اشتغال تحت حمایت: بروشور خدمات تمدید شده و بسته شدن پرونده‌ها

Publications
#5582.16

اشتغال تحت حمایت: بروشور خدمات تمدید شده و بسته شدن پرونده‌ها

این میخانه در مورد خدمات گسترده به شما می گوید. اینها خدمات شغلی پشتیبانی شده ای هستند که می توانید پس از بسته شدن پرونده شما توسط وزارت توانبخشی (DOR) دریافت کنید. این میخانه نمونه هایی از خدمات را ارائه می دهد. به شما می گوید که چگونه آنها را دریافت کرده و هزینه آن را بپردازید. به شما می گوید اگر در دریافت خدمات با مشکل مواجه شدید، چگونه می توانید کمک دریافت کنید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

۱. اشتغال تحت حمایت چیست؟

بر اساس آن دسته از قوانین نظارتی ایالت کالیفرنیا که بر خدمات توانبخشی شغلی ناظر است که بودجه آنها از طریق اداره توانبخشی (DOR, Department of Rehabilitation) تأمین می‌شود، اشتغال تحت حمایت عبارت است از:

«اشتغال رقابتی در یک محیط یکپارچه، یا اشتغال در محیط‌های کاری یکپارچه‌ای که در آنها اشخاص در جهت اشتغال رقابتی متناسب با نقاط قوت، منابع، اولویت‌ها، دغدغه‌ها، توانایی‌ها، توانمندی‌ها، علایق، و انتخاب آگاهانه اشخاص، توأم با خدمات حمایت مستمر برای اشخاص دچار معلولیت‌های بسیار قابل ملاحظه...که اشتغال رقابتی به صورت متعارف برای آنها محقق نشده است یا اشتغال رقابتی آنها به دلیل یک معلولیت قابل ملاحظه خاتمه یافته یا متناوب بوده است؛ و کسانی که به دلیل ماهیت و شدت معلولیت‌ها، به خدمات اشتغال تحت حمایت فشرده از طرف [DOR] و خدمات تمدید شده بعد از گذار نیاز دارند...تا از عهده وظایف شغلی مرتبط با چنین شغلی بر آیند.»

به فصل 9 از مجموعه مقررات کالیفرنیا (C.C.R., California Code of Regulations) قسمت 7028(a) رجوع کنید. خدمات اشتغال تحت حمایت باید متناسب با نیازهای هر متقاضی باشد.

اگر شما یکی از متقاضیان DOR و دارای «طرح استخدام شخصی شده»
(IPE, Individualized Plan for Employment) برای «استخدام حمایت شده»
(“supported employment”) باشید، در نهایت DOR تعیین خواهد کرد که اشتغال شما باثبات است و پرونده DOR شما بسته خواهد شد. بودجه خدمات حمایت مستمر شما باید توسط یک منبع دیگر به نام «خدمات تمدید شده» (“extended service”) تأمین شود. قبل از آنکه به این مرحله برسید، باید در جامعه به شغلی با یک دستمزد رقابتی اشتغال داشته باشید و به میزان حداکثر ساعات ممکن بر اساس شرایط منحصر به فرد خود و «انتخاب آگاهانه» (“informed choice”) کار کنید.

۲. انتخاب آگاهانه چیست؟

انتخاب آگاهانه از طریق کل فرایند توانبخشی شغلی ارائه می‌گردد. انتخاب آگاهانه یک فرایند تصمیم‌گیری است که طی آن شما، یعنی متقاضی، فرصت دارید از اطلاعات مربوط به اشتغال آگاه شوید. این بدان معنا است که شما (با کمک یک مشاور توانبخشی شغلی و بسته به منابع موجود)، نتیجه اشتغال، اهداف واسطه، خدماتی که برای نیل به نتیجه اشتغال خود نیاز دارید، و ارائه دهندگان خدمات خود را انتخاب می‌کنید .9 C.C.R. قسمت 7029.6.

۳. خدمات تمدید شده چیست؟

خدمات تمدید شده عبارتند از آن دسته از خدمات حمایت مستمر و سایر خدمات مناسب که شما برای پشتیبانی از اشتغال تحت حمایت خود و حفظ آن بعد از بسته شدن پرونده DOR به آنها نیاز دارید.
9 C.C.R. قسمت 7014.1.  
 

۴. چه کسانی می‌توانند خدمات تمدید شده را ارائه دهند؟

خدمات تمدید شده قابل ارائه توسط نهاد‌های ایالتی، سازمان‌های غیر انتفاعی خصوصی، کارفرمایان، یا هر منبع مناسب دیگری است .9 C.C.R. قسمت 7014.1. این گونه خدمات می‌تواند شامل هماهنگ کردن سایر خدماتی باشد که واجد صلاحیت دریافت آنها از طریق دیگر برنامه‌های فدرال یا ایالتی هستید .9 C.C.R. قسمت 7131.1(a)(5). به عنوان مثال، اگر شما مراجع یک مرکز منطقه‌ای باشید، به احتمال زیاد خدمات تمدید شده از طریق یک مرکز منطقه‌ای ارائه خواهد شد. می‌توانید از هماهنگ کننده خدمات مرکز منطقه‌ای خود برای حضور در جلسه(های) IPE نزد DOR دعوت کنید تا اطمینان حاصل شود که هر دو نهاد اطلاعات احتمالی مورد نیاز درباره اشتغال شما را دارند تا بتوانند خدمات شما را هماهنگ کنند.

۵. اگر یکی از مراجعان مرکز منطقه‌ای نباشم، چگونه می‌توانم بودجه لازم برای خدمات تمدید شده را بیابم؟

طی مدت تهیه IPE شما، شما و DOR یک منبع خدمات تمدید شده را به منظور ارائه یا تأمین بودجه خدمات حمایت مستمر خود تعیین خواهید کرد. همچنین، ممکن است DOR شرحی از اساس نتیجه‌گیری مبنی بر اینکه یک استثنای منطقی وجود دارد که آن منابع قابل دسترسی باشند را در IPE شما بگنجاند. 9 C.C.R.. قسمت 7131.1(a)(3). به عبارت دیگر، اگر شما و DOR قادر نباشید طی مدت تهیه IPE خود یک ارائه دهنده خدمات تمدید شده را تعیین کنید، باز هم DOR می‌تواند در خصوص خدمات اشتغال تحت حمایت به شما کمک کند به شرطی که یک استثناء منطقی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه یک ارائه دهنده خدمات تمدید شده در آینده وجود خواهد داشت.

۶. برخی از نمونه‌های خدمات تمدید شده و تأمین کنندگان بودجه کدام است؟

هزینه برخی از خدمات تمدید شده توسط یک سازمان، برنامه تشویق کاری، یا یکی از اعضای خانواده پرداخت می‌شود، و سایر خدمات تمدید شده ممکن است هیچ هزینه‌ای نداشته باشند. ممکن است کارفرما، عضو خانواده، یا همکار شما بتواند حمایت‌هایی که برای حفظ شغل خود نیاز دارید را به شما ارائه دهد. وقتی یک خدمت تمدید شده به صورت رایگان قابل ارائه به شما باشد، آن را یک «حمایت طبیعی» (“natural support”) می‌نامند.

هزینه خدماتی که به بودجه نیاز دارند قابل پرداخت توسط توسط سایر سازمان‌ها/منابعی است که به شما کمک و توافق می‌کنند که این کار را در طرح خدمات شما انجام دهند. اینها می‌تواند شامل IEP یک ناحیه آموزشی، «طرح زندگی مستقل یک مرکز زندگی مستقل»
(Independent Living Center’s Independent Living Plan)، «هزینه‌های کاری مرتبط با معلولیت» (IRWE, Impairment-Related Work Expenses) اداره سوشال سکوریتی (SSA, Social Security Administration)، «طرح ویژه نیل به حمایت از خود»
(PASS, Plan for Achieving Self Support) اداره سوشال سکوریتی، یا یک «بلیط کار» (TTW, Ticket to Work) باشد. 9 C.C.R. §7131.1(a)(5). برای کسب اطلاعات بیشتر درباره IRWE، PASS، و TTW، به نشریه شماره 5014.01 با عنوان «مزایای عمومی برای افراد دچار معلولیت» (Public Benefits for People with Disabilities) رجوع کنید.

به عنوان مثال، اگر شما «درآمد تأمینی مکمل» (SSI, Supplemental Security Income) و «بیمه معلولیت سوشال سکوریتی» (SSDI, Social Security Disability Income) را دریافت می‌کنید، شاید واجد صلاحیت پس‌انداز کردن وجوهی برای خدمات مستمر خود از طریق یک طرح PASS باشید. یک طرح PASS به شخص معلول این امکان را می‌دهد که درآمد و منابع خود را بدون هیچ گونه عواقبی پس‌انداز کند تا از آنها برای پرداخت هزینه اقلام مربوط به یک شغل استفاده کند. اگر فقط SSI دریافت می‌کنید، ممکن است یک استثنای منطقی وجود داشته باشد که بر اساس آن، شما به محض شروع کار و کسب درآمد، واجد شرایط PASS شناخته شوید. به فصل 20 از مجموعه مقررات فدرال، (C.F.R., Code of Federal Regulations) قسمت 413.1226 رجوع کنید.

IRWE عبارت است از یک برنامه تشویقی کار از طریق SSA که طی آن پولی که صرف هر گونه مخارج مرتبط با کار می‌کنید، از جمله خدمات حمایت مستمر شما، در سقف درآمد کسب شده شما منظور نمی‌گردد. 20 C.F.R. قسمت 416.1112(c)(6). برنامه مذکور این امکان را به شما می‌دهد که ضمن حفظ بخش بیشتری از مزایای ماهیانه خود از طریق SSA، کار کنید.

۷. چنانچه نتوان خدمات تمدید شده را یافت، آیا ممکن است DOR پرونده من را ببندد؟

بله. اگر برای اشتغال تحت حمایت به خدمات تمدید شده نیاز داشته باشید، و هیچ منبعی برای تأمین خدمات تمدید شده وجود نداشته باشد، ممکن است DOR پرونده شما را ببندد9 C.C.R. . قسمت 7179.3(a)(8). به هر حال، اگر شما جزء متقاضیان مرکز منطقه‌ای نباشید، DOR مجاز نیست پرونده شما را ببندد. خدمات تمدید شده را می‌توان از چند منبع دیگر غیر از مرکز منطقه‌ای دریافت

کرد. DOR باید در یافتن سایر منابع خدمات تمدید شده به شما کمک کند. این می‌تواند شامل سایر نهادها یا سازمان‌های اجتماعی باشد که شما واجد شرایط دریافت خدمات از آنها هستید. همچنین، خدمات تمدید شده قابل ارائه توسط یکی از دوستان یا اعضای خانواده است؛ این «حمایت طبیعی» نامیده می‌شود. در برخی از موقعیت‌ها، ممکن است DOR خدمات حمایت مستمر و سایر خدمات مناسبی که برای حفظ شغل خود نیاز دارید، مثل «خدمات بعد از استخدام» (به پرسش 9 رجوع کنید) را برای شما تأمین کند، البته مشروط به اینکه این گونه خدمات از طریق یک ارائه دهنده خدمات تمدید شده قابل دسترسی نباشند. 9 C.C.R.. قسمت 7028.1(b).

۸. DOR چه زمانی اشتغال من را باثبات تلقی خواهد کرد و پرونده من را خواهد بست؟

به محض اینکه شروع به کار کنید، DOR باید خدمات حمایت مستمر و سایر خدمات مناسبی که برای حفظ شغل خود نیاز دارید را به شما ارائه دهد. تحت اکثر شرایط، DOR این گونه خدمات را فقط به مدت حداکثر ۲۴ ماه ارائه خواهد داد؛ به هر حال، شما و مشاور توانبخشی‌تان می‌توانید هر دو توافق کنید که به منظور نیل به هدف تعیین شده در IPE خود، لازم است دوره مذکور تمدید گردد. (قانون جدید «سرمایه‌گذاری و فرصت کاری» (WIOA, Work Investment and Opportunity Act) مدت زمان دریافت خدمات حمایت را از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه افزایش داد، با این تبصره که می‌توان دوره مذکور را تمدید کرد، به قانون عمومی (Public Law)، قسمت 4040 رجوع کنید؛ همچنین به 9 C.C.R.. قسمت 7028.1(a) رجوع کنید).

زمانی می‌توان پرونده DOR شما را با موفقیت بست که:

  • شما به هدف شغلی تعیین شده در IPE خود نائل شده باشید و اشتغال شما در راستای نقاط قوت، منابع، اولویت‌ها، دغدغه‌ها، توانایی‌ها، توانمندی‌ها، علایق و انتخاب آگاهانه شما باشد؛ و
  • هم شما و هم DOR توافق کنید که شغل شما رضایت‌بخش است و به خوبی از عهده آن بر می‌آیید؛ و
  • تأمین بودجه به یک منبع خدمات تمدید شده تغییر یافته باشد؛ و
  • حداقل ۶۰ روز قبل از گذار به خدمات تمدید شده و حداقل ۶۰ روز بعد از گذار به خدمات تمدید شده، آن شغل را حفظ کرده باشید تا ثبات نتیجه اشتغال شما تضمین شود؛ و
  • درصد مداخله شما [به عنوان مثال، میزان نیاز شما به آموزش شغلی] به شرح زیر باشد:
  • ۳۰ درصد یا کمتر برای مدت حداقل ۶۰ روز؛ یا
  • ۲۵ درصد یا کمتر برای مدت حداقل ۹۰ روز؛ یا
  • ۳۰ درصد یا کمتر برای مدت حداقل ۱۲۰ روز. به 9 C.C.R.. قسمت 7179.7 رجوع کنید.

۹. خدمات پس از اشتغال چیست؟

اگر برای انجام وظایف مربوط به شغل خود به خدماتی نیاز داشته باشید، می‌توانید ظرف یک سال بعد از بسته شدن پرونده، از DOR درخواست خدمات کنید. این گونه خدمات را «خدمات پس از اشتغال»

(“post-employment services”) می‌نامند و برای کمک به شما جهت حفظ پیشرفت‌های حاصله از طریق توانبخشی شغلی طراحی می‌شوند. برای اشخاصی که پرونده آنها با «اشتغال تحت حمایت» به

عنوان هدف اشتعال بسته شده است، تأمین خدمات پس از اشتغال از حیث زمان و حیطه محدود است. خدمات پس از اشتغال در این گونه موارد فقط به خدماتی محدود است که از طریق منابع خدمات تمدید شده قابل دسترسی نیستند (به بحث مربوط به «خدمات تمدید شده» در قسمت فوق رجوع کنید) و نیز باید برای حمایت از شخص در انجام وظایف شغلی خود و نیز کمک به وی برای حفظ آن شغل ضروری باشند. 9 C.C.R. قسمت 7176 رجوع کنید.

۱۰. اگر در خصوص اشتغال تحت حمایت یا خدمات تمدید شده به کمک نیاز داشته باشم، چطور؟

اگر با بسته شدن پرونده خود مخالف باشید یا درباره اشتغال تحت حمایت یا خدمات تمدید شده پرسشی داشته باشید، می‌توانید از طریق شماره (800) 776-5746 یا TTY (800)719-5798 با «برنامه کمک به متقاضیان» (CAP, Client Assistance Program) تماس بگیرید؛ یا به نشانی http://www.disabilityrightsca.org/pubs/547401accessible.pdf رجوع کنید.