Suportadong Pagtatrabaho: Papel ng Impormasyon sa Pinahabang mga Serbisyo at Pagsasara ng Kaso