بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض: حمل و نقل عمومی

Publications
#7144.16

بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض: حمل و نقل عمومی

فصل 2 از «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت» (ADA, Americans with Disabilities Act) تبعیض به واسطه معلولیت توسط ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل عمومی را ممنوع می‌داند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

فصل 2 از «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت» (ADA, Americans with Disabilities Act) تبعیض به واسطه معلولیت توسط ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل عمومی را ممنوع می‌داند. خدمات حمل و نقل عمومی شامل سامانه‌های حمل و نقل مسیرهای ثابت مثل اتوبوس‌ها و متروها می‌گردد.  مؤسسات حمل و نقل عمومی نمی‌توانند از ارائه خدمات به افراد دچار معلولیت امتناع ورزند و باید امکانات منطقی (که «تغییرات منطقی» نیز نامیده می‌شود) مورد نیاز برای استفاده از خدمات را برای آنها فراهم سازند.

Title II ADA - خدمات حمل و نقل عمومی

اداره حمل و نقل مقررات مربوط به حمل و نقل را وضع می‌کند.  در ذیل فهرست برخی از الزاماتی که مؤسسات حمل و نقل عمومی باید در رابطه با ADA رعایت کنند ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر ، از صفحه وب اداره حمل و نقل فدرال به نشانی زیر دیدن کنید:https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/americans-disabilities-act

الزاماتی که اتوبوس‌ها و ون‌های سامانه‌های حمل و نقل ویژه مسیرهای ثابت باید رعایت کنند:

اعلام ایستگاه‌ها:

 • اپراتور اتوبوس باید نقاط انتقال، تقاطع‌های اصلی، نقاط مقصد، و سایر نقاط را اعلام کند تا افراد دچار اختلالات بینایی و سایر معلولیت‌ها بتوانند موقعیت خود را درک کنند.
 • اپراتور اتوبوس باید حسب درخواست شخص دچار معلولیت، کلیه ایستگاه‌ها را اعلام کند.

اطلاعات مقصد در وسایل نقلیه: 

 • لازم است در جلوی وسایل نقلیه و نیز سمت سوار شدن آنها، اطلاعات مربوط به مقصد آنها ارائه گردد.. این الزام به ویژه برای وسایل نقلیه‌ای مهم است که خدمات حمل و نقل را در چند مسیر ارائه می‌دهند و از یک ایستگاه مشترک استفاده می‌کنند.
 • اطلاعات مقصد و مسیر باید اعلام گردد تا اطمینان حاصل شود که افراد دچار اختلالات بینایی یا سایر معلولیت‌ها بدانند که باید سوار کدام وسیله نقلیه شوند.

بالابر و رمپ:

 • وسایل نقلیه باید مجهز به یک بالابر یا رمپ ویژه سوار و پیاده شدن معلولانی باشد که از صندلی چرخدار استفاده می‌کنند.  بالابرها باید به نحوی باشند که بتوانند وزن حداقل 600 پوند را تحمل کنند و صندلی‌های چرخدار به ابعاد 30 در 48 اینچ در آنها جای بگیرد.
 • آن دسته از مسافرانی که از صندلی‌های چرخدار، واکر، عصا، و آتل استفاده می‌کنند یا به هر طریق دیگری قادر به استفاده از پله‌ها نیستند باید اجازه یابند که از بالابر استفاده کنند.

دخل مخصوص کرایه:

 • دخل‌های مخصوص کرایه باید به گونه‌ای تعبیه شوند که مسیر ورود مسافران به اتوبوس را مسدود نکنند.

دستگیره‌ها:

 • دستگیریه‌های تعبیه شده داخل وسیله نقلیه باید برای افرادی که در آستانه درب قرار دارند از بیرون قابل دسترسی باشد. دستگیره‌ها باید برای کل روند سوار شدن، شامل زمانی که مسافر کرایه خود را به دخل کرایه می‌اندازد، قابل دسترسی باشد. 

درخواست توقف:

 • دکمه‌ها یا طناب‌های مخصوص درخواست توقف باید در دسترس فردی باشند که روی صندلی چرخدار نشسته و استفاده از آنها نباید مستلزم «گرفتن، پیچاندن، یا کشش شدید مچ» باشد.

حیوانات کمک‌رسان:

 • افراد دچار معلولیت این حق را دارند که حیوانات کمک‌رسان، و نه حیوانات ارائه‌دهنده حمایت عاطفی، را با خود به داخل وسیله نقلیه عمومی بیاورند.  منظور از «حیوانات کمک‌رسان» سگ‌هایی هستند که آموزش دیده‌اند تا کارهای مربوط به معلولیت را برای افراد دچار معلولیت انجام دهند.

الزامات سامانه‌های حمل و نقل ریلی سریع

 • هر قطار سریع‌السیر باید دارای حداقل یک واگن قابل دسترسی آسان و استفاده برای افراد دچار معلولیت و افرادی باشد که از صندلی چرخدار استفاده می‌کنند.
 • دستگیره‌ها باید به گونه‌ای تعبیه شوند که در خصوص سوار و پیاده شدن، قابلیت مانور در داخل وسیله نقلیه، و نشستن و برخاستن به افراد دچار معلولیت کمک کنند.

درخواست تغییرات منطقی از یک مؤسسه حمل و نقل عمومی

هر مؤسسه حمل و نقل عمومی موظف است روندی را برای افراد دچار معلولیت جهت درخواست تغییرات منطقی در سیاست‌ها و رویه‌های مؤسسه داشته باشد به نحوی که افراد معلول هم بتوانند همانند افراد سالم از خدمات آن مؤسسه استفاده کنند. روند درخواست تغییر باید به همان شیوه‌ای شرح داده شود که مؤسسه حمل و نقل از آن برای شرح سیاست‌ها و رویه‌های خود برای عامه مردم مورد استفاده قرار می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک مؤسسه حمل و نقل از وب‌سایت خود برای اعلام سیاست‌ها و رویه‌های خود استفاده می‌کند، باید روند درخواست برای تغییرات منطقی را هم در وب‌سایت خود شرح دهد. به علاوه، روند درخواست تغییرات منطقی باید در دسترس افراد دچار معلولیت باشد. 

حتی‌الامکان، بهتر است از قبل برای امکانات و تغییرات منطقی با استفاده از نمونه درخواست و تأییدیه‌های ارائه شده در انتهای این بروشور اقدام گردد. اگر درخواست قبلی برای امکانات و تغییرات منطقی امکان‌پذیر نباشد، می‌توانید از اپراتور وسیله نقلیه درخواست کنید که امکانات مورد نیازتان را فراهم کند.

فقط به دلایل زیر می‌توان با درخواست برای امکانات منطقی که توسط یک شخص دچار معلولیت تسلیم می‌گردد مخالفت نمود:

 • امکانات درخواستی برای فراهم نمودن امکان استفاده آن شخص از سامانه حل و نقل عمومی ضروری نباشد؛
 • موافقت با درخواست موجب تغییرات اساسی در ماهیت خدمات، برنامه‌ها یا فعالیت‌ها گردد؛ یا
 • موافقت با درخواست ممکن است ایمنی یا سلامت سایر افراد را به مخاطره اندازد.

روند تسلیم شکایات ویژه مؤسسات حمل و نقل عمومی:

دفتر حقوق مدنی «اداره حمل و نقل فدرال» (FTA, Federal Transit) مؤسسه‌ای است که شکایات مربوط به تخلفات مؤسسات حمل و نقل عمومی از قوانین ADA را دریافت می‌کند. اگر معتقد هستید که نوعی تخطی از قوانین ADA صورت گرفته، دفتر حقوق مدنی FTA توصیه می‌کند که قبل از تسلیم شکایت به FTA، شکایتی را مستقیماً به مؤسسه حمل و نقل عمومی محلی تسلیم کنید و به آن فرصت دهید که به دغدغه(های) شما رسیدگی کند.

وزارت حمل و نقل (DOT, Department of Transportation) کلیه مؤسسات حمل و نقل عمومی محلی را ملزم کرده که یک روند تسلیم شکایات داشته باشند. می‌توانید از طریق تماس با مؤسسه حمل و نقل محلی یا رجوع به وب‌سایت آن، اگر داشته باشد، درباره روند تسلیم شکایات آن اطلاعات لازم را کسب نمایید.

چنانچه مؤسسه حمل و نقل عمومی محلی به شکایت شما پاسخ منطقی ندهد، در آن صورت می‌توانید با تکمیل یک فرم و ارسال آن به نشانی زیر، شکایتی را به دفتر حقوق مدنی FTA تسلیم نمایید.  

می‌توانید فرم شکایت را از لینک زیر دریافت کنید: https://www.transit.dot.gov/sites/fta.dot.gov/files/docs/Consolidated_Civil_Rights_Complaint_Form.pdf

علاوه بر فرم، شکایتی که ارسال می‌کنید باید حاوی موارد زیر باشد:

 • خلاصه‌ای از موارد اتهامی و کلیه مستندات مؤید آنها
 • جزئیات کافی مبنی بر اینکه چرا معتقد هستید که مؤسسه حمل و نقل عمومی حقوق شما را نقض کرده به همراه جزئیاتی مثل تاریخ و زمان ارتکاب موارد اتهامی.
 • کلیه مکاتباتی که بین شما و مؤسسه حمل و نقل صورت گرفته است.

فرم تکمیل شده و کلیه پیوست‌های آن را به نشانی زیر پست کنید.

 

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

 • شکایت FTA را باید حداکثر 180 روز از تاریخ ارتکاب تبعیض ارسال کنید.

چنانچهدرباره نحوه تسلیم شکایت پرسشی دارید می‌توانید از طریق شماره تلفن 1-888-446-4511 یا نشانی ایمیل FTA.ADAAssistance@dot.gov (کلیک روی این لینک موجب ارسال ایمیل می‌گردد) با دفتر حقوق مدنی FTA تماس بگیرید.

 

 

نمونه نامه برای درخواست امکانات منطقی

[تاریخ]

ریاست محترم [ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل عمومی]:

بدین وسیله از جنابعالی تقاضا می‌کنم که امکانات منطقی متناسب با معلولیت/معلولیت‌های بنده را برایم فراهم نمایید. 

اینجانب مشتری [ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل] [هستم/تمایل دارم باشم].  اینجانب به دلیل معلولیت خود، به امکانات زیر نیاز دارم: [فهرست امکانات مورد نیاز را بنویسید].  

[پزشک/روانپزشک/روانشناس/درمانگر/مددکار اجتماعی/متخصص کاردرمانی/سایر (شرح دهید)] این امکانات را به دلیل معلولیت من ضروری دانسته است.  لطفاً به پیوست نامه [نام پزشک یا متخصص] را ملاحظه فرمایید.

قوانین فدرال و ایالتی ایجاب می‌کنند که شرکت‌ها، نهادها، و مؤسسات خصوصی برای آن دسته از دانشجویان و متقاضیان که دچار معلولیت هستند، امکاناتی منطقی را فراهم کنند. لطفاً تا [تاریخ] به این درخواست پاسخ دهید. چنانچه در خصوص این درخواست پرسشی داشته باشید، لطفاً از طریق [شماره تلفن و/یا نشانی ایمیل خودتان را درج کنید] با بنده تماس بگیرید. 

متشکرم. ارادتمند شما،

 

[نام شما]

[نام خانوادگی شما]

 

 

نمونه تأییدیه

[تاریخ]

ریاست محترم [ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل عمومی]:

اینجانب [پزشک/روانپزشک/روانشناس/درمانگر/مددکار اجتماعی/متخصص کاردرمانی] آقای/خانم [نام متقاضی امکانات] هستم و از وضعیت ایشان مطلع می‌باشم.  وی دچار معلولیتی است که محدودیت‌های کارکردی خاصی را برای او در پی داشته است.  این محدودیت‌ها عبارتند از [فهرست محدودیت‌های کارکردی که مستلزم امکانات درخواست شده هستند را بنویسید]. 

[امکانات درخواستی] برای [نام] به منظور استفاده از [نام حمل و نقل عمومی] ضروری است.  [شرح دهید که این امکانات چگونه به متقاضی کمک یا از او حمایت می‌کند].

از مساعدت شما در خصوص تأمین این امکانات برای [نام متقاضی امکانات] سپاسگزارم. 

 

ارادتمند شما،

[نام و عنوان]