Common District Statements to Parents/Guardians and Possible Parent/Guardian Responses to Common District Statements

Publications
#7170.10

Common District Statements to Parents/Guardians and Possible Parent/Guardian Responses to Common District Statements

Դպրոցական շրջանները սովորական հայտարարություններ են անում, որոնք կարող են մերժել կամ հետաձգել ձեր երեխայի իրավունքը հատուկ կրթության և հարակից ծառայություններ ստանալու համար: Այս ռեսուրսը ունի ընդհանուր հայտարարություններ, որոնք դպրոցական շրջանները անում են ծնողներին/խնամակալներին: Եթե ​​ձեր երեխայի դպրոցական շրջանն ասում է ձեզ այս սովորական հայտարարություններից մեկը, մենք տրամադրել ենք օրենքի համառոտ ամփոփում և հնարավոր պատասխան, որը դուք կարող եք ասել դպրոցական շրջանին:

1.   Շրջանն ասում է. «Մենք չունենք բավականաչափ գումար, որպեսզի ֆինանսավորենք կամ բավականաչափ [որակավորված] անձնակազմ, որպեսզի առաջարկենք այդ ծառայությունը, օժանդակ տեխնոլոգիական սարքը կամ հարմարությունը»: ԿԱՄ «Մենք չուենք բավականաչափ գումար, որպեսզի ֆինանսավորենք այդ անձնակազմին»:

Բացատրություն. Կարող է ճշմարիտ լինել, որ Շրջանն ունի սահմանափակ բյուջե, ինչևէ, Շրջանից ամեն դեպքում պահանջվում է ձեր ուսանողին տրամադրել անվճար, համապատասխան հանրային կրթություն (FAPE, free appropriate public education):1 Եթե ձեր ուսանողն իր կրթությունից օգտվելու համար պահանջում է առանձնահատուկ ծառայություն, օժանդակ տեխնոլոգիական սարք կամ այլ հարմարություն, ապա Շրջանը պետք է տրամադրի դա որպես ձեր երեխայի FAPE-ի մաս:2 Ծախսը չի հանդիսանում վավեր պատճառ FAPE-ն մերժելու համար:3

Ձեր հնարավոր պատասխանները Շրջանին.

 1. Դուք կարող էիք ասել. «Իմ ուսանողը պահանջում է սա [ծառայություն, օժանդակ տեխնոլոգիական սարք կամ այլ հարմարություն], որպեսզի օգտվի իր կրթությունից: Ես հասկանում եմ, որ Բյուջեները կարող են սահմանափակ լինել, բայց նահանգային և դաշնային օրենքը պահանջում են, որ դպրոցական շրջանները տրամադրեն կրթական ծառայություններ` հիմնվելով ուսանողի կրթական կարիքների և ոչ ծախսի վրա»:4
 2. Դուք կարող էիք ասել. «IEP-ում (անհատական ուսուցման պլան) տեղ գտած ծառայությունները պետք է հիմնված լինեն իմ ուսանողի կարիքների վրա, որպեսզի նա կարողանա օգտվել և առաջընթաց գրանցել իր կրթությունում, այլ ոչ թե որքան այն արժե»:5
 3. Նաև կարող էիք ասել. «Որպես ծնող ես պետք է պաշտպանեմ իմ երեխայի կրթական կարիքները: Դպրոցական շրջանի պատասխանատվությունն է հայթայթել ֆինանսավորում, որպեսզի բավարարի այդ կարիքներին»:

Դպրոցական շրջանի պահանջի մասին, թե ինչպես կարելի է գնել սարքավորումներ ուսանողի IEP-ի համար տես DRC-ի SERR ձեռնարկը.

2.   Շրջանն ասում է. «Հանրակրթութայն ուսուցիչը/հատուկ կրթության ուսուցիչը/գնահատում տրամադրողը/համապատասխան վարիչը չկարողացան այստեղ լինել այսօր» ԿԱՄ «Ես չունեմ այդ որոշումը կայացնելու լիազորություն»:

Բացատրություն. Դաշնային և նահանգային օրենքը պահանջում է, որ IEP-ի թիմը բաղկացած լինի`

 • Երեխայի մեկ կամ մի քանի ծնողից, ծնողների կողմից ընտրված ներկայացուցչից կամ երկուսից:
 • Առնվազն հանրակրթության մեկ ուսուցչից, եթե երեխան հանրակրթության միջավայրում է կամ կարող է լինել:
 • Առնվազն հատուկ կրթության մեկ ուսուցչից կամ ծառայություն մատուցողից:
 • Դպրոցական շրջանի ներկայացուցչից, ով. որակավորված է` տրամադրելու կամ վերահսկելու մասնագիտացված կրթության տրամադրումը, բանիմաց է ընդհանուր ուսումնական պլանից, և բանիմաց է շրջանի ռեսուրսների հարցում:
 • Անհատը, ով կատարել է ուսանողի գնահատումները կամ որևէ մեկը, ով բանիմաց է օգտագործվող ընթացակարգի և արդյունքների հարցում, և որակավորված է մեկնաբանել արդյունքների մանկավարժական նշանակությունները:
 • Ուսանողի գիտելիք կամ հատուկ փորձով այլ մարդիկ` ծնողի/խնամակալի կամ շրջանի հարցման համաձայն:
 • Ուսանողը` ըստ համապատասխանության:6

IEP թիմի բոլոր անդամներից պահանջվում է հաճախել IEP-ի հանդիպմանը: Համապատասխան IEP ձևավորելու IEP թիմի կարողությունը կարող է խստորեն վտանգի տակ դրվել, եթե IEP-ի զարգացման համար խիստ անհրաժեշտ IEP թիմի անդամները բացակա են: Դաշնային և նահանգային օրենքը թույլատրում է ծնողին և շրջանին գրավոր համաձայնության գալ, որ IEP թիմի որևէ անդամ չպետք է հաճախի:7 Եթե IEP թիմի անդամի ուսումնական պլանի ոլորտը կամ հարակից ծառայությունները ձևափոխվում են, անդամը պետք է ներկայացնի գրավոր ներգրավվածություն IEP-ի մշակման համար` նախքան IEP-ի հանդիպումը:8 Դուք չպետք է համաձայնեք բացակայությանը:

Ձեր հնարավոր պատասխանները Շրջանին.

 1. Եթե բացակայության մասին ժամանակից շուտ գիտեք, ապա կարող եք կապ հաստատել ձեր շրջանի հատուկ կրթության վարիչին գրավոր կերպով (էլփոստով և ապա հետևել հեռախոսազանգի միջոցով) տեղեկացնելու նրանց, որ մտահոգ եք: Կարող եք ասել. «Ես մտահոգված եմ, որ IEP թիմի` իմ ուսանողի համար համապատասխան IEP մշակելու կարողությունը կարող է խստորեն վտանգվել, եթե [IEP թիմի անդամ]-ը ներկա չէ»:
 2. Դուք կարող եք ընտրել առաջ անցնել և անցկացնել IEP-ի հանդիպումը նրանց հետ, ովքեր ի վիճակի են հաճախել: Մի համաձայնեք IEP-ի որևէ մասի հետ, որը պահանջում է ներգրավվածություն IEP թիմի բացակա անդամից: Ավելի ուշ, կարող եք նորից գումարել ժողովը, երբ IEP թիմի բոլոր անդամները կարողանան հաճախել` IEP-ի մշակումն ավարտելու նպատակով:
 3. Հրաժարվեք շարունակել IEP-ի հանդիպումը, եթե զգում եք, որ IEP-ի համապատասխան մշակումը չէր կարող կատարվել` առանց IEP թիմի անդամի, ով բացակա է: Աշխատեք IEP թիմի հետ, որպեսզի նորից պլանավորեք IEP-ի ժողովն այն ժամանակահատվածի համար, երբ թիմի բոլոր պարտադիր անդամները կարողանան հաճախել:9

Ավելին իմանալու համար IEP թիմի անդամի հաճախելիության պահանջների մասին տես DRC-ի SERR ձեռնարկը.

3.   Շրջանն ասում է. «Մենք առաջ ենք անցել և ստեղծել ենք նախնական IEP, որպեսզի ստորագրեք այն» ԿԱՄ «դուք պետք է ստորագրեք IEP-ն` նախքան կհեռանաք այս ժողովից»:

Բացատրություն. Կարևոր է հիշել, որ որպես ծնող/խնամակալ` դուք հանդիսանում եք IEP թիմի հավասար անդամ: Ոչինչ չպետք է որոշվի` առանց ձեր ներգրավվածության, և IEP թիմից պահանջվում է ամբողջական քննարկում ունենալ ձեր ուսանողի կարիքների վերաբերյալ: Եթե շրջանը ժողովին ցույց է տալիս «նախնական» IEP, կարիք չկա, որպեսզի ստորագրեք այն: Կարող եք օգտագործել «նախնական» տարբերակը որպես մեկնարկային կետ IEP-ի ժողովի քննարկմանը, սակայն ոչինչ չպետք է որոշվի առանց ձեր ներգրավվածության:10

Դուք չպետք է ստորագրեք IEP-ն IEP-ի ժողովի ընթացքում: Դուք գուցե ցանկանաք տուն տանել առաջարկված IEP-ի պատճենը, որպեսզի ավելի մանրամասնորեն ընթերցեք այն և քննարկեք ձեր զուգընկերոջ, գործընկերոջ կամ իրավապաշտպանի հետ: Առաջարկված փոփոխություններից ոչ մեկը չի կարող իրականացվել, քանի դեռ չեք համաձայնել IEP-ին: Ձեր ուսանողը իրավասու կմնա հատուկ կրթության ծառայությունների համար և կմնա իր ներկայիս տեղաբաշխման ներքո, մինչ դուք կորոշեք, թե արդյոք պետք է համաձայնել, մասամբ համաձայնել կամ ամբողջությամբ չհամաձայնել:11 Ինչևէ, եթե դուք չհամաձայնեք կամ խելամիտ ժամանակահատվածի ընթացքում դիմեք պատշաճ դատական ընթացակարգի, ապա շրջանը կարող է դիմել պատշաճ դատական ընթացակարգի: Զրուցեք IEP թիմի այլ անդամների հետ, թե որքան ժամանակ ձեզ հարկավոր կլինի` վերանայելու առաջարկված IEP-ն:

Ձեր հնարավոր պատասխանները Շրջանին.

 1. Եթե գիտեք, որ շրջանը պլանավորում է ստեղծել նախնական IEP ժամանակից շուտ, դուք պետք է հայցեք (գրավոր կերպով), որ շրջանն ուղարկի ձեզ իրենց նախնական տարբերակի պատճենն IEP ժողովից տաս օր առաջ, որպեսզի ժամանակ ունենաք վերանայելու նախնական փաստաթուղթը և պատրաստված ներկայանալու` քննարկելու շրջանի նախնական տարբերակի առաջարկությունները: Կարող էիք ասել. «Ես հասկանում, որ շրջանն ստեղծում է նախնական IEP` որպես մեր ժողովի նախապատրաստական աշխատանք»: Խնդրում եմ ինձ ուղարկել պատճենը մինչև [տաս օր առաջ], որպեսզի ես կարողանամ քննարկել շրջանի առաջարկությունները»:
 2. Եթե ժամանեք IEP-ի ժողովին, իսկ շրջանը ձեզ ներկայացնի նախնական տարբերակը, ապա կարող եք ասել. «Քանի որ ես չեմ կարողացել վերանայել այս նախնական տարբերակը ժամանակից շուտ, և քանի որ իմ ներգրավվածությունը որպես IEP թիմի անդամ պարտադիր է, եկեք որպես թիմ անցնենք նախնական տարբերակի յուրաքանչյուր առաջարկի վրայով: Ապա, մենք կարող ենք ներառել նախնական IEP-ի տարբերակի մասերը, որոնք բոլորս համաձայնում ենք, որ անհրաժեշտ են իմ ուսանողի համար IEP-ի տարբերակով, որն այսօր ենք գրում»:
 3. Նաև կարող էիք ասել. «Ես ուրախ եմ, որ այսօր կարողացանք գործակցային քննարկում ունենալ իմ երեխայի կրթական կարիքների վերաբերյալ: Նախքան ես կստորագրեմ IEP-ն, որն այսօր ենք մշակել, ես կցանկանայի, որ ինձ տրամադրեին պատճենը, որը կարող եմ տուն տանել և վերանայել»:

IEP-ները ստորագրելու մասին մանրամասների համար տես DRC-ի SERR ձեռնարկը.

 IEP-ի ժողովի ժամանակ ծնողի/խնամակալի դերի մասին ավելին իմանալու համար տես DRC-ի SERR ձեռնարկը.

4.   Շրջանն ասում է. «Մեզ հարկավոր չէ, որ դա գրենք IEP-ում, այլ մենք պարզապես կհիշեցնենք ուսուցիչներին այդ հարմարության կամ ծառայության մասին»:

Բացատրություն. Ուսանողին տրամադրվելիք հատուկ կրթության և հարակից ծառայությունների ողջ հայտարարությունը պետք է ներառվի IEP-ում:12 Եթե որևէ ծառայություն կամ հարմարություն գրված չէ IEP-ի ամենավերջին տարբերակում, ապա այդ ծառայությունը կամ հարմարությունը օրենքով պարտադիր չէ իրականացնել: Նույնիսկ եթե շրջանի մտադրությունները բարի են, ապա գրի չառնված ծառայությունները կարող են հեշտությամբ մոռացվել կամ սխալ փոխանցվել ուսուցիչներին, որոնց հանձնարարված է IEP-ի իրականացումը: Եթե շրջանը հրաժարվում է գրի առնել համաձայնեցված ծառայությունը կամ հարմարությունը, ապա կարող եք ինքներդ գրել տվյալ ծառայության նկարագրությունը և խնդրել, որ այն կցվի IEP-ին` նախքան դուք կստորագրեք այն:

Ձեր հնարավոր պատասխանները Շրջանին.

 1. Դուք կարող էիք ասել. «Ես ուրախ եմ, որ մենք կարող ենք համաձայնել որպես թիմ, որ այս ծառայությունը/հարմարությունը/նպատակը պետք է ներառվի իմ ուսանողի IEP-ում: Ես կցանկանայի առաջ անցնել և գրել այն IEP-ում` ապահովելու, որ մենք չենք մոռացել իրականացնել այս ծառայությունը»:
 2. Դուք կարող էիք ասել. «Ես մտահոգված եմ, որ եթե ծառայությունը գրի առնված չէ, ապա շրջանից չի պահանջվի դրա իրականացումը: Ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի այն գրի առնեք: Եթե դուք չգրեք այդ ծառայությունը IEP-ում, ես ինքս կգրեմ ծառայության նկարագրությունը ժողովից հետո և կպնդեմ, որ այն կցվի»:
 3. Դուք կարող էիք ասել. «Այս IEP-ն հիմնված է իմ ուսանողի յուրօրինակ կարիքների վրա, և ես կարծում եմ, որ նա այս ծառայության կարիքն ունի: Եթե դուք չունեք ցանկություն այս ծառայությունն IEP-ում ներառելու համար, ապա ինձ հարկավոր կլինի, որպեսզի գրավոր նշեք դրա պատճառները»:

IEP-ում ծառայություններին առնչվող պարտադիր տեղեկատվության մասին ավելին իմանալու համար տես DRC-ի SERR ձեռնարկը.

5.   Շրջանն ասում է. «Ձեր երեխան չի ձախողում/կատարել է ստանդարտ թեստի համարժեք մակարդակ, որպեսզի չորակավորվի հատուկ կրթության ծառայությունների համար» ԿԱՄ «Ձեր սպասելիքները ձեր երեխայից չափազանց բարձր են, ձեզ հարկավոր են ավելի իրատեսական սպասելիքներ իրենց առաջընթացի համար»:

Բացատրություն. Ստանդարտ թեստային միավորները և գնահատականները չեն որոշում, թե արդյոք ուսանողը կարող է պահանջել հատուկ կրթություն կամ առնչվող ծառայություններ:13IDEA չի պահանջում փորձ և այլ ծրագրերի ձախողում` նախքան գնահատելն այն երեխային, ով ենթադրվում է, որ հատուկ կրթության և առնչվող ծառայությունների կարիք ունի: Ավելին, երեխայի հաշմանդամությունը կարող է առաջացնել խնդիրներ ուսումից դուրս ոլորտներում (օրինակ` շարժունակություն, արտահայտիչ լեզու, սոցիալական հմտություններ կամ ինքնօգնության հմտություններ), որոնք կարող են ազդել ուսանողի` իր կրթությունից օգտվելու կարողության վրա: Նորից անդրադարձեք այն թեմային, թե ինչու է ձեր երեխային հարկավոր այն, ինչ դուք խնդրում եք:

IDEA ոչ միայն պահանջում է, որ ուսանողն օգտվի կրթությունից, այլ որ ունենա նշանակալի հասանելիություն իր կրթությանը:14Սա նշանակում է, որ ուսանողը համապատասխանաբար մարտահրավերի է ենթարկվում իր IEP-ում սահմանված նպատակների կողմից, և նրանք ի վիճակի են կատարել նշանակալի առաջընթաց այս նպատակներին հասնելու համար:15 Ունենալով բարձր, սակայն հասանելի սպասելիքներ ձեր ուսանողի համար` հավանաբար բարենպաստ կլինի իրենց ուսուցման և կրթական աճի համար:

Ձեր հնարավոր պատասխանները Շրջանին.

 1. Դուք կարող էիք ասել. «IDEA ապահովում է, որ իմ ուսանողն ունենա գնահատման իրավունք ենթադրյալ հաշմանդամության բոլոր ոլորտներում: Ես կասկածում եմ, որ իմ ուսանողը կարող է ունենալ հաշմանդամություն և, որը կարող է դասակարգվել այս իրավասության կատեգորիաներով և»: (Տես DRC-ի SERR ձեռնարկը հաշմանդամության կատեգորիաների համար, որոնք համապատասխանում են հատուկ կրթությանը:)
 2. Դուք կարող էիք ասել. «Քանի որ մենք նպատակներ ենք սահմանում իմ ուսանողի համար, եկեք հավաստիանանք, որ նպատակները անհատականացված են և վերաբերում են իրենց ներուժին: Մենք պետք է հավաստիանանք, որ նպատակները մարտահրավեր նետող են և խելամտորեն հաշվարկված են` հնարավորություն ընձեռելով երեխային առաջընթաց ապահովել` հաշվի առնելով երեխայի հանգամանքները»:16
 3. Եթե դուք չեք համաձայնում դպորցական շրջանի գնահատման արդյունքների կամ գնահատման մեթոդի հետ, ապա կարող եք խնդրել շրջանին վճարել անկախ կրթական գնահատման (IEE, independent educational evaluation) համար:17 Դուք պետք է ձեր հարցումը գրավոր ուղարկեք ձեր ուսանողի ծրագրի մասնագետին և ուղարկեք պատճենը շրջանի հատուկ կրթության հարցերով տնօրենին: Կարևոր է, որ դուք նշեք ձեր հարցումը` որպես դպրոցական շրջանի կողմից կատարված գնահատման անհամաձայնություն:

IEE խնդրելու մասին մանրամասների համար տես DRC-ի SERR ձեռնարկը և DRC-ի IEE-ի հրապարկումը.

Endrew F.-ի հարցով դատարանի որոշման մասին մանրամասն տեղեկությունների համար տես DRC-ի SERR ձեռնարկը.

IEP-ի նպատակների մշակման մասին ավելին իմանալու համար տես DRC-ի SERR ձեռնարկը.

6.   Շրջանն ասում է. «Մենք չենք կարծում, որ ձեր երեխան կօգտվի այդ ծառայությունից/օժանդակ տեխնոլոգիական սարքից/հարմարությունից»:

Բացատրություն. Ցանկացած պատճառով, լինի դա բյուջետին առնչվող մտահոգություններ, թե ուսուցիչների վերապատրաստման պակաս, շրջանը կարող է հանդես գալ որևէ հատուկ ծառայության, օժանդակ տեխնոլոգիական սարքի կամ հարմարության դեմ, որը դուք կցանկանայիք, որ գրվեր IEP-ում: Ինչևէ, միակ բանը, որն էական է (և ինչին աջակցում է օրենքը) այն է, որ ձեր ուսանողը հայցվող ծառայության, օժանդակ տեխնոլոգիական սարքի կամ հարմարության կարիք ունի, որպեսզի օգտվի իր կրթությունից:18Եթե շրջանը պնդում է, որ ձեր ուսանողը չի օգտվի այդ ծառայությունից, հարմարությունից կամ աջակցությունից, խնդրեք նրան նկարագրել այն հատուկ պատճառները, որոնց համար նրանք այդպես են կարծում: Եթե իսկապես այդպես է, որ ձեր ուսանողը չի օգտվի այդ ծառայությունից, հարմարությունից, աջակցությունից, ապա խնդրեք նրանց, թե ինչ այլընտրանքներ կարող են առաջարկել և համագործակցային քննարկում ունեցեք ձեր ուսանողի տարբերակների շուրջ: Եթե պատճառը որևէ առնչություն չունի ձեր ուսանողի հետ (բյուջե, վերապատրաստում), ապա հիշեցրեք շրջանին, որ սրանք ծառայությունը մերժելու համար բավականաչափ պատճառներ չեն օրենքի շրջանականերում:

Ձեր հնարավոր պատասխանները Շրջանին.

 1. Դուք կարող էիք ասել. «Որո՞նք են ձեր պատճառները, որ եզրակացրել եք, որ իմ ուսանողը դրա կարիքը չունի : Ես կցանկանայի վերանայել թղթաբանությունը կամ գնահատումները, որոնք աջակցում են ձեր որոշմանը»:
  1. Նաև կարող էիք ասել. «Ես գնահատում եմ ձեր ներգրավվածությունը. արդյոք կարո՞ղ ենք խոսել այլընտրանքային ծառայությունների մասին, որոնք օգնում են իրականացնել այս նպատակը»:
  2. Նաև կարող էիք ասել. «Ես գնահատում եմ ձեր ներգրավվածությունը, բայց դա իմ ուսանողի հետ որևէ կապ չունեցող պատճառ է: Իսկ ի՞նչ կասեք, եթե մենք սա գրենք որպես փորձնական տարբերակ, որպեսզի տեսնենք, թե արդյոք այն աշխատում է իմ ուսանողի համար»:
 2. Օժանդակ տեխնոլոգիական սարքերի համար դուք կարող եք ասել. «Արդյոք իմ ուսանողը ստացե՞լ է որևէ վերապատրաստում, որպեսզի կարողանա օգտագործել օժանդակ տեխնոլոգիական սարք: Արդյոք ուսուցիչները, օգնականները կամ այլ մատակարարները ստացե՞լ են վերապատրաստում, թե ինչպես պետք է օգտագործեն այս սարքն իմ երեխայի հետ»:
 3. Եթե դուք չեք համաձայնում դպորցական շրջանի գնահատման արդյունքների կամ գնահատման մեթոդի հետ, ապա կարող եք խնդրել շրջանին վճարել անկախ կրթական գնահատման (IEE, independent educational evaluation) համար:19 Դուք պետք է ձեր հարցումը գրավոր ուղարկեք ձեր ուսանողի ծրագրի մասնագետին և ուղարկեք պատճենը շրջանի հատուկ կրթության հարցերով տնօրենին: Կարևոր է, որ դուք նշեք ձեր հարցումը` որպես դպրոցական շրջանի կողմից կատարված գնահատման անհամաձայնություն:

IEE խնդրելու մասին մանրամասների համար տես DRC-ի SERR ձեռնարկը և DRC-ի IEE-ի հրապարկումը.

Օժանդակ տեխնոլոգիական սարքի մասին մանրամասների համար տես DRC-ի SERR ձեռնարկը.

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

 • 1. 34 C.F.R. (Դաշնային կանոնակարգերի օրենսգիրք) բաժին 300.101(a):
 • 2. 20 U.S.C. (ԱՄՆ-ի օրենսգիրք) բաժին 1401(9), Դաշնային կանոնակարգերի օրենսգիրք, 34-րդ բաժին (34 C.F.R.) բաժիններ 104.33(c)(1) և 300.105:
 • 3. Կալիֆոռնիայի Կրթության մասին օրենսգրքի բաժին 56505(i):
 • 4. Կալիֆոռնիայի Կրթության մասին օրենսգրքի բաժին 56505(i), Դաշնային կանոնակարգերի օրենսգիրք, 34-րդ բաժին (34 C.F.R. բաժին 300.103(c):
 • 5. 20 U.S.C. բաժին 1414 (d)(3)(A).
 • 6. 34 C.F.R. բաժին 300.321(a), Կալիֆոռնիայի Կրթության մասին օրենսգրքի բաժիններ 56341(b) և (e).
 • 7. 20 U.S.C. բաժին 1414 (d)(1)(c).
 • 8. 34 C.F.R. բաժիններ 300.321(e)(1) և (2), Կալիֆոռնիայի Կրթության մասին օրենսգրքի բաժիններ 56341(f) և (g).
 • 9. 34 C.F.R. բաժին 300.322, Կալիֆոռնիայի Կրթության մասին օրենսգրքի բաժին 56341.5.
 • 10. 34 C.F.R. բաժին 300.322.
 • 11. Կալիֆոռնիայի Կրթության մասին օրենսգրքի բաժին 56346.
 • 12. 20 U.S.C. բաժին 1414 (d)(1)(A)(i)(IV).
 • 13. 34 C.F.R. բաժիններ 300.304(b)(2) և 300.304(c)(2).
 • 14. 20 U.S.C. բաժին 1414 (d)(1)(A)(i)(II)(aa).
 • 15. Տես Endrew F.-ն ընդդեմ Դուգլաս վարչաշրջանի Դպրոցական շրջան 137 S. վճռաբեկ 988 (2017):
 • 16. Endrew F., 137 S. վճռաբեկ և 999:
 • 17. Կալիֆոռնիայի Կրթության մասին օրենսգրքի բաժին 56329(b).
 • 18. 20 ԱՄՆ-ի օրենսգիրք բաժին 1414 (d)(3)(A).
 • 19. Կալիֆոռնիայի Կրթության մասին օրենսգրքի բաժին 56329(b).