برگه اطلاعاتی حضور و غیاب (مدرسه گریزی)

Publications
#8086.12

برگه اطلاعاتی حضور و غیاب (مدرسه گریزی)

این سند مسئله حضور و غیاب (مدرسه گریزی) را توضیح می‌دهد، از جمله: اخطاریه‌هایی که ممکن است دریافت کرده باشید، پیامدهایی که خانواده‌ها با آن مواجه هستند، و اینکه چگونه خانواده‌ها می‌توانند با غیبت‌ها مخالفت کنند و برای بهبود موضوع غیبت با مدارس همکاری کنند.

این سند مسئله حضور و غیاب (مدرسه گریزی) را توضیح می‌دهد، از جمله: اخطاریه‌هایی که ممکن است دریافت کرده باشید، پیامدهایی که خانواده‌ها با آن مواجه هستند، و اینکه چگونه خانواده‌ها می‌توانند با غیبت‌ها مخالفت کنند و برای بهبود موضوع غیبت با مدارس همکاری کنند.

قوانین کالیفرنیا

دانش‌آموزان 6 تا 18 سال موظف هستند به موقع و به طور منظم در مدرسه حاضر شوند. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48200.

در شرایط زیر، کودک با غیبت غیرموجه مدرسه‌گریز تلقی می‌شود:

 • سه روز غیبت تنها در یک سال تحصیلی،
 • غیبت یا تأخیر بیش از 30 دقیقه سه بار در سال،
 • هر تلفیقی از موارد فوق قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا آموزش بخش 48260(a).

اگر کودکی 10 درصد از سال تحصیلی را از دست داده باشد، پیوسته مدرسه‌گریز تلقی می‌شود. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48263.6.

برای کسب اطلاعات بیشتر از وزارت آموزش کالیفرنیا، اینجا کلیک کنید.

نمونه‌هایی از مدرسه‌گریزی

جان یک روز در سپتامبر تأخیر داشت، یک روز دیگر در اکتبر 30 دقیقه زودتر مدرسه را ترک کرد و یک روز در ماه نوامبر به مدرسه نرفت. همه غیبت‌ها غیرموجه بود. او دانش‌آموزی معمولاً مدرسه‌گریز تلقی می‌شود.

امسال، تاکنون 28 روز تحصیلی داشته‌ایم. جین سه مورد را از دست داده است. همه غیبت‌ها غیرموجه بود. سه روز بیش از 10 درصد از 28 روز مدرسه تاکنون است. او پیوسته مدرسه‌گریز است.

عذرهای پذیرفته شده

دانش آموزان تنها در صورتی از تحصیل محروم می شوند که غیبت آنها غیرموجه باشد. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا آموزش بخش 48260(a).

غیبت در موارد زیر موجه است:

 • دانش‌آموز بیمار باشد.
 • مأمور سلامت محلی دستور قرنطینه داده باشد؛
 • دانش‌آموز نوبت پزشکی، دندانپزشکی، بینایی، یا کایروپراکتیک داشته باشد؛
 • دانش‌آموز به مراسم تدفین یکی از اعضای خانواده اصلی خود رفته باشد؛
 • دانش‌آموز در هیئت منصفه باشد؛
 • دانش‌آموز والدین متولی کودکی است که نوبت پزشکی دارد یا بیمار است؛
 • مدرسه عذر را بر مبنای دلایل شخصی قابل توجیه، می‌پذیرد؛
 • دانش‌آموز به عنوان عضو هیئت مدیره حوزه برای انتخابات خدمت می‌کند؛
 • دانش آموز با یکی از اعضای خانواده در حال انجام وظیفه نظامی است؛
 • دانش‌آموز در مراسم تابعیت خود شرکت می‌کند، یا
 • مدیر مدرسه صلاحدید خود را عنوان می‌کند. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا آموزش بخش 48205(a). همچنین قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48225.5 را ببینید.

برای اینکه عذر غیبتی موجه شود، والدین باید به روشی منطقی به مدارس اطلاع دهند. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48260.6. معمولاً والدین اجازه دارند یادداشت ارسال کنند یا تماس بگیرند.

اطلاعیه

اگر دانش‌آموزی مدرسه گریز باشد، ناحیه مدرسه باید به خانواده اطلاع دهد. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48260.5.

عواقب

مدرسه‌گریزی می‌تواند عواقب جدی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها به دنبال داشته باشد.

اغلب نواحی مدرسه، هیئت‌هایی برای بررسی حضور و غیاب مدرسه (SARB) ایجاد کرده‌اند. پس از تعداد مشخصی از غیبت‌های غیرموجه، دانش‌آموزان به SARB ارجاع داده می‌شوند. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48263.

هیئت‌های SARB اختیارات گسترده دارند. این هیئت‌ها می‌توانند امتیازات مدرسه را از دانش آموز سلب کنند، حضور در جلسات با والدین و مشاوره را الزامی کنند. ناحیه مدرسه می‌تواند دانش آموز را تا 100 دلار و خانواده آنها را تا 500 دلار جریمه کند. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48264.5؛ قانون. آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48293(a).

اقدامات جدی‌تری نیز می‌توان انجام داد. اگر مداخلات SARB سبب کاهش غیبت‌های مدرسه نشود، هیئت مدیره می‌تواند دانش‌آموز را به دادگاه محلی نوجوانان یا برنامه میانجی‌گری دادستان ناحیه ارجاع دهد. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48263.5. اگر دانش‌آموزی بین 13 تا 18 سال سن داشته باشد، ممکن است گواهینامه رانندگی او تعلیق شود. قانون خودرو کالیفرنیا بخش 13202.7(a).

مجازات‌ها برای والدین دانش‌آموزانی که از مهدکودک تا پایه هشتم فرار می‌کنند، شدیدتر است. اگر SARB فکر کند که والدین به فرزندشان اجازه می‌دهد از مدرسه غیبت کند، می‌تواند پرونده را به دادستان منطقه ارجاع دهد. قانون جزا بخش 270.1.

این فرآیند بر ترغیب دانش آموز برای حضور در مدرسه متمرکز است. هدف نباید تنبیه دانش آموز باشد. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48320.

غیبت‌های اعتراضی

والدین می‌توانند با ارسال درخواست کتبی به سرپرست سوابق دانش‌آموز خود را به چالش بکشند. والدین می‌توانند ادعا کنند که سوابق:

 • نادرست هستند؛
 • نتیجه‌گیری شخصی غیر قابل اثبات هستند؛
 • نتیجه‌گیری خارج از حوزه صلاحیت ناظر هستند؛
 • بر اساس مشاهدات شخصی نیستند؛
 • گمراه‌کننده هستند؛ یا
 • حریم خصوصی یا سایر حقوق دانش آموز را نقض می‌کنند. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا آموزش بخش 49070(a).

سرپرست، یا شخصی که تعیین می‌کند، باید ظرف 30 روز پس از درخواست کتبی با والدین ملاقات کند. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 49070(b).

ایده‌هایی برای تشویق به حضور

 • ترویج فعالیت‌های فوق برنامه‌ای که ارتباط دانش‌آموز را با مدرسه افزایش می‌دهد، مانند تدریس خصوصی، مربی‌گری، هنر، یادگیری خدمات یا ورزش.
 • ارجاع به پرستار مدرسه، مشاور مدرسه، روانشناس مدرسه، مددکار اجتماعی مدرسه و سایر پرسنل پشتیبانی برای مدیریت پرونده و مشاوره.
 • همکاری با ارائه‌دهندگان مراقبت‌های پزشکی و روانی برای اطمینان از دریافت خدمات لازم توسط دانش آموز.
 • همکاری با تیم‌های مطالعه مدرسه، تیم‌های راهنمایی، تیم‌های بررسی حضور و غیاب مدرسه، یا سایر تیم‌های مرتبط با مداخله.
 • در نواحی مدارسی که غیبت زیاد است، در مورد موانع حضور در مدرسه بپرسید که ممکن است به جای مدیریت پرونده، به استراتژی‌های سراسری مدرسه نیاز داشته باشد.
 • اگر کودک دارای IEP است، در مورد ایجاد اهداف IEP مربوط به حضور صحبت کنید. علاوه بر این، درباره ایجاد «طرح مداخله رفتاری» برای تقویت مثبت و پاداش به کودک برای حضور در مدرسه گفتگو کنید. گزینه دیگر ارائه خدمات درمانی به کودک برای رفع هر گونه اضطرابی است که باعث اجتناب از مدرسه می‌شود.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.