دسترسی به موقع به خدمات پزشکی

Publications
#5556.16

دسترسی به موقع به خدمات پزشکی

قانون کالیفرنیا بر این اساس است که برنامه های مدیریت شده باید طوری صورت گیرد که دسترسی به موقع شما به خدمات پزشکی را تضمین کند.

قانون کالیفرنیا بر این اساس است که برنامه های مدیریت شده باید طوری صورت گیرد که دسترسی به موقع شما به خدمات پزشکی را تضمین کند.1  در زیر زمانبندی برای دریافت مراقبت ارائه شده است که عبارتند از:

انواع وقت ملاقات و چهار چوبهای زمانی

  • وقت ملاقات غیر فوری با پزشک مراقبتهای اولیه ظرف 10 روز کاری از زمان درخواست.*
  • وقت ملاقات غیر فوری با پزشک متخصص ظرف 15 روز کاری از زمان درخواست.*
  • قرار ملاقات غیر فوری جهت ارائه خدمات جانبی (اشعه ایکس و غیره.) برای تشخیص یا درمان یک آسیب، بیماری یا سایر موارد مربوط به وضعیت سلامت ظرف 15 روز کاری پس از درخواست. *
  • وقت ملاقات غیر فوری با روانشناس غیر پزشک ظرف 10 روز کاری از زمان درخواست.*
  • وقت ملاقات فوری که نیاز به تایید قبلی نداشته باشد ظرف مدت 48ساعت از زمان درخواست.
  • وقت ملاقات فوری که نیاز به تایید قبلی دارد ظرف مدت 96 ساعت از زمان درخواست.

زمان انتظار تلفنی

از طریق تلفن می توانید در تمام روزهای هفته و ساعات شبانه روز با یکی از متخصصی درمانی تماس گرفته تا میزان اورژانسی بودن وضعیت شما مشخص گردد.   زمان انتظار تماس بیش از ۳۰ دقیقه طول نمی کشد.

در ساعات اداری می توانید با خدمات مشتریان تماس بگیرید.   زمان انتظار بیش از 10 دقیقه طول نمی کشد.

موارد خاص

*مراقبت های پیشگیرانه و مراقبت های پیگیری دوره ای.

* اگر مشاور درمانی شما تشخیص دهد که زمان انتظار طولانی برای شما مشکلی به وجود نمی آورد، زمان انتظار ممکن است طولانی تر شود.

پزشک مراقبتهای اولیه می تواند به شما پیشنهاد دهد که یک پزشک مراقبتهای اولیه، پرستار، یا دستیار پزشک را در همان روز یا روز بعد از درخواست وقت ملاقت ببینید.   به این فرایند «دسترسی پیشرفته» می گویند.   اگر این قرار ملاقاتی را نخواسته باشید، وقت بعدی شما به زمان دیگری موکول می شود.

اگر دست اندرکاران بهداشتی در منطقه شما به تعداد کافی وجود نداشتند، چه کار باید کرد؟

بر طبق قانون اگر نتوانستسد در منطقه خود به دلیل کمبود نیرو به موقع وقت ملاقات بگیرید، برنامه سلامت شما باید به شما در تعیین وقت ملاقات با یکی از دست اندرکاران درمان کمک کند.

اگر به موقع به خدمات لازم دسترسی پیدا نکردید چه می توانید بکنید:

  1. به برنامه سلامت اعتراض کنید.
  2. با تماس با بخش کمک در بخش مراقبتهای مدیریتی با تلفن رایگان ‎(888) 466-2219, TDD‎ اعتراض خود را مطرح کنید: ‎(877) ‎688-9891 یا  ‎http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint.aspx#.Vvlk6tIrKUk
  3. با تلفن رایگان مربوط به حقوق معلولین کالیفرنیا تماس بگیرید به شماره  ‏ (800) 776-5746‎‏، TTY (800) 719-5798 یا http://www.disabilityrightsca.org

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

  • 1. آئین نامه بهداشت و ایمنی کالیفرنیا، بخش 1367.03 عنوان 28، آئین نامه قوانین کالیفرنیا، بخش 1300.67.2.2  قوانین همچنین زمان انتظار برای معاینه، دندانپزشکی و سایر خدمات را نیز شامل می شود.   همچنین رجوع کنید به http://wpso.dmhc.ca.gov/regulations/docs/13CCRP.pdf.