15 Lời Khuyên dành cho Người Bênh Vực là Phụ Huynh và Thành Viên Gia Đình

Publications
#7148.05

15 Lời Khuyên dành cho Người Bênh Vực là Phụ Huynh và Thành Viên Gia Đình

Mục tiêu của quý vị là giúp cho con hoặc thành viên gia đình có hành trang tốt nhất để bước sang tuổi trưởng thành và đảm bảo con hoặc thành viên gia đình được nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ để đạt được mục tiêu.  Với nhiều gia đình, điều này đồng nghĩa với việc liên lạc với các cơ quan và hệ thống cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật.

 

 

Click links below for a downloadable version.