៈឧបករណ៍ និងបរិក្ខារ
  វេជ្ជសាស្រ្តឯកទេស
 • ការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទះតិចតួច
 • ការដឹកជញ្ជូនមិនមែនវេជ្ជសាស្រ្ត

បុគ្គលគ្រប់រូប​អាច​ទាក់ទង​ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារអនុគ្រោះសិទ្ធិ​របស់​ MCWP នៅ​កន្លែង​ដែល​ខ្លួន​បាន​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​សេវាកម្ម​៖​ https://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/publications/masters-mtp/part2/aid.pdf.

អ្នក​អាច​ទស្សនា​គេហទំព័រ​បស់​​ DHCS សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​អំពី​ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ MCWP តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ​នៅលើ៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AIDS.aspx. សម្រាប់​ព័ត៌មាន​​ទូទៅបន្ថែម អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​មើលខិត្តប័ណ្ណ ​MCWP របស់​ DRC បាន ​នៅ៖  https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-the-aids-medi-cal-waiver-can-help-you-get-the-care-you-need-at-home-instead-of-in.  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ការ​អនុ​គ្រោះ​សិទ្ធិ​​ MCWP អ្នក​ក៏​អាច​ចូល​ទៅ​មើល​គេហទំព័រ​របស់​នាយកដ្ឋាន​សុខភាព​សាធារណៈ​របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ (California Department of Public Health, CDPH) បាន​ផង​ដែរ​ នៅ៖​ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_care_mcwp.aspx.

ii. ​ការ​​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិសម្រាប់​​ការរស់​នៅ​​ដែល​មាន​ការ​ជួយគាំ​ទ្រ​​ (ALW)​

​ការ​​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិសម្រាប់​​ការរស់​នៅ​​ដែល​មាន​ការ​ជួយគាំ​ទ្រ គឺ​ជា​កម្មវិធី Medi-Cal មួយ​ដែ​ល​បង់​ថ្លៃ​សម្រាប់​ការ​រស់​​នៅដែល​មាន​ការ​ជួយ​គាំ​ទ្រ​ ការ​សម្របសម្រួល​ការ​រស់​នៅ និង​អត្ថប្រយោជ​ន៍​​​​ដទៃ​ទៀត​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ដល់មនុស្ស​ចាស់ ​និង​បុគ្គល​ដែល​មានពិការភាព​ដែល​មានសិទ្ធិ​ទទួ​ល​​បាន​សេវា​ ដែល​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​ទទួល​បាន​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ស្នាក់នៅ​ក្នុង​មន្ទីរថែទាំ​ តែ​សុខ​ចិ​ត្ត​​​រស់​នៅ​ក្នុង​មជ្ឈដ្ឋានរស់នៅ​ដែល​មាន​ការ​ជួយគាំ​ទ្រ​វិញ​។​ សេវាកម្ម​ត្រូវ​បា​ន​ផ្ដល់​ជូន​ទៅ​ឱ្យ​បុគ្គ​ល​​ដែល​រស់​នៅ​ក្នុងវេជ្ជស្ថានថែទាំ​បែបលំនៅដ្ឋាន​សម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់ (RCFE) ឬ​​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​សុខភាព​តាមផ្ទះ​ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ នៅ​ក្នុង​លំនៅដ្ឋានសាធារណៈ​បញ្ចុះ​​​តម្លៃ​។​ បុគ្គល​ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​ទីតាំង​មន្ទីរ ALW ​ត្រូវតម្រូវ​ឱ្យ​បង់ប្រាក់​សម្រាប់​បន្ទប់​និងម្ហូប​អាហារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។​

មន្ទីរ ALW អាច​ស្វែង​រក​បាន​នៅ​ក្នុង​ខោនធី​ដូច​ខាងក្រោម​៖​

 • Alameda
 • Contra Costa
 • Fresno
 • Kern
 • Los Angeles
 • Orange
 • Riverside
 • Sacramento
 • San Bernardino
 • San Diego
 • San Francisco
 • San Joaquin
 • San Mateo
 • Santa Clara
 • Sonoma

ដើម្បី​មានសិទ្ធិទទួ​ល​បាន​ ALW បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​ត្រូវ​៖​

 • មានអាយុ​ 21 ឆ្នាំ​ឡើងទៅ​
 • មានសិទ្ធិទទួល​បាន​ Medi-Cal ​ដោយ​ពុំ​មានការ​ចែករំលែក​ថ្លៃ​ចំណាយ​
 • ត្រូវ​ការ​ការ​ថែទាំ​កម្រិត​គិលានុបដ្ឋាក និង​
 • សុខចិត្ត​រស់​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​រស់​នៅ​ដែល​មាន​ការ​ជួយគាំ​ទ្រ ឬ​លំនៅដ្ឋាន​សាធារណៈ​បញ្ចុះ​ត​ម្លៃ​ នៅ​ក្នុងខោនធីណាមួយ​​ក្នុង​ចំណោម​ខោនធី​ដែល​ផ្ដល់​សេវា​ ALW។

សេវាកម្ម ALW រួមមាន​៖

 • ការសម្របសម្រួលការថែទាំ
 • ការសម្របសម្រួលការថែទាំផ្លាស់ប្ដូរវេជ្ជស្ថានថែទាំ
 • ការបង្កើត/ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការថែទាំរបស់បុគ្គល
 • ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន និងការជួយលើសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
 • ការបោកអ៊ុត
 • ការមើលថែទាំផ្ទះ
 • ការថែទាំគ្រឿងបរិក្ខារ
 • ការថែទាំគិលានុបដ្ឋាកជំនាញនៅចន្លោះម៉ោងជាក់លាក់
 • អាហារ និងអាហារសម្រន់
 • ការជួយបើកថ្នាំពេទ្យដោយខ្លួនឯង
 • ការផ្ដល់ជូន/ការសម្របសម្រួលលើការដឹកជញ្ជូន
 • សកម្មភាពកែកម្សាន្ត
 • សេវាកម្មសង្គមកិច្ច

ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំកម្មវិធី​ ALW បុគ្គល​​អាច​ធ្វើ​ការ​ទាក់ទង​ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារ​សម្របសម្រួ​ល​​​នៅ​ក្នុង​តំបន់​របស់ពួកគេ​បាន តាមរយៈ https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/Care-Coordination-Agencies.pdf.  ប្រសិន​បើ ALW ពេញ​ហើយ​ បុគ្គល​អាច​ស្នើសុំ​ឱ្យគេ​ដាក់​បញ្ចូលទៅ​ក្នុង​បញ្ជី​រង់ចាំបាន​។​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ការ​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិសម្រាប់​​​ ALW អ្នក​អាច​ចូលទៅ​មើល​៖​ http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AssistedLivingWaiver.aspx.

iii. ការ​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិសម្រាប់​​ជម្រើស​សេវានៅ​តាម​ផ្ទះ ​និង​តាម​សហគមន៍​ (HCBA)​ អនុគ្រោះសិទ្ធិ

ការ​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​ HCBA ​ផ្ដល់​ជូន​សេវា​នៅ​តាម​ផ្ទះ និង​តាម​សហគមន៍​ (HCBS) ដើម្បី​ឱ្យ​ពល​​រដ្ឋ​ដែល​មាន​ពិការ​ភាព​​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​សេវា​ អាច​រស់នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​​ដោយ​មានសេវាកម្ម​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​ការ​។​ សេវាការ​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​ HCBA ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​នៅ​តាម​ផ្ទះ​របស់​បុគ្គល​នៅ​​ក្នុង​សហគមន៍​ ជាជាង​នៅ​តាម​មន្ទី​រ​ពេទ្យ​ ឬ​ប្រភេទ​វេជ្ជស្ថានថែទាំ​ដទៃទៀត​។​ កម្មវិធី​អនុ​គ្រោះ​​សិទ្ធិ HCBA គឺ​មាននៅ​ទូទាំង​រដ្ឋ​។​ ស្ថិត​ក្រោមការ​ណែនាំ​​របស់​នាយកដ្ឋាន​សេវាថែទាំសុខ​ភា​ព​​​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (Department of Health Care Services, DHCS) កម្មវិធី​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ HCB​A ត្រូវ​បានគ្រប់គ្រង​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ HCBA ផ្អែក​ទៅ​តាមខោនធី​ ឬហ្ស៊ីបកូដ។ នៅ​ក្នុង​ខោនធីណា​​ដែល​គ្មានទីភ្នាក់ងារ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ទេ នោះ​ DHCS ធ្វើ​ការ​គ្រប់គ្រង​សេវា​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​បាន​ការ​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​នេះ។​ ក្រុម​គ្រប់គ្រង​ការ​ថែទាំ​ ដែល​រួម​បញ្ចូលទាំងគិលានុបដ្ឋាក​ និង​បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច​ផង​ ធ្វើ​កា​រ​បង្កើត “ផែនការនៃការ​ថែទាំ”​ ដែល​មាន​រៀប​រាប់​ពី​សេវាកម្ម​ដែល​បុគ្គលម្នាក់​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ ដើម្បី​រស់​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​។​ វេជ្ជបណ្ឌិត​របស់​អ្នក​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ ក៏​ត្រូវ​យល់​ស្របនិង​សេវា​កម្ម​ដែល​ត្រូវ​ផ្ដ​ល់​ជូន​នោះ​ផង​ដែរ​ ហើយ​ត្រូវ​ចុះ​ហត្ថលេខាលើ “ផែនការ​នៃ​ការ​ថែទាំ”​។​

ដើម្បី​មានសិទ្ធិទទួ​ល​បាន​ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ HCBA បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​ត្រូវ​៖​

 • ទទួល​បាន​ Medi-Cal ឬ​​មានសិទ្ធិ​នឹងទទួល​បាន​ Medi-Cal  ប្រសិន​បើ​ប្រាក់​ចំណូល​និង​​ធនធាន​របស់​ប្ដី/ប្រពន្ធ​ ឬ​ឪពុក/ម្ដាយ មិន​ត្រូវ​បានរាប់បញ្ចូល​ ហើយ​
 • ត្រូវ​ការ​កា​រថែទាំ​កម្រិត​មន្ទីរ​ពេទ្យ ឬមន្ទីរថែទាំ​ (ដូចជា​ មន្ទីរថែទាំ​សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​មធ្យម មន្ទីរថែទាំ​មធ្យម​​​​សម្រាប់បុគ្គល​ដែល​មាន​ពិការភាពផ្នែក​ប្រាជ្ញា/មន្ទីរថែទាំ​​បន្តបន្ទាប់ (ICF-DD/CN) ឬ​មន្ទីរ​ថែទាំសម្រាប់​អ្នក​ជំងឺ​ធ្ងន់)។​

សេវាកម្មអនុគ្រោះសិទ្ធិ HCBA រួមមាន​៖

 • ការគ្រប់គ្រងករណី
 • សេវាមើលថែទាំផ្ទះ
 • សេវាអ្នកជំនួយសុខាភិបាលនៅផ្ទះ
 • ការថែទាំជំនួស
 • សេវាទីជម្រក
 • សេវាអន្តរាគមន៍អាកប្បកិរិយា រួមមានសេវាជំនួយវិបត្តិ
 • សេវាគ្រប់គ្រងការរស់នៅសហគមន៍
 • សេវាពេលថ្ងៃ
 • សេវាមុនធ្វើការងារ
 • សេវាការងារដែលទទួលបានការគាំពារ
 • សេវាទន្តសាស្រ្ត
 • ការព្យាបាលសម្បទាការងារ
 • ការព្យាបាលដោយចលនា
 • សេវាពិនិត្យភ្នែក/កាត់វ៉ែនតា
 • ការចេញវេជ្ជបញ្ជាកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតា និងដងវ៉ែនតា
 • សេវាចិត្តសាស្រ្ត
 • សេវាព្យាបាលការនិយាយ ការស្ដាប់ និងភាសា
 • សេវាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ (FMS)
 • សេវាបំពេញកិច្ចការផ្ទះ
 • ជំនួយសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង
 • សេវាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាម
  សហគមន៍
 • ការភ្សាំទៅនឹងបរិស្ថានដែលអាចចេញចូលបាន
 • សេវាគាំពារតាមគ្រួសារ
 • ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រួសារ/អ្នកប្រើសេវា
 • សេវាចេញចូលលំនៅដ្ឋាន
 • សេវាភ្ជាប់លំនៅដ្ឋានបុគ្គល
 • សេវាលំនៅដ្ឋានបុគ្គល និងការរក្សាសិទ្ធិស្នាក់នៅ
 • ការដឹកជញ្ជូនមិនមែនវេជ្ជសាស្រ្ត
 • ការពិគ្រោះយោបល់អំពីអាហារូបត្ថម្ភ
 • ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបនាគ្រាអាសន្នជាលក្ខណៈបុគ្គល
 • ការថែទាំប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
 • សម្ភារៈឧបករណ៍ និងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្តឯកទេស
 • ចំណាយលើការផ្លាស់ប្ដូរ/ការដំឡើង
 • ការកែច្នៃ និងការកែតម្រូវយានជំនិះ
 • មណ្ឌលដោះស្រាយវិបត្តិសហគមន៍ដំណើរការដោយរដ្ឋ មណ្ឌលគាំទ្រពង្រឹងអាកប្បកិរិយា និងក្រុមដោះស្រាយវិបត្តិតាមទូរសព្ទ
 • សេវាផ្ដល់ការគាំទ្រដិតដល់ (ITS)

ដើម្បី​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ HCBA បុគ្គល​អាច​ទាក់ទង​ទៅកាន់ទីភ្នាក់​ងារ​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​ HCBA តាមហ្ស៊ីបកូដ នៅ៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-and-Community-Based-(HCB)-Alternatives-Waiver.aspx.

ទីភ្នាក់ងារ​​អនុគ្រោះ​​​សិទ្ធិ តំបន់​សេវាកម្ម​
ការទទួលបាន​ TLC ខោនធី Santa Barbara និងផ្នែកខ្លះនៃខោនធី Los Angeles និងខោនធី Orange
(សូមចុចនៅត្រង់នេះ សម្រាប់តំបន់សេវាកម្មដែលកំណត់ដោយហ្ស៊ីបកូដ)
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ឯករាជ្យភាពរបស់មនុស្សចាស់ ខោនធី Alameda និងខោនធី Contra Costa
ការគ្រប់គ្រងការថែទាំសុខភាពនៅតាមផ្ទះ Butte, Glenn, Sacramento, San Joaquín, Shasta, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba, Colusa, Del Norte, El Dorado, Humboldt, Lake, Lassen, Modoc, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Siskiyou, និង Trinity Counties
វិទ្យា​ស្ថាន​​​មនុស្ស​ចាស់​​ San Francisco, San Mateo, San Bernardino, និង Riverside Counties
សេវាសុខភាពតាមផ្ទះ Libertana ខោនធី Kern, Fresno, Kings, Tulare, Madera, Mariposa, Merced, Stanislaus, Tuolumne, San Luis Obispo, Amador, Calaveras, Santa Clara, Santa Cruz, San Benito, Monterey, និងផ្នែកខ្លះនៃខោនធី Los Angeles និងខោនធី Orange
(សូមចុចនៅត្រង់នេះ សម្រាប់តំបន់សេវាកម្មដែលកំណត់ដោយហ្ស៊ីបកូដ)
ដៃគូក្នុងការថែទាំ ផ្នែកខ្លះនៃខោនធី Los Angeles
(សូមចុចនៅទីនេះ សម្រាប់តំបន់សេវាកម្មដែលកំណត់ដោយបញ្ជីហ្ស៊ីបកូដ)
San Ysidro Health ខោនធី San Diego
នាយកដ្ឋានសេវាមនុស្សជាតិខោនធី Sonoma ខោនធី Sonoma
ទីភ្នាក់ងារសម្រាប់មនុស្សចាស់នៃខោនធី Ventura ខោនធី Sonoma

ពលរដ្ឋ​ដែល​រស់​​នៅ​​ក្នុង​ខោនធី​ដែល​ពុំ​បាន​ចាត់​តាំង​ទីភ្នាក់ងារ​​អនុគ្រោះ​​​សិទ្ធិ​ទេ អាច​ទាក់ទង​ទៅកាន់​​ DHCS ដោយ​ផ្ទាល់បាន​​ ដោយ​បំពេញ​​ទម្រង់បែប​បទ​ដែល​អាច​ស្វែង​រក​តាម​អនឡា​ញ ​នៅ​៖​ https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/2019HCBAApp.pdf.  សម្រាប់​ពា​ក្យ​ស្នើសុំ​ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ HCBA សម្រាប់​អ្នក​ដែល​និយាយ​ភាសា​អេស្ប៉ាញ​ សូមទូរសព្ទ​ទៅលេ​​ខ​ (916) 552-9105។ ពាក្យ​ស្នើសុំ​ដែល​បាន​បំពេញ​រួច​ គប្បី​ត្រូវ​ផ្ញើ​ទៅកាន់​៖​ Integrated Systems of Care Division, HCBS Programs Eligibility/Intake Unit, 311 South Spring Street, Ste 800, Los Angeles, CA 90013.

ប្រសិន​បើការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ HCBA ពេញ​ហើយ​ បុគ្គល​អាច​ស្នើសុំ​ឱ្យគេ​ដាក់​បញ្ចូលទៅ​ក្នុង​បញ្ជី​រង់ចាំបាន​។​ ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ និង​បញ្ជី​រង់ចាំ​ ក៏​អាច​ស្វែង​រក​មើលបានតាមអនឡា​ញបាន​ផង​ដែរ​ នៅ៖​ https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/HCBA-Waiver-Current-Enrollment-Dashboard.aspx. សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ការ​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិសម្រាប់​​​ HCBA អ្នក​អាច​ចូលទៅ​មើល៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver

iv. កម្មវិធីសេវា​​​ពហុគោល​បំណង​​សម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់​​ (MSSP)

កម្មវិធីសេវា​​​ពហុគោល​បំណង​​សម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់​​ (MSSP) ផ្ដល់ជូនទាំង​សេវាគ្រប់គ្រង​ការថែទាំ​សុខភាព​ និង​សេវាសង្គម ដើម្បី​ជួយ​ដល់​បុគ្គល​​ឱ្យ​បន្ត​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​និង​សហគមន៍​រប​ស់​ពួកគេ​បាន​។​

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នកចូលរួម​កម្មវិធី​ភាគ​ច្រើន​ទទួល​បាន​សេវាគាំពារ​នៅ​តាម​ផ្ទះ​ ពេល​នោះ​ MS​S​P ក៏​ផ្ដល់​ជូន​ការ​សម្របសម្រួល​កា​រ​ថែទាំ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ ភ្ជាប់​អ្នក​ចូលរួម​ទៅកាន់សេវាសហគមន៍​ និង​ធនធានដែល​ត្រូវ​ការ​ចាំ​បាច់ដទៃ​ទៀត​ សម្របសម្រួល​ជាមួយ​អ្នក​ផ្ដល់​សេវា​​ថែទាំ​សុខភា​ព​​ និង​ទិញ​សេវាកម្ម និង​សម្ភារៈ​ដែល​ត្រូវ​ការ​ ដោយ​មាន​គោលបំណង​ក្នុង​ការ​បង្ការ​ និង​ពន្យារពេល​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​ថែទាំ​។​ ថ្លៃ​ចំណាយរួមគ្នា​សរុប​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​គ្រប់គ្រង​ការ​ថែទាំ​ និង​សេវាកម្មដទៃ​ទៀត​ ត្រូវ​ទាប​ជាង​ថ្លៃ​ចំណាយ​នៃ​ការ​ទទួល​បាន​ការ​ថែទាំ​នៅ​ក្នុងមន្ទីរថែទាំ​ជំនា​ញ​។​

ក្រុម​អ្នកជំនាញ​សេវាសុខភាព​ និង​សេវាសង្គម​ ផ្ដល់​ជូន​ដល់​អ្នក​ចូលរួម MSSP ម្នាក់ៗ​នូវ​​ការ​វាយ​តម្លៃ​​ពេញលេញ​ផ្នែក​សុខភាព​ និង​ផ្លូវ​ចិត្ត​ដើម្បី​កំណត់​ពី​សេវាកម្ម​ដែល​ត្រូវ​ការ​។​ បន្ទាប់​មក ក្រុម​នឹង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​អ្នក​ចូលរួម MSSP គ្រូពេទ្យ​ ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ​ និង​មនុស្ស​ដទៃ​ទៀត​ ដើម្បី​បង្កើត​ផែន​ការ​ថែទាំ​ទៅ​តាមបុគ្គល​។​ សេវាកម្មរួមមាន​​​៖

 • ការគ្រប់គ្រងការថែទាំ
 • ការថែទាំមនុស្សពេញវ័យនៅពេលថ្ងៃ
 • ការជួលជុល/ការថែទាំផ្ទះទ្រង់ទ្រាយតូច
 • សេវាជំនួយបន្ថែមដល់កិច្ចការក្នុងផ្ទះ ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន និងសេវាគ្រប់គ្រងបង្ការ
 • សេវារយៈពេលខ្លី
 • សេវាដឹកជញ្ជូន
 • សេវាពិគ្រោះយោបល់ និងព្យាបាល
 • សេវាចំណីអាហារ
 • សេវាទំនាក់ទំនង

MSSP អាច​ស្វែង​រក​បាន​សម្រាប់​៖​

 • បុគ្គល​ដែល​ទទួល​បាន​សេវា Medi-Cal តែ​ដោយសារ​ការ​ផ្ដល់ជូនសេវាទាំង​នេះ​ ក៏​​​​ត្រូវ​ការ​ការ​ថែទាំ​នៅ​កម្រិត​វេជ្ជស្ថានថែទាំ​ (NF) និង​
 • មានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំឡើង​ទៅ និង​
 • បុគ្គល​ដែល​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ខោនធីមួយ​ដែល​មាន​សេវា MSSP។

អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​បាន​នៅ​ទីនេះ​៖​ https://aging.ca.gov/Programs_and_Services/Multipurpose_Senior_Services_Program/

v. ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​សេវា​នៅតាមផ្ទះ និង​តាមសហគមន៍​សម្រាប់​ជនពិការ​ការលូត​លាស់​ (HCBS-DD)

ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ HCBS-DD ទូទាត់​ថ្លៃ​សេវាកម្មនៅតាមផ្ទះ និង​តាមសហគមន៍​ សម្រាប់​ពល​រដ្ឋ​ដែល​មាន​ពិការភាព​ការលូតលាស់​ ដែល​ទទួល​បាន​សេវា​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​​នៃ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​។ កម្មវិធីអនុគ្រោះសិទ្ធិ HCBS-DD ពុំ​មាន​បញ្ជី​រង់ចាំ​នោះ​ទេ​។​ សេវាអនុគ្រោះសិ​ទ្ធិ​ HCBS-DD ខ្លះ អាច​មាន​ផ្ដល់ជូន​ចំពោះ​តែ​អ្នក​ទទួល​សេវា​ដែល​មាន​អាយុចាប់​ពី 21 ឆ្នាំ ឡើ​ង​​ទៅប៉ុណ្ណោះ​។​ នេះក៏​ព្រោះ​តែការពិនិត្យ​ ការ​ធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆ័យ​ និង​ការ​ព្យាបាល​ឱ្យទាន់ពេលនិង​តាមពេលវេលា​​ ​(EPSDT) របស់ Medi-Cal អាច​តម្រូវ​ឱ្យ​ Medi-Cal ធ្វើ​ការ​រ៉ាប់រង​​សេវាកម្មទាំង​អស់​នេះ​ សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​អាយុ 21 ឆ្នាំ​។​ សេវា​​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ HCBS-DD គប្បី​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​កំណត់​ និង​សរសេរ​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផែន​ការ​កម្មវិធី​ជា​លក្ខណៈបុគ្គល (IPP)​ របស់អតិថិជន​​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់។

ដើម្បី​មានសិទ្ធិទទួ​ល​បាន​ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ HCBS-DD បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​ត្រូវ​៖​

 • ត្រូវ​តាម​និយម​ន័យ​របស់​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ ស្ដីពី​ពិការភាព​ការលូតលាស់​ និង​ជា​អតិថិជន​របស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ និង
 • ទទួល​បាន​ Medi-Cal ឬ​​មានសិទ្ធិ​នឹងទទួល​បាន​ Medi-Cal  ប្រសិន​បើ​ប្រាក់​ចំណូល​និ​ង​​ធនធាន​របស់​ប្ដី/ប្រពន្ធ​ ឬ​ឪពុក/ម្ដាយ មិន​ត្រូវ​បានរាប់បញ្ចូល​ ហើយ​
 • ត្រូវ​ការ​ការ​ថែទាំ​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើសេវា​មានលក្ខណៈសម្បត្តិ​ទទួល​បាន​សេវា​នៅ​ក្នុងមន្ទីរថែទាំ​មធ្យម​ (ICF) ដែល​​ Medi-Cal ចេញ​ប្រាក់​។​

សេវាកម្មអនុគ្រោះសិទ្ធិ HCBS-DD រួមមាន​៖

 • ការគ្រប់គ្រងករណី
 • សេវាមើលថែទាំផ្ទះ
 • សេវាអ្នកជំនួយសុខាភិបាលនៅផ្ទះ
 • ការថែទាំជំនួស
 • សេវាទីជម្រក
 • សេវាអន្តរាគមន៍អាកប្បកិរិយា រួមមានសេវាជំនួយវិបត្តិ
 • សេវាគ្រប់គ្រងការរស់នៅសហគមន៍
 • សេវាពេលថ្ងៃ
 • សេវាមុនធ្វើការងារ
 • សេវាការងារដែលទទួលបានការគាំពារ
 • សេវាទន្តសាស្រ្ត
 • ការព្យាបាលសម្បទាការងារ
 • ការព្យាបាលដោយចលនា
 • សេវាពិនិត្យភ្នែក/កាត់វ៉ែនតា
 • ការចេញវេជ្ជបញ្ជាកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតា និងដងវ៉ែនតា
 • សេវាចិត្តសាស្រ្ត
 • សេវាព្យាបាលការនិយាយ ការស្ដាប់ និងភាសា
 • សេវាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ (FMS)
 • សេវាបំពេញកិច្ចការផ្ទះ
 • ជំនួយសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង
 • សេវាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាម
  សហគមន៍
 • ការភ្សាំទៅនឹងបរិស្ថានដែលអាចចេញចូលបាន
 • សេវាគាំពារតាមគ្រួសារ
 • ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រួសារ/អ្នកប្រើសេវា
 • សេវាចេញចូលលំនៅដ្ឋាន
 • សេវាភ្ជាប់លំនៅដ្ឋានបុគ្គល
 • សេវាលំនៅដ្ឋានបុគ្គល និងការរក្សាសិទ្ធិស្នាក់នៅ
 • ការដឹកជញ្ជូនមិនមែនវេជ្ជសាស្រ្ត
 • ការពិគ្រោះយោបល់អំពីអាហារូបត្ថម្ភ
 • ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបនាគ្រាអាសន្នជា
  លក្ខណៈបុគ្គល
 • ការថែទាំប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
 • សម្ភារៈឧបករណ៍ និងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្តឯកទេស
 • ចំណាយលើការផ្លាស់ប្ដូរ/ការដំឡើង
 • ការកែច្នៃ និងការកែតម្រូវយានជំនិះ
 • មណ្ឌលដោះស្រាយវិបត្តិសហគមន៍ដំណើរការដោយរដ្ឋ មណ្ឌលគាំទ្រពង្រឹងអាកប្បកិរិយា និងក្រុមដោះស្រាយវិបត្តិតាមទូរសព្ទ
 • សេវាផ្ដល់ការគាំទ្រដិតដល់ (ITS)

ជាធម្មតា អ្នក​ប្រើសេវា​របស់មជ្ឈ​មណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​ ពុំ​ត្រូវ​ការ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​សេវាអនុគ្រោះសិទ្ធិ​ HCBS-DD នោះ​ទេ​ ដោយសារមជ្ឈ​មណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​នឹង​ធ្វើ​ការកំណត់​អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋ​ដែល​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បានសេវាអនុគ្រោះសិទ្ធិ​ HCBS-DD។​ អ្នក​ទទួល​បាន​ការ​អនុ​គ្រោះ​សិទ្ធិ​ ត្រូវ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ទម្រង់បែបបទ​​ជម្រើស​ដែល​មាន​ការ​ជូនដំណឹង​​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេវាអនុគ្រោះសិទ្ធិ HCBS-DD។​ ក៏​ប៉ុន្តែ​ បុគ្គល​ក៏​អាច​ដាក់​ពាក្យសុំ​សេវា​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ HCBS-DD បាន​ផង​ដែរ​ ដោយ​ផ្ញើ​លិខិត​មួយ​ច្បាប់​ទៅកាន់​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ HCBS-DD និង​សេវាកម្ម​របស់មជ្ឈ​មណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​ អ្នក​អាច​​ចូលទៅ​មើល​គេហទំព័រ​​នាយកដ្ឋាន​សេវាបញ្ហា​​​ការ​អភិវឌ្ឍលូតលាស់នៃ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ (Department of Developmental Services, DSS) បាន​ នៅ៖ https://www.dds.ca.gov/rc/. អ្នក​ក៏​អាច​ចូលទៅ​មើល​គេហទំព័​​ធនធានស្វ័យតស៊ូមតិ​នៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​របស់​​ DRC បាន​ផង​ដែរ​ តាម៖​ https://www.disabilityrightsca.org/publications ឬ​មើលសៀវភៅណែនាំ​អំ​​ពីសិទ្ធិ​របស់ DRC ស្ថិតក្រោមច្បាប់​ Lanterman Act ជំពូកទី 11៖​ ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​ Medi-Cal DD នៅ៖​ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm

vi. កម្មវិធី​ស្វ័យកំណត់​ (SDP)

កម្មវិធី​ស្វ័យកំណត់​ ផ្ដល់ជូន​ដល់​អ្នក​ប្រើសេវា​របស់​ មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់នូវ​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ចាត់ចែង​សេវា​គាំ​ពារ​ដោយ​ខ្លួនឯង​។​​ កម្មវិធី SDP ផ្ដល់​ថវិកា​ដល់​ពលរដ្ឋ​ដើម្បី​ទិញ​សេវា​ក​​ម្ម និង​ការ​គាំ​ទ្រ​ដែល​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​អនុវត្ត​​ផែន​ការ​ផ្ដោត​សំខាន់លើបុគ្គល ឬ​ ផែនការ​កម្ម​វិធី​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​ (IPP)។

គោលការណ៍ទាំង​ 5 ខាង​ក្រោម​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ណែនាំ​ពីកម្មវិធី SDP៖​

សេរីភាព – អ្នកចូលរួមមានសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ផែន​ការ​ជីវិត​ផ្ទាល់ខ្លួន​ពួកគេ​ និង​ធ្វើ​កា​រសម្រេ​ចចិត្ត​ដោយខ្លួនឯង​។​

សិទ្ធិអំណាច​ – អ្នក​ចូលរួម​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​​ដើម្បី​ទិញសេវាកម្ម និង​ការ​គាំ​ទ្រ​​​ទៅ​តាម​ជម្រើស​របស់ពួកគេ​។​

កា​រគាំ​ទ្រ​ – អ្នក​ចូលរួម​ជ្រើសរើស​ការ​គាំ​ទ្រ​ និង​មនុស្ស​ដើម្បី​ជួយ​ពួកគេ​ក្នុង​ការ​រស់នៅ ធ្វើ​ការ​ និង​លេងកម្សាន្ត​។​

ទំនួលខុសត្រូវ​ – អ្នក​ចូលរួម​ធ្វើ​ការ​សម្រេ​ចចិត្ត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​ និង​មានតួនាទីសំខាន់​នៅក្នុងសហគមន៍​​។​

ការ​បញ្ជាក់​ – អ្នក​ចូលរួម​គឺ​ជា​អ្នក​ធ្វើ​សេចក្ដី​សម្រេចចិត្ត​លើ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​។​

ដើម្បី​មានសិទ្ធិទទួ​ល​បាន​ SDP បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​ត្រូវ​៖​

 • មាន​ពិការភាព​ការលូតលាស់​ រួមមានជំងឺ​អូទីសឹម​ (ឧ​.ទា. ជា​អតិថិជនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់) និង
 • យល់ព្រម​អនុវត្ត​តាម​វិធានរបស់ SDP និង​
 • មិន​រស់​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែង​ (ឧ.ទា. វេជ្ជស្ថានថែទាំជំនាញ​ មន្ទីរថែ​ទាំមធ្យម ឬ​មណ្ឌល​ផ្នែក​ការលូតលាស់របស់រដ្ឋ​) ឬ​កំពុង​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ក្នុង​រយៈពេល 90 ថ្ងៃ​។​

សេវាកម្ម SDP រួមមាន​៖

 • ការជួយគាំទ្រដល់ការរស់នៅក្នុងសហគមន៍
 • ការជួយគាំទ្រពីនិយោជក
 • អ្នករៀបចំផ្ទះ
 • អ្នកផ្ដល់ការថែទាំរស់នៅជាមួយ
 • ការគាំទ្រមុនពេលចូលធ្វើការ
 • សេវារយៈពេលខ្លី
 • សេវាចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ
 • សេវាចាប់សរសៃ
 • សេវាទន្តសាស្រ្ត
 • ជំនួយសុខភាពនៅផ្ទះ
 • កញ្ចក់ និងដងវ៉ែនតា
 • ការព្យាបាលសម្បទាការងារ
 • ការព្យាបាលភ្នែក
 • ការព្យាបាលដោយចលនា
 • សេវាចិត្តសាស្រ្ត
 • សេវាព្យាបាលការនិយាយ ការស្ដាប់ និងភាសា
 • សេវាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
 • អ្នកសម្របសម្រួលឯករាជ្យ
 • សេវាកម្មអន្តរាគមន៍អាកប្បកិរិយា
 • ជំនួយដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង
 • ជំនួយដល់សមាហរ័ណកម្មសហគមន៍
 • អន្តរាគមន៍ និងការជួយគាំទ្រដោះស្រាយវិបត្តិ
 • ការភ្សាំទៅនឹងបរិស្ថានដែលអាចចេញចូលបាន
 • សេវាគាំពារតាមគ្រួសារ
 • ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រួសារ/អ្នកប្រើសេវា
 • ជំនួយគាំទ្រដល់ការចេញចូល
  លំនៅដ្ឋាន
 • ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការអប់រំបុគ្គល
 • ការព្យាបាលដោយការម៉ាស្សា
 • ការដឹកជញ្ជូនមិនមែនវេជ្ជសាស្រ្ត
 • ការពិគ្រោះយោបល់អំពីអាហារូបត្ថម្ភ
 • ទំនិញ និងសេវាកម្មផ្ដោតទៅតាមអ្នកចូលរួម
 • ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបនាគ្រាអាសន្នជា
  លក្ខណៈបុគ្គល
 • បច្ចេកវិទ្យា 
 • សេវាបណ្ដុះបណ្ដាល និងប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់អ្នកផ្ដល់ការថែទាំមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល
 • ចំណាយលើការផ្លាស់ប្ដូរ/ការដំឡើង៖ សេវាកម្មផ្សេងទៀត
 • ការកែច្នៃ និងការកែតម្រូវយានជំនិះ

ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​សេវា​ SDP អ្នក​ប្រើសេវា​របស់​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ គប្បី​ទាក់ទង​ទៅកាន់​អ្នក​សម្របសម្រួល​សេវារបស់​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ និងប្រាប់ពួកគេ​ឱ្យ​បានដឹង​​ថា​ ពួកគេ​​ចង់​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​។​ អ្នក​ចូលរួម​​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍ នឹង​ត្រូវ​ចូលរួម​ក្នុង​វគ្គតម្រង់ទិស​ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពីកម្មវិធី​នេះ​។​  សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​កម្មវិធី SDP បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​អាច​ចូលទៅ​មើល​គេហទំព័រ​កម្មវិធី​ស្វ័យ​កំណត់​របស់​​នាយកដ្ឋាន​សេវាបញ្ហា​​​ការ​អភិវឌ្ឍលូតលា​ស់ នៅ៖​ https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/ និង​ពិនិត្យ​មើល​ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ​អំពី​សំណួរ​ដែល​មានការសាកសួរញឹកញាប់​របស់ SDP នៅ៖ https://www.dds.​ca.gov/​initiatives​/​sdp/frequently-asked-questions/.  អ្នកក៏​អាច​ពិនិត្យមើល​ការ​អនុគ្រោះសិទ្ធិ​តាមអនឡាញ​បាន​ផង​ដែរ​ នៅ៖ https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/20​21/01/H​CBS_​Combine​d​_​Approval_and_Application.pdf

D. កម្មវិធីផ្សារភ្ជាប់ទៅក្នុងសហគមន៍​នៃ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCT)

កម្មវិធី CCT ជួយ​ពល​រដ្ឋ​ឱ្យ​ចាក​ចេញ​ពី​មន្ទីរ​វេជ្ជសាស្រ្ត​ និង​ចូលទៅ​ក្នុង​សហគមន៍​វិញ​។​ ការ​ផ្ដល់​​មូលនិធិសហព័ន្ធ​សម្រាប់កម្មវិធី CCT ត្រូវ​បាន​ពន្យារពេល​រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី 1 ខែ​មករា ឆ្នាំ 2027។​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បានស្នាក់​នៅ​មន្ទីរវេជ្ជសាស្រ្ត​យ៉ាង​តិច​​មួយ​ថ្ងៃ​ ហើយ​ត្រូវ​ការ​ចាកចេញពីមន្ទីរ​នោះ​ អ្នក​រៀប​ចំ​ការ​ចាកចេញ​គប្បី​ជួយ​​​អ្នក​​ឱ្យ​ធ្វើ​ការ​ចាក​ចេញ​ ហើយ​អាច​សម្របសម្រួល​ដ​ល់​ការចាកចេញ​របស់​អ្នក​ដោយមានកម្មវិធី CCT។​

ដើម្បី​មានសិទ្ធិទទួ​ល​បានសេវាកម្មវិធី CCT បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​ត្រូវ​៖​

 • ត្រូវ​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បានកម្មវិធី Medi-Cal ឬ​នឹង​ត្រូវ​មានសិទ្ធិទទួលបាន​កម្មវិធិ Medi-Cal ប្រសិន​បើ​ប្រាក់ចំណូល​ និង​ធនធាន​របស់​ប្ដី/ប្រពន្ធ មិន​ត្រូវ​បានរាប់បញ្ចូល និង​
 • ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរវេជ្ជសាស្រ្ត​យ៉ាង​តិច​មួយ​ថ្ងៃ​។​

សេវា CCT រ៉ាប់រង​លើ​ចំណុច​មួយ​ចំនួន​ ដូច​ជា៖​

 • ការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ 
 • ប្រាក់កាសសម្រាប់ធ្វើការកក់ប្រាក់ និង/ឬបង់ថ្លៃឈ្នួលខែដំបូង
 • ថ្លៃរៀបចំលំនៅដ្ឋាន (ឧ.ទា. គ្រឿង
  បរិក្ខារ និងគ្រឿងសង្ហារឹម)
 • ការកែលម្អផ្ទះ
 • ការកែច្នៃយានជំនិះ
 • ឧបករណ៍ជំនួយ
 • ជួយដល់ការជួលអ្នកផ្ដល់ការថែទាំ
 • ការថែទាំតាមផ្ទះ
 • ការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកផ្ដល់ការថែទាំ

ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​សេវាកម្មវិធី CCT បុគ្គលម្នាក់ៗ​អាច​ទាក់ទង​​អង្គការឈានមុខ​របស់ CCT នៅ​ក្នុង​តំបន់​​របស់​ពួកគេ​បាន​ នៅ​៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/List-of-CCT-LOs-April2022.pdf. អ្នក​ក៏​អាច​ផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ DHCS ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មានបន្ថែម​ផង​ដែរ​ នៅ៖​
California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov ឬទូរសព្ទទៅ​ DHCS តាមរយៈលេខ​ 1-916-552-9105 ឬ (833)388-4551. សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពី​កម្មវិធី CCT អ្នក​អាច​ចូលទៅ​មើលគេហទំព័រ​ DHCS របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាន នៅ៖​ http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx.  អ្នកក៏​អាច​ពិនិត្យមើល​ឯកសា​រ​បោះពុម្ពផ្សាយ​របស់​ DRC តាមអនឡាញ​បានផង​ដែរ​ នៅ៖​ https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community-transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to.

E. សេវាកម្មសម្រាប់​​​មនុស្សពេញវ័យ​នៅក្នុង​សហគមន៍ (CBAS)

កម្មវិធី​ CBAS អាច​ជួយពលរដ្ឋ​ឱ្យទទួល​បានជំនួយ​ពេល​ស្ថិតនៅក្រៅផ្ទះ​ ក្នុង​អំឡុង​ពេលថ្ងៃ​បាន​។​ CBAS ផ្ដល់ជូនសេវាកម្ម​សុខភាព​ និង​សង្គមកិច្ច​នៅពេល​ថ្ងៃ​ នៅ​មណ្ឌលនានានៅទូទាំង​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​។​ អាច​ស្វែង​រក​ CBAS បាន​សម្រាប់​មនុស្ស​វ័យចំណាស់​ និង​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ​ដែល​មានពិការភាព​ ដែល​នឹង​មាន​លក្ខណៈសម្រាប់​ទទួល​បាន​ការ​ថែទាំ​នៅ​វេជ្ជស្ថា​ន​ថែទាំ​ ឬ​មាន​ស្ថានភាព​សុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ​ ដែល​​បំពេញ​តាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ​នៃ​ការ​អនុញ្ញាត​ចូល​ (ឧ.ទា. ការ​បាត់បង់ការចងចាំ​ ឬ​ការ​ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញ​មានជំងឺ​ផ្លូវ​ចិត្ត​)​។​

សេវាកម្មវិធី CBAS រួមមាន​៖

 • សេវាគិលានុបដ្ឋាកជំនាញ
 • ការព្យាបាលដោយចលនា ការព្យាបាលសម្បទាការងារ និងការព្យាបាលសម្តី
 • សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
 • សកម្មភាពព្យាបាល
 • សេវាសង្គមកិច្ច
 • ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន
 • អាហារ
 • ការប្រឹក្សាយោបល់អំពីអាហារូបត្ថម្ភ
 • ការដឹកជញ្ជូនទៅនិងមកពីទីលំនៅរបស់អ្នកចូលរួមទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់ CBAS

ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​សេវា CBAS សូមទាក់ទង​ទីភ្នាក់ងារ​ខាង​មនុស្ស​ចាស់​នៅ​ក្នុង​​តំបន់​ (AAA) នៅ​ក្នុង​ខោនធី​របស់​អ្នក​។​ អ្នក​អាច​​ស្វែង​រក​ទីតាំង​របស់​ AAA នៅ​ក្នុង​ខោនធី​របស់​អ្នក​ ដោយទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-510-2020។ អ្នកក៏​អាច​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាននេះ​តាម​អនឡាញបាន​ផង​ដែរ​ នៅ៖​ https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County/#tblServicesInMyCounty. សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​​ CBAS អ្នក​អាច​ចូលទៅមើល​គេហទំព័​រ​នាយកដ្ឋានមនុស្ស​ចាស់​នៃ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​បាន នៅ៖​ http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHC-CBAS/.

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។