Perang Pampagkain para sa mga Tumatanggap ng SSI!

Publications
#7142.08

Sa 2019, ang mga taong kumukuha ng SSI ay makakukuha ng dagdag na pera bawat buwan para sa pagkain!  Basahin sa ibaba ang higit pang impormasyon!

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.