Կալիֆոռնիայի Աշխատունակության վերականգնման դեպարտամենտի բողոքների ներկայացման տարբերակների և ընթացակարգի տեղեկատվական թերթիկ

Publications
#5530.10

Կալիֆոռնիայի Աշխատունակության վերականգնման դեպարտամենտի բողոքների ներկայացման տարբերակների և ընթացակարգի տեղեկատվական թերթիկ

Այս հրապարակումը քննարկում է այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ DOR-ի և տրանսպորտի ֆինանսավորման մասին

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Ի՞նչ կարող եմ անել, եթե խնդիրներ ունեմ իմ DOR խորհրդատուի հետ

Ձեր առաջին քայլը պետք է լինի փորձել լուծել խնդիրը DOR-ի ձեր խորհրդատուի հետ: Եթե ի վիճակի չեք լուծել խնդիրը DOR-ի ձեր խորհրդատուի հետ, խնդրեք հանդիպում ձեր խորհրդատուի ղեկավարի հետ:  Աշխատունակության վերականգնման հարցերով պատասխանատու ղեկավարը գուցե կարողանա օգնել ձեզ լուծել ցանկացած խնդիր:  Եթե դժգոհ եք DOR-ի գործողություններից, դուք ունեք բողոք ներկայացնելու իրավունք:

Բողոք ներկայացնելու ի՞նչ տարբերակներ ունեմ

Բողոք ներկայացնելու առանձին տարբերակներ կան. կարող եք պահանջել վարչական վերանայում,

միջնորդություն կամ անկողմնակալ լսումներ:  Այս տարբերակներն ավելի մանրամասն բացատրվում են ստորև:

Ինչպե՞ս պահանջեմ վարչական վերանայում

Եթե ձեզ մտահոգող հարցերը տեղական մակարդակում չեն լուծվում DOR-ի ձեր խորհրդատուի կամ աշխատունակության վերականգնման հարցերով

պատասխանատու ղեկավարի միջոցով, կարող եք շրջանի ադմինիստրատորի մոտ վարչական վերանայում պահանջել:  Վարչական վերանայում պետք է խնդրեք այն որոշման ամսաթվից հետո մեկ տարվա ընթացքում, որի հետ համաձայն չեք: Ձեր դիմումը պետք է ներառի.

  • պատճառը, թե ինչու եք կարծում, որ որոշումը պետք է փոխվի,
  • ինչ գործողություններ եք առաջարկում, որ DOR-ը ձեռնարկի:

Title 9 CCR §7353(a)(3)(A)-(B):

Ի՞նչ է տեղի ունենում վարչական վերանայման ժամանակ

Շրջանի ադմինիստրատորը, վարչական վերանայման դիմում ստանալիս, կարող է որոշել վարչական վերանայման հանդիպում նշանակել, որի ընթացքում դուք հանդիպում եք շրջանի ադմինիստրատորի հետ, ով ուսումնասիրում է ձեր խնդիրը:  Այ հանդիպմանը դուք հնարավորություն ունեք բացատրելու, թե ինչու եք կարծում, որ DOR-ը սխալ որոշում է կայացրել:  Կարող եք բերել ձեր դիրքորոշումը պաշտպանող փաստաթղթեր և այլ ապացույցներ:  Վարչական վերանայմանը կարող է ներկա գտնվել DOR-ի ձեր խորհրդատուն կամ աշխատունակության վերականգնման հարցերով պատասխանատու ղեկավարը՝ բացատրելու DOR-ի որոշումը:

Որոշ դեպքերում շրջանի ադմնիստրատորը կարող է որոշել կատարել վերանայում «գրանցված տվյալների հիման վրա» և որոշում կայացնել:   Շրջանի ադմինիստրատորը ուսումնասիրելու է ձեր դիմումը, ձեր գործի թղթապանակը և ձեր ներկայացրած բոլոր փաստաթղթերը:  Շրջանի ադմնիստրատորը իր որոշումը կայացնելու է այդ տվյալների հիման վրա:

Շրջանի ադմինիստրատորը որոշում է, թե արդյոք DOR-ի գործողությունը համապատասխան է եղել և ձեզ գրավոր որոշում է ուղարկում վարչական վերանայման ձեր դիմումի ամսաթվից հետո 15 օրվա ընթացքում:

Եթե ես բավարաված չեմ վարչական վերանայման որոշմամբ

Եթե դուք բավարարված չեք Վարչական վերանայման որոշմամբ, կարող եք դիմել միջնորդության և (կամ) անկողմնակալ լսումներ անցկացնելու համար: Այս դիմումը պետք է ներկայացնեք վարչական վերանայման որոշումից հետո 30 օրվա ընթացքում: Title 9 CCR §7353(f):

Վարչական վերանայումը պարտադի՞ր է

Ոչ: Վարչական վերանայման գործընթացը կամընտրական է: Կարող եք բաց թողնել վարչական վերանայման գործընթացը և անմիջապես դիմել անկողմնակալ լսումներ անցկացնելու և (կամ) միջնորդության համար:  Title 9 CCR §7351(c):  Սակայն միջնորդության կամ անկողմնակալ լսումների անցկացման համար դիմելուց առաջ օգտակար կլինի անցնել DOR-ի վարչական վրանայման գործընթացը:  Վարչական վերանայման գործընթացում կարող են շատ խնդիրներ լուծվել տեղական, ոչ պաշտոնական մակարդակով և ավելի արագ:

Ինչպե՞ս դիմել միջնորդության համար

Միջնորդության դիմում պետք է ներկայացնեք այն գործողության ամսաթվից հետո մեկ տարվա ընթացքում, որին համաձայն չեք:  Եթե ստացել եք վարչական վերանայման որոշումը, միջնորդության դիմումը պետք է ներկայացնեք վարչական վերանայման որոշման ամսաթվից հետո 30 օրվա ընթացքում: Միջնորդության դիմումները պետք է ներկայացվեն DR 107 ձևով:  Այդ ձևաթուղթը կարող եք գտնել նաև առցանց, հետևյալ հղմամբ՝ https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing:

Եթե երկու կողմերը համաձայն են միջնորդությանը, այն կանցկացվի բոլոր կողմերին հարմար ժամանակ և վայրում՝ միջնորդության համակարգողի կողմից դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող 25 օրացուցային օրվա ընթացքում: Title 9 CCR §7353.6(b)-(c), 34 C.F.R. §361.57(d):

Միջնորդությունը պարտադի՞ր է

Ոչ: Միջնորդությունը նույնպես կամընտրական է: 34 C.F.R. §361.57(d)(2)(i):  Կարող եք որոշել բաց թողնել

միջնորդության գործընթացը և անցնել անմիջապես անկողմնակալ լսումներին:  Բացի այդ, DOR-ը պարտավոր չէ մասնակցել միջնորդությանը. DOR-ը կարող է որոշել, որ չի ցանակնում մասնակցել միջնորդության գործընթացին:  Ինչպես վարչական վերանայման գործընթացում, միջնորդության գործընթացը չի հետաձգում անկողմնակալ լսումների իրավունքը: Title 9 CCR §7353.6(b):

Ի՞նչ է տեղի ունենում միջնորդության գործընթացում

Միջնորդության ժամանակ հանդիպում եք անկողմնակալ միջնորդի և DOR-ի ներկայացուցչի հետ: Միջնորդը փորձելու է ձեզ և DOR-ին օգնել լուծել ձեր տարաձայնությունը և համաձայնության գալ:  Եթե միաժամանակ և՛ միջնորդության, և՛ անկողմնակալ լսումների դիմում եք ներկայացրել և ձեր բարձրաձայնած բոլոր խնդիրները կարողանում եք կարգավորել միջնորդության գործընթացում, անկողմնակալ լսումները հանվում են:

Միջնորդությունը գաղտնի գործընթաց է:  Դա նշանակում է, որ միջնորդության գործընթացում ներկայացված ցանկացած տեղեկություն չի կարող հետագայում քննարկվել անկողմնակալ լսումների կամ դատական գործի լսումների ժամանակ:

Ինչպե՞ս դիմել անկողմնակալ լսումների անցկացման համար

DOR-ի ձեր խնդրի վերաբերյալ կարող եք միջնորդության փոխարեն կամ դրան հավելյալ դիմել նաև անկողմնակալ լսումների անցկացման համար:  Անկողմնակալ լսումների ձեր դիմումը պետք է ներկայացնեք այն գործողության կամ որոշման մասին գրավոր ծանուցումն ստանալու ամսաթվից հետո մեկ տարվա ընթացքում, որի հետ համաձայն չեք: Title 9 CCR §7354(a)(1):  Ինչպես նշվեց վերևում, եթե գնում եք վարչական վերանայման, անկողմնակալ լսումների դիմումը պետք է ներկայացնեք վարչական վերանայման որոշման ամսաթվից հետո 30 օրվա ընթացքում:

Անկողմնակալ լսումները պետք է անցկացվեն ձեր գրավոր դիմումի ամսաթվից հետո 60 օրվա ընթացքում, եթե չեք համաձայնում երկարաձգել այս ժամկետը: Title 9 CCR §7354(b):

Անկողմնակալ լսումների անցկացման դիմումները պետք է ներկայացվեն DR 107 ձևով: Այդ ձևաթուղթը կարող եք գտնել առցանց, հետևյալ հղմամբ՝ https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing:

Ի՞նչ է տեղի ունենում անկողմնակալ լսումների ժամանակ

Անկողմնակալ լսումների ժամանակ դուք հնարավորություն եք ունենում վարչական գործերով դատավորին (ALJ) ներկայացնելու և ապացուցելու ձեր բողոքները:  Կարող եք բերել փաստաթղթեր, վկաների կամ այլ ապացույցներ՝ վարչական գործերով դատավորին ներկայացնելու համար:  DOR-ի դիմումատուների կամ շահառուների պահանջով անցկացվող անկողմնակալ լսումների ժամանակ բողոքները լսում է անկողմնակալ պաշտոնյան, որն ընդգրկված է վարչական գործերով դատավորի ցանկում (Ընդհանուր ծառայությունների դեպարտամենտի վարչական գործերով լսումների գրասենյակ (Office of Administrative Hearings, OAH)): Վարչական գործերով դատավորն անկողմնակալ լսումներից 30 օր հետո հրապարակում է որոշումը:  Title 9 CCR §7358:

DOR-ը կարո՞ղ է մինչև որոշման հրապարակումը կասեցնել իմ ծառայությունները

Ոչ: Քանի դեռ չի ավարտվել վարչական վերանայման գործընթացը, կամ քանի դեռ վարչական գործերով լսումների գրասենյակը որոշում չի տրամադրել, DOR-ը չպետք է կասեցնի, կրճատի կամ դադարեցնի IPE-ով արդեն տրամադրվող որևէ ծառայություն:  Բացառություն են կազմում այն երկու դեպքերը, երբ անձն է խնդրում դադարեցնել ծառայությունը, կամ երբ DOR-ը որոշում է, որ տվյալ անձը խաբեություն կամ քրեորեն պատժելի արարք է կատարել:  Title 9 CCR §7351(e):

Եթե ես դժգոհ եմ անկողմնակալ լսումների որոշումից

Եթե բավարարված չեք անկողմնակալ լսումներից հետո հրապարակված որոշմամբ, դուք իրավունք ունեք վեց ամսվա ընթացքում Կալիֆոռնիայի Գերագույն դատարանին հայցի բավարարման դատական կարգադրության խնդրագիր ներկայացնել:

Կարո՞ղ եմ ընտանիքի անդամին խնդրել ներկայացնել ինձ միջնորդության կամ անկողմնակալ լսումների ժամանակ

Կարող եք որևէ մեկին նշանակել լինելու ձեր լիազորված ներկայացուցիչը և ներկայացնելու ձեզ միջնորդության կամ անկողմնակալ լսումների ժամանակ:  Կարող եք խնդրել ընտանիքի որևէ անդամի, որևէ ընկերոջ կամ այլ պաշտպանի լինել ձեր լիազորված ներկայացուցիչը: Ձեզ ներկայացնելու համար լիազորված ներկայացուցիչները պետք է լրացնեն DR 108 ձևը:  Այս ձևաթուղթը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing:

Եթե ես չեմ կարող անգլերեն կարդալ կամ թույլ լսողություն կամ տեսողություն ունեմ

Կարող եք պահանջել, որ ծանուցումները և որոշումները ձեզ ուղարկվեն ձեր մայրենի լեզվով կամ հաղորդակցման ձեր նախընտրած եղանակով: Նման պահանջ ներկայացնելու դեպքում DOR-ը պետք է ծանուցումներն ու որոշումները ձեզ տրամադրի ձեր մայրենի լեզվով կամ հաղորդակցման նախընտրած եղանակով: Cal. Welf. & Inst. Code §19013.5(a)-(b), Title 9 CCR §7352(a):  Եթե ցանկանում եք ծանուցումներն ու որոշումներն ստանալ նաև անգլերենից բացի մեկ այլ լեզվով, մեծ տառերով տպված կամ բրայլյան գրով, հնարավորինս շուտ դիմեք դրանք տվյալ լեզվով կամ ձևաչափով ստանալու համար:  Վարչական վերանայման, միջնորդության կամ անկողմնակալ լսումների անցկացման դիմում ներկայացնելիս կարող եք խնդրել, որ ծանուցումներն ստանաք տարբեր լեզուներով և (կամ) ձևաչափերով:

Կարո՞ղ եմ վարչական վերանայման, միջնորդության կամ անկողմնակալ լսումների ժամանակ ունենալ թարգմանիչ կամ ընթերցող կամ այլ հարմարություն

Այո: Եթե անգլերեն չեք խոսում, խուլ եք, թույլ լսողություն, խոսքային խնդիր ունեք, կույր եք կամ վատ տեսողություն ունեք, ձեզ պետք է թարգմանչի և ընթերցողի ծառայություններ կամ լսողական ապարատներ տրամադրվեն: Այդ ծառայությունների տրամադրումը որոշում եք դուք:  Title 9 CCR §§ 7353(c), 7353.6(c), 7354(d)(3): Հնարավորության դեպքում ձեզ անհրաժեշտ հարմարությունների համար դիմեք նախապես:

Վարչական վերանայման, միջնորդության կամ անկողմնակալ լսումների անցկացման ձեր դիմումը ներկայացնելիս կարող եք դիմել հարմարությունների տրամադրման համար:

Կարո՞ղ եմ դիմել իրականացնել երկկողմանի փոխադրում վարչական վերանայման, միջնորդության կամ անկողմնակալ լսումների գրասենյակ

Կարող եք դիմել DOR-ին, որ իրականացնի ձեր փոխադրումը դեպի վարչական վերանայման, միջնորդության գրասենյակ: Title 9 CCR §7353(d), 7353.6(d):  Չնայած կանոնակարգերը հատուկ չեն նախատեսում, սակայն անհրաժեշտության դեպքում կարող եք DOR-ին խնդրել, որ ձեզ ապահովի տրանսպորտով՝ անկողմնակալ լսումներին այցելելու համար:

Օգնության համար դիմեք ձեր CAP պաշտպանին՝ 800-776-5746 հեռախոսահամարով: CAP պաշտպանը գուցե կարողանա օգնել ձեզ լուծել DOR-ի հետ ունեցած ձեր խնդիրները: