Paano Tumugon sa mga Karaniwang Dahilan sa Pagtanggi sa SLS at Ano ang Hihilingin sa mga Potensyal na Ahensya ng SLS

Publications
#7133.08

Sinusuporthan ng supported living services (tinatawag ding SLS) ang mga taong may kapansanan para mamuhay sa kanilang sariling bahay o apartment.  Hinahayaan ng SLS ang mga taong may kapansanan na makakuha ng mga serbisyo na natutugunan ang kanilang partikular ng mga pangangailangan.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.