Bảng Thông Tin Về Chuyên Cần Và Trốn Học

Publications
#8086.05

Bảng Thông Tin Về Chuyên Cần Và Trốn Học

Tài liệu này giải thích về chuyên cần và trốn học bao gồm: các thông báo quý vị có thể đã nhận được, hậu quả mà gia đình phải đối mặt, và cách gia đình có thể tranh luận về việc nghỉ học và hợp tác với trường học để cải thiện tình trạng vắng mặt.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Tài liệu này giải thích về chuyên cần và trốn học bao gồm: các thông báo quý vị có thể đã nhận được, hậu quả mà gia đình phải đối mặt, và cách gia đình có thể tranh luận về việc nghỉ học và hợp tác với trường học để cải thiện tình trạng vắng mặt.

Quy Định Của California

Học sinh từ 6 đến 18 tuổi phải đi học đúng giờ và đều đặn. Bộ Luật Giáo Dục California § 48200.

Một đứa trẻ được coi là hay trốn học nếu thực hiện các hành vi sau không có lí do:

 • Nghỉ ba ngày trong một năm học,
 • Nghỉ hoặc đi trễ hơn 30 phút ba lần trong một năm,
 • Bất kỳ sự kết hợp nào ở trên. Bộ Luật Giáo Dục California § 48260(a).

Một đứa trẻ được coi là thường xuyên trốn học nếu chúng nghỉ 10 phần trăm của năm học. Bộ Luật Giáo Dục California § 48263.6.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin từ Sở Giáo Dục California.

Ví Dụ Về Trốn Học

John đi trễ một ngày trong tháng Chín, về sớm 30 phút vào một ngày khác trong tháng Mười, và nghỉ học một ngày trong tháng Mười Một. Tất cả ngày nghỉ đều không có phép. John được coi là hay trốn học.

Năm nay đã có 28 ngày học. Jane đã nghỉ ba ngày. Tất cả ngày nghỉ đều không có phép. Ba ngày là hơn 10% của 28 ngày học cho đến nay. Jane được coi thường xuyên trốn học.

Lý Do Được Chấp Nhận

Học sinh bị coi là trốn học nếu nghỉ học không có phép. Bộ Luật Giáo Dục California § 48260(a).

Nghỉ học có phép là khi:

 • Học sinh bị ốm;
 • Một nhân viên y tế địa phương đã cấp giấy cách ly;
 • Học sinh có một cuộc hẹn khám sức khỏe, nha khoa, thị lực, hoặc chỉnh hình;
 • Học sinh đang dự gấp đám tang của một thành viên gia đình;
 • Học sinh có nhiệm vụ bồi thẩm đoàn;
 • Học sinh là cha mẹ giám hộ của một đứa trẻ có hẹn khám sức khỏe hoặc bị ốm;
 • Nhà trường chấp thuận dựa trên những lý do cá nhân chính đáng;
 • Học sinh đang phục vụ với tư cách là thành viên của ban bầu cử khu bầu cử;
 • Học sinh đi cùng thành viên trong gia đình đang tại ngũ;
 • Học sinh đang tham dự buổi lễ nhập tịch của chính mình, hoặc
 • Người quản lý trường đưa ra quyết định. Bộ Luật Giáo Dục California § 48205(a). Xem thêm Bộ Luật Giáo Dục. California § 48225.5.

Để được nghỉ học có phép, phụ huynh phải thông báo cho nhà trường một cách hợp lý. Bộ Luật Giáo Dục California § 48260.6. Phụ huynh thường được phép gửi ghi chú hoặc gọi.

Thông Báo

Nếu học sinh trốn học, học khu phải thông báo cho gia đình. Bộ Luật Giáo Dục California § 48260.5.

Hệ quả

Học sinh và gia đình có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng khi trốn học.

Hầu hết các học khu đã thành lập Ban Đánh Giá Điểm Danh (School Attendance Review Boards, SARB). Sau một số lần vắng mặt không lý do nhất định, học sinh sẽ được chuyển đến SARB. Bộ Luật Giáo Dục California § 48263.

SARB có toàn quyền quyết định. Họ có thể tước bỏ các đặc quyền đi học của học sinh, yêu cầu tham dự các cuộc họp với phụ huynh và yêu cầu tư vấn. Học khu có thể phạt một học sinh lên đến $100 và gia đình của họ lên đến $500. Bộ Luật Giáo Dục California § 48264.5; Bộ Luật Giáo Dục California § 48293(a).

Có thể thực hiện các biện pháp nghiêm khắc hơn. Nếu các biện pháp can thiệp của SARB không làm giảm việc nghỉ học, hội đồng có thể chuyển học sinh đến tòa án vị thành niên địa phương hoặc chương trình hòa giải của ủy viên công tố quận. Bộ Luật Giáo Dục California § 48263.5. Học sinh từ 13 đến 18 tuổi có thể bị đình chỉ giấy phép lái xe. Bộ Luật Giao Thông California § 13202.7(a).

Đối với phụ huynh của học sinh trốn học từ mẫu giáo đến lớp tám, hình phạt còn nghiêm khắc hơn. Nếu SARB cho rằng phụ huynh cho phép con họ nghỉ học, SARB có thể chuyển vụ việc lên ủy viên công tố quận. Bộ Luật Hình Sự Tiểu Bang California § 270.1.

Quá trình này tập trung vào việc đưa học sinh đến trường. Mục đích không phải để trừng phạt học sinh. Bộ Luật Giáo Dục California § 48320.

Tranh Luận Về Việc Vắng Mặt

Phụ huynh có thể kiểm tra hồ sơ của học sinh bằng cách gửi một yêu cầu bằng văn bản cho giám thị. Phụ huynh có thể cáo buộc các hồ sơ là:

 • Không chính xác;
 • Một kết luận cá nhân không có căn cứ;
 • Một kết luận nằm ngoài lĩnh vực năng lực của người giám sát;
 • Không dựa trên quan sát cá nhân;
 • Gây hiểu lầm; hoặc
 • Vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của học sinh. Bộ Luật Giáo Dục California § 49070(a).

Giám thị, hoặc người mà họ chỉ định, được yêu cầu gặp phụ huynh trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu bằng văn bản. Bộ Luật Giáo Dục California § 49070(b).

Ý Tưởng Khuyến Khích Chuyên Cần

 • Thúc đẩy các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng sự kết nối của học sinh với trường học, chẳng hạn như dạy kèm, cố vấn, nghệ thuật, học tập phục vụ cộng đồng hoặc điền kinh.
 • Giới thiệu học sinh đến y tá trường, cố vấn trường học, nhà tâm lý học đường, nhân viên xã hội trong trường và các nhân viên hỗ trợ khác để quản lý theo trường hợp và tư vấn.
 • Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và y tế để đảm bảo học sinh nhận được các dịch vụ cần thiết.
 • Phối hợp với các nhóm nghiên cứu của trường, nhóm hướng dẫn, nhóm đánh giá chuyên cần hoặc các nhóm liên quan đến can thiệp khác.
 • Trong các học khu có tỷ lệ học sinh vắng mặt cao, hãy hỏi về các rào cản đối với việc đi học có thể yêu cầu các chiến lược toàn trường thay vì quản lý từng trường hợp.
 • Nếu đứa trẻ có IEP, hãy thảo luận về việc tạo ra các mục tiêu IEP liên quan đến việc đi học. Ngoài ra, hãy thảo luận về việc lập một Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi để tăng cường tích cực và trao thưởng cho trẻ khi đi học. Một lựa chọn khác là cung cấp các dịch vụ trị liệu cho trẻ để giải quyết bất kỳ sự lo lắng nào gây ra tình trạng trốn học.