Սննդի համար նախատեսված գումար SSI ստացողների համար:

Publications
#7142.10

Սննդի համար նախատեսված գումար SSI ստացողների համար:

2019թ. այն մարդիկ, ովքեր SSI են ստանում, կարող են ամեն ամիս սննդի համար հավելյալ գումար ստանալ:  Հավելյալ տեղեկությունների համար կարդացեք ստորև:

2019թ. այն մարդիկ, ովքեր SSI են ստանում, կարող են ամեն ամիս սննդի համար հավելյալ գումար ստանալ:  Հավելյալ տեղեկությունների համար կարդացեք ստորև:

Ինչպե՞ս պետք է սննդի համար հավելյալ գումար ստանամ:

Գոյություն ունի մի ծրագիր, որը կոչվում է CalFresh. մարդիկ նախկինում այն կոչում էին Սննդային կտրոններ Food Stamps:  2019թ. հունիսի 1-ից սկսած, այն մարդկանց, ովքեր SSI են ստանում, կթույլատրվի  CalFresh ստանալ:

Ինչպե՞ս է այն գործում:

CalFresh-ը Ձեզ ամեն ամիս գումար կտրամադրի՝ այն սննդի համար օգտագործելու նպատակով:  Եթե Դուք իրավունք ունենաք, CalFresh-ը Ձեզ հատուկ դեբետային քարտ կտա, որը կոչվում է EBT քարտ, որտեղ կբեռնվեն գումարները:  Դուք կարող եք օգտագործել այդ EBT քարտը՝ սնունդ գնելու համար:

Իմ SSI գումարը կնվազի՞:

Ոչ: Եթե Դուք SSI եք ստանում և սկսեք  CalFresh ստանալ, Ձեր SSI-ը չպետք է փոխվի:  Դա նշանակում է, որ  CalFresh-ով Դուք գումար կունենաք Ձեր  EBT քարտի վրա, որը կարող եք օգտագործել՝ սնունդ գնելու համար:  Հետևաբար, Դուք կարող եք Ձեր SSI չեկի ավելի շատ մասը ծախսել այլ կարևոր բաների համար, օրինակ՝ վարձի:

Որքա՞ն CalFresh գումար կստանամ:

Դա կախված է տարբեր հանգամանքներից:  Երբ Դուք դիմեք, ծրագրի անձնակազմը կխոսի Ձեզ հետ այն մասին, թե քանի մարդ է Ձեզ հետ ապրում և կորոշի, թե որքան CalFresh գումար կստանաք:  Հնարավոր է, որ Դուք սննդի համար ամսական մոտ 100 ԱՄՆ դոլար ստանաք:

Իսկ ի՞նչ կասեք իմ ընտանիքի մասին:

Եթե Ձեր ընտանիքն արդեն CalFresh է ստանում, CalFresh ընդհանուր գումարը, որը Դուք և Ձեր ընտանիքն ստանում եք, կարող է ավելանալ կամ պակասել: Հավելյալ տեղեկությունների համար պետք է խոսեք Ձեր ծրագրի անձնակազմի հետ:

Ի՞նչ կպատահի, եթե ընտանիքիս նպաստները նվազեն:

Եթե Ձեր ընտանիքն իրավունակ լինի  CalFresh-ի համար նախքան 2019թ. հունիսի 1-ը, իսկ Ձեր  SSI գումարը պատճառ դառնա, որ նրանց նպաստները  նվազեն, Ձեր ընտանիքը կգնահատվի Լրացուցիչ կամ Փոխանցվող սննդառության նպաստներ կոչվող ծրագրի համար:  Սա գումար է այն մարդկանց համար, ովքեր ապրում են մեկի հետ, ով SSI  է ստանում, և ովքեր  CalFresh ստացել են նախքան SSI ստացողի իրավունակ դառնալը:  Եթե SSI ստացողի պատճառով նպաստը նվազում կամ վերանում է, ապա վարչաշրջանները պետք է տնային տնտեսությանը սննդի համար լրացուցիչ գումար տրամադրեն Լրացուցիչ կամ Փոխանցվող սննդառության նպաստներ կոչվող ծրագրի միջոցով:

Լրացուցիչ կամ Փոխանցվող սննդառության նպաստները նախատեսված են միայն այն տնային տնտեսությունների համար, որոնք  CalFresh են ստացել նախքան 2019թ. հունիսի 1-ը, ուստի եթե Դուք կարծում եք, որ Ձեր տան անդամները կարող են իրավունակ լինել  CalFresh ստանալու և դեռ չեն ստանում, կարող եք ցանկանալ, որ նրանք դիմեն CalFresh-ի համար՝ նախքան 2019թ. հունիսի 1-ը՝ համոզվելու, որ իրավունակ կլինեն այդ ծրագրերից օգտվելու համար:

Ինչպե՞ս պետք է դիմեմ:

Դուք կարող եք դիմել առցանց, հեռախոսով կամ անձամբ:

Առցանց դիմելու համար այցելեք՝ https://www.getcalfresh.org/?source=cdss

Ահա այն կայքէջը, վարչաշրջանի գրասենյակի հետ միասին՝  http://www.cdss.ca.gov/County-Offices

Հեռախոսահամարն է՝ 1-877-847-3663

Ես CAPI եմ ստանում:  Որևէ այլ բան կփոխվի՞ ինձ համար:

Այն մարդիկ, ովքեր  CAPI (որը նշանակում է Կանխիկի աջակցման ծրագիր ներգաղթյալների համար (CAPI, Cash Assistance Program for Immigrants)) են ստանում, նաև լրացուցիչ 10 ԱՄՆ դոալր կստանան ամեն ամիս յուրաքանչյուր անհատի համար և 20 ԱՄՆ դոլար՝ CAPI զույգի համար:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ: