چگونه با هزینه دولتی، خدمات ارزیابی آموزشی مستقل دریافت کنیم

Publications
#5476.16

چگونه با هزینه دولتی، خدمات ارزیابی آموزشی مستقل دریافت کنیم

این نشریه درباره نحوه دریافت ارزیابی آموزشی مستقل از ناحیه مدرسه به هزینه دولتی، اطلاعاتی ارائه می‌دهد. روش دیگری که می‌توانید ارزیابی آموزشی مستقل انجام دهید این است که خودتان هزینه ارزیابی را پرداخت کنید. ممکن است به دلیل موارد زیر، مایل باشید ارزیابی آموزشی مستقلی برای کودکتان انجام شود:

این نشریه درباره نحوه دریافت ارزیابی آموزشی مستقل از ناحیه مدرسه به هزینه دولتی، اطلاعاتی ارائه می‌دهد. روش دیگری که می‌توانید ارزیابی آموزشی مستقل انجام دهید این است که خودتان هزینه ارزیابی را پرداخت کنید. ممکن است به دلیل موارد زیر، مایل باشید ارزیابی آموزشی مستقلی برای کودکتان انجام شود:

 1. با جدیدترین ارزیابی آموزش استثنائی کودکتان که توسط ناحیه مدرسه انجام گرفته، موافق نیستید،
 2. ناحیه مدرسه ارزیابی اولیه یا ارزیابی مجدد انجام داده، اما همه حوزه‌هایی را که نیاز به ارزیابی دارند مشخص نکرده است، و با این ارزیابی موافق نیستید، یا
 3. برحسب توصیه‌های ناشی از ارزیابی ضعیفی که توسط ناحیه مدرسه انجام گرفته، ناحیه صلاحیت آموزش استثنائی برای کودکتان یا خدمات و حمایتی ضروری را رد کرده است.

قانون

مقررات فدرال در مصوبه آموزش افراد دچار معلولیت این‌گونه عنوان می‌کند که، منوط به شرایط خاصی:

«اگر والدین با ارزیابی صورت گرفته توسط نهادی دولتی [مانند ناحیه مدرسه] مخالف هستند، ایشان حق دریافت ارزیابی آموزش مستقل را به هزینه دولتی دارند…»1

ارزیابی آموزشی مستقل («IEE») یعنی ارزیابی توسط فردی واجد شرایط که توسط ناحیه مدرسه برای ارائه خدمات به دانش آموزان استخدام نشده، انجام می‌گیرد.2 والدین/قیم می‌تواند انجام IEE به هزینه دولتی را از ناحیه مدرسه تقاضا کند. هنگامی که ناحیه مدرسه این درخواست را دریافت می‌کند، تنها دو گزینه دارد:

 1. هزینه IEE را پرداخت کند، یا
 2. برای اثبات اینکه ارزیابی خودش مناسب بوده است، درخواست رویه عادلانه دهد.3

ناحیه‌های مدرسه در اغلب موارد هزینه IEE را پرداخت خواهند کرد. پرداخت برای IEE، هزینه کمتری به دنبال دارد. طرح کردن رویه عادلانه علیه شما برای اثبات اینکه ارزیابی مناسب بوده، هزینه بیشتری برای ناحیه مدرسه به همراه دارد. از لحاظ قانونی، ناحیه مدرسه نمی‌تواند به سادگی شما را نادیده بگیرد یا فقط پاسخ «خیر» دهد.

چگونه درخواست IEE بدهیم؟

در اینجا مراحلی آورده شده که باید جهت درخواست IEE به هزینه دولتی برای کودکتان انجام دهید:

مرحله 1: ارسال درخواست کتبی برای IEE به هزینه دولتی

اگر با ارزیابی کودکتان توسط ناحیه مدرسه موافق نیستید، باید نامه/ایمیلی به مدیر پرونده کودکتان یا مدیر آموزش استثنائی ناحیه بنویسید. باید در این نامه/ایمیل عنوان کنید که با ارزیابی ناحیه مدرسه موافق نیستید. همچنین باید درخواست انجام IEE به هزینه دولتی را عنوان کنید.

در عین حال که قانون، کتبی بودن تقاضای IEE را الزامی نمی‌داند، نوشتن نامه/ایمیل به ناحیه مدرسه حائز اهمیت است. اگر به ناحیه مدرسه اطلاعیه‌ای مبنی بر عدم موافقت خود با ارزیابی آن و تقاضای IEE به هزینه دولتی ارائه نداده باشید، ناحیه مدرسه ملزم به تأمین بودجه IEE نیست. در صورتی که بعداً هرگونه اختلافی صورت بگیرد، نوشتن نامه/ایمیل می‌تواند نشان دهد که شما به ناحیه مدرسه اخطار داده‌اید. یک نسخه از نامه/ایمیل را در اسناد خود نگه دارید.

ممکن است ناحیه مدرسه پس از اینکه نامه‌تان را دریافت کند، از شما بخواهد علت مخالفت خود با ارزیابی‌اش را توضیح دهید. ملزم به ارائه هیچگونه دلیلی برای مخالفت خود به ناحیه مدرسه نیستید. همچنین، ناحیه مدرسه نمی‌تواند از امتناع شما به عنوان بهانه‌ای برای تأخیر در پاسخ به تقاضایتان استفاده کند.4

مرحله 2: انتظار برای پاسخ

پس از اینکه نامه/ایمیل خود را به ناحیه مدرسه ارسال کردید، ناحیه مدرسه باید «بدون تأخیر غیرضروری» به تقاضای شما پاسخ دهد.5 قانون عنوان نکرده که ناحیه مدرسه تا چه مدت برای پاسخ فرصت دارد. قانون برای مدت زمانی معقول اما کوتاه به والدین/قیم و ناحیه مدرسه فرصت می‌دهد تا درباره تقاضای IEE مذاکره کنند.6 اینکه آیا تأخیر معقول بوده یا خیر، به هر موقعیت خاص بستگی دارد. برای مثال،

 • در پرونده J.P. مقابل ناحیه مدرسه Ripon Unified، ناحیه مدرسه‌ای تقاضای رویه عادلانه خود را بیشتر از دو ماه پس از درخواست IEE توسط والدین طرح کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که ناحیه مدرسه رویه عادلانه را به موقع طرح کرده است. پیش از اینکه ناحیه مدرسه تقاضای رویه عادلانه را طرح کند، والدین و ناحیه مدرسه دو ماه درحال مذاکره درباره تقاضای IEE بوده اند.7
 • در پرونده ناحیه مدرسه Pajaro Valley Unified مقابل. J.S.، ناحیه مدرسه توضیحی برای علت تأخیر 11 هفته‌ای در طرح تقاضای رویه عادلانه ارائه نداد. دادگاه به این نتیجه رسید که ناحیه مدرسه قانون را نقض کرده است.8

به طور کلی، از زمانی که ناحیه مدرسه باید طی 15 روز از زمان درخواست والدین/قیم برای ارزیابی، برنامه ارزیابی را به ایشان ارائه دهد، 15 روز می‌تواند زمان مناسبی برای انتظار باشد.

هنگامی که نامه/ایمیل خود را تحویل دادید، ممکن است موارد ذیل رخ دهد:

 • اگر ناحیه مدرسه اصلاً پاسخ ندهد، از قانون پیروی نکرده است. اگر هیچگونه پاسخی از ناحیه مدرسه دریافت نکردید، لطفاً مستقیماً به مرحله 4 در این نشریه بروید.
 • اگر ناحیه مدرسه با تأمین بودجه IEE موافقت کرد، می‌توانید برای انتخاب ارزیاب مستقل خود با ناحیه مدرسه هماهنگی را انجام دهید.
 • اگر ناحیه مدرسه تقاضای رویه عادلانه را طرح کرد، آماده رفتن به دادرسی باشید. باید به قاضی توضیح دهید که چرا فکر می‌کنید ارزیابی ناحیه مدرسه نامناسب است. همچنین باید توضیح دهید که چرا به IEE نیاز دارید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه آمادگی برای دادرسی، به فصل 6 از کتابچه حقوق آموزش استثنائی و مسئولیت‌ها، یعنی اطلاعات رویه‌های اجابت/دادرسی رویه عادلانه مراجعه کنید.

مرحله 3: برای تقاضای خود پاسخ «نه» نگیرید

اگر ناحیه مدرسه به تقاضای شما پاسخ نداده یا درخواست شما را بدون تقاضای رویه عادلانه رد کرده است، باید نامه دیگری به ناحیه مدرسه بنویسید. باید در این نامه به ناحیه مدرسه عنوان کنید که تحت مقررات آموزش استثنائی فدرال که در ذیل آمده، حقوق شما را نقض کرده است: بند 34 قانون اساسی فدرال، بخش 300.502(b).

اگر پاسخی از ناحیه مدرسه دریافت نکردید، همچنین باید عنوان کنید که عدم واکنش آنها را به معنای موافقت ناحیه مدرسه با تأمین بودجه IEE قلمداد می‌کنید. همینطور می‌توانید اینگونه به ناحیه مدرسه بگویید:

 1. ناحیه مدرسه را مطلع کنید که شما هزینه IEE را پرداخت خواهید کرد و سپس صورتحساب IEE را برای استرداد وجه به ناحیه مدرسه ارسال می‌کنید، یا
 2. از ناحیه مدرسه تقاضا می‌کنید که هزینه را مستقیماً به ارائه‌دهنده‌ای پرداخت کند که برای انجام IEE خود انتخاب کرده‌اید.

اگر تصمیم به انجام IEE بدون پاسخ ناحیه مدرسه را دارید، مطمئن شوید که ارزیاب مستقل با تمامی دستورالعمل‌های IEE ناحیه مدرسه از قبیل معیارهای احراز شرایط و هزینه مطابقت دارد. همچنین می‌توانید هیچ نامه‌ای به ناحیه مدرسه ننویسید و مستقیماً به مرحله 4 در این نشریه بروید.

مرحله 4: اگر در هیچکدام از این موارد موفق نشدید، تقاضای شکایت اجابت را به سازمان آموزش و پرورش کالیفرنیا بدهید

اگر ناحیه مدرسه همچنان IEE را تأیید نکرده یا درخواست رویه عادلانه علیه شما داده است، می‌توانید به سازمان آموزش و پرورش کالیفرنیا تقاضای («CDE») شکایت اجابت را مطرح کنید. باید در این شکایت عنوان کنید که ناحیه مدرسه حقوق شکلی‌تان را تحت قانون اساسی فدرال بند 34 بخش 300.502(b) نقض کرده و از CDE تقاضا کنید که بلافاصله دستور ارائه IEE را به ناحیه مدرسه بدهد.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه طرح تقاضای شکایت اجابت به فصل 6 از کتابچه حقوق آموزش استثنائی و مسئولیت‌ها، اطلاعات رویه‌های اجابت/دادرسی‌های رویه عادلانه مراجعه کنید.

سؤالات پرتکرار

1.     چه کسی را می‌توانم برای انجام ارزیابی کودک خود انتخاب کنم؟

ناحیه مدرسه باید اطلاعات مربوط به IEE را به شما ارائه دهد. این اطلاعات شامل فهرستی از ارائه‌دهندگان احتمالی، دستورالعمل قیمت‌گذاری و الزامات ناحیه مدرسه برای انجام IEE است.9 ملزم به انتخاب ارزیاب‌های موجود در فهرست ناحیه مدرسه نیستید.10 اگر ارائه‌دهنده‌ای انتخاب نمودید که در فهرست ناحیه مدرسه نیست، مطمئن شوید که ارزیاب منتخبتان با تمامی الزامات ناحیه مدرسه برای انجام IEE مطابقت دارد.

اگر ناحیه مدرسه انتخاب‌تان برای ارائه‌دهنده را تا حدی محدود کند که ارزیاب مستقل یا جدا از ناحیه مدرسه قلمداد نشود، می‌توانید تقاضای شکایت اجابت را به CDE طرح کنید.

2.     اگر پول کافی برای از پیش پرداخت کردن IEE نداشته باشم، و ناحیه مدرسه اصرار داشته باشد که استرداد وجه تنها گزینه موجود است، باید چه کنم؟

قوانین و مقررات آموزش استثنائی شیوه ارائه IEE به هزینه دولتی را برای ناحیه مدرسه مشخص نکرده است. بااین‌حال، اگر نمی‌توانید هزینه IEE را از پیش بپردازید تا بعداً هزیه به شما استرداد شود، ناحیه مدرسه باید اقدامات دیگری ترتیب دهد. این اقدامات می‌تواند پرداخت مستقیم به ارزیاب مستقل باشد. اگر ناحیه مدرسه از انجام اقداماتی معقول امتناع کند، باید تقاضای شکایت اجابت را به CDE مطرح کنید. می‌توانید در این شکایت عنوان کنید که الزامات ناحیه مدرسه مبنی بر پیش پرداخت هزینه IEE مانع از انجام این ارزیابی برایتان می‌شود.

3.     اگر بتوانم هزینه ارزیابی را پرداخت کنم، آیا اکنون باید آن را پرداخت کنم و بعد از ناحیه مدرسه درخواست استرداد کنم؟

به عنوان والدین/قیم، همیشه از حق انجام IEE به هزینه خود برخوردارید و می‌توانید از مدرسه بخواهید این ارزیابی را در تهیه IEP کودکتان لحاظ کند.11

پیش از اینکه خودتان هزینه ارزیابی مستقل را پرداخت کنید، ابتدا باید از ناحیه مدرسه تقاضا کنید که IEE را به هزینه دولتی برایتان انجام دهد. اگر پیش از اینکه از ناحیه تقاضا کنید بودجه این ارزیابی را تأمین کند، هزینه ارزیابی مستقل را بپردازید، ناحیه مدرسه ملزم به استرداد آن نیست.

4.     چه نوعی از ارزیابی را می‌توانم به عنوان IEE به هزینه دولتی تقاضا دهم؟

می‌توانید برای هرگونه ارزیابی که از پیش توسط ناحیه مدرسه انجام گرفته و با آن موافق نیستید، درخواست انجام IEE به هزینه دولتی بدهید. برای هرگونه ارزیابی که ناحیه مدرسه جهت احراز شرایط آموزش استثنائی یا نیازهای آموزشی کودکتان در یک حوزه مشکوک به معلولیت انجام داده، می‌توانید تقاضای IEE به هزینه دولتی بدهید. این درخواست می‌تواند شامل ارزیابی روانشناختی-آموزشی، ارزیابی فناوری کمکی، ارزیابی گفتار و زبان و ارزیابی انتقال باشد.

اگر والدین/قیم IEE را به هزینه دولتی دریافت کند یا یک ارزیابی که شخصاً هزینه آن را پرداخت کرده ارائه دهد، ناحیه مدرسه باید این ارزیابی را هنگام تصمیم‌گیری درباره آن دانش‌آموز لحاظ کند.12

5.     آیا ناحیه مدرسه می‌تواند مانع از ارزیابی کودکم در شرایط مدرسه، شامل محیط کلاس شود؟

خیر. اگر خود ناحیه مدرسه مشاهده کودکتان در کلاس را به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی‌اش انجام داده باشد یا رویه‌های ارزیابی ناحیه مدرسه امکان مشاهده در کلاس را بدهد، ناحیه باید همین فرصت را به ارزیاب مستقل نیز بدهد. اگر ناحیه مدرسه از دادن اجازه مشاهده در کلاس به ارزیاب مستقل امتناع کند، می‌توانید تقاضای شکایت اجابت را به CDE طرح کنید. می‌توانید در این شکایت عنوان کنید که ارزیاب مستقل قادر به تکمیل ارزیابی خود نیست، چراکه ناحیه مدرسه فرصت مشاهده کودکتان در کلاس را همانند فرصتی که کارکنان مدرسه داشته‌اند به ارزیاب مستقل نداده است.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه طرح شکایت اجابت به CDE، به فصل 6 از کتابچه حقوق و مسئولیت‌های آموزش استثنائی، یعنی اطلاعات رویه‌های اجابت/دادرسی رویه عادلانه
مراجعه کنید.

6.     چند وقت یکبار می‌توانم برای انجام IEE به هزینه دولتی تقاضا دهم؟

برای هر ارزیابی توسط ناحیه مدرسه که با آن موافق نیستید، تنها یک‌بار می‌توانید تقاضای IEE به هزینه دولتی دهید.13  یعنی اگر از IEE انجام گرفته به هزینه دولتی رضایت ندارید، باید تا پیش از اینکه بتوانید IEE دیگری به هزینه دولتی درخواست بدهید، صبر کنید تا ناحیه مدرسه کودکتان را مجدداً ارزیابی کند.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر، به فصل 2 از کتابچه حقوق و مسئولیت‌های آموزش استثنائی، اطلاعات مربوط به ارزیابی/سنجش مراجعه کنید.

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 • 1. قانون اساسی فدرال بند 34. بخش 300.502(b)؛ همچنین قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، بخش 56329(b) را ببینید.
 • 2. قانون اساسی فدرال بند 34، بخش 300.502(a)(3)(i).
 • 3. قانون اساسی فدرال بند 34 بخش 300.502(b)(2).
 • 4. قانون اساسی فدرال بند 34 بخش 300.502(b)(4).
 • 5. قانون اساسی فدرال بند 34 بخش 300.502(b)(2).
 • 6. نامه به ناشناس، 56 گزارش قانون آموزش به افراد دچار معلولیت 175 (اداره برنامه آموزش استثنائی، 2010)، موجود در: https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/letters/2010-3/redacteda081310iee3q2010.pdf.
 • 7. 2009 WL 1034993، در *7-8 (قانون آموزش و پرورش. کالیفرنیا 15 آوریل، 2009).
 • 8. 2006 WL 3734289، در *5 (بخش شمالی کالیفرنیا 15 دسامبر، 2006).
 • 9. قانون اساسی فدرال بند 34 بخش 300.502(a)(2).
 • 10. نامه به ناشناس، 56 گزارش قانون آموزش به افراد دچار معلولیت 175 (اداره برنامه آموزش استثنائی، 2010) موجود در: https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/letters/2010-3/redacteda081310iee3q2010.pdf.
 • 11. قانون اساسی فدرال بند 34 بخش‌های 300.502(a)، (c)(1).
 • 12. قانون اساسی فدرال بند 34 بخش 300.502(c)(1).
 • 13. قانون اساسی فدرال بند 34 بخش 300.502(b)(5)؛ قانون آموزش و پرورش بخش 56329(b) را ببینید.