Tòa án CARE và SB 43 được Diễn giải Dễ hiểu

Publications
#8104.05

Tòa án CARE và SB 43 được Diễn giải Dễ hiểu

California có một số luật mới về sức khỏe tâm thần. Một trong những luật mới này được gọi là Tòa án Hỗ trợ, Phục hồi và Trao quyền Cộng đồng (CARE, Community Assistance, Recovery and Empowerment).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Tòa án CARE là gì?

California có một số luật mới về sức khỏe tâm thần. Một trong những luật mới này được gọi là Tòa án Hỗ trợ, Phục hồi và Trao quyền Cộng đồng (CARE, Community Assistance, Recovery and Empowerment).

Tòa án CARE có rất nhiều bước. Quý vị phải trình diện trước thẩm phán nhiều lần. Phòng sức khỏe hành vi của quận quý vị phải kiểm tra xem quý vị có tình trạng khuyết tật nhất định hay không.

 1. Có một biểu mẫu để bắt đầu quy trình Tòa án CARE. Nhiều người, như gia đình quý vị, người sống cùng quý vị, hoặc cảnh sát có thể điền vào biểu mẫu này.
 2. Sau khi họ gửi biểu mẫu, quận sẽ kiểm tra xem bạn có đủ tiêu chuẩn hay không. Chỉ một số người nhất định đủ tiêu chuẩn.
  • Quý vị phải có một tình trạng y tế nhất định để đủ tiêu chuẩn: rối loạn phổ tâm thần phân liệt hoặc rối loạn tâm thần khác.
  • Nhiều tình trạng không đủ tiêu chuẩn, như chứng tự kỷ hoặc rối loạn lưỡng cực.
 3. Thẩm phán quyết định quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không.
 4. Nếu thẩm phán cho rằng quý vị đủ tiêu chuẩn, có thể có hai lộ trình:
  • Thỏa thuận CARE: Đầu tiên, quý vị và luật sư của quý vị có thể cố gắng đạt được thỏa thuận với quận và thẩm phán. Thỏa thuận này sẽ là một kế hoạch kéo dài một năm cho sức khỏe tâm thần. Thẩm phán phải phê duyệt thỏa thuận này.
  • Kế hoạch CARE: Nếu các bên không đạt được thỏa thuận, tòa án có thể lập kế hoạch cho quý vị.
 5. Kế hoạch này có thể bao gồm điều trị, gia cư và thuốc.
  • Quý vị có thể phải dùng thuốc. Nếu quý vị không dùng thuốc, quý vị cũng sẽ không bị cưỡng chế dùng thuốc. Tuy nhiên, nếu quý vị không dùng thuốc, tòa án có thể nói rằng quý vị không tuân theo kế hoạch của họ.
 6. Nếu không tuân theo kế hoạch, quý vị có thể bị áp dụng quyền bảo hộ. Quyền bảo hộ có nghĩa là một người khác có quyền lựa chọn cách điều trị sức khỏe tâm thần cho quý vị và nơi quý vị sống. Ví dụ như người đó có thể đưa quý vị đến sống trong một cơ sở không được ra vào tự do và yêu cầu quý vị dùng thuốc điều trị tâm thần.

Tòa án CARE không cho quý vị có quyền lựa chọn và kiểm soát cuộc sống của mình. Đó là một cách để những người khác, như thẩm phán, yêu cầu quý vị phải làm gì.

SB43 là gì?

SB 43 là luật về sức khỏe tâm thần ở California. Luật thay đổi định nghĩa về “Tình trạng khuyết tật Nặng”.

Tình trạng khuyết tật Nặng là một trong những cách khiến quý vị có thể bị cưỡng chế tạm giữ hoặc áp dụng quyền bảo hộ.

Một lần cưỡng chế tạm giữ là một lần áp dụng phần 5150. Phần 5150 cho phép quận cưỡng chế tạm giữ quý vị trong một cơ sở không được ra vào tự do trong thời gian lên đến 72 giờ (3 ngày). Sau thời gian đó, một số người được thả ra. Một số người chọn ở lại bệnh viện. Một số người bị tạm giữ lâu hơn dưới một hình thức tạm giữ khác.

Quý vị có thể bị áp dụng phần 5150, các biện pháp cưỡng chế khác, hoặc quyền bảo hộ nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí về Tình trạng khuyết tật Nặng.

Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí về Tình trạng khuyết tật Nặng thì quý vị có thể bị tạm giữ theo phần 5150. Sĩ quan cảnh sát hoặc đại diện quận có thể tạm giữ quý vị.

SB 43 thay đổi Tình trạng khuyết tật Nặng theo hai cách:

 1. Luật này bổ sung thêm rối loạn sử dụng chất cấm nghiêm trọng. Bây giờ nếu quý vị có vấn đề rối loạn sử dụng chất cấm nghiêm trọng thì quý vị có thể đáp ứng tiêu chuẩn về Tình trạng khuyết tật Nặng.
 2. SB43 cũng quy định nếu quý vị không thể tự phụ trách chăm sóc y tế hoặc an toàn cá nhân, quý vị có thể đáp ứng tiêu chuẩn về Tình trạng khuyết tật Nặng.

Tình trạng khuyết tật Nặng có hai phần:

 1. Quý vị phải có vấn đề rối loạn sức khỏe tâm thần hoặc rối loạn sử dụng chất cấm nghiêm trọng.
 2. Và vì tình trạng đó, quý vị không thể làm được một số việc nhất định:
  • Tự lo liệu nhu cầu của bản thân về thực phẩm, quần áo hoặc chỗ ở, hoặc
  • Tự phụ trách chăm sóc y tế và an toàn cá nhân.

Luật này có nghĩa là sẽ có thêm người bị cưỡng chế tạm giữ và áp dụng quyền bảo hộ. Luật này có nghĩa là số người có ít lựa chọn hơn đối với cuộc sống của họ sẽ tăng lên.