یارانه مواد غذایی ویژه دریافت‌کنندگان SSI!

Publications
#7142.16

یارانه مواد غذایی ویژه دریافت‌کنندگان SSI!

در سال 2019، دریافت‌کنندگان SSI می‌توانند هر ماه یارانه مواد غذایی بیشتری دریافت کنند!  برای کسب اطلاعات بیشتر، بخش‌های بعدی را مطالعه کنید!

در سال 2019، دریافت‌کنندگان SSI می‌توانند هر ماه یارانه مواد غذایی بیشتری دریافت کنند!  برای کسب اطلاعات بیشتر، بخش‌های بعدی را مطالعه کنید!

چگونه می‌توانم یارانه مواد غذایی را دریافت کنم؟

برنامه‌ای به نام CalFresh وجود دارد که مردم معمولاً آن را با نام «کوپن‌های غذایی» می‌شناختند.  از 1 ژوئن 2019، دریافت‌کنندگان SSI مجاز به دریافت CalFresh خواهند بود.

چه ساز و کاری دارد؟

CalFresh هر ماه مبلغی را به شما می‌پردازد تا از آن برای خرید مواد غذایی استفاده کنید.  اگر واجد صلاحیت باشید، CalFresh یک کارت دبیت ویژه به نام «کارت EBT» را به شما خواهد داد که هر ماه مبلغی به آن واریز می‌گردد.  می‌توانید از کارت EBT برای خرید مواد غذایی استفاده کنید.

آیا مبلغ SSI من کاهش خواهد یافت؟

No!  If you get SSI and start getting CalFresh, your SSI should not change.  این بدان معنا است که با CalFresh، یک کارت دبیت حاوی مبلغی پول خواهید داشت که می‌توانید از آن برای خرید مواد غذایی استفاده کنید.  به این ترتیب، می‌توانید بخش بیشتری از وجوه SSI خود را صرف پرداخت هزینه مواردی مهم‌تر مثل اجاره‌بها کنید.

مبلغ دریافتی از CalFresh چقدر خواهد بود؟

بستگی دارد.  هنگام ارائه درخواست خود، کارکنان برنامه درباره تعداد افراد خانوار شما صحبت و بر اساس آن مبلغ دریافتی از CalFresh را برای شما تعیین خواهند کرد.  ممکن است ماهانه بیش از 100 دلار به عنوان یارانه مواد غذایی دریافت کنید!

درباره اعضای خانواده‌ام چطور؟

اگر اعضای خانواده‌تان از قبل CalFresh دریافت می‌کنند، جمع کل CalFresh دریافتی توسط شما و خانواده‌تان ممکن است افزایش یا کاهش یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر، باید با کارکنان برنامه صحبت کنید.

اگر مزایای خانواده‌ام کاهش یابد، چطور؟

اگر خانواده‌تان قبل از 1 ژوئن 2019 واجد شرایط دریافت CalFresh باشد و مبلغ SSI شما موجب کاهش مزایای آنها گردد، خانواده‌تان از حیث صلاحیت برای برنامه‌هایی به نام «مزایای غذایی مکمل یا موقت» مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.  این وجوه مخصوص کسانی است که نزد یک دریافت‌کننده SSI زندگی می‌کنند و قبل از واجد صلاحیت شدن دریافت‌کننده SSI، یارانه مواد غذایی CalFresh را دریافت می‌کردند.  اگر صلاحیت دریافت‌کننده SSI برای دریافت یارانه مذکور موجب کاهش یا حذف مزایا شود، کانتی‌ها مبالغی اضافی را از طریق برنامه‌های «مزایای غذایی مکمل یا موقت» به خانواده‌ها خواهند پرداخت.

«مزایای غذایی مکمل یا موقت» فقط ویژه خانواده‌هایی است که تا قبل از 1 ژوئن 2019 یارانه CalFresh را دریافت می‌کنند؛ بنابراین، اگر فکر می‌کنید که اعضای خانواده شما واجد صلاحیت دریافت یارانه CalFresh هستند و هنوز آن را دریافت نمی‌کنند، شاید بهتر باشد از آنها بخواهید تا قبل از 1 ژوئن 2019 برای آن درخواست دهند تا اطمینان حاصل شود که آنها واجد شرایط برنامه‌های «مزایای غذایی مکمل یا موقت» خواهند بود.

چگونه درخواست بدهم؟

می‌توانید به صورت اینترنتی، تلفنی، یا حضوری درخواست بدهید!

 برای درخواست اینترنتی به نشانی زیر بروید: https://www.getcalfresh.org/?source=cdss

و وب‌سایت حاوی نام و نشانی دفاتر کانتی به نشانی زیر است: http://www.cdss.ca.gov/County-Offices

شماره تلفن آن 3663-847-877-1 است.

من CAPI دریافت می‌کنم.  آیا چیز دیگری هم برای من تغییر می‌کند؟

دریافت کنندگان CAPI (که سرواژه معادل انگلیسی عبارت «برنامه کمک ویژه مهاجران» است (CAPI, Cash Assistance Program for Immigrants) نیز به ازای هر فرد ماهیانه 10 دلار اضافه و به ازای هر زوج ماهیانه 20 دلار اضافه دریافت خواهند کرد. 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.