សន្លឹកការពិតអំពីការប្រព្រឹត្តិរើសអើង ៖ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ

Publications
#7144.06

សន្លឹកការពិតអំពីការប្រព្រឹត្តិរើសអើង ៖ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ

Title II នៃច្បាប់​ប្រជាជន​សហរដ្ឋ​អាមេរិកដែលមានពិការភាព (ADA, Americans with Disabilities Act) ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​រើស​អើង​ដោយសារពិការភាព ពីសេវាកម្ម​មធ្យោ​បាយធ្វើដំណើរ​សាធារណៈ ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

Title II នៃច្បាប់​ប្រជាជន​សហរដ្ឋ​អាមេរិកដែលមានពិការភាព (ADA, Americans with Disabilities Act) ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​រើស​អើង​ដោយសារពិការភាព ពីសេវាកម្ម​មធ្យោ​បាយធ្វើដំណើរ​សាធារណៈ ។ សេវាកម្ម​​មធ្យោ​បាយធ្វើដំណើរ​សាធារណៈ មានរួមបញ្ចូល​នូវ​ប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរ​តាមផ្លូវកំណត់ ដូចជា​រថយន្តក្រុង និងរថភ្លើងអគ្គិសនី ។  ទីភ្នាក់ងារ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរសាធារណៈ មិនអាច​បដិសេធ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដល់ជនដែល​មានពិការ​ភាព​ជាប់ខ្លួនឡើយ ហើយ​ត្រូវ​ផ្តល់​ការ​សម្រួល​សមរម្យ ដល់​ពួកគេ​ផងដែរ (ក៏ហៅផងដែរថាជា “ការ​កែសម្រួល​សមរម្យ”) ដែល​ពួកគេត្រូវការ​ ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្មនេះ ។

ច្បាប់ ADA Title II – សេវាកម្ម​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​សាធារណៈ

នាយកដ្ឋាន​ដឹកជញ្ជូន (Department of Transportation) ​ធ្វើ​និយត្តកម្ម​ចំពោះ​បទបញ្ញត្តិ ADA ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ចំពោះ​សេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន ។  ខាង​ក្រោម​គឺជាការរាយ​មុខនៃ​សេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូនមួយចំនួន តែមិន​ទាំងអស់ទេ ដែល​តម្រូវឲ្យ​ទីភ្នាក់​ងារ​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ ត្រូវ​ធ្វើ​តាមច្បាប់ ADA ។ សូម​ចូលទស្សនា​ទំព័រវ៉ិបសៃត៍​របស់រដ្ឋបាល​ដឹកជញ្ជូន​សហព័ន្ធ អំពី​ច្បាប់ ADA ដើម្បី​អាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/americans-disabilities-act

ភាពតម្រូវចំពោះរថយន្តក្រុង និងរថយន្តវែន សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាមប្រព័ន្ធផ្លូវកំណត់ ៖

ឈប់​ធ្វើ​ការ​ប្រកាស ៖

 • ក្រុមហ៊ុន​រថយន្តក្រុង ត្រូវ​ប្រកាស​ពីកន្លែងត្រូវ​ដូររថយន្ត កន្លែងផ្លូវបំបែក​សំខាន់ៗ ទិសដៅ​រថយន្ត និងចំណុចផ្សេងៗទៀត ដើម្បីឲ្យជនមានពិការភាពភ្នែក និងជនមានពិការភាព​ផ្សេងៗទៀត អាច​ដឹងបាន​ថា​ខ្លួន​កំពុង​ធ្វើ​ដំណើរ​ដល់​ណាហើយ ។
 • ក្រុមហ៊ុន​រថយន្តក្រុង ត្រូវ​ប្រកាស​អំពី​ការ​សំចត នៅពេលដែល​មានការស្នើសុំពីអ្នកជិះដែលមានពិការភាព​ជាប់ខ្លួន ។

ព័ត៌មាន​អំពីទិសដៅនៅ​លើ​រថយន្ត ៖ 

 • រថយន្ត​ ត្រូវ​មាន​ព័ត៌មានអំពីទិសដៅ និងផ្លូវរថយន្ត​បើកបរ នៅពីមុខ និងត្រង់​ចំហៀងកន្លែងឡើងចុះ ។ ចំណុចនេះ គឺមាន​សារៈសំខាន់ជាពិសេស នៅពេលដែល​រថយន្ត រត់តាមផ្លូវផ្សេងទៀត ឈប់ត្រង់​ចំណតជាមួយគ្នា ។
 • ព័ត៌មានអំពីទិសដៅ និងផ្លូវរថយន្ត ត្រូវ​ប្រកាស ដើម្បីធានាបានថា អ្នកដំណើរ​ដែលមាន​ពិការភាពភ្នែក និងពិការភាពដទៃទៀត អាច​ដឹងបានថា តើខ្លួនត្រូវ​ជិះរថយន្ត​មួយណា ។

ការលើក និងជម្រាលឡើងរថយន្ត ៖

 • រថយន្តទាំងអស់ ត្រូវមាន​ឧបករណ៍ ដូចជាជម្រាល ឬឧបករណ៍សម្រាប់លើកមនុស្សដាក់រថយន្ត ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យ​អ្នកដំណើរដែល​ប្រើរទេះរុញអាចឡើងរថយន្តបាន ។ ឧបករណ៍សម្រាប់លើក ត្រូវមានកម្លាំងអាចលើកទម្ងន់បាន 600 ផោន ហើយ​ត្រូវតែអាច​លើករទេះរុញដែលមាន​ទំហំ 30 គុណនឹង 48 អ៊ិញ ។
 • ចំពោះអ្នក​ដំណើរ ដែលប្រើរទេះរុញ ឧបករណ៍សម្រាប់ជំនួយការដើរ ឈើច្រត់ដៃ ឈើច្រត់ក្លៀក ​ឃ្នាបគាបជើង ឬអ្នកដំណើរដែលមិនអាច​ឡើងរថយន្តតាមជណ្តើរ ត្រូវ​អនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់​ប្រើ​ឧបករណ៍​សម្រាប់​លើក​ដាក់រថយន្ត

ប្រអប់​បង់ប្រាក់ថ្លៃធ្វើដំណើរ ៖

 • ប្រអប់​បង់ប្រាក់​ថ្លៃធ្វើដំណើរ ត្រូវមានដាក់តាំងតាមរថយន្ត ដើម្បីកុំឲ្យ​មានការ​បង្អាក់អ្នកដំណើរក្នុង​ការ​ឡើងរថយន្ត

បង្កាន់ដៃ ៖

 • បង្កាន់ដៃនៅលើរថយន្ត ត្រូវអាចឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅចាប់បាន ពេលឈានជើងឡើងរថយន្ត។ បង្កាន់ដៃនេះ ត្រូវអាចឲ្យអ្នកដំណើរកាន់បាន គឺចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមឡើង រហូតដល់ជិះក្នុងរថយន្ត គឺរួមបញ្ចូលទាំងពេលដែលអ្នក​ដំណើរ យកប្រាក់​ថ្លៃធ្វើដំណើរមកដាក់​ក្នុងប្រអប់​បង់ប្រាក់ ។ 

ស្នើសុំឲ្យឈប់ ៖

 • ខ្សែសម្រាប់ទាញ ឬប៊ូតុងសម្រាប់ចុច ត្រូវ​អាចឲ្យអ្នក​ដំណើរអង្គុយលើរទេះរុញឈោងដល់ ហើយមិនត្រូវឲ្យមានការ “ពិបាកលូកដល់ ពិបាកលូកម្រាមចូល ឬពិបាកបត់កដៃឡើយ” ។

សត្វផ្តល់​សេវាកម្ម ៖

 •         មនុស្សមានពិការភាពជាប់ខ្លួន មានសិទ្ធិយកសត្វផ្តល់​សេវាកម្ម​តាម តែមិនអាច​យកសត្វសម្រាប់​ជួយសម្រួលអារម្មណ៍តាមទេ នៅពេលធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយសាធារណៈ ។  សត្វផ្តល់​សេវាកម្ម គឺឆ្កែដែលបានបង្វឹកសម្រាប់ឲ្យបំពេញកិច្ចការ​ ឬការងារពាក់ព័ន្ធនឹង​ពិការភាព សម្រាប់ជួយមនុស្សដែលមាន​ពិការភាព​ជាប់ខ្លួន ។

ភាពតម្រូវសម្រាប់​ប្រព័ន្ធរថភ្លើង​ល្បឿនលឿន

 • រថភ្លើង​ល្បឿនលឿន​ នីមួយៗ យ៉ាងហោចណាស់ ត្រូវមាន​រថយន្តមួយដែល ត្រៀម​រួចរាល់ សម្រាប់​ឲ្យអ្នក​ដំណើរមានពិការភាពជាប់ខ្លួនប្រើ ដែលបូករួមទាំងអ្នកដំណើរជិះរទេះរុញ ផងដែរ ។
 • ត្រូវមានបង្កាន់ដៃ សម្រាប់ជួយអ្នកដំណើរក្នុងការឡើង និងចុះពីរថភ្លើង ធ្វើចលនាក្នុងពេលនៅក្នុង​រថយន្ត ព្រមទាំងពេលត្រូវអង្គុយ និង​ឈរផងដែរ ។

ការស្នើសុំការសម្រួលសមរម្យ ពីទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ

អង្គភាពដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ នីមួយៗ ត្រូវមានដំណើរការ​សម្រាប់​អ្នកដំណើរដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន ស្នើសុំការសម្រួល​សមរម្យ ចំពោះគោលនយោបាយ​ និងការ​អនុវត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យ​ពួកគេអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន បានដូចគ្នានឹង​អ្នក​ដំណើរដែលមិន​មានពិការភាពជាប់ខ្លួន ។ ដំណើរការ​ស្នើសុំការ​កែសម្រួល​ ត្រូវ​តែរៀបរាប់ តាមរយៈវិធីសាស្រ្តតែមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនប្រើ សម្រាប់ផ្សាយពី ការអនុវត្ត និងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន ទៅកាន់សាធារណៈ​ជនទូទៅ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ​ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ប្រើវ៉ិបសៃត៍របស់ខ្លួន សម្រាប់​ផ្សាយពី​គោលនយោបាយ និងការ​អនុវត្តរបស់ខ្លួន នោះដំណើរការ​សម្រាប់​ស្នើសុំ​ការសម្រួល ក៏ត្រូវមាន​បង្ហោះនៅក្នុង​វ៉ិបសៃត៍នោះផងដែរ ។ លើសពីនេះ ដំណើរការស្នើសុំការសម្រួល ត្រូវតែអាច​ឲ្យអ្នក​ដំណើរដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន អាចចូលប្រើបាន ។ 

តាមដែលអាច​ធ្វើបាន ជាការប្រសើរបើអ្នក​ស្នើសុំការសម្រួល​សមហេតុផល ទុកជាមុន ដោយការប្រើគំរូលិខិតស្នើសុំ និងលិខិតគាំទ្រ ដែលមាននៅខាងចុងនៃ​សន្លឹកការពិតនេះ ។ បើអ្នកមិនអាច​ធ្វើការ​ស្នើសុំការ​សម្រួល​សមរម្យ ទុកជាមុនទេ គឺអ្នក​អាចស្នើសុំក្រុម​ហ៊ុន​រថយន្តក្រុង ឲ្យផ្តល់​ការ​សម្រួលដែលអ្នកត្រូវការ ។

ពាក្យស្នើសុំការ​សម្រួលសមរម្យ ដែលធ្វើឡើង​ដោយជនមានពិការភាពជាប់ខ្លួន អាចបដិសេធបាន ចំពោះតែមូហេតុ ដូចខាងក្រោម ៖

 • ការស្នើសុំនោះ មិន​ចាំបាច់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើររូបនោះ អាចប្រើ​ប្រាស់​មធ្យោបាយប្រព័ន្ធ​ធ្វើ​ដំណើរ​សាធារណៈ
 • ការផ្តល់​ជូនតាមការ​ស្នើសុំ អាចនាំឲ្យមានការ​កែប្រែជាមូលដ្ឋាន នូវស្ថានភាពនៃសេវាកម្ម កម្មវិធី ឬសកម្មភាពការងារ ឬ
 • ការផ្តល់ជូនការ​ស្នើសុំ អាចបង្កឲ្យមានការគម្រាមកំហែង ដល់សុខភាព ឬសុវត្ថិភាព អ្នកដទៃ ។

ដំណើរការ​ដាក់ពាក្យប្តឹង ចំពោះទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ ៖

ការិយាល័យទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ (FTA, Federal Transit Administration) ផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋ គឺជាទីភ្នាក់ងារ ដែលទទួល​ពាក្យបណ្តឹង ស្តីអំពីការប្រព្រឹត្តិរំលោភចំពោះច្បាប់ ADA សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ​ប្រចាំមូលដ្ឋាន ។ បើអ្នកជឿថា មានការប្រព្រឹត្តិរំលោភច្បាប់ ADA បានកើតឡើង ការិយាល័យ FTA ផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋ ណែនាំឲ្យអ្នក​ដាក់ពាក្យប្តឹងដោយផ្ទាល់​ទៅកាន់​ទីភ្នាក់ងារ​ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ​ប្រចាំមួលដ្ឋាន ដើម្បី​ផ្តល់ឱកាស​ឲ្យទីភ្នាក់ងារនោះអាច​កែតម្រូវ ឬឆ្លើយតប​ចំពោះក្តីកង្វល់​របស់អ្នក មុនពេលអ្នក​សម្រេចចិត្ត​ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ FTA ។

នាយកដ្ឋាន​ដឹកជញ្ជូន (DOT, Department of Transportation) តម្រូវឲ្យ​ទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូននីមួយៗ ប្រចាំមូលដ្ឋាន មានដំណើរការសម្រាប់ការ​ប្តឹងផ្តល់ ។ អ្នកអាច​ស្វែងរកដំណើរការបណ្តឹង របស់ទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនប្រចាំមូលដ្ឋានបាន ដោយការ​ទាក់​ទងពួកគេ​ ដោយផ្ទាល់ ឬក៏ដោយការ​ចួលទៅកាន់វ៉ិបសៃត៍របស់ពួកគេ បើមាន ។

បើទីភ្នាក់ងារ​ដឹកជញ្ជូន​ប្រ​ចាំមួលដ្ឋាន មិន​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះ​កង្វល់​របស់អ្នក គឺអ្នកអាច​សម្រេចចិត្ត ដាក់ពាក្យប្តឹងមកកាន់ការិយាល័យ FTA ផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋ ដោយការបំពេញសំណុំបែបបទ រួច​ផ្ញើវាតាមប្រៃសនីយ ទៅកាន់ ៖  

អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​សំណុំបែបបទ​ពាក្យបណ្តឹង ពីតំណនេះ ៖ https://www.transit.dot.gov/sites/fta.dot.gov/files/docs/Consolidated_Civil_Rights_Complaint_Form.pdf

ក្រៅពីសំណុំបែបបទ ពាក្យប្តឹងដែល​អ្នកផ្ញើមកយើងខ្ញុំ ត្រូវមាន​រួមបញ្ចួល​ចំណុច ដូចខាងក្រោម ៖

 • សេចក្តីសង្ខេបអំពី​បទចោទប្រកាន់​របស់អ្នក បូករួមទាំងឯកសារគាំទ្រនានា
 • ព័ត៌មានលំអិតគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់អ្នក​ស៊ើបអង្កេត អាចយល់បានពីមូលហេតុដែលអ្នក​ជឿថា ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​សាធារណៈ បានប្រព្រឹត្តរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នក ដោយត្រូវមានរៀបរាប់​លំអិតអំពីកាលបរិច្ឆេទ និង​ពេលវេលា នៃហេតុការណ៍ដែលបាន​កើតឡើង ។
 • ការឆ្លើយឆ្លងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនានារបស់ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន ។

ផ្ញើតាមប្រៃសនីយនូវ​សំណុំបែបបទដែលអ្នក​បាន​បំពេញ​ព័ត៌មាន​រួចរាល់ និងឯកសារ​ភ្ជាប់នានាទៅកាន់​អាសយដ្ឋានខាងក្រោម ៖

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

 • អ្នកត្រូវដាក់​ពាក្យប្តឹង FTA ឲ្យបានក្នុង​រវាង 180 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីពេលដែល​អំពើរើសអើងបាន​កើតឡើង ។

បើអ្នក​មានចម្ងល់អំពី​របៀបដាក់​ពាក្យប្តឹង អ្នកអាចទាក់ទងទៅកាន់ការិយាល័យ FTA ផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋ តាមលេខ 1-888-446-4511 ឬតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េល 
FTA.ADAAssistance@dot.gov(តំណភ្ជាប់ផ្ញើអ៊ីម៉េល)

 

 

លិខិតគំរូ​សម្រាប់​ស្នើសុំការ​សម្រួល​សមហេតុផល

[កាលបរិច្ឆេទ]

ជូនចំពោះ [ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ] ៖

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សរសេរ​លិខិតនេះ ដើម្បីស្នើសុំ​ការសម្រួលសមហេតុផល ដែលបណ្តាលពីពិការភាពនៅក្នុង​ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ។ 

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ [ជា/នឹងក្លាយជា] អតិថិជនរបស់ [ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន] ។  ដោយ​សារ​តែបញ្ហា​ពិការភាព​ក្នុងខ្លួនខ្ញុំ​បាទ/នាងខ្ញុំ ធ្វើ​ឲ្យខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ត្រូវការ​ភាពសម្រួលមួយចំនួន​ដូច​ខាងក្រោម ៖ [រាយមុខ​សំណើសុំ​ការសម្រួល] ។  

[គ្រូពេទ្យ/ពេទ្យវិកលចរិក/ពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត/ពេទ្យព្យាបាល/បុគ្គលិក​សង្គមកិច្ច/អ្នកព្យាបាលអាជីព/បុគ្គល​ផ្សេងទៀត (សូម​រៀបរាប់)] របស់​ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ យល់ឃើញថា ការកែសម្រួលទាំងអស់នេះគឺមាន​ភាពចាំបាច់ ចំពោះ​ពិការភាព​របស់​ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ។  សូមមេត្តា​ពិនិត្យ​មើល​លិខិតភ្ជាប់របស់ [ឈ្មោះគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកឯកទេស] ។

ច្បាប់សហព័ន្ធ និង ច្បាប់​រដ្ឋ តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម ធ្វើការ​សម្រួល​សមរម្យ ចំពោះសិស្ស និងអ្នកដាក់ពាក្យ​ដែលមាន​ពិការភាពជាប់ខ្លួន ។ សូម​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះការ​ស្នើសុំនេះឲ្យបានត្រឹម​ថ្ងៃទី [កាលបរិច្ឆេទ] ។ សូម​កុំ​ស្ទាក់​ស្ទើ​រ​ក្នុង​ការ​ទាក់​ទង​មកកាន់​ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ តាម [លេខ​ទូរស័ព្ទ​ និង/ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក] បើលោកអ្នក​មាន​សំណួរ​អ្វីមួយ ។ 

សូមអរគុណ ។ ដោយក្តី​គោរព​ដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ

 

[ឈ្មោះ​របស់អ្នក]

[អាសយដ្ឋាន​របស់អ្នក]

 

 

លិខិត​គំាំទ្រគំរូ

[កាលបរិច្ឆេទ]

ជូនចំពោះ [ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ] ៖

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំជា [គ្រូពេទ្យ/ពេទ្យវិកលចរិក/ពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត/ពេទ្យព្យាបាល/បុគ្គលិក​សង្គមកិច្ច/អ្នកព្យាបាល​អាជីព] របស់ [ឈ្មោះ] ហើយខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ​បានដឹង​​ពីស្ថានភាព​ពិការ​ភាព​របស់គាត់ ។  [រូបគាត់] មានពិការភាព​ដែល​បណ្តាលឲ្យ​ការ​បំពេញ​មុខងាររបស់​រាងកាយ​មានដែនកំណត់ ។  ដែនកំណត់នេះ មានរួមបញ្ចូលនូវ [រាយមុខ​ដែនកំណត់​មុខងារ​រាង​កាយ​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យមាន​ការស្នើសុំការ​កែសម្រួល] ។ 

[ការសម្រួល​ដែលបានស្នើសុំ] មាន​សារៈសំខាន់ចំពោះ [ឈ្មោះ] ដើម្បីប្រើប្រាស់ [ឈ្មោះមធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរសាធារណៈ] ។  [​រៀបរាប់​ពីផលប្រយោជន៍នៃការ​កែសម្រួល ដែលអាចជួយ ឬគាំទ្រដល់​អ្នក​ស្នើសុំ] ។

សូមថ្លែង​អំណរគុណ​ចំពោះ​ការផ្តល់ការ​កែសម្រួល​សម្រាប់ [ឈ្មោះ] ។ 

 

ដោយក្តី​គោរព​ដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ

[ឈ្មោះ និងមុខ​តំណែង]