សិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តំហែទាំសុខភាពទាន់ពេលវេលា

Publications
#5556.06

សិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តំហែទាំសុខភាពទាន់ពេលវេលា

ច្បាប់​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា និយាយ​ថា​ គម្រោង​គ្រប់គ្រង​សេវា​តំហែទាំសុខភាព​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ប្រជា​ថា​ អ្នក​បាន​ទទួល​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​សេវា​តំហែទាំ​សុខភាព​ក្នុង​លក្ខណៈ​ទាន់ពេល​វេលា។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

ច្បាប់​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា និយាយ​ថា​ គម្រោង​គ្រប់គ្រង​សេវា​តំហែទាំសុខភាព​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ប្រជា​ថា​ អ្នក​បាន​ទទួល​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​សេវា​តំហែទាំ​សុខភាព​ក្នុង​លក្ខណៈ​ទាន់ពេល​វេលា។1 ខាងក្រោមនេះ គឺជាក្របខណ្ឌ​ពេលវេលា​សម្រាប់​ការ​ទទួល​បាន​សេវា​តំហែទាំ​ព្យាបាល:

ប្រភេទ​នៃ​ការណាត់ជួប & ក្របខណ្ឌ​ពេល​វេលា

  • ការណាត់ជួប​ដែល​មិន​មែន​ជា​ករណី​បន្ទាន់​ជា​មួយ​នឹង​វេជ្ជបណ្ឌិត​តំហែទាំ​សុខភាព​អ្នក​ក្នុង​រយៈពេល 10 ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ក្រោយ​ការដាក់​សំណើ​របស់អ្នក។*
  • ការណាត់ជួប​ដែល​មិន​មែន​ជា​ករណី​បន្ទាន់​ជា​មួយ​នឹងគ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​ក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ក្រោយ​ការដាក់​សំណើ​របស់អ្នក។*
  • ការណាត់ជួប​ដែល​មិន​មែន​ជា​ករណី​បន្ទាន់​សម្រាប់​សេវាបន្ទាប់បន្សំ (ការថត​កាំរស្មីអ៊ិច...ជាដើម) ដើម្បី​ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬ​ព្យាបាល​របួស ជម្ងឺ ឬ​លក្ខខណ្ឌ​សុខភាព​ផ្សេងទៀត​ក្នុង​រយៈពេល 15 ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ក្រោយ​ការដាក់​សំណើ​របស់អ្នក។*
  • ការណាត់ជួប​ដែល​មិន​មែន​ជា​ករណី​បន្ទាន់​ជា​មួយ​នឹង​អ្នកផ្ដល់​សេវា​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ដែល​មិន​មែន​ជា​គ្រូពេទ្យ​ក្នុង​រយៈពេល 10 ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ក្រោយ​ការដាក់​សំណើ​របស់អ្នក។*
  • ការណាត់ជួប​ដែល​ជា​ករណី​បន្ទាន់​​ដែល​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវការ​​ការ​ឯកភាព​ជាមុន ក្នុង​រយៈពេល 48 ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ក្រោយ​ការដាក់​សំណើ​របស់អ្នក។
  • ការណាត់ជួប​ដែល​ជា​ករណី​បន្ទាន់​​ដែល​​ចាំបាច់​ត្រូវមាន​ការ​ឯកភាព​ជាមុន ក្នុង​រយៈពេល 96 ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ក្រោយ​ការដាក់​សំណើ​របស់អ្នក។

ពេល​រង់ចាំ​ទូរសព្ទ

សិទ្ធិ​ហៅ​ទូរសព្ទ 24 ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ (7 ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​សប្ដាហ៍) ដើម្បី​និយាយ​ជាមួយ​នឹង​គ្រូពេទ្យ​អាជីព​ផ្នែក​សុខភាព​ដើម្បី​កំណត់​កម្រិត​អាទិភាព​នៃ​តម្រូវការ​សេវា​វេជ្ជសាស្ត្រ​របស់អ្នក។ រយៈពេល​រង់ចាំ​មិន​អាច​លើស​ពី 30 នាទី​បាន​ទេ។

ហៅ​ទូរសព្ទ​ទាក់ទង​ទៅ​ផ្នែក​អតិថិជន​នៅ​ក្នុង​ម៉ោង​ធ្វើការ​ធម្មតា។ រយៈពេល​រង់ចាំ​មិន​អាច​លើស​ពី 10 នាទី​បាន​ទេ។

ការលើកលែង

*ការថែទាំព្យាបាល​បង្ការ និង​ការថែទាំព្យាបាល​តាមដាន​ជម្ងឺ​តាម​របប​ទៀងកំណត់ពេល។

*អាច​មាន​ការពន្យាពេល​រង់ចាំ​សម្រាប់​ការណាត់ជួប​បាន បើ​គ្រូពេទ្យ​តំហែទាំ​សុខភាព​អ្នក​កំណត់ ឬ​បញ្ជាក់​ថា រយៈពេល​រង់ចាំ​កាន់​តែ​យូរ​នឹង​មិន​មាន​អន្តរាយ​ដល់​សុខភាព​អ្នក។

វេជ្ជបណ្ឌិត​តំហែទាំ​សុខភាព​បឋម​របស់អ្នក អាច​ស្នើឲ្យ​អ្នក​ណាត់ជួប​ជា​មួយ​នឹង​វេជ្ជបណ្ឌិត​តំហែទាំ​សុខភាព អ្នកហ្វឹកហាត់​ជំនាញ​គិលានុប្បដ្ឋាក ឬ​ជំនួយការ​គ្រូពេទ្យ​ម្នាក់​នៅ​ថ្ងៃ​ដដែល ឬ​បន្ទាប់​ដោយ​រាប់​ចាប់​ពី​ពេល​ដែល​អ្នក​ស្នើសុំ​ការណាត់ជួប​មួយ​បាន។​ នេះ​គេ​ហៅ​ថា៖ “សិទ្ធិ​កម្រិត​ខ្ពស់”។ បើ​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​មាន​ការណាត់ជួប​នេះ​ទេ នឹង​មាន​ការដាក់​កំណត់​ការណាត់ជួប​របស់អ្នក​នៅ​កាលបរិច្ឆេទ​ក្រោយ​ទៀត។

តើ​វា​នឹង​យ៉ាង​ដូចម្ដេច​ដែរ ក្នុង​ករណី​ដែល​គ្មាន​អ្នកផ្ដល់សេវា ឬ​គ្រូពេទ្យ​គ្រប់គ្រាន់​នៅ​តាម​តំបន់​អ្នក?​

ច្បាប់​នេះ​និយាយ​ថា បើ​ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នក​មិន​អាច​ទទួល​បាន​ការណាត់ជួប​ទាន់​ពេល​វេលា​នៅ​តាម​តំបន់​របស់អ្នក​ដោយសារ​តែ​គ្មាន​អ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម ឬ​គ្រូពេទ្យ​គ្រប់គ្រាន់​ទេ​នោះ ពេល​នោះ​គម្រោង​សុខភាព​របស់អ្នក​ត្រូវ​តែ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ការណាត់ជួប​ជា​មួយ​នឹង​ប្រភេទ​អ្នកផ្ដល់សេវា ឬ​គ្រូពេទ្យ​ដែល​ត្រឹមត្រូវ។

អ្វី​ដែល​អ្នក​អាច​នឹង​ធ្វើ​បាន ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នក​មិន​ទទួល​បាន​សិទ្ធិប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​​ទាន់​ពេល​វេលា:

  1. ប្ដឹង​តវ៉ា​ទៅ​គម្រោង​សុខភាប​របស់អ្នក។
  2. ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង​តាមរយៈ​ការហៅ​​ទៅ​បណ្ដាញ​ទូរសព្ទ​ជំនួយ​ (ទូរសព្ទ​ឥត​គិតថ្លៃ) នៅ​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​សេវា​តំហែទាំសុខភាព​ដែល​មានលេខ (888) 466-2219, TDD: (877) 688-9891 ឬ http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint.aspx#.Vvlk6tIrKUk
  3. ហៅ​​ទៅ​បណ្ដាញ​ទូរសព្ទ​ជំនួយ​ (ទូរសព្ទ​ឥត​គិតថ្លៃ) របស់​គ្រោងការណ៍ការពារ & គាំទ្រនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ដែល​មាន​លេខ (800) 776-5746, TTY (800) 719-5798 ឬ​វិបសាយ​ដែល​មាន​អាសយដ្ឋាន http://www.disabilityrightsca.org
  • 1. ផ្នែក​ទី 1367.03 នៃ​​ក្រម​ច្បាប់​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាពនៃ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា។ ចំណងជើង​ទី 28 នៃ​បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (ផ្នែក 1300.67.2.2)។ បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​ទាំងនេះ ក៏​មាន​រូមបញ្ចូល​ផង​ដែរ​នូវ​ការពិនិត្យ​ភ្នែក ធ្មេញ និង​តំហែទាំ​ព្យាបាល​ផ្សេង​ទៀត​ដែរ។ លើសពីនេះ មើល​ទំព័រ​តាម​តំណ http://wpso.dmhc.ca.gov/regulations/docs/13CCRP.pdf