Խտրականության վերաբերյալ ամփոփաթերթ Հասարակական տրանսպորտ

Publications
#7144.10

Խտրականության վերաբերյալ ամփոփաթերթ Հասարակական տրանսպորտ

Հաշմանդամություն ունեցող ամերիկացիների մասին օրենքի (ADA) II-րդ գլուխն արգելում է հասարակական տրանսպորտի ծառայությունների կողմից հաշմանդամությամբ պայմանավորված անձանց խտրականությունը:

 

 

Click links below for a downloadable version.