Các Dịch Vụ Chuyên Chở Dành Cho Người Nhận Medi-Cal

Publications
#F120.05

Các Dịch Vụ Chuyên Chở Dành Cho Người Nhận Medi-Cal

Điều này cho bạn biết cách đưa đón đến các cuộc hẹn y tế từ chương trình chăm sóc có quản lý Medi-Cal của bạn. Chăm sóc có quản lý là một cách để cung cấp và thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bạn nhận được hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình từ một kế hoạch chăm sóc có quản lý. Kế hoạch chăm sóc có quản lý là một mạng lưới có tổ chức của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tập trung vào chăm sóc ban đầu và chăm sóc dự phòng. Quán rượu cũng cho bạn biết cách nhận dịch vụ vận chuyển nếu bạn có phí dịch vụ hoặc Medi-Cal truyền thống.

Tờ thông tin này giải thích cách thức nhận phương tiện chuyên chở tới cuộc hẹn y tế từ Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý Của Medi-Cal (MCP). Cuối ấn phẩm này thảo luận về cách thức nhận được dịch vụ chuyên chở nếu quý vị có sử dụng Trả Phí Cho Dịch Vụ (FFS) Medi-Cal.

THÔNG TIN CƠ BẢN

Vận Chuyển Y tế Trong Trường Hợp Không Cấp Cứu (NEMT) từ trước tới nay luôn được xem như một phúc lợi được đài thọ của Medi-Cal. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy năm 2017, tất cả MCP cũng phải cung cấp Vận Chuyển Phi Y Tế (NMT) để người hưởng phúc lợi Medi-Cal nhận được các dịch vụ cần thiết về y tế do MCP đài thọ VÀ cả những dịch vụ không được đài thọ theo hợp đồng MCP. (Xem Mục 14132(ad) trong WIC). Các dịch vụ không được cung cấp qua MCP được gọi là “nằm ngoài” dịch vụ chăm sóc có kiểm soát. Một dịch vụ là “cần thiết về y tế” khi dịch vụ đó hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, ngăn ngừa các bệnh nặng, khuyết tật nghiêm trọng hoặc giảm bớt đau đớn. (Mục 14059.5 trong WIC)

Các dịch vụ NMT bao gồm chuyên chở tới và rời khỏi cuộc thăm khám bác sĩ, nhà thuốc hoặc nhà cung cấp y tế để lấy thuốc theo toa, thiết bị hoặc dụng cụ y tế, tới thăm một em bé bị bệnh nằm điều trị tại Đơn Vị Chăm Sóc Đặc Biệt Dành Cho Trẻ Sơ Sinh (NICU) hoặc để nhận các dịch vụ khác mà Medi-Cal đài thọ, bao gồm cả các dịch vụ sức khỏe tâm thần và dịch vụ nha khoa.  (Xem Phúc Lợi Vận Chuyển Phi Y Tế Của Medi-Cal.)

Kể từ ngày 1 tháng Mười năm 2017, MCP cũng phải cung cấp NMT cho các dịch vụ của Medi-Cal không được đài thọ theo hợp đồng MCP (“dịch vụ nằm ngoài”) bao gồm, nhưng không giới hạn ở, dịch vụ sức khỏe tâm thần đặc biệt, rối loạn sử dụng chất, nha khoa và bất cứ dịch vụ nào khác được cung cấp qua hệ thống FFS Medi-Cal. (Xem Thư Về Toàn Bộ Chương Trình 17-010 Dịch Vụ Vận Chuyển Y Tế Trong Trường Hợp Không Cấp Cứu Và Phi Y Tế.)

I.  Vận Chuyển Y Tế Trong Trường Hợp Không Cấp Cứu (NEMT)

NEMT là phúc lợi Medi-Cal được đài thọ khi thành viên cần nhận các dịch vụ cần thiết về mặt y tế và khi được chỉ định bằng văn bản bởi bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ chuyên khoa các bệnh về chân, nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc nhà cung cấp dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất.

a.   Làm thế nào tôi biết mình hội đủ điều kiện sử dụng NEMT?

Nếu tình trạng y tế hoặc thể chất không cho phép quý vị sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng hoặc cá nhân thông thường và quý vị cần phải sử dụng phương tiện vận chuyển để nhận các dịch vụ cần thiết về mặt y tế thì MCP buộc phải cung cấp cho quý vị các dịch vụ NEMT phù hợp về mặt y tế. (Mục 51323(a), (b)(2)(C) 22 CCR). MCP phải cung cấp NEMT cho các thành viên không thể đi lại một cách bình thường hoặc không thể đứng hay đi lại mà không có sự trợ giúp (chẳng hạn những người sử dụng khung tập đi hoặc nạng) và phải đảm bảo hỗ trợ tận nơi. Ở mức tối thiểu, MCP phải cho phép loại NEMT có chi phí thấp nhất đáp ứng nhu cầu y tế của quý vị. Các dịch vụ NEMT phải được ủy quyền trước, ngoại trừ những dịch vụ chuyên chở bệnh nhân từ điều trị nội trú ở mức độ chăm sóc cấp tính đến bệnh viện chăm sóc cấp tính, cơ sở điều dưỡng chuyên môn (SNF) hoặc cơ sở chăm sóc trung gian được cấp phép. (Mục 51323(b)(2)(C) 22 CCR).

b.   Nếu tôi cần những dịch vụ KHÔNG được đài thọ theo hợp đồng MCP thì sao?

Đối với các dịch vụ Medi-Cal nằm ngoài hợp đồng MCP, MCP phải nỗ lực hết sức để giới thiệu và điều phối NEMT. MCP phải đảm bảo rằng quý vị không bị giới hạn sử dụng NEMT, miễn là các dịch vụ của quý vị cần thiết về mặt y tế và đã được ủy quyền trước để sử dụng NEMT.

c.   Nếu thành viên MCP là trẻ vị thành niên thì sao?

Nếu thành viên là trẻ vị thành niên, MCP cũng phải cung cấp dịch vụ chuyên chở cho một phụ huynh hoặc người giám hộ. MCP có thể sắp xếp NEMT cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm với sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh hoặc người giám hộ, trừ khi trẻ vị thành niên đang tìm kiếm các dịch vụ Medi-Cal Chấp Thuận Cho Trẻ Vị Thành Niên như chăm sóc sinh sản. Trước khi sắp xếp phương tiện vận chuyển cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm, MCP phải đảm bảo đã nhận được tất cả các mẫu thỏa thuận bằng văn bản cần thiết.  KHÔNG cần có sự chấp thuận của phụ huynh đối với các dịch vụ Medi-Cal Chấp Thuận Cho Trẻ Vị Thành Niên.

d.   Có những loại dịch vụ NEMT nào dành cho tôi?

Nếu tình trạng y tế hoặc thể chất không cho phép quý vị sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng hoặc phương tiện cá nhân thông thường và quý vị cần phải sử dụng phương tiện vận chuyển để nhận các dịch vụ cần thiết về mặt y tế thì MCP phải cung cấp 4 hình thức chuyên chở NEMT như sau:

i.    Dịch Vụ Xe Cứu Thương NEMT dành cho:

 • Vận chuyển giữa các cơ sở y tế đối với các thành viên cần dùng thuốc tiêm truyền tĩnh mạch liên tục (IV), cần theo dõi hoặc giám sát y tế
 • Vận chuyển từ một cơ sở điều trị cấp tính đến một cơ sở điều trị cấp tính khác
 • Vận chuyển đối với các thành viên mới được thở oxy (không áp dụng với các thành viên bị khí phế thũng mãn tính luôn mang theo oxy riêng để sử dụng liên tục)
 • Vận chuyển đối với các thành viên bị bệnh mãn tính cần oxy trong trường hợp cần được theo dõi

ii.    Dịch Vụ Xe Tải Trang Bị Cáng

Xe tải trang bị cáng là một phương tiện đã qua chỉnh sửa, được sử dụng với mục đích cung cấp NEMT cho những người có tình trạng y tế ổn định, cần sử dụng cáng hoặc băng ca. Phương tiện này thường không được trang bị thiết bị y tế hoặc nhân viên chăm sóc đặc biệt như trong xe cứu thương. MCP phải cung cấp dịch vụ xe tải trang bị cáng nếu tình trạng y tế và thể chất của quý vị KHÔNG đáp ứng yêu cầu về dịch vụ xe cứu thương NEMT nhưng đáp ứng cả hai tiêu chí sau đây:

 • Thành viên cần được chuyên chở ở tư thế nằm sấp hoặc nằm ngửa vì người đó không thể ngồi trong thời gian chuyên chở; VÀ
 • Cần thiết bị an toàn chuyên dụng hơn và nằm ngoài những thiết bị thường có trong xe khách, taxi hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác. (Mục 51323(2)(A)(1), (B) 22 CCR.)
   

iii.    Dịch Vụ Xe Tải Trang Bị Xe Lăn

MCP phải cung cấp dịch vụ xe tải trang bị xe lăn nếu tình trạng y tế và thể chất của quý vị KHÔNG đáp ứng yêu cầu về dịch vụ xe tải trang bị cáng nhưng đáp ứng bất cứ tiêu chí nào sau đây:

 • Quý vị không thể ngồi trên xe riêng, taxi hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác trong thời gian chuyên chở cần thiết; HOẶC
 • Quý vị phải được chuyên chở trên xe lăn hoặc được hỗ trợ đến và đi từ nơi cư trú, phương tiện và nơi điều trị do hạn chế về thể chất hoặc tâm thần; HOẶC
 • Cần thiết bị an toàn chuyên dụng hơn những thiết bị thường có trong xe khách, taxi hoặc các phương tiện giao thông khác (Mục 51323(3)(A)-(C) 22 CCR)

Quý vị có thể hội đủ điều kiện được chuyên chở bằng xe tải trang bị xe lăn nếu quý vị đáp ứng bất cứ điều kiện nào sau đây VÀ bác sĩ của quý vị nộp mẫu Tờ Trình Chứng Nhận Của Bác Sĩ có chữ ký (được thảo luận thêm bên dưới):

 • Rối loạn tâm thần nặng
 • Liệt chi dưới
 • Bệnh nhân lọc máu
 • Quý vị bị bệnh mãn tính cần oxy nhưng không cần được theo dõi

iv.    NEMT Bằng Đường Hàng Không

MCP phải cung cấp NEMT bằng đường hàng không khi điều đó là cần thiết do tình trạng y tế của quý vị hoặc do chuyên chở trên mặt đất không khả thi. Bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ chuyên khoa các bệnh về chân, nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc nhà cung cấp dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất phải nộp một yêu cầu bằng văn bản giải thích lý do chuyên chở bằng đường hàng không là cần thiết.

e.   Mẫu Tờ Trình Chứng Nhận Của Bác Sĩ (PCS) Yêu Cầu NEMT

Mỗi MCP có mẫu PCS riêng. Quý vị có thể yêu cầu bác sĩ cung cấp mẫu này bằng cách gọi điện thoại, gửi thư điện tử, gặp trực tiếp hoặc hình thức khác mà MCP của quý vị thiết lập. Khi bác sĩ của quý vị chỉ định hình thức chuyên chở, MCP không thể sửa đổi sự ủy quyền. Ở mức tối thiểu, bác sĩ của quý vị phải cung cấp các thông tin sau:

 • Đánh Giá Các Hạn Chế Về Khả Năng Hoạt Động: Bác sĩ của quý vị phải cung cấp hồ sơ về những hạn chế của quý vị và cho biết những hạn chế cụ thể về thể chất và y tế khiến quý vị không thể đi lại bình thường mà không có sự hỗ trợ hoặc không thể chuyên chở bằng các phương tiện công cộng hoặc cá nhân.
 • Ngày Yêu Cầu Dịch Vụ: Cung cấp ngày bắt đầu và ngày kết thúc các dịch vụ NEMT, tối đa là 12 tháng.
 • Hình Thức Chuyên Chở Yêu Cầu: Chuyên chở bằng xe cứu thương, xe tải trang bị cáng, xe tải trang bị xe lăn hay bằng đường hàng không.
 • Chứng nhận: Bác sĩ của quý vị phải chứng nhận đã xem xét yếu tố cần thiết về y tế để quyết định loại phương tiện vận chuyển mà quý vị cần.

II.  Vận Chuyển Phi Y Tế (NMT)

MCP phải cung cấp NMT đối với tất cả các dịch vụ Medi-Cal, kể cả những dịch vụ KHÔNG được đài thọ theo hợp đồng MCP. Các dịch vụ không được đài thọ theo hợp đồng MCP bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phúc lợi sức khỏe tâm thần đặc biệt, điều trị rối loạn sử dụng chất, nha khoa và bất cứ phúc lợi nào khác được cung cấp qua FFS.

a.   Làm thế nào tôi biết mình cần sử dụng NMT hay NEMT?

NMT không bao gồm chuyên chở những người phải được chuyên chở bằng xe cứu thương, xe tải trang bị cáng, xe tải trang bị xe lăn hay bằng đường hàng không. Ví dụ: bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu NMT nếu quý vị hiện đang sử dụng xe lăn nhưng vẫn có thể đi lại mà không cần sự trợ giúp từ tài xế. Tương tự như NEMT, NMT theo yêu cầu phải là phương tiện vận chuyển có chi phí thấp nhất đáp ứng nhu cầu của quý vị.

b.   Có những dịch vụ NMT nào dành cho tôi?

 • Chuyên chở khứ hồi bằng xe khách, taxi hoặc bất cứ loại phương tiện công cộng hoặc cá nhân nào khác, bao gồm cả bồi hoàn quãng đường chuyên chở cho các mục đích y tế khi chuyên chở trong một phương tiện cá nhân do thành viên tự sắp xếp và không thông qua một nhà môi giới vận chuyển, không sử dụng vé xe buýt tháng, voucher taxi hoặc vé tàu
 • NMT khứ hồi áp dụng cho các trường hợp sau:
  • Các dịch vụ được đài thọ và cần thiết về y tế
  • Lấy thuốc theo toa không thể được gửi trực tiếp tới quý vị qua đường bưu điện
  • Lấy các vật tư y tế, chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình và các thiết bị y tế khác
 • MCP phải cung cấp NMT theo hình thức mà quý vị có thể tiếp cận xét trên phương diện thể chất và địa lý, phù hợp với luật hiện hành của liên bang và tiểu bang về quyền của người khuyết tật

c.   Làm thế nào tôi có được sự ủy quyền sử dụng các dịch vụ NMT?

MCP phải sử dụng quy trình ủy quyền trước để phê duyệt dịch vụ NMT và tái ủy quyền dịch vụ 12 tháng một lần khi cần thiết. Phạm vi NMT bao gồm chi phí chuyên chở cho quý vị và một người phục vụ đi cùng, phải được ủy quyền trước tại thời điểm yêu cầu NMT ban đầu. Tương tự như NEMT, MCP có thể sắp xếp NMT cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm với sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh hoặc người giám hộ.

MCP có nghĩa vụ phải đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận kịp thời đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. (Mục 1300.51(d)(H) 22 CCR). Điều này có nghĩa là áp dụng giới hạn về thời gian quý vị phải đợi để nhận dịch vụ và bất cứ sự chậm trễ nào do NEMT hoặc NMT sẽ không kéo dài giới hạn đó. MCP có giấy phép Knox-Keene cũng cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận kịp thời theo Mục 1300.67.2.2 28 CCR. Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn chăm sóc tiếp cận kịp thời, vui lòng xem ấn phẩm #5610.01 Tiêu Chuẩn Về Thời Gian Và Khoảng Cách Của Dịch Vụ Chăm Sóc Có Kiểm Soát Của Medi-Cal Dành Cho Nhà Cung Cấp, có trên trực tuyến tại: Tiêu Chuẩn Về Thời Gian Và Khoảng Cách Của Dịch Vụ Chăm Sóc Có Kiểm Soát Của Medi-Cal Dành Cho Nhà Cung Cấp

d.   NMT KHÔNG đài thọ các dịch vụ nào?

NMT KHÔNG đài thọ các chuyến đi đến một địa điểm không phải là cơ sở y tế hoặc các cuộc hẹn không cần thiết về mặt y tế.

e.   Có những yêu cầu gì để ủy quyền NMT bằng phương tiện cá nhân?

MCP của quý vị phải ủy quyền sử dụng phương tiện cá nhân khi không có phương thức vận chuyển nào khác phù hợp hoặc MCP có thể cung cấp. Trước khi đăng ký sử dụng phương tiện cá nhân, quý vị phải sử dụng hết tất cả các lựa chọn chuyên chở phù hợp khác và xác nhận với MCP của quý vị trực tiếp, bằng thư điện tử hoặc qua điện thoại rằng không có phương thức nào khác. Điều này có thể bao gồm việc xác nhận rằng quý vị không có bằng lái xe hợp lệ hoặc phương tiện để đi làm; không thể tự đi hoặc chờ các dịch vụ y tế hoặc nha khoa; hoặc quý vị có một hạn chế về thể chất, nhận thức, tâm thần hoặc phát triển.

Tôi có thể làm gì nếu MCP từ chối yêu cầu của tôi đối với NEMT hoặc NMT?

Nếu MCP từ chối yêu cầu NEMT hoặc NMT của quý vị dựa trên mức độ cần thiết về y tế, mức độ chuyên chở được yêu cầu hoặc từ chối thanh toán cho việc chuyên chở, quý vị có thể kháng cáo quyết định đó với MCP. Kháng cáo là việc MCP xem xét lại về quyết định từ chối. (42 CFR Mục 438.400(b)). Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thông báo từ chối. Để biết thêm thông tin về cách nộp đơn kháng cáo với MCP, vui lòng xem ấn phẩm #5606.01 Dịch Vụ Chăm Sóc Có Kiểm Soát Của Medi-Cal: Kháng Cáo Và Khiếu Nại, có sẵn trực tuyến. Nhấp vào đây để đọc thêm về Dịch Vụ Chăm Sóc Có Kiểm Soát Của Medi-Cal: Kháng Cáo Và Khiếu Nại  Ngoài ra, câu trả lời hữu ích cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến dịch vụ NEMT và NMT có sẵn trực tuyến. Nhấp vào đây để đọc thêm về Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) Về Nhóm Vận Chuyển Của DHCS

Tôi có FFS Medi-Cal.  Vậy tôi vẫn có thể sử dụng các dịch vụ chuyên chở chứ?

Kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2018, người hưởng FFS toàn bộ và phụ nữ mang thai (trong khi mang thai và 60 ngày sau sinh) có thể tiếp cận các dịch vụ NMT chuyên chở tới và rời khỏi các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, sức khỏe tâm thần, điều trị rối loạn sử dụng chất hoặc nha khoa do Medi-Cal đài thọ.  (Mục 14132(ad)(1) trong WIC). Việc chuyên chở cũng được đài thọ cho một người đi cùng với người hưởng Medi-Cal khi cần thiết, chẳng hạn như một người phục vụ đi cùng với một người già hoặc cha/mẹ đưa con đi khám bác sĩ.

Để sử dụng NMT, hãy gọi hoặc gửi email theo liên hệ chuyên chở từ quận của quý vị.

Danh sách đầy đủ các liên hệ theo quận có sẵn trực tuyến. Nhấp vào đây để xem danh sách Liên Hệ Theo Quận Dành Cho NMT 1

Nếu quý vị vẫn không thể tiếp cận các dịch vụ NMT thông qua liên hệ theo quận của quý vị ở trên, vui lòng gửi tất cả các yêu cầu tới DHCS-Benefits@dhcs.ca.gov và CC tới Raquel.Sanchez@dhcs.ca.gov.  Quý vị cũng có thể gọi tới Văn Phòng Khu Vực San Diego theo số ((916) 688-6131) đối với các yêu cầu NEMT dành cho FFS (ngay cả khi quý vị không phải là cư dân Quận San Diego).

Cuối cùng, nếu quý vị vẫn không thể sử dụng NMT thông qua quận và liên hệ DHCS như trên, quý vị có quyền yêu cầu một phiên điều trần tiểu bang. Quý vị phải nộp yêu cầu điều trần trong vòng 90 ngày sau khi nhận Thông Báo Hành Động (NOA) từ chối dịch vụ chuyên chở. Quý vị cũng có thể yêu cầu điều trần qua điện thoại bằng cách gọi tới Phòng Điều Trần Tiểu Bang theo số (800) 743-8525 hoặc qua văn bản bằng cách điền “Yêu Cầu Điều Trần Tiểu Bang” trên mặt sau của NOA hoặc viết yêu cầu của quý vị trên một mẩu giấy riêng. Quý vị phải ghi họ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, tên quận đã từ chối yêu cầu chuyên chở của quý vị và lý do chi tiết tại sao quý vị không đồng ý và muốn có phiên điều trần tiểu bang. Nộp yêu cầu bằng văn bản của quý vị theo một trong những cách sau:

 1. Bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại phòng phúc lợi quận theo địa chỉ được ghi trên NOA.
 2. Bằng đường bưu điện tới California Department of Social Services – State Hearings Division, P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37, Sacramento, CA 94244-2430.
 3. Bằng fax tới (916) 651-2789 or (916) 651-5210.
 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. Lưu ý rằng tài liệu này phải có tên là NMT chứ không phải NEMT vì tài liệu này liệt kê thông tin dành cho NMT.

 

 

Click links below for a downloadable version.