Perang Pampagkain para sa mga Tumatanggap ng SSI!

Publications
#7142.08

Perang Pampagkain para sa mga Tumatanggap ng SSI!

Sa 2019, ang mga taong kumukuha ng SSI ay makakukuha ng dagdag na pera bawat buwan para sa pagkain!  Basahin sa ibaba ang higit pang impormasyon!

 

 

Click links below for a downloadable version.