Có được Công nghệ Hỗ trợ qua Nhà tuyển dụng của Quý vị

Publications
#5580.05

Có được Công nghệ Hỗ trợ qua Nhà tuyển dụng của Quý vị

Thuật ngữ “công nghệ hỗ trợ” là công nghệ được sử dụng trong thiết bị công nghệ hỗ trợ hoặc dịch vụ công nghệ hỗ trợ nhằm tăng cường, duy trì, hoặc cải thiện khả năng hoạt động của các cá nhân bị khuyết tật. 29 U.S.C. Mục (U.S.C., United States Code) 3002(3)(4)(5)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Công nghệ hỗ trợ (assistive technology) là gì?

Thuật ngữ “công nghệ hỗ trợ” là công nghệ được sử dụng trong thiết bị công nghệ hỗ trợ hoặc dịch vụ công nghệ hỗ trợ nhằm tăng cường, duy trì, hoặc cải thiện khả năng hoạt động của các cá nhân bị khuyết tật. 29 U.S.C. Mục (U.S.C., United States Code) 3002(3)(4)(5)

Luật gì cho phép tôi yêu cầu được nhận công nghệ hỗ trợ từ nhà tuyển dụng của tôi?

Có một số luật quy định các nhà tuyển dụng phải thu xếp và cung cấp công nghệ hỗ trợ dưới dạng điều chỉnh hợp lý, bao gồm Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act), Mục 504 của Đạo luật Phục hồi (Rehabilitation Act), và Luật pháp California (California Laws).

Để biết thông tin chi tiết hơn về Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật và các luật khác bảo vệ người khuyết tật ở nơi làm việc của họ, vui lòng xem ấn phẩm Quyền Việc làm theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (Employment Rights under the Americans with Disabilities Act) của Disability Rights California, tại: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsEmployment.htm.

Tôi là người khuyết tật đủ điều kiện theo ADA. Tôi cần công nghệ hỗ trợ để làm công việc của tôi. Tôi có thể yêu cầu nhà tuyển dụng của tôi cung cấp công nghệ hỗ trợ không?

Có. ADA quy định rằng một trong những cách nhà tuyển dụng của quý vị có thể cung cấp điều chỉnh hợp lý cho quý vị là cung cấp thiết bị mới hoặc thay đổi thiết bị văn phòng hiện tại hoặc công nghệ hỗ trợ để thực hiện các chức năng thiết yếu trong công việc (nhiệm vụ cốt lõi) của quý vị. 29 Bộ Quy chế Liên bang (C.F.R., Code of Federal Regulations) § 1630.2(o)(2)(ii). Mặt khác, nhà tuyển dụng của quý vị không phải cung cấp điều chỉnh hợp lý cho quý vị trong những nhiệm vụ không quan trọng (chức năng không thiết yếu) đối với công việc quý vị làm. 29 C.F.R. 1630(n)(1).   Yêu cầu của quý vị không được gây ra khó khăn quá đáng cho nhà tuyển dụng.  29 C.F.R. §§ 1630.2(p), 1630.15(d).

Tôi có thể yêu cầu thiết bị hỗ trợ trong trường hợp nào?

Quý vị có quyền nhận công nghệ hỗ trợ ở tất cả các giai đoạn làm việc kể cả quá trình nộp đơn xin việc và làm việc. 29 C.F.R. § 1630.2(o)(1).

Tôi có thể yêu cầu các loại công nghệ hỗ trợ nào?

ADA không giới hạn loại thiết bị mà quý vị có thể yêu cầu. Bất cứ thứ gì mà giúp quý vị làm công việc của mình đều có thể là điều chỉnh hợp lý. Đó có thể là một công cụ đơn giản như máy đánh chữ một tay dành cho người chỉ có thể sử dụng một tay hoặc thiết bị công nghệ cao như thiết bị thông tin liên lạc được sản xuất đặc biệt cho phép người bị khiếm khuyết ngôn ngữ có thể giao tiếp được.

Để giúp quý vị hiểu về phạm vi các thiết bị mà nhà tuyển dụng của quý vị có thể được kỳ vọng cung cấp theo ADA, đây là danh sách các ví dụ mà được Ủy ban phụ trách Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC, Equal Employment Opportunities Commission) quy định là điều chỉnh hợp lý trong Hướng dẫn Trợ giúp Kỹ thuật, Nghĩa vụ Điều chỉnh Hợp lý (Technical Assistance Manual, The Reasonable Accommodation Obligation), Mục III, 3.10, 6. (https://askjan.org/links/ADAtam1.html):

 • Thiết bị Thông tin liên lạc dành cho Người khiếm thính (TDD, Telecommunication Devices for the Deaf) giúp người khiếm thính và/hoặc có khiếm khuyết ngôn ngữ có thể giao tiếp được qua điện thoại.
 • Thiết bị khuếch đại âm thanh điện thoại rất hữu ích đối với người khiếm thính.
 • Phần mềm đặc biệt cho máy vi tính tiêu chuẩn và thiết bị khác có thể phóng to tài liệu in ấn hoặc chuyển đổi tài liệu in ấn thành lời nói cho người khiếm thị và/hoặc có khuyết khuyết về khả năng đọc.
 • Dấu hiệu xúc giác trên thiết bị bằng chữ nổi Braile hoặc chữ in nổi rất hữu ích cho những người khiếm thị.
 • Tai nghe điện thoại và công tắc thích ứng ánh sáng có thể được sử dụng bởi những người bị bại não hoặc có khuyết tật tay chân khác.
 • Máy tính nói có thể được sử dụng bởi người bị khiếm thị hoặc có khiếm khuyết về khả năng đọc. Điện thoại phát loa ngoài có thể mang lại hiệu quả cho những người bị cụt chân tay hoặc có khiếm khuyết về khả năng di động khác. Danh sách sau đây cho biết thêm các ví dụ về thiết bị hỗ trợ và chi phí của chúng:
 • Thiết bị bấm giờ có đèn chỉ báo cho phép kỹ thuật viên y tế bị điếc thực hiện các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm – giá $27,00.
 • Thư ký bị hạn chế khả năng sử dụng tay được cung cấp giá để hồ sơ "xoay" mà cho phép cô lấy được tất cả các tài liệu cần thiết cho công việc của mình – giá $85,00.
 • Người làm vườn bị hạn chế khả năng sử dụng một cánh tay được cung cấp một cánh tay kéo dài có thể tháo rời thay cho cái cào. Thiết bị này cho phép anh nắm tay cầm trên phần kéo dài bằng cánh tay bị khiếm khuyết và điều khiển cái cào bằng cánh tay khỏe mạnh – giá $20,00.
 • Thiết bị khuếch đại âm thanh điện thoại được thiết kế để hoạt động với máy trợ thính cho phép một công nhân nhà máy duy trì công việc của mình và tránh bị chuyển sang công việc có mức lương thấp hơn – giá $24,00.
 • Nhân viên tiếp tân bị mù được cung cấp một que dò ánh sáng, cho phép cô xác định những đường dây nào trên tổng đài điện thoại đang rung chuông, đang chờ, hoặc đang sử dụng. Que dò ánh sáng phát tín hiệu âm thanh khi ở gần một nguồn sáng – giá từ $50,00 đến $100,00.
 • Một người chỉ có thể sử dụng một cánh tay, làm việc trong ngành dịch vụ thực phẩm có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ trừ việc mở lon. Cô được cung cấp dụng cụ mở lon bằng một tay - giá $35,00.
 • Mua một chiếc chổi lau nhà nhẹ và một chổi quét nhà nhỏ hơn cho phép một nhân viên mắc hội chứng Down và các vấn đề tim bẩm sinh có thể làm công việc của mình mà ít tốn sức nhất – giá $40.
 • Một tài xế xe tải mắc hội chứng ống cổ tay, làm hạn chế khả năng cử động cổ tay của anh và khiến anh rất khó chịu trong thời tiết lạnh. Thanh nẹp cổ tay đặc biệt được sử dụng cùng với găng tay được thiết kế cho những người thợ lặn trần đã giúp anh có thể lái xe ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt – giá $55,00.
 • Tai nghe điện thoại cho phép một nhân viên bán bảo hiểm bị bại não có thể vừa viết đồng thời nói chuyện với khách hàng – giá thuê $6,00 mỗi tháng.
 • Một hình mẫu bằng bìa tông, gọi là "khuôn mẫu" giúp một người chậm phát triển về tâm thần có thể gấp quần bò đúng cách khi làm công việc thủ kho tại cửa hàng bán lẻ – giá $0.

Tôi cần phải làm gì để nhận được thiết bị hỗ trợ phù hợp cho công việc?

Quá trình này bắt đầu bằng việc cho nhà tuyển dụng của quý vị biết rằng quý vị bị khuyết tật và cần công nghệ hỗ trợ để làm công việc của mình. Tiếp theo, quý vị cần yêu cầu một cuộc gặp mặt để thảo luận về các nhu cầu cụ thể của mình. Nếu quý vị hay nhà tuyển dụng của quý vị có đủ kiến thức về công nghệ hỗ trợ, quý vị có thể đồng ý với những gì đáp ứng nhu cầu của mình. Quý vị cần ghi lại nội dung cuộc thảo luận của quý vị và các điều khoản thỏa thuận của quý vị.

Nhà tuyển dụng của quý vị không bắt buộc phải mua thiết bị đắt tiền nhất hay tối tân nhất. Thực tế là nhà tuyển dụng của quý vị không phải mua bất cứ thứ gì nếu có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị bằng một cách khác.  Nhà tuyển dụng của quý vị không thể lấy chi phí của một vật phẩm làm lý do để không làm gì cả, trừ khi không có lựa chọn thay thế nào khác và nhà tuyển dụng có thể chứng minh là chi phí này sẽ gây ra khó khăn quá đáng. Thay vào đó, khi một lựa chọn bị loại trừ, nhà tuyển dụng nên xem xét các lựa chọn thay thế hợp lý khác. Nếu không có lựa chọn hợp lý vì các thiết bị đều có chi phí quá cao, quý vị nên được tạo cơ hội để tự cung cấp cho bản thân.

Nhà tuyển dụng của tôi có thể yêu cầu tôi phải có thư của bác sĩ nêu rõ tôi cần loại công nghệ hỗ trợ nào không?

Không. Trong hầu hết các trường hợp, bác sĩ không có đủ kiến ​​thức để giới thiệu công nghệ hỗ trợ. Nếu quý vị không có đủ kiến thức hay không thể đồng ý với cùng một thiết bị, nhà tuyển dụng của quý vị cần yêu cầu thẩm định từ một nhà đánh giá có thể khuyến nghị lựa chọn hiệu quả. Xem Phụ lục của 29 C.F.R. § 1630.9 theo Quy trình Xác định Điều chỉnh Hợp lý Thích hợp (Process of Determining the Appropriate Reasonable Accommodation).

Có các chuyên gia thẩm định về các nhu cầu về công nghệ hỗ trợ. Một số các chuyên gia này làm việc trong các đơn vị phục hồi chức năng của bệnh viện. Có thể gặp các chuyên gia khác tại các tổ chức dành cho người khuyết tật. Còn có các đại lý bán thiết bị lâu bền thực hiện đánh giá về công nghệ hỗ trợ. Nhân viên tư vấn tại Phòng Phục hồi (DOR, Department of Rehabilitation), bác sĩ chuyên khoa tại trung tâm sống độc lập, hoặc người quản lý hồ sơ tại trung tâm khu vực sẽ có thể giới thiệu quý vị đến một đại lý. Công tác thẩm định sẽ cho quý vị biết quý vị cần công nghệ hỗ trợ nào.

Nhà tuyển dụng của tôi có thể nhận được gì từ bác sĩ của tôi?

Nhà tuyển dụng của quý vị chỉ được quyền biết về khả năng hạn chế về thể chất và tinh thần của quý vị do tình trạng khuyết tật. Ghi chép của bác sĩ phải mô tả tình trạng khuyết tật và lý do tại sao tình trạng khuyết tật đó ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các chức năng thiết yếu trong công việc của quý vị. Bác sĩ của quý vị không được cung cấp thông tin y tế hoặc tâm lý khác không liên quan. Nếu quý vị có thể cung cấp thông tin này qua tài liệu chứng minh đáng tin cậy khác thì bác sĩ của quý vị không cần tham gia.

Tôi có thể làm gì nếu nhà tuyển dụng của tôi từ chối yêu cầu của tôi về công nghệ hỗ trợ?

Quý vị có thể nộp khiếu nại cho cơ quan và kiện lên tòa án. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị phải nộp khiếu nại trước khi quý vị có thể kiện lên tòa án. Để biết thêm thông tin vui lòng xem ấn phẩm của chúng tôi, Quyền Việc làm theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (Employment Rights under the Americans with Disabilities Act), có tại: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsEmployment.htm.

Có nguồn tài trợ nào cho phép tôi để nhận công nghệ hỗ trợ cho bản thân không?

Có. Kế hoạch để Đạt được Sự tự lập (PASS, Plan to Achieve Self-Support) sẽ cho phép quý vị sử dụng các phúc lợi An sinh Xã hội để tiết kiệm tiền cho một thiết bị công nghệ hỗ trợ. Phòng Phục hồi cũng có thể tài trợ cho công nghệ hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các ấn phẩm của chúng tôi về các chủ đề này: https://www.disabilityrightsca.org/publications/assistive-technology-medical-equipmenthttp://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsClientAssistanceProgram.htm