Quyền Lợi Tại Các Cơ Sở Cư Trú Dành Cho Người Lớn

Publications
#7138.05

Quyền Lợi Tại Các Cơ Sở Cư Trú Dành Cho Người Lớn

Quán rượu này cho bạn biết về các quyền của bạn khi bạn sống trong hội đồng quản trị và nhà chăm sóc. Nó cho bạn biết về quyền trục xuất. Nó cho bạn biết phải làm gì nếu bạn cho rằng hội đồng quản trị và dịch vụ chăm sóc đã vi phạm quyền của bạn.

Ấn phẩm này nhằm hướng dẫn quý vị về các quyền lợi của quý vị khi sống trong Cơ Sở Cư Trú Dành Cho Người Lớn do Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng California quản lý. Theo quy định của California, Cơ Sở Cư Trú Dành Cho Người Lớn - thường được gọi là Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm - được định nghĩa là bất kỳ cơ sở nào có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc và giám sát không liên quan đến y tế 24 giờ một ngày cho các đối tượng sau:

 1. Người từ 18 đến 59 tuổi; và
 2. Người từ 60 tuổi trở lên, có nhu cầu tương đương và yêu cầu mức độ chăm sóc tương tự như các khách hàng khác trong Hội Đồng Chăm sóc và tuân thủ mục 85068.4. Xem 22 C.C.R. §§ 80001(a)(5); 85068.4(b).

Theo Luật California, Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm phải cung cấp cho quý vị một số dịch vụ cụ thể. Họ cũng phải quan sát, thi hành và thực hiện quyền lợi của cư dân.

PHẨM GIÁ VÀ TÔN TRỌNG

Quý vị có quyền được đối xử tôn trọng và được chăm sóc nhân đạo. Xem tổng quát 22 C.C.R. § 80072(a)(1). Quý vị có quyền có nơi ăn ở và đồ đạc an toàn và thoải mái để đáp ứng nhu cầu của mình. 22 C.C.R. § 80072(a)(2). Quý vị có quyền không bị trừng phạt về thể xác hoặc bất thường. Không ai có quyền lạm dụng quý vị - bằng cách sử dụng các hình thức tấn công bằng lời; nói hoặc la hét một cách thô lỗ, thù địch, hung hăng hoặc khiêu khích; đe dọa; hăm dọa quý vị; quấy rối quý vị; làm nhục quý vị; cô lập quý vị; làm quý vị sợ hãi; gây đau đớn cho quý vị; trừng phạt quý vị bằng cách thu lại thực phẩm, quần áo hoặc thuốc men; hoặc thu lại sự hỗ trợ tinh thần từ quý vị. 22 C.C.R. § 80072(a)(3).

TIẾP CẬN VỚI NGƯỜI BÊNH VỰC VÀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG

Quý vị có quyền liên hệ với Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng của California và được thông báo về địa chỉ và số điện thoại cho đơn vị khiếu nại của họ. 22 C.C.R. § 80072(a)(4).

Quý vị có quyền nói chuyện và nhận các dịch vụ Người Bênh Vực Quyền Lợi của Bệnh Nhân hoặc Văn Phòng Thanh Tra Dịch Vụ Chăm Sóc Dài Hạn và tham gia vào các nhóm cộng đồng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí. 22 C.C.R. § 85072(b)(4). Những người này có thể tư vấn cho quý vị về quyền của quý vị, giúp quý vị yêu cầu phúc lợi và giúp quý vị nộp đơn khiếu nại về việc vi phạm quyền của quý vị. Quý vị có quyền gặp riêng họ vào khung giờ hợp lý mà không cần thông báo trước hoặc cho phép. Xem W.I.C. § 5530. Nhà điều hành Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm phải đăng số điện thoại của những người bênh vực để quý vị có thể gọi cho họ. 9 C.C.R. § 864(a)(2).

TỰ DO TÔN GIÁO

Quý vị có quyền tham gia vào tôn giáo mà quý vị lựa chọn và tham dự các dịch vụ hoặc hoạt động tôn giáo. Quý vị có quyền được cố vấn tinh thần mà quý vị lựa chọn ghé thăm. 22 C.C.R. § 80072(a)(5). Quý vị cũng có quyền không tham gia bất kỳ tôn giáo nào. Không một ai khác có quyền áp đặt thực hành hoặc tín ngưỡng tôn giáo đối với quý vị. 22 C.C.R. § 80072(a)(5)(A).

Tự do tôn giáo bao gồm quyền được yêu cầu chương trình thực phẩm loại trừ hoặc bao gồm một số loại thực phẩm hoặc kết hợp thực phẩm nhất định theo truyền thống tôn giáo của quý vị. Vui lòng tham khảo phần dịch vụ thực phẩm trong ấn phẩm này để biết thêm thông tin.

TỰ DO THỂ HIỆN BẢN THÂN VÀ LIÊN KẾT

Quý vị có quyền mặc quần áo riêng của mình. 22 C.C.R. § 85072(b)(5).

Quý vị có quyền nhận trợ giúp trong việc thực hiện quyền bầu cử. 22 C.C.R. § 85072(b)(11).

TIỀN VÀ TÀI SẢN CÁ NHÂN

Quý vị có quyền kiểm soát nguồn tiền riêng của mình. 22 C.C.R. § 85072(b)(7).

Quý vị có quyền có một không gian lưu trữ riêng, an toàn cho mục đích sử dụng riêng. Quý vị có quyền sở hữu và sử dụng các vật dụng cá nhân riêng, bao gồm cả đồ vệ sinh cá nhân riêng. 22 C.C.R. §§ 85072(b)(8); 85072(b)(6).

QUYỀN RIÊNG TƯ: THƯ VÀ CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI

Quý vị có quyền riêng tư trong nhiều lĩnh vực cuộc sống hàng ngày, bao gồm:

 1. Quyền gửi và nhận thư chưa mở 22 C.C.R. § 85072(b)(10).
 2. Có quyền tiếp cận điện thoại để thực hiện và nhận các cuộc gọi bí mật, nếu những cuộc gọi đó không vi phạm quyền lợi của các khách hàng khác và không hạn chế tính sẵn có của điện thoại trong trường hợp khẩn cấp. 22 C.C.R. § 85072(b)(9). Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm có thể yêu cầu quý vị thanh toán cho những cuộc gọi đường dài và có quyền cấm quý vị thực hiện thêm cuộc gọi đường dài nếu có tài liệu ghi chép rằng yêu cầu hoàn trả cho các cuộc gọi trước đó chưa được nhận. 22 C.C.R. § 85072(b)(9)(A-B).
 3. Quyền riêng tư về hình ảnh trong khu vực bồn tắm, phòng tắm hoa sen và nhà vệ sinh. 22 C.C.R. § 85088(b)(4).

KHÁCH THĂM VIẾNG                                          

Quý vị có quyền được khách đến thăm riêng khi đang thức, miễn là các chuyến thăm không vi phạm quyền của các khách hàng khác trong Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm. 22 C.C.R. § 85072(b)(4). Ví dụ: nếu quý vị ở chung phòng và không được người cùng phòng cho phép gặp khách trong phòng chung, quý vị có thể từ chối quyền được riêng tư của cư dân khác.

Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm có thể xây dựng chính sách của cơ sở đối với việc thăm viếng, chẳng hạn như giờ thăm viếng. Giờ thăm viếng nên được thiết kế để khuyến khích sự tham gia thường xuyên của gia đình tại cơ sở. Quý vị có quyền được thông báo về chính sách thăm viếng của cơ sở và chính sách này sẽ được nêu trong mẫu thông tin khách hàng hoặc thỏa thuận đăng ký của quý vị. Quý vị cũng sẽ đượcthông báo về chính sách của Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm về việc giao tiếp với các cư dân khác. Nếu Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm có bảy người trở lên, họ nên đăng thông báo về chính sách thăm viếng tại một địa điểm mà quý vị và gia đình quý vị có thể tiếp cận được. Xem 22 C.C.R. §§ 80072(a)(10); 80068(c)(8); H.S.C. § 1512.

Ngoại trừ trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như trường hợp khẩn cấp, nhân viên phải xin phép quý vị trước khi vào phòng trong thời gian ghé thăm cũng như thời gian khác. C.I.V. § 1954.

ĐẾN VÀ ĐI KHỎI CƠ SỞ

Nhìn chung, quý vị có quyền đến và đi khỏi Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm khi quý vị muốn. Không ai được từ chối quyền vào nhà của quý vị dưới dạng hình phạt, trả thù hoặc như một phương thức để khuyến khích quý vị chuyển ra ngoài. Quyền này bảo vệ quý vị không bị đuổi ra khỏi nhà hoặc không được phép rời đi. Xem 22 C.C.R. § 80072.

Mặc dù cơ sở có thể thiết lập lệnh giới nghiêm hoặc các quy tắc khác trong nhà để bảo vệ khách hàng, nhưng quý vị có quyền rời khỏi cơ sở vào bất cứ lúc nào. 22 C.C.R. §§ 80072(a)(7), 80072(a)(7)(A). Quyền này có thể bị hạn chế trong trường hợp vị thành niên hoặc cá nhân đã được chỉ định người giám hộ, người bảo hộ hoặc người có quyền pháp lý khác. 22 C.C.R. § 80072(a)(7)(B).

Quý vị cũng có quyền không bị nhốt trong bất kỳ phòng, tòa nhà nào hoặc trong khuôn viên của cơ sở vào ban ngày hoặc ban đêm. 22 C.C.R. § 80072(a)(7). Nhà điều hành Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm được phép khóa cửa ra vào và cửa sổ bên ngoài cũng như thiết lập các quy tắc nhà để bảo vệ khách hàng, chẳng hạn như yêu cầu quý vị nói với nhân viên nếu quý vị dự định ở ngoài muộn hoặc qua đêm nhưng miễn là quý vị vẫn có thể ra khỏi cơ sở. 22 C.C.R. § 80072(a)(7)(A).

AN TOÀN THỂ CHẤT

Quý vị có quyền không bị tổn hại. Xem 22 C.C.R. §§ 80072(a)(2-3). Theo luật, bất kỳ hành vi lạm dụng thể chất nào mà quý vị hoặc người khác chịu tại cơ sở phải được báo cáo. W.I.C. § 15630. Ngoài ra, nhân viên của cơ sở có thể được yêu cầu báo cáo các trường hợp lạm dụng khác mà họ biết. W.I.C. § 15630(b)(1). Vui lòng tham khảo phần Quy Trình Khiếu Nại của ấn phẩm này để biết thông tin về cách báo cáo lạm dụng. Tên người báo cáo có thể được giữ bí mật, nếu được yêu cầu. W.I.C. § 15633.

Lạm dụng thể chất bao gồm nhưng không giới hạn ở: gây tổn hại trực tiếp về thể chất, hạn chế về thể chất không hợp lý, thiếu thức ăn và nước uống kéo dài hoặc liên tục, tấn công tình dục và sử dụng phương pháp kiềm chế bằng thể chất hoặc hóa học hoặc thuốc hướng tâm nhằm mục đích trừng phạt, trong thời gian vượt quá thời gian được bác sĩ yêu cầu hoặc vì bất kỳ mục đích nào không được bác sĩ cho phép. W.I.C. § 15610.63.

Quý vị có quyền không phải chịu bất kỳ thiết bị hạn chế nào. 22 C.C.R. § 80072(a)(8). Quý vị có thể sử dụng các thiết bị bảo vệ hoặc hỗ trợ tư thế hạn chế khả năng di chuyển của mình nếu quý vị nhận được yêu cầu bằng văn bản từ bác sĩ cho biết quý vị cần thiết bị đó, mặc dù Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng có thể yêu cầu tài liệu bổ sung trước khi họ ủy quyền việc đó. 22 C.C.R. § 80072(a)(8)(B). Hỗ trợ tư thế không được bao gồm việc trói buộc hoặc hạn chế sử dụng tay hoặc chân của quý vị. 22 C.C.R. § 80072(a)(8)(E). Các thiết bị bảo vệ và hỗ trợ tư thế sẽ cải thiện khả năng vận động và hoạt động độc lập hoặc bảo vệ quý vị khỏi hành vi tự gây thương tích. 22 C.C.R. § 80072(a)(8)(A). Các thiết bị này tuyệt đối không đóng vai trò làm hình phạt.

CHĂM SÓC Y TẾ

Quý vị có quyền nhận hoặc từ chối chăm sóc y tế hoặc các dịch vụ liên quan đến sức khỏe. 22 C.C.R. § 80072(a)(9). Quý vị cũng có quyền được sơ cứu cần thiết và các dịch vụ y tế và nha khoa khác, bao gồm vận chuyển đến địa điểm của dịch vụ y tế hoặc nha khoa có sẵn gần nhất. 22 C.C.R. § 80075(a). Ngoài ra, quý vị có quyền riêng tư trong quá trình điều trị sơ cứu và kiểm tra y tế của bác sĩ, nếu được yêu cầu. 22 C.C.R. § 80075(d). Nếu quý vị được bảo hộ, quyền đồng ý điều trị y tế của quý vị có thể bị ảnh hưởng. Hãy tham khảo ý kiến của người bảo hộ.

Quý vị có quyền được hỗ trợ, khi cần thiết, với việc tự quản lý các loại thuốc kê toa và không kê toa của mình. 22 C.C.R. § 80075(b). Quý vị có quyền biết thông tin về thuốc. Quý vị có quyền đưa ra lựa chọn về thuốc của riêng mình. 22 C.C.R. § 80075(b)(1)(B)(3). Quý vị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi bất kỳ loại thuốc nào mà quý vị đang dùng. Quý vị cũng nên tham khảo ý kiến của nhân viên y tế có hiểu biết trước khi sử dụng các chất kích thích, có thể có tác dụng phụ bất lợi khi dùng cùng với một số loại thuốc hướng thần. 

CHỈ THỊ TRƯỚC

Quý vị có quyền có Chỉ Thị Chăm Sóc Sức Khỏe Trước trong hồ sơ tại Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm. 22 C.C.R. § 85075.3(a).

THỎA THUẬN ĐĂNG KÝ

Thỏa thuận đăng ký của quý vị bao gồm tuyên bố về các dịch vụ cơ bản và tùy chọn của cơ sở, mức giá, tần suất và ngày đến hạn thanh toán, ai sẽ thanh toán và các điều kiện mà quý vị có thể được hoàn lại tiền. Thỏa thuận sẽ giải thích cách thức và thời điểm thỏa thuận có thể được sửa đổi. Thỏa thuận cũng phải ghi rõ rằng quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị sẽ nhận được thông báo bằng văn bản trong 30 ngày nếu có bất kỳ thay đổi về mức giá cơ bản nào. 22 C.C.R. § 80068(c)(1-5).

Thỏa thuận đăng ký của quý vị cũng nên liệt kê các điều kiện mà theo đó thỏa thuận của quý vị có thể chấm dứt, trong đó sẽ bao gồm việc quý vị từ chối hợp tác với Chương Trình Chăm Sóc Điều Kiện Sức Khỏe hoặc Chương Trình Nhu Cầu và Dịch Vụ. 22 C.C.R. § 80068(c)(7).

Quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị (nếu có) và đại diện của Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm phải ký và ghi ngày ký vào thỏa thuận đăng ký không muộn hơn bảy ngày sau khi quý vị được nhận vào. 22 C.C.R. § 80068(e). Quý vị có quyền giữ bản sao của thỏa thuận này. 22 C.C.R. § 80068(g)(1).

Ngoài ra, các chính sách cơ sở chung của Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm, chẳng hạn như chính sách thăm viếng, quy tắc nhà ở hoặc dịch vụ thực phẩm phải được đưa vào thỏa thuận đăng ký của quý vị. Điều này nhằm mục đích đảm bảo rằng quý vị không xâm phạm quyền lợi của người khác. 22 C.C.R. §§ 80068(c)(8), 85068(b)(2-3).

Thỏa thuận đăng ký cũng có thể có thông tin về nguồn tài trợ của quý vị, nếu quý vị đồng ý tiết lộ thông tin này. 22 C.C.R. § 85068(b)(1)(A). Thỏa thuận sẽ bao gồm việc sắp xếp hiện tại của quý vị với Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm về việc cung cấp dịch vụ thực phẩm. 22 C.C.R. § 85068(b)(3).

CHƯƠNG TRÌNH NHU CẦU VÀ DỊCH VỤ

Quý vị có quyền có Chương Trình Nhu Cầu và Dịch Vụ bằng văn bản xác định các nhu cầu cụ thể của quý vị với tư cách cá nhân. 22 C.C.R. § 85068.2(b)(1-2). Trước khi quý vị có thể được chấp nhận tại Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm, nhà điều hành phải xác định xem chương trình của cơ sở có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị hay không. 22 C.C.R. § 85068.2(a). Nếu quý vị được nhận vào làm cư dân trong Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm, thì trước khi đăng ký, nhà điều hành sẽ hoàn thành Chương Trình Nhu Cầu và Dịch Vụ của quý vị. 22 C.C.R. § 85068.2(b).

Quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị, cùng với người đăng ký của Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm, người từ cơ quan giới thiệu hoặc nhân viên phụ trách trường hợp của bệnh viện và bất kỳ người thân nào tham gia vào việc sắp xếp cho quý vị phải đồng ý với chương trình này. 22 C.C.R. § 85068.2(d)(1-4).

Chương trình sẽ bao gồm: ngày được nhận vào Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm, nhu cầu dịch vụ cụ thể, tiền sử sức khỏe thể chất và tinh thần và các đánh giá hiện tại của quý vị, bất kỳ hạn chế chức năng nào mà quý vị có và chương trình của Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm để cung cấp cho những nhu cầu đó. 22 C.C.R. §§ 85068.2(b)(1)(A-F), 85068.2(b)(2).

Quý vị nên duy trì Chương Trình Nhu Cầu và Dịch Vụ trong hồ sơ của mình. 22 C.C.R. § 80068.2(a). Quý vị nên cập nhật chương trình thường xuyên khi cần thiết, bao gồm cả khi quý vị có bất kỳ thay đổi nào về thể chất, tinh thần hoặc xã hội. 22 C.C.R. § 85068.3(a). Ít nhất chương trình phải được cập nhật hàng năm. 22 C.C.R. § 80068.3(b)(1). Nếu cần sửa đổi, nhà điều hành Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm phải đánh giá lại xem liệu họ có thể đáp ứng được nhu cầu mới của quý vị hay không. Nếu cần thiết, nhà điều hành sẽ tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ, nhân viên xã hội hoặc nhà tâm lý học để hỗ trợ xác định xem liệu cơ sở hiện tại vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của quý vị hay không. 22 C.C.R. § 85068.3(b)(1). Nếu có thể đáp ứng được, nhà điều hành và nhà tư vấn sẽ cập nhật chương trình của quý vị với các mục tiêu, khung thời gian, chương trình đáp ứng các mục tiêu và cách thức đánh giá tiến trình của quý vị. 22 C.C.R. § 85068.3(b)(2)(A-D). Nếu không thể được đáp ứng nhu cầu của quý vị, nhà điều hành sẽ thông báo cho quý vị hoặc đại diện ủy quyền của quý vị rằng quý vị sẽ cần chuyển cơ sở. 22 C.C.R. § 85068.3(b)(3).

Quý vị có quyền được thông báo về bất kỳ sửa đổi nào đối với Chương Trình Nhu Cầu và Dịch Vụ của mình. 22 C.C.R. § 85072(b)(2).

DỊCH VỤ

Quý vị có quyền được chăm sóc và giám sát 24 giờ một ngày. Quý vị có quyền nhận hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày như đã nêu trong Chương Trình Nhu Cầu và Dịch Vụ, bao gồm mặc quần áo, ăn uống và tắm rửa. 22 C.C.R. § 85077(a).

Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm cũng sẽ cung cấp cho quý vị các dịch vụ giặt ủi cơ bản như giặt và sấy khô quần áo cá nhân. 22 C.C.R. § 85077(b). Nếu quý vị muốn giặt quần áo riêng của mình, quý vị sẽ được phép sử dụng ít nhất một máy giặt và bàn ủi, miễn là quý vị có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn. 22 C.C.R. § 85088(d)(1).

Quý vị có quyền lập kế hoạch và tham gia các hoạt động tại Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm. Nhà điều hành Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm cần lập kế hoạch các hoạt động bao gồm việc tương tác nhóm và hoạt động thể chất. 22 C.C.R. § 85079(a)(1-2). Quý vị sẽ có cơ hội tham gia vào việc lập kế hoạch, chuẩn bị và tiến hành hoạt động. 22 C.C.R. § 85079(b). Quý vị có quyền được trao cơ hội tham dự và tham gia các hoạt động cộng đồng. Điều này bao gồm các dịch vụ thờ cúng, dịch vụ cộng đồng và các sự kiện như các buổi hòa nhạc hoặc tour du lịch, các tổ chức tự giúp đỡ, các nhóm công dân cao cấp, các giải đấu thể thao và câu lạc bộ dịch vụ. 22 C.C.R. § 85079(c)(1-5). Tại các cơ sở có từ bảy người trở lên, thông báo về các hoạt động được lập kế hoạch sẽ được đặt tại những khu vực chung mà cư dân có thể tiếp cận. 22 C.C.R. § 85079(d).

Quý vị cũng có quyền trở thành thành viên của hội đồng cư dân. Nếu hiện không có hội đồng cư dân nào và đa số cư dân của cơ sở yêu cầu phải tạo hội đồng cư dân, Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm phải hỗ trợ thiết lập hội đồng cư dân. 22 C.C.R. § 85080(a). Ví dụ: họ phải cung cấp không gian và đăng thông báo về các cuộc họp sắp tới. 22 C.C.R. § 85080(a)(1). Ít nhất một phần của mỗi cuộc họp phải được tiến hành mà không cần có bất kỳ nhân viên nào của Hội Đồng Chăm Sóc. 22 C.C.R. § 85080(a)(3). Không ai có thể ép quý vị phải tham dự các cuộc họp hội đồng. 22 C.C.R. § 85080(a)(4).

CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH

Quý vị có quyền từ chối thực hiện các nhiệm vụ hoặc dịch vụ gia đình tại Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm, ngoại trừ những nhiệm vụ mà quý vị tự nguyện ký hợp đồng như một phần của Chương Trình Nhu Cầu và Dịch Vụ. Xem tổng quát 22 CCR § 85077. Cơ sở không được sử dụng quý vị để thay thế cho nhân viên bắt buộc. 22 C.C.R. §§ 80065(j), 80065(j)(1).

DỊCH VỤ THỰC PHẨM

Nếu Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm cung cấp thực phẩm, Hội Đồng cần sắp xếp để đảm bảo quý vị nhận được ít nhất 3 bữa ăn mỗi ngày. 22 C.C.R. § 80076(a)(2). Bữa ăn thứ ba của một ngày và bữa ăn đầu tiên của ngày hôm sau không được cách nhau quá 15 giờ. 22 C.C.R. § 80076(a)(2)(A).

Mỗi bữa ăn phải đáp ứng ít nhất 1/3 khẩu phần được khuyến nghị trong Chương Trình Nhóm Thực Phẩm Cơ Bản USDA - Hướng Dẫn Thực Phẩm Hàng Ngày. 22 C.C.R. § 80076(a)(1). Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm cần cung cấp chế độ ăn uống điều chỉnh cho quý vị nếu được bác sĩ kê toa. 22 C.C.R. § 80076(a)(6). Cũng sẽ có sẵn các bữa ăn nhẹ trừ khi quý vị có chế độ ăn kiêng theo chỉ định của bác sĩ. 22 C.C.R. § 80076(a)(4). Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm chỉ được phép tính phí cho quý vị đối với các dịch vụ hoặc sản phẩm thực phẩm đặc biệt khi quý vị đồng ý với các dịch vụ và phụ phí trong thỏa thuận đăng ký của mình. 22 C.C.R. § 85060(a)(3). Tất cả thực phẩm phải có chất lượng và số lượng phù hợp cần thiết để đáp ứng nhu cầu của quý vị. 22 C.C.R. § 80076(a)(1).

Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm cần có thực đơn bằng văn bản trước ít nhất một tuần, thực đơn này có thể được cung cấp để quý vị (hoặc đại diện ủy quyền của quý vị) xem xét nếu quý vị yêu cầu. 22 C.C.R. § 80076(a)(5).

Các bữa ăn được phục vụ tại Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm sẽ được phục vụ trong phòng ăn hoặc khu vực tương tự với đồ nội thất phù hợp cần thiết cho dịch vụ bữa ăn. Phòng này nên gần nhà bếp để đảm bảo có các bữa ăn nhanh chóng và dễ dàng. 22 C.C.R. §§ 85076(c)(1), 85076(c)(1)(A). Quý vị sẽ được Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm khuyến khích dùng bữa với những cư dân khác. 22 C.C.R. § 85076(e).

ĐIỀU KIỆN SỐNG CÓ THỂ Ở ĐƯỢC

Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm có các yêu cầu về điều kiện sống cụ thể để đảm bảo an toàn và sức khỏe của quý vị. Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm cần được giữ sạch sẽ, an toàn, vệ sinh và luôn được sửa chữa tốt. 22 C.C.R. § 80087(a). Cơ sở cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng quý vị được bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm, chẳng hạn như không gặp cản trở trên đường dốc, cầu thang, hành lang, hiên, v.v. 22 C.C.R. § 80087(b-c).

Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm cần giữ nhiệt độ trong nhà từ 68 đến 85 độ F. 22 C.C.R. § 80088(a)(1). Tại những khu vực có nhiệt độ cực cao, cơ sở phải giữ nhiệt độ thấp hơn 30 độ so với nhiệt độ bên ngoài. 22 C.C.R. § 80088(a)(1)(A). Ví dụ: nếu bên ngoài là 101 độ F, cơ sở cần có nhiệt độ bên trong là 71 độ F. Cư dân cũng có thể tiếp cận được với nước nóng và tất cả các phòng tắm cần sạch sẽ và an toàn cho cư dân sử dụng. 22 C.C.R. § 80088(e)(1-3).

Phòng ngủ không được có nhiều hơn 2 cư dân mỗi phòng. 22 C.C.R. § 85087(a)(1). Nếu có sẵn phòng đôi, nhưng quý vị thích ở phòng riêng hơn, thì Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm có thể tính phí phòng riêng đó. Điều này sẽ được ghi trong thỏa thuận đăng ký của quý vị. 22 C.C.R. § 85060(a)(2). Phòng ngủ của quý vị sẽ được trang bị giường cá nhân, cũng như ghế, bàn đầu giường và đèn. Nếu quý vị ở chung phòng, cả hai người có thể sử dụng chung một bàn đầu giường. Quý vị sẽ có cả tủ quần áo trống và ngăn kéo trống để chứa quần áo và đồ dùng cá nhân. Quý vị cũng sẽ được cung cấp khăn sạch, cũng như khăn tắm, khăn lau, giấy vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, lược và các sản phẩm vệ sinh phụ nữ. 22 C.C.R. § 85088(c)(1-5). Phòng ngủ phải đủ rộng để vừa với các dụng cụ phụ trợ cho khách hàng, chẳng hạn như xe lăn. 22 C.C.R. § 85087(a)(2). Phòng thường được sử dụng cho các mục đích khác (ví dụ như phòng khách) sẽ không được sử dụng làm phòng ngủ. Hội trường, cầu thang, gác mái, tầng hầm và nhà để xe sẽ không được sử dụng làm phòng ngủ. 22 C.C.R. § 85087(a)(2-3).

Nếu cơ sở của quý vị có máy giặt riêng đặt ở vị trí an toàn, thì phải có không gian để quý vị giặt, ủi hoặc sửa quần áo cá nhân. 22 C.C.R. § 85087(c)(1). Tất cả khăn và quần áo bẩn phải được để cách xa khăn và quần áo sạch. 22 C.C.R. § 85087(c)(2).

Một nhà vệ sinh và chậu rửa sẽ được trang bị cho mỗi sáu cư dân. Một vòi hoa sen hoặc bồn tắm sẽ được trang bị cho mỗi mười cư dân. Phòng tắm phải được đặt gần phòng ngủ của cư dân. 22 C.C.R. § 85088(b)(1-4).

Phải có sẵn cả không gian trong nhà và ngoài trời để quý vị tham gia vào các hoạt động. Phải có các khu vực chung trong nhà như phòng khách, phòng làm việc hoặc phòng sinh hoạt, nơi cung cấp không gian cần thiết cho các hoạt động. Ít nhất phải có sẵn một phòng trong nhà để quý vị thư giãn và thăm bạn bè hoặc người thân. 22 C.C.R. §§ 85087.2(a), 85087(a)(1). Mọi khu vực hoạt động ngoài trời sẽ phủ bóng mát và thoải mái để quý vị sử dụng. 22 C.C.R. § 85087.3(a-b).

CHUYỂN RA NGOÀI

Quý vị có quyền chuyển ra ngoài Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm, miễn là phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng đăng ký của mình. 22 C.C.R. § 85072(b)(12). Ví dụ: thỏa thuận đăng ký có thể yêu cầu quý vị trình bày mong muốn chuyển ngoài bằng văn bản trong vòng 30 ngày trước khi quý vị dự định rời đi. Nhưng điều này sẽ phụ thuộc Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm của quý vị.

TRỤC XUẤT

Quý vị không thể bị trục xuất khỏi cơ sở mà không có chứng cứ bằng văn bản. Cho dù quý vị nhận được thông báo trong vòng 60 ngày, 30 ngày hay 3 ngày, thì thông báo đó phải bằng văn bản. 22 C.C.R. § 80068.5(a-b). Vào cùng ngày quý vị nhận được thông báo, cơ sở phải gửi thư qua đêm hoặc fax một bản sao thông báo cho đại diện ủy quyền của quý vị, nếu có. 22 C.C.R. § 80068.5(d). Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng sẽ tiến hành điều tra về các lý do đằng sau việc trục xuất của quý vị nếu quý vị hoặc đại diện ủy quyền của quý vị yêu cầu. 22 C.C.R. § 80068.5(f).

I. THÔNG BÁO TRỤC XUẤT TRONG 30 NGÀY HOẶC 60 NGÀY

Cơ sở được phép gửi thông báo bằng văn bản trong 30 ngày nếu quý vị sống tại Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm dưới một năm. Nếu quý vị đã sống tại Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm được hơn một năm, ngay cả khi cho thuê theo tháng, thời gian thông báo là 60 ngày. Cả thông báo trục xuất trong 30 ngày và thông báo trục xuất trong 60 ngày đều phải bằng văn bản. 22 C.C.R. § 80068.5(a). Thông báo phải bao gồm (các) lý do trục xuất, cũng như hoàn cảnh, ngày tháng, địa điểm và nhân chứng đối với các sự kiện dẫn đến thông báo trục xuất này. 22 C.C.R. § 80068.5(c). Cơ sở cũng phải gửi bản sao thông báo 30 ngày bằng văn bản cho Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng trong vòng năm ngày kể từ khi quý vị nhận được thông báo. 22 C.C.R. § 80068.5(e). Nguyên nhân khiến cơ sở có thể thông báo trong 30 ngày hoặc 60 ngày bao gồm:

 1. Không trả tiền thuê trong vòng 10 ngày kể từ ngày đến hạn. 22 C.C.R. § 80068.5(a)(1).
 2. Không tuân thủ pháp luật sau khi nhận được thông báo bằng văn bản về việc vi phạm. 22 C.C.R. § 80068.5(a)(2). Ví dụ về các hành vi vi phạm bao gồm: lạm dụng rượu hoặc ma túy, quấy rối tình dục hoặc hành vi lạm dụng, bạo lực bằng lời nói hoặc thể chất, đe dọa bạo lực với chính mình hoặc người khác, sử dụng hoặc lấy tài sản của người khác khi chưa được phép và phá hủy tài sản cá nhân.
 3. Không tuân thủ các chính sách mà quý vị đã đồng ý khi chuyển đến cơ sở. 22 C.C.R. § 80068.5(a)(3).
 4. Thay đổi trong Chương Trình Nhu Cầu và Dịch Vụ. Nếu thay đổi trong chương trình khiến cơ sở không thể đáp ứng nhu cầu của quý vị (và quý vị đồng ý với những thay đổi này), cơ sở phải cho quý vị cơ hội tìm cơ sở khác. 22 C.C.R. § 80068.5(a)(4).
 5. Không tuân thủ Chương Trình Chăm Sóc Điều Kiện Sức Khỏe Hạn Chế, nếu có. 22 C.C.R. § 80068.5(a)(5).
 6. Giấy phép của cơ sở bị thay đổi hoặc thu hồi. Nếu cơ sở đóng cửa hoặc thay đổi đối tượng được phục vụ (ví dụ: từ người lớn thành người già), thì cơ sở có thể trao cho quý vị thông báo trục xuất trong 30 ngày. 22 C.C.R. § 80068.5(a)(6).

II. THÔNG BÁO TRỤC XUẤT TRONG 3 NGÀY

Chỉ khi có lý do chính đáng và được sự phê duyệt trước của Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng, cơ sở mới có thể trục xuất quý vị bằng thông báo trong ba ngày. 22 C.C.R. § 80068.5(b). Cơ sở phải thông báo cho quý vị bằng văn bản và thông báo phải bao gồm (các) lý do trục xuất, hoàn cảnh, ngày tháng, địa điểm và nhân chứng đối với các sự kiện dẫn đến thông báo trục xuất này. 22 C.C.R. § 80068.5(c). Lý do được coi là chính đáng nếu có hành vi đe dọa đến sức khỏe và an toàn về thể chất và tinh thần của chính quý vị, hoặc sức khỏe và an toàn về thể chất và/hoặc tinh thần của người khác trong cơ sở. 22 C.C.R. § 80068.5(b)(1).

III. ÁP DỤNG LUẬT CHỦ NHÀ/NGƯỜI THUÊ NHÀ

Các nguyên tắc cơ bản của luật chủ nhà/người thuê nhà được áp dụng cho các cơ sở của Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng California. Luật pháp tiểu bang điều chỉnh tài sản cho thuê áp dụng cho "tất cả những người thuê căn hộ trong tiểu bang này bao gồm người thuê nhà, người thuê theo hợp đồng, người ở trọ, người thuê lại và những người khác, tùy theo cách đặt tên". C.I.V § 1940(a). Do đó, cách duy nhất cơ sở có thể trục xuất quý vị một cách hợp pháp là thông qua đơn xin tòa trục xuất. Chủ nhà không được sử dụng các biện pháp tự giúp đỡ, chẳng hạn như nhốt quý vị ở ngoài hoặc vứt bỏ tài sản của quý vị. C.I.V. § 789.3

IV. NẾU QUÝ VỊ CẢM THẤY HỘI ĐỒNG CHĂM SÓC ĐÃ TRAO NHẦM CHO QUÝ VỊ THÔNG BÁO TRỤC XUẤT

Quý vị có quyền biện hộ việc trục xuất của mình tại tòa nếu quý vị nghĩ rằng thủ tục với việc trục xuất quý vị có điều gì sai, không có "lý do chính đáng" nào cho việc trục xuất quý vị hoặc việc trục xuất là hành vi trả đũa cho điều gì đó quý vị đã làm. Xem tổng quát C.C.P. § 1170. Không ai có thể đuổi quý vị khỏi cơ sở hoặc đổi ổ khóa hoặc vứt bỏ tài sản cá nhân của quý vị, trong khi quý vị hoàn tất các thủ tục tố tụng này. C.I.V. § 789.3. Nếu quý vị thua phiên điều trần này, tòa án có thể yêu cầu quý vị ra khỏi cơ sở một cách hợp pháp. C.C.P. § 1174.

Để biết thêm thông tin về việc tự bảo vệ bản thân trước các vụ trục xuất trái pháp luật, hãy xem tờ thông tin Quyền Lợi của Quý Vị của Disability Rights California. Bảo Vệ Bản Thân Trước Điều Kiện Sống Không An Toàn Và Trường Hợp Trục Xuất (Ấn Phẩm Số 5501.01).

QUY TRÌNH KHIẾU NẠI

I. CƠ QUAN CẤP PHÉP CHĂM SÓC CỘNG ĐỒNG

Quý vị có thể gọi điện hoặc gửi email trực tiếp đến Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng nếu quý vị cảm thấy quyền lợi của mình tại Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm đã bị vi phạm. Quý vị phải cung cấp tên của Cơ Sở Chăm Sóc Nhóm, địa chỉ và mã bưu chính. Quý vị cần cung cấp mô tả đầy đủ nhất có thể về những quyền đã bị vi phạm, thời gian, cách thức, người vi phạm và có ai khác chứng kiến (các) vi phạm đó không. Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng phải thực hiện kiểm tra tại chỗ trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại. Quý vị có thể liên hệ với Đường Dây Nóng Về Khiếu Nại Của Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng California bằng cách gọi tới số 1-844-LET-US-NO (1-844-538-8766) hoặc email tới letusno@dss.ca.gov.

II. VĂN PHÒNG THANH TRA ĐỊA PHƯƠNG & NGƯỜI BÊNH VỰC QUYỀN LỢI CỦA BỆNH NHÂN

Quý vị cũng có thể gọi cho Người Bênh Vực Quyền Lợi Của Bệnh Nhân tại địa phương hoặc Văn Phòng Thanh Tra Chăm Sóc Dài Hạn của quý vị nếu quý vị cần nộp đơn khiếu nại về các vụ vi phạm quyền lợi.

Quý vị có thể tìm danh sách Các Chương Trình Thanh Tra Địa Phương theo quận tại trang web của Sở Sự Vụ Người Cao Niên California. Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Xử Lý Khủng Hoảng Của Văn Phòng Thanh Tra Chăm Sóc Dài Hạn theo số 1-800-231-4024, dịch vụ hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để nhận khiếu nại từ cư dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Disability Rights California đã tạo Danh Bạ Người Bênh Vực Quyền Lợi Của Bệnh Nhân và quý vị có thể truy cập trực tuyến Danh Bạ này. Quý vị cũng có thể tìm thông tin liên hệ cho PRA địa phương của mình bằng cách liên hệ với Sở Sức Khỏe Tâm Thần của quận.

III. DỊCH VỤ BẢO VỆ NGƯỜI LỚN

Mỗi quận tại California đều có cơ quan Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn, nơi điều tra báo cáo về lạm dụng người lớn tuổi (65+) và người lớn phụ thuộc (người khuyết tật trong độ tuổi từ 18-64) sống trong nhà riêng, căn hộ, khách sạn hoặc bệnh viện. Quý vị có thể tìm thông tin liên hệ với cơ quan Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn tại trang web của Sở Dịch Vụ Xã Hội.

IV. PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ NHÀ Ở

Quý vị có quyền không bị nhân viên hoặc người khác phân biệt đối xử. Không ai được coi chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục, khuyết tật hoặc tuổi tác là những yếu tố ngăn cản quý vị nhận sự sắp xếp hoặc dịch vụ hoặc thực hiện quyền lợi của quý vị G.O.V. § 12955. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị là nạn nhân của việc phân biệt đối xử về nhà ở, quý vị có thể:

 1. Làm việc với chủ nhà, người bán hoặc người môi giới nhà
 2. Nộp đơn khiếu nại với Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng California (DFEH)
 3. Nộp đơn khiếu nại với Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD)
 4. Nộp đơn kiện

Để biết thêm thông tin về cách phản đối việc phân biệt đối xử về nhà ở, hãy xem tờ thông tin của Disability Rights California Tờ Thông Tin: Phân Biệt Đối Xử Về Nhà Ở Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật (Ấn Phẩm Số F108.01).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.