گزارش خشونت نسبت به سالمندان یا بزرگسالان وابسته دچار معلولیت

Publications
#7024.16

گزارش خشونت نسبت به سالمندان یا بزرگسالان وابسته دچار معلولیت

اگر یک بزرگسال دچار معلولیت یا یک سالمند هستید که به دلیل معلولیت، قربانی خشونت یا بی‌توجهی شده‌اید یا هدف یک جنایت قرار گرفته‌اید، در قانون محافظت‌هایی خاص برای شما پیش‌بینی شده است.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

اگر یک بزرگسال دچار معلولیت یا یک سالمند هستید که به دلیل معلولیت، قربانی خشونت یا بی‌توجهی شده‌اید یا هدف یک جنایت قرار گرفته‌اید، در قانون محافظت‌هایی خاص برای شما پیش‌بینی شده است.

 1. خشونت چیست؟ برای آگاهی از مصادیق خشونت، روی این لینک کلیک کنید
 2. بی‌توجهی چیست؟ برای آگاهی از مصادیق بی‌توجهی، روی این لینک کلیک کنید
 3. جنایت چیست؟ برای آگاهی از مصادیق جنایت، روی این لینک کلیک کنید

 باید با چه کسی تماس بگیرم؟ 

اگر در جامعه زندگی می‌کنید، مثلاً در منزل شخصی خودتان یا یک هتل، و یا مراقبت‌هایی را در یک بیمارستان، کلینیک یا برنامه آموزشی دریافت می‌کنید، باید با مراجع ذیصلاح زیر تماس بگیرید:

و

 • اداره خدمات محافظت از بزرگسالان (APS, Adult Protective Services) محل سکونت خود. برای یافتن اطلاعات تماس اداره APS کانتی خود، اینجا کلیک کنید.

اگر در یک مرکز زندگی می‌کنید، مثل منزل گروهی، آسایشگاه سالمندان، یا مرکز مسکونی (مثل مراکز مسکونی و اقامتی امداد شده و مراکز مراقبتی)، باید با مراجع ذی‌صلاح زیر تماس بگیرید:

و

و

و

 قوانین و مقررات

Disability Rights California چیست؟

Disability Rights California یک سازمان غیر انتفاعی است که در جهت حمایت از شما و کمک به شما در خصوص مشکلاتی فعالیت می‌کند که ممکن است به واسطه معلولیت با آنها مواجه شوید. خدماتی که می‌توانیم ارائه دهیم عبارتند از:

 1. مطلع ساختن شما از حقوق قانونی، مدنی و خدماتی‌تان؛
 2. رسیدگی به شکایات مربوط به خشونت فیزیکی، سوء استفاده جنسی، یا بی‌توجهی؛
 3. نمایندگی از افراد دچار معلولیت در حیطه‌هایی مثل آموزش، تبعیض، مزایا، و اشتغال.

اگر به واسطه معلولیت خود مشکلی دارید، می‌توانید از طریق شماره 1-800-776-5746 با یکی از دفاتر ما تماس بگیرید یا با کلیک کردن در اینجا، با ما ارتباط برقرار کنید.

تعاریف:

خشونت عبارت است از:

خشونت می‌تواند 3 نوع مختلف داشته باشد:

 1. خشونت فیزیکی:
  اینکه شخصی عمداً صدمات جسمی به شما وارد کند
  • مثلاً: کتک زدن، لگد زدن، سوزاندن، گاز گرفتن، تکان دادن، یا استفاده از یک شیء برای ضربه زدن به شما.
  • خشونت فیزیکی الزاماً به معنای آن نیست که دچار کبودی یا درد شوید.
 2. خشونت جنسی:
  یعنی اینکه شخصی عمداً بدن شما را به نحوی لمس کند که برای شما ایجاد ناراحتی نماید
  • لمس قسمت‌های شرمگاهی شما
  • لمس شما زمانی که لباس استحمام پوشیده باشید
  • عکس گرفتن از شما زمانی که لخت هستید
  • لمس کردن تحریک‌آمیز بدن خود در مقابل شما.
 3. خشونت عاطفی:
  یعنی اینکه کسی عمداً از کلمات یا روشی‌های غیر فیزیکی برای آزردن شما استفاده کند
  • تهدید شما به صورت کلامی
  • شرمسار کردن عمدی شما
  • ناسزا گفتن به شما
  • تحقیر کردن شما
  • دور نگه داشتن شما از سایر افرادی که مایل به دیدار با آنها هستید
  • جلوگیری از کارهایی که از انجام آنها لذت می‌برید
  • انجام حرکات تهدیدآمیز علیه شما. 

بی‌توجهی عبارت است از:

وقتی که شخص مسئول مراقبت از شما به رفع نیازهای شما توجه نمی‌کند، مثلاً به روش‌های زیر:

 1. تأمین نکردن خوراک، پوشاک، یا مسکن کافی و مناسب برای شما
 2. رفع نکردن نیازهای جسمی و پزشکی شما
 3. بی‌توجهی به نظافت شما
 4. ندادن داروهای لازم به شما
 5. کمک نکردن به شما برای جابجایی
 6. قصور در تأمین یک محوطه تمیز و عاری از موانع به منظور جابجایی شما بدون افتادن

جنایت عبارت است از:

اگر شخصی مرتکب خشونت یا بی‌توجهی نسبت به شما شود، در واقع مرتکب جنایت شده است!!!

 همچنین، جنایت شامل مصادیق دیگری از قبیل موارد زیر نیز هست:

 1. استفاده نامناسب از بازدارنده‌های فیزیکی:
  • به عنوان مثال، بستن شما به نحوی که قادر به حرکت نباشید
  • استفاده از هر چیز دیگری به منظور جلوگیری از حرکت شما
  • گرفتن یا نگه داشتن شما به نحوی که قادر به حرکت نباشید
 2. استفاده نامناسب از بازدارنده‌های شیمیایی یا داروها:
  • به عنوان مثال، دادن داروهایی که موجب خواب‌آلودگی یا خستگی شما می‌شود اما موجب بهبود شما نمی‌گردد
 3. سوء استفاده مالی:
  • به عنوان مثال، وقتی شخصی بدون اجازه شما، پول یا اموال شما را بر می‌دارد
  • حتی اگر عضو خانواده یا خویشاوند شما هم بدون اجازه شما، پول یا اموالتان را بردارد باز هم مرتکب سوء استفاده مالی شده است.