Medi-Cal կառավարվող խնամքի ծրագրեր և հոգեկան առողջության ծառայություններ

Publications
#5609.10

Medi-Cal կառավարվող խնամքի ծրագրեր և հոգեկան առողջության ծառայություններ

MEDI-CAL ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԽՆԱՄՔԻ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հոգեկան առողջության որոշ ծառայություններ մատչելի են «վճարում ծառայության դիմաց» Medi-Cal մատակարարների կամ Medi-Cal-ի կառավարվող խնամքի ծրագրերի կողմից, մինչդեռ մյուսները տրամադրվում են միայն վարչաշրջանի Հոգեկան առողջության ծրագրերի կողմից՝ հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների միջոցով:  Հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների օրինակները ներառում են ինտենսիվ օրական խնամք, երեխաների խնամք  և վերականգնողական ծառայություններ և տարեցների բնակարանային բուժում: Հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների վերաբերյալ հավելյալ տեղեկությունների համար տե՛ս «Getting Medi-Cal Outpatient Specialty Mental Health Services» հրապարակումը 508401.

 

 

Click links below for a downloadable version.