Paano Tumugon sa mga Karaniwang Dahilan sa Pagtanggi sa SLS at Ano ang Hihilingin sa mga Potensyal na Ahensya ng SLS

Publications
#7133.08

Paano Tumugon sa mga Karaniwang Dahilan sa Pagtanggi sa SLS at Ano ang Hihilingin sa mga Potensyal na Ahensya ng SLS

Sinusuporthan ng supported living services (tinatawag ding SLS) ang mga taong may kapansanan para mamuhay sa kanilang sariling bahay o apartment.  Hinahayaan ng SLS ang mga taong may kapansanan na makakuha ng mga serbisyo na natutugunan ang kanilang partikular ng mga pangangailangan.

 

 

Click links below for a downloadable version.