Báo cáo việc Bạo hành Người cao tuổi hoặc Người lớn Khuyết tật

Publications
#7024.05

Báo cáo việc Bạo hành Người cao tuổi hoặc Người lớn Khuyết tật

Quý vị được bảo vệ đặc biệt nếu quý vị là người lớn khuyết tật hoặc người cao tuổi bị bạo hành, bỏ bê, hoặc nạn nhân của hành vi tội phạm vì tình trạng khuyết tật của quý vị. 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Quý vị được bảo vệ đặc biệt nếu quý vị là người lớn khuyết tật hoặc người cao tuổi bị bạo hành, bỏ bê, hoặc nạn nhân của hành vi tội phạm vì tình trạng khuyết tật của quý vị. 

 1. Bạo hành là gì?  Nhấp vào liên kết này để tìm hiểu xem bạo hành có thể là gì
 2. Bỏ bê là gì? Nhấp vào liên kết này để tìm hiểu xem bỏ bê có thể là gì
 3. Hành vi tội phạm là gì?  Nhấp vào liên kết này để tìm hiểu xem hành vi tội phạm có thể là gì

Tôi nên gọi điện cho ai?

Nếu quý vị sống tại cộng đồng, chẳng hạn như tại nhà riêng, khách sạn, hoặc đang được chăm sóc tại bệnh viện, phòng khám hoặc chương trình đào tạo, quý vị nên liên hệ:

 • Cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Người lớn Quận (APS, Adult Protective Services) của quý vị. Để tìm cơ quan APS Quận của quý vị, nhấp vào đây

Nếu quý vị sống tại một cơ sở, chẳng hạn như nhà tập thể, viện dưỡng lão, hoặc cơ sở cư trú (như nhà trợ giúp đời sống hoặc nhà ở và chăm sóc), quý vị nên liên hệ:

 • Phòng cảnh sát địa phương hoặc phòng cảnh sát quận hoặc 911.

 • Sở Sức khỏe Công cộng California  (DPH, Department of Public Health).  DPH giám sát các cơ sở y tế và điều tra các khiếu nại về bạo hành, bỏ bê và chăm sóc không tốt. Có thể tìm số điện thoại của văn phòng địa phương của quý vị bằng cách nhấp vào đây.

Luật và Quy định

Disability Rights California là gì?

Disability Rights California là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để biện hộ và trợ giúp quý vị trong các vấn đề quý vị có thể có liên quan đến tình trạng khuyết tật của quý vị.  Các dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp bao gồm:

 1. Thông báo cho quý vị về các quyền pháp lý, dân sự, và dịch vụ của quý vị;
 2. Điều tra các khiếu nại về bạo hành thân thể, bạo hành tình dục, hoặc bỏ bê;
 3. Đại diện cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, phân biệt đối xử, phúc lợi, và nghề nghiệp. 

Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tình trạng khuyết tật của mình, quý vị có thể liên hệ với một trong các văn phòng của chúng tôi bằng cách gọi số 1-800-776-5746 hoặc qua internet bằng cách nhấp vào đây.

Định nghĩa:

Bạo hành là:

Bạo hành có thể là 3 loại khác nhau: 

 1. Thân thể:
  Một người cố tình làm tổn thương cơ thể quý vị
  • Ví dụ: đánh, đá, đốt, cắn, lắc, hoặc sử dụng vật thể để đánh quý vị.
  • Quý vị không cần phải có vết bầm tím hoặc bị đau đớn thì mới là bị bạo hành thân thể.
 2. Tình dục:
  Một người cố tình chạm vào cơ thể quý vị nơi quý vị không thoải mái
  • Chạm vào các bộ phận riêng tư của quý vị
  • Chạm vào quý vị khi quý vị mặc đồ tắm
  • Chụp ảnh quý vị khi quý vị khỏa thân
  • Tự sờ mò cơ thể họ trước mặt quý vị
 3. Cảm xúc:
  Một người cố tình sử dụng lời nói hoặc các cách phi vật lý để làm tổn thương quý vị
  • Đe dọa quý vị bằng lời nói
  • Cố tình sỉ nhục quý vị
  • Chửi rủa quý vị
  • Lên giọng kẻ cả với quý vị
  • Không cho quý vị gặp những người khác mà quý vị muốn gặp
  • Không cho quý vị làm những điều quý vị thích
  • Có những cử chỉ đe dọa quý vị

Bỏ bê là:

Khi một người đảm nhiệm trách nhiệm chăm sóc quý vị không chăm sóc các nhu cầu của quý vị bằng cách, ví dụ như:

 1. Không cung cấp cho quý vị đủ thức ăn, quần áo, hoặc nơi tránh trú
 2. Không chăm sóc các nhu cầu thân thể và y tế của quý vị
 3. Không làm vệ sinh cho quý vị
 4. Không cung cấp thuốc cho quý vị
 5. Không giúp quý vị di chuyển xung quanh
 6. Không giữ một khu vực ngăn nắp để quý vị có thể di chuyển mà không bị ngã

Hành vi tội phạm là:

Nếu một người bạo hành quý vị hoặc bỏ bê quý vị thì đó là hành vi tội phạm!!!

Một hành vi tội phạm cũng bao gồm một số hành vi như:

 1. Sử dụng biện pháp kiềm giữ thân thể không thích hợp:
  • Ví dụ như trói quý vị ở nơi quý vị không thể di chuyển ra khỏi
  • Sử dụng bất kỳ thứ gì khác để ngăn quý vị di chuyển
  • Tóm lấy hoặc giữ quý vị sao cho quý vị không thể di chuyển
 2. Sử dụng thuốc hoặc biện pháp kiềm giữ bằng hóa chất không thích hợp:
  • Ví dụ như cho quý vị dùng thuốc khiến quý vị buồn ngủ hoặc mệt mỏi nhưng lại không làm quý vị cảm thấy khỏe hơn
 3. Lạm dụng tài chính:
  • Ví dụ như khi một người lấy tiền hoặc tài sản của quý vị mà không được quý vị cho phép
  • Một người trong gia đình quý vị vẫn có thể lạm dụng tài chính của quý vị nếu họ lấy tiền hoặc đồ đạc của quý vị mà không được quý vị cho phép, ngay cả khi quý vị và người đó có quan hệ.