Lá Phiếu Tháng Ba, 2024 của Quý Vị: Hiểu Được Những Gì Đang Diễn Ra trong Cuộc Đua Vào Thượng Viện Hoa Kỳ Vòng Sơ Bộ

Publications
#8102.05

Lá Phiếu Tháng Ba, 2024 của Quý Vị: Hiểu Được Những Gì Đang Diễn Ra trong Cuộc Đua Vào Thượng Viện Hoa Kỳ Vòng Sơ Bộ

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Điều quý vị cần chú ý trên lá phiếu của mình

Ngoài các tranh cử khác trên lá phiếu, cử tri sẽ có hai cơ hội riêng biệt để bỏ phiếu cho cùng ghế Thượng Viện Hoa Kỳ. 

Tranh cử đầu tiên cho ghế Thượng Viện Hoa Kỳ yêu cầu chọn người mà quý vị muốn bầu chọn cho vị trí thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ kế tiếp. Một nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là sáu năm. Nhiệm kỳ kế tiếp sẽ bắt đầu từ Ngày 3 Tháng Giêng, 2025 cho đến Ngày 3 Tháng Giêng, 2031. 

Tranh cử thứ hai cho ghế Thượng Viện Hoa Kỳ yêu cầu chọn người mà quý vị muốn bầu chọn cho vị trí thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại. Nhiệm kỳ hiện tại sẽ kết thúc vào Ngày 3 Tháng Giêng, 2025. Như được mô tả chi tiết hơn bên dưới, ghế Thượng Viện Hoa Kỳ này hiện tại được đảm nhiệm tạm thời bởi một người do Thống Đốc bổ nhiệm cho đến đợt bầu cử năm 2024.

Trong mỗi cuộc tranh cử, hai ứng viên nhận được nhiều lá phiếu nhất sẽ tiếp tục có tên trong cuộc bỏ phiếu vào Tháng Mười Một, 2024. Ngay cả khi một ứng cử viên trong các cuộc tranh cử này giành được hơn 50% số lá phiếu trong cuộc bỏ phiếu Tháng Ba, thì họ vẫn phải cạnh tranh trong cuộc bỏ phiếu vào Tháng Mười Một để giành ghế. 

Các lựa chọn để bầu cử của quý vị đối với hai cuộc tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ

Quý vị có thể bỏ phiếu trong một trong hai hoặc cả hai cuộc tranh cử Thượng Viện Hoa Kỳ này. Quý vị có thể bỏ phiếu cho cùng một người trong cả hai cuộc tranh cử, hoặc bỏ phiếu cho một người khác nhau ở mỗi cuộc tranh cử. 

Như trong bất cứ cuộc bỏ phiếu nào, quý vị có thể chọn không bỏ phiếu trong bất cứ hoặc tất cả các cuộc tranh cử, bao gồm một trong hai hoặc cả hai cuộc tranh cử Thượng Viện Hoa Kỳ vào cuộc bỏ phiếu Tháng Ba, 2024.

Người giữ chức vụ hiện tại, Laphonza Butler, đã được bổ nhiệm, thông báo bà ấy sẽ không chạy đua cho nhiệm kỳ. 

Như mô tả ở trên, phiếu bầu của quý vị vào kỳ bầu cử sơ bộ Tháng Ba, 2024 giúp quyết định những ứng viên nào sẽ có mặt trong kỳ tổng tuyển cử vào Tháng Mười Một, 2024.

Lý do tranh cử cho phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại của Thượng Viện Hoa Kỳ lại nằm trong lá phiếu

Quý vị không nhất thiết phải biết tất cả chi tiết về lý do tại sao cuộc tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ nhiệm kỳ hiện tại lại nằm trong lá phiếu để bỏ phiếu, nhưng hãy tiếp tục đọc nếu quý vị muốn tìm hiểu thông tin cơ bản.

Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein trước đây phục vụ trong Thượng Viện Hoa Kỳ và bà đã giữ chức vụ này từ Tháng Giêng, 1992. Khi bà qua đời vào Tháng Chín, 2023, chúng ta cần có người hoàn thành năm cuối nhiệm kỳ Thượng Nghị Sĩ của bà ấy. Thống Đốc Bang California là Gavin Newsom đã bổ nhiệm Bà Butler, nay là Thượng Nghị Sĩ Butler, đảm nhiệm chức vụ đó. 

Dự Luật Quốc Hội (Assembly Bill, AB) 1495 California, có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng Giêng, 2022, vẫn cho phép thống đốc bổ nhiệm một người nào đó vào chỗ trống trong một ghế của Thượng Viện Hoa Kỳ, nhưng chỉ bổ nhiệm tạm thời cho đến khi có một kỳ tổng tuyển cử và cuộc bầu cử sơ bộ trên toàn tiểu bang để chọn người sẽ đảm nhiệm chức vụ trong phần còn lại của nhiệm kỳ đang diễn ra. Theo kết quả của việc áp dụng AB 1495, việc tranh cử cho phần còn lại của nhiệm kỳ đối với ghế Thượng Viện Hoa Kỳ hiện do bà Butler đảm nhiệm sẽ xuất hiện trên lá phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ toàn tiểu bang vào Ngày 5 Tháng Ba, 2024 (và sau đó là lá phiếu cho kỳ tổng tuyển cử toàn tiểu bang vào Ngày 5 Tháng Mười Một, 2024), mặc dù nhiệm kỳ sẽ hết hạn vào Ngày 3 Tháng Giêng, 2025, tức là chưa đầy hai tháng sau cuộc tổng tuyển cử.