Common District Statements to Parents/Guardians and Possible Parent/Guardian Responses to Common District Statements

Publications
#7170.12

Common District Statements to Parents/Guardians and Possible Parent/Guardian Responses to Common District Statements

مناطق مدرسه اظهارات رایجی را بیان می کنند که ممکن است حق فرزند شما برای آموزش ویژه و خدمات مرتبط را رد یا به تاخیر بیندازد. این منبع اظهارات مشترکی دارد که مناطق مدرسه به والدین/سرپرست‌ها می‌دهند. اگر ناحیه مدرسه فرزندتان یکی از این جملات رایج را به شما می‌گوید، ما خلاصه‌ای از قانون و پاسخ احتمالی را ارائه کرده‌ایم که می‌توانید به منطقه مدرسه بگویید.

1.    ناحیه می‌گوید: «ما پول کافی برای تأمین مالی یا کارکنان [واجد شرایط] کافی برای ارائه خدمات، دستگاه فناوری کمکی، یا امکانات درخواستی نداریم.» یا «ما پول کافی برای تأمین مالی آن کارکنان نداریم.»

شرح: شاید درست باشد که ناحیه بودجه محدودی دارد؛ با این حال، ناحیه همچنان موظف است به دانش‌آموز شما «آموزش عمومی ‌و مناسب رایگان» (FAPE, free appropriate public education) ارائه دهد.1 اگر دانش‌آموز شما برای دسترسی به آموزش‌ها به خدمات خاص، دستگاه فناوری کمکی، یا امکانات دیگری نیاز دارد، ناحیه باید آن را به عنوان بخشی از FAPE فرزند شما ارائه دهد.2 هزینه دلیلی معتبر برای عدم ارائه FAPE نیست.3

پاسخ‌های احتمالی شما به ناحیه:

 1. می‌توانید بگویید: «دانش‌آموز من برای دسترسی به آموزش‌ها به این [خدمات، دستگاه فناوری کمکی، یا امکانات دیگر] نیاز دارد. درک می‌کنم که شاید بودجه محدود باشد، اما قوانین ایالتی و فدرال ایجاب می‌کند که نواحی آموزشی خدمات آموزشی را بر اساس نیازهای آموزشی دانش‌آموز ارائه کنند، نه بر اساس هزینه.»4
 2. می‌توانید بگویید: «خدماتی که ما در IEP می‌نویسیم باید بر اساس آن چیزی باشد که دانش‌آموز من برای دسترسی و پیشرفت در تحصیل خود نیاز دارد، نه بر اساس هزینه آنها.»5
 3. همچنین، می‌توانید بگویید: «به عنوان والد، باید از نیازهای آموزشی فرزندم دفاع کنم. این مسئولیت ناحیه آموزشی است که بودجه لازم را برای رفع این نیازها تعیین کند.»

برای اطلاعات بیشتر درباره الزام ناحیه آموزشی به خرید تجهیزات برای IEP دانش‌آموز، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SERR منتشر شده توسط.DRC

2.    ناحیه می‌گوید: ناحیه می‌گوید: «معلم آموزش عمومی/معلم آموزش خاص/ارائه‌دهنده ارزیابی/مدیر مربوطه نمی‌تواند امروز اینجا باشد» یا «من صلاحیت تصمیم‌گیری را ندارم.»

شرح: قوانین ایالتی و فدرال ایجاب می‌کند که تیم IEP متشکل از افراد زیر باشد:

 • یکی از یا هر دو والدین کودک، نماینده‌ای که توسط والدین انتخاب می‌شود، یا هر دو.
 • حداقل یک معلم آموزش عمومی، ‌اگر کودک در یک محیط آموزشی عمومی‌ هست، یا ممکن است باشد.
 • حداقل یک معلم آموزش خاص یا ارائه‌دهنده خدمات.
 • نماینده ناحیه آموزشی که: واجد شرایط ارائه یا نظارت بر ارائه آموزش‌های تخصصی باشد؛ از دانش کافی درباره برنامه درسی عمومی برخوردار باشد؛ و درباره منابع ناحیه اطلاعات کافی داشته باشد.
 • فردی که ارزیابی‌های دانش‌آموز را انجام داده است، یا فردی که درباره رویه مورد استفاده و نتایج آگاه است، و واجد شرایط تفسیر مفاهیم آموزشی نتایج می‌باشد.
 • افراد دیگری که تخصص یا دانش خاصی در خصوص وضعیت دانش‌آموز دارند، بنا به درخواست والد/سرپرست یا ناحیه.
 • دانش‌آموز، در صورت لزوم.6

تمامی ‌اعضای تیم IEP ملزم به حضور در جلسه IEP هستند. در صورت غیبت اعضای تیم IEP که نقشی حیاتی در تدوین IEP دارند، ممکن است توانایی تیم IEP برای تهیه یک IEP مناسب به شدت به خطر بیفتد. قوانین ایالتی و فدرال به والد و ناحیه اجازه می‌دهد تا کتباً با غیبت یک عضو تیم IEP در جلسه موافقت کنند.7 اگر حوزه برنامه درسی یا خدمات مرتبط عضو تیم IEP در دست تغییر است، این شخص باید قبل از جلسه IEP، اطلاعات کتبی را درباره تدوین IEP ارائه دهد.8 شما مجبور نیستید با غیبت اعضا موافقت کنید.

پاسخ‌های احتمالی شما به ناحیه:

 1. اگر پیش از موعد از غیبت مطلع شوید، می‌توانید به صورت کتبی با مدیر آموزش خاص ناحیه خود (از طریق ایمیل و پیگیری تلفنی) تماس بگیرید و به وی اطلاع دهید که نگران هستید. می‌توانید بگویید: «من نگران هستم که توانایی تیم IEP برای تهیه یک IEP مناسب برای دانش‌آموز من در صورت عدم حضور [عضو تیم IEP] به شدت به خطر بیفتد.»
 2. می‌توانید انتخاب کنید که ادامه بدهید و جلسه IEP را با کسانی که قادر به حضور در جلسه هستند، برگزار کنید. با هیچ بخشی از IEP که نیاز به نظرات عضو تیم IEP غایب دارد، موافقت نکنید. می‌توانید بعداً، زمانی که همه اعضای تیم IEP قادر به حضور در جلسه برای تکمیل تدوین IEP باشند، دوباره تشکیل جلسه دهید.
 3. اگر احساس می‌کنید که تدوین مناسب IEP بدون عضو تیم IEP غایب امکان‌پذیر نیست، از ادامه جلسه IEP خودداری کنید. با هماهنگی تیم IEP جلسه IEP را به زمانی موکول کنید که همه اعضای مورد نیاز تیم می‌توانند حضور داشته باشند.9

برای اطلاعات بیشتر درباره الزامات حضور اعضای تیم IEP، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SERR منتشر شده توسط DRC.

3.    ناحیه می‌گوید: «ما ادامه دادیم و یک «پیش‌نویس» IEP را برای امضای شما تهیه کردیم» یا «شما باید IEP را قبل از ترک این جلسه امضا کنید».

شرح: لازم است به خاطر داشته باشید که به عنوان والد/سرپرست، شما یکی از اعضای تیم IEP و دارای جایگاهی برابر با سایر اعضا هستید. درباره هیچ چیزی نباید بدون نظر شما تصمیم‌گیری شود، و تیم IEP موظف است شما را کاملاً درباره نیازهای دانش‌آموزتان توجیه کند. اگر ناحیه با «پیش‌نویس» IEP در جلسه حاضر شد، مجبور نیستید آن را امضا کنید. می‌توانید از «پیش‌نویس» به عنوان نقطه شروع برای بحث در جلسه IEP استفاده کنید، اما درباره هیچ چیز نباید بدون نظر شما تصمیم‌گیری شود.10

شما مجبور نیستید IEP را در جلسه IEP امضا کنید. ممکن است بخواهید یک کپی از IEP پیشنهادی را با خود به خانه ببرید تا بیشتر آن را مطالعه کنید و درباره آن با همسر، شریک زندگی، یا وکیل خود مشورت نمایید. تا زمانی که شما با IEP موافقت نکنید، هیچ یک از تغییرات پیشنهادی قابل اجرا نخواهد بود. طی مدتی که شما تصمیم می‌گیرید که آیا موافقت کنید، تا حدی موافقت کنید، یا کاملاً مخالف باشید، دانش‌آموز شما واجد شرایط خدمات آموزشی ویژه و در موقعیت فعلی خود باقی خواهد ماند.11 با این حال، اگر در یک بازه زمانی معقول موافقت خود را اعلام نکنید یا درخواستی را برای رسیدگی مناسب ارائه نکنید، ناحیه می‌تواند برای رسیدگی مناسب اقدام کند. با سایر اعضای تیم IEP درباره زمان مورد نیاز برای بررسی IEP پیشنهادی صحبت کنید.

پاسخ‌های احتمالی شما به ناحیه:

 1. اگر می‌دانید که ناحیه در حال برنامه‌ریزی برای تهیه زودهنگام پیش‌نویس IEP است، می‌توانید (به صورت کتبی) درخواست کنید که ناحیه ده روز قبل از جلسه IEP یک نسخه از پیش‌نویس خود را برای شما ارسال کند تا فرصت کافی برای بررسی پیش‌نویس داشته باشید و آمادگی لازم را برای بحث درباره توصیه‌های ناحیه در پیش‌نویس کسب کنید. می‌توانید بگویید: «من می‌دانم که ناحیه در حال تهیه یک پیش‌نویس IEP برای ارائه در جلسه ما است. لطفاً یک نسخه از آن را تا [تاریخ ده روز قبل] برای من بفرستید تا بتوانم برای بحث و گفتگو درباره توصیه‌های ناحیه آماده شوم.»
 2. اگر هنگام حضور در جلسه IEP ناحیه پیش‌نویسی را به شما ارائه کرد، می‌توانید بگویید: «چون من نتوانستم این پیش‌نویس را در فرصت مناسب بررسی کنم، و از آنجایی که نظر من به‌عنوان عضوی از تیم IEP ضروری است، اجازه بدهید با هم تک‌تک توصیه‌های مندرج در پیش‌نویس را مرور و بررسی کنیم. سپس، می‌توانیم بخش‌هایی از پیش‌نویس IEP که همه با ضرورت آنها برای دانش‌آموزم موافق هستیم را در نسخه IEP بگنجانیم که امروز می‌نویسیم.»
 3. همچنین، می‌توانید بگویید: «خوشحالم که امروز توانستیم درباره نیازهای آموزشی فرزندم بحثی مشترک داشته باشیم. قبل از اینکه IEP را امضا کنم که امروز تهیه کردیم، می‌خواهم نسخه‌ای به من داده شود تا به خانه ببرم و بررسی کنم.»

برای اطلاعات بیشتر درباره امضای IEP‌ها، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SERR منتشر شده توسط.DRC

برای اطلاعات بیشتر درباره نقش والد/سرپرست در جلسه IEP، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SERR منتشر شده توسط DRC.

4.    ناحیه می‌گوید: «نیازی نداریم که آن را در IEP بنویسیم، فقط آن امکانات یا خدمات را به معلمان یادآوری می‌کنیم.»

شرح: شرح تمام آموزش‌های خاص و خدمات مرتبطی که باید به دانش‌آموز ارائه شود باید در IEP گنجانده شود.12 اگر خدمات یا امکاناتی در آخرین نسخه IEP درج نشده باشد، آن خدمات یا امکانات طبق قانون لازم‌الاجرا نخواهد بود. حتی اگر ناحیه از روی حسن نیت چنین کاری را انجام دهد، خدماتی که درج نشده باشد ممکن است به راحتی فراموش شود یا به نحو نادرست به معلمان مسئول اجرای IEP اعلام گردد. اگر ناحیه از نوشتن خدمات یا امکانات مورد توافق

امتناع کند، می‌توانید خودتان شرحی از خدمات را بنویسید و قبل از امضای IEP درخواست کنید که این شرح به IEP پیوست شود.

پاسخ‌های احتمالی شما به ناحیه:

 1. می‌توانید بگویید: «خوشحالم که می‌توانیم به عنوان یک تیم موافقت کنیم که این خدمات/امکانات/هدف باید در IEP دانش‌آموز من گنجانده شود. من می‌خواهم ادامه دهم و آن را در IEP بنویسم تا اطمینان حاصل شود که اجرای این خدمات را فراموش نمی‌کنیم.»
 2. می‌توانید بگویید: «من نگران هستم که اگر خدمات ثبت نشود، ناحیه ملزم به اجرای آن نخواهد بود. از شما می‌خواهم آن را ثبت کنید. اگر خدمات را در IEP ثبت نکنید، خودم بعد از جلسه شرحی از خدمات را می‌نویسم و اصرار می‌کنم که پیوست شود.»
 3. می‌توانید بگویید: «این IEP بر اساس نیازهای منحصربه‌فرد دانش‌آموز من است و من معتقدم که او به این خدمات نیاز دارد. اگر مایل نیستید این خدمات را در IEP بگنجانید، از شما می‌خواهم که دلایل آن را کتباً بنویسید.»

برای آگاهی بیشتر از اطلاعات مورد نیاز درباره خدمات در IEP، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SERR منتشر شده توسط.DRC

5.    ناحیه می‌گوید: «فرزند شما در یک آزمون بسندگی استاندارد مردود نشده/موفق شده، بنابراین او واجد شرایط خدمات آموزشی ویژه نیست» یا «انتظارات شما از فرزندتان خیلی زیاد است؛ شما باید انتظارات واقع‌بینانه‌تری برای پیشرفت وی داشته باشید.»

شرح: نمرات و امتیازات آزمون استاندارد تعیین نمی‌کند که آیا دانش‌آموز ممکن است به آموزش خاص یا خدمات مرتبط نیاز داشته باشد.13 IDEA  ایجاب نمی‌کند که قبل از ارزیابی کودک مشکوک به نیاز به آموزش خاص و خدمات مرتبط، برنامه‌های دیگر را امتحان کند و در آنها مردود شود. علاوه بر این، ناتوانی کودک ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی در زمینه‌های خارج از حیطه تحصیلات (مانند تحرک، زبان بیانی، مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌های خودیاری) شود، که ممکن است بر توانایی دانش‌آموز برای دسترسی به آموزش تأثیر بگذارد. گفتگو را به این موضوع برگردانید که چرا فرزندتان به آنچه مد نظر شما است نیاز دارد.

IDEA نه تنها ایجاب می‌کند که دانش‌آموز شما به آموزش‌ها دسترسی داشته باشد، بلکه باید به آموزش‌ها دسترسی معناداری نیز داشته باشد.14 این بدان معنی است که دانش‌آموز به طور مناسب با اهداف تعیین شده در IEP خود به چالش کشیده می‌شود و بتواند پیشرفتی معنادار در جهت این نیل به اهداف داشته باشد. 15داشتن انتظارات بالا، و در عین حال قابل دستیابی، از دانش‌آموز شما احتمالاً برای یادگیری و رشد تحصیلی آنها مفید خواهد بود.

پاسخ‌های احتمالی شما به ناحیه:

 1. می‌توانید بگویید: «IDEA مقرر می‌دارد که دانش‌آموز من از حق ارزیابی در همه زمینه‌های مشکوک به ناتوانی برخوردار است. من مشکوک هستم که شاید دانش‌آموزم در  و دچار ناتوانی باشد، که می‌تواند در این گروه‌ها قرار بگیرد،  و .» (برای آگاهی از انواع معلولیت‌های واجد شرایط آموزش خاص، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SERR منتشر شده توسط DRC.)
 2. می‌توانید بگویید: «اجازه بدهید همان‌طور که برای دانش‌آموزم هدف‌هایی را تعیین می‌کنیم، مطمئن شویم که اهداف فردی و با استعدادهای وی مرتبط هستند. باید مطمئن شویم که اهداف چالش برانگیز هستند و «به طور منطقی تعیین شده‌اند تا کودک را قادر سازد با توجه به شرایط خود پیشرفت کند.»»16
 3. اگر با نتایج ارزیابی یک ناحیه آموزشی یا روش ارزیابی مخالف هستید، می‌توانید از ناحیه بخواهید برای ارزیابی آموزشی مستقل (IEE, independent educational evaluation) هزینه کند. شما باید درخواست خود را به صورت کتبی به متخصص برنامه دانش‌آموز خود تسلیم کنید و یک نسخه از آن را برای مدیر آموزش خاص ناحیه ارسال کنید. لازم است درخواست خود را به عنوان مخالفت با ارزیابی انجام شده توسط ناحیه آموزشی بیان کنید.17

برای اطلاعات بیشتر درباره درخواست یک IEE، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SERR منتشر شده توسط DRC و نشریه IEE  منتشر شده توسط DRC.

برای اطلاعات بیشتر درباره رأی دادگاه در پرونده Endrew F.، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SERR  منتشر شده توسط DRC.

برای اطلاعات بیشتر درباره تدوین اهداف IEP، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SER منتشر شده توسط DRC.

6.    ناحیه می‌گوید: «ما معتقد نیستیم که فرزند شما از آن خدمات/دستگاه فناوری کمکی/امکانات بهره می‌برد.»

شرح: به هر دلیلی، اعم از نگرانی‌های بودجه‌ای یا نبود معلم برای آموزش، یک ناحیه ممکن است از پذیرش خدمات، دستگاه فناوری کمکی، یا امکانات خاصی که می‌خواهید در IEP بنویسید، خودداری کند. با این حال، تنها چیزی که مهم است (و آنچه قانون حمایت می‌کند) این است که دانش‌آموز شما برای بهره‌مندی از تحصیل خود به خدمات، دستگاه فناوری کمکی، یا امکانات درخواستی نیاز دارد.18 اگر ناحیه اصرار دارد که دانش‌آموز شما از خدمات، امکانات، یا پشتیبانی درخواستی بهره نخواهد برد، از آنها بخواهید دلایل خاص خود را برای چنین تصمیمی شرح دهند. اگر واقعاً ممکن است دانش‌آموز شما از خدمات، امکانات، پشتیبانی بهره نبرد، از آنها بپرسید که چه گزینه‌هایی را پیشنهاد می‌کنند و درباره گزینه‌هایی که برای دانش‌آموزتان وجود دارد، بحثی مشترک داشته باشید. اگر دلیل چنین تصمیمی چیزی است که به دانش‌آموز شما ربطی ندارد (بودجه، آموزش)، به ناحیه یادآوری کنید که اینها طبق قانون دلایل کافی برای عدم موافقت با خدمات درخواستی نیستند.

پاسخ‌های احتمالی شما به ناحیه:

 1. می‌توانید بگویید: «دلایل شما برای تصمیم‌تان مبنی بر عدم نیاز دانش‌آموزم به خدمات درخواستی چیس______؟ من می‌خواهم اسناد یا ارزیابی‌هایی که از تصمیم شما پشتیبانی می‌کنند را بررسی کنم.»
  1. همچنین، می‌توانید بگویید: «از نظرات شما قدردانی می‌کنم؛ آیا می‌توانیم درباره خدمات جایگزینی صحبت کنیم که ممکن است به تحقق این هدف کمک کند؟»
  2. همچنین، می‌توانید بگویید: «از نظرات شما قدردانی می‌کنم، اما این دلیلی نیست که به دانش‌آموز من مربوط باشد. بهتر نیست این خدمات را به‌ صورت آزمایشی بنویسیم تا ببینیم برای دانش‌آموز من مؤثر هستند یا خیر؟»
 2. برای دستگاه‌های فناوری کمکی می‌توانید بگویید: «آیا دانش‌آموز من در زمینه استفاده از دستگاه فناوری کمکی آموزش دیده است؟ آیا معلمان، دستیاران، یا سایر ارائه‌دهندگان آموزش‌های لازم را درباره نحوه استفاده از این دستگاه با فرزندم دیده‌اند؟»
 3. اگر با نتایج ارزیابی یک ناحیه آموزشی یا روش ارزیابی مخالف هستید، می‌توانید از ناحیه بخواهید برای ارزیابی آموزشی مستقل (IEE, independent educational evaluation) هزینه کند. 19 شما باید درخواست خود را به صورت کتبی به متخصص برنامه دانش‌آموز خود تسلیم کنید و یک نسخه از آن را برای مدیر آموزش خاص ناحیه ارسال کنید. لازم است درخواست خود را به عنوان مخالفت با ارزیابی انجام شده توسط ناحیه آموزشی بیان کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره درخواست یک IEE، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SERR منتشر شده توسط DRC و نشریه IEE منتشر شده توسط DRC.

برای اطلاعات بیشتر درباره فناوری کمکی، رجوع کنید به کتابچه راهنمای SERR منتشر شده توسطDRC.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 • 1. 34 C.F.R. قسمت (a)300.101.
 • 2. 20 U.S.C. قسمت (9) 1401؛ 34 C.F.R. قسمت‌های (c)(1) 104.33 و 300.105.
 • 3. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، قسمت (56505(i.
 • 4. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، قسمت56505(i) . C.F.R. 34 قسمت (c)300.103.
 • 5. 20 U.S.C. قسمت (d)(3)(A)1414 .
 • 6. 34 C.F.R. قسمت (a)300.321؛ قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، قسمت‌های (b)56341 و (e).
 • 7. U.S.C. قسمت (d)(1)(c)1414 .
 • 8. 34 C.F.R. قسمت‌های (e)(1) 300.321 و (2)؛ قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، قسمت‌های (f) 56341و (g).
 • 9. 34 C.F.R. قسمت 300.322؛ قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، قسمت.56341.5
 • 10. 34 C.F.R. قسمت 300.322.
 • 11. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، قسمت 56346.
 • 12. 20 U.S.C. قسمت (d)(1)(A)(i)(IV)1414 .
 • 13. 34 C.F.R. قسمت‌های (b)(2) 300.304و (c)(2)300.304.
 • 14. 20 U.S.C. قسمت (d)(1)(A)(i)(II)(aa)1414 .
 • 15. رجوع کنید به Endrew F. به طرفیت Douglas Cnty. Sch. Dist., 137 S. Ct. 988 .(2017)
 • 16. ,Endrew F. 137 S. Ct در 999.
 • 17. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، قسمت (b)56329.
 • 18. 20 U.S.C. قسمت (d)(3)(A)1414 .
 • 19. 19. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، قسمت (b)56329.