ការមិនឯកភាពជាមួយនឹងសេវាគាំពារតាមគេហដ្ឋាន (IHSS) ពាក្យបណ្ដឹង និងការស្នើសុំបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនៃសេវា IHSS ថ្មី

Publications
#7162.06

ការមិនឯកភាពជាមួយនឹងសេវាគាំពារតាមគេហដ្ឋាន (IHSS) ពាក្យបណ្ដឹង និងការស្នើសុំបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនៃសេវា IHSS ថ្មី

គោលបំណងនៃការវាយតម្លៃ និងការវាយតម្លៃឡើងវិញគឺដើម្បីកំណត់ថាតើសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវការ និងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីទទួលបានសេវា IHSS ដើម្បីឱ្យអ្នកមានសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើ​អ្វី​ទៅ​ជាសេវា IHSS?​

សេវា IHSS គឺ​ជា​កម្មវិធី​ទូទាំង​រដ្ឋ ដែល​​ផ្ដល់​សេវា​ថែទាំ​នៅ​តាម​គេហដ្ឋាន​ ដើម្បី​ជួយ​​អ្នក​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បានសេវាដែល​មាន​ពិការភាព​ ឲ្យ​ស្ថិត​​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​ពួក​គេ​បាន​។

សេវា IHSS ផ្ដល់​ជំនួយដល់​​៖

 • ផ្នែក​សេវា​នៅ​តាម​ផ្ទះ​ និង​សេវាពាក់ព័ន្ធនានា៖ ការ​រៀប​ចំ​ម្ហូប​អាហារ​ ​ការ​សម្អាត​ផ្ទះ​ និង​ការ​បោក​អ៊ុត​សម្លៀក​បំពាក់​
 • សេវា​ថែទាំ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​/​ការ​ថែទាំ​មិនមែន​វេជ្ជសាស្រ្ត​៖ ការ​ងូត​ទឹក​ ការ​បញ្ចុក​អាហារ​ ការ​ស្លៀកពាក់​ ការរៀបចំខ្លួន​ និងការ​ប្រើប្រាស់បង្គន់។​
 • កិច្ចការអម​វេជ្ជសាស្រ្ត​៖ ជំនួយ​ខាង​ឱសថ​ ការចាក់​ថ្នាំ​ ការ​ថែទាំ​ពោះ​វៀនធំ​ និង​តម្រង​នោម​។​
 • ការ​គ្រប់​គ្រងបង្ការ​៖ ​គ្រប់​គ្រង​តាម​ដានបុគ្គល​​ដែល​មាន​ភាពចុះខ្សោយខាង​ផ្លូវ​ចិត្ត​ និងពុទ្ធិដើម្បីបង្ការរបួស​ស្នាម​។​
 • សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​
 • ការ​ជូនទៅ​កាន់​ការ​ណាត់​ជួប​ខាង​វេជ្ជសាស្រ្ត​

តើបុគ្គលិក​​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS ​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ?

បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​ មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​កំណត់​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​​ និង​តម្រូវ​ការរបស់​អ្នក​​សម្រាប់​សេវា IHSS។  បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច នៃសេវា IHSS របស់​អ្នក ​នឹង​ធ្វើកិច្ចការ​​​នេះ​ ដោយ​ផ្ដល់​ជូន​​​នូវ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ដល់​អ្នក​ ​នៅ​ពេល​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​សេវា IHSS ជា​លើកដំបូង​ និងដោយ​​ធ្វើ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ជាថ្មី​​ក្រោយ​ពី​នោះ​មក​។​  គោលបំណង​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ និង​ការ​វាយ​តម្លៃ​ជា​ថ្មី​ គឺ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​កំណត់​​ថាតើ​សេវាកម្ម​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ និង​ថា​តើ​​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ពេល​ប៉ុន្មាន​​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេវា​ IHSS ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​​ស្ថិត​នៅ​ផ្ទះ​​​ដោយ​សុវត្ថិភាព​។​  នៅ​ពេល​បញ្ចប់​ការ​វាយ​តម្លៃ​ បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​ ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ផ្ញើ​ការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS ជូន​ដល់​អ្នក​។​  ចុច​នៅ​ទី​នេះ ដើម្បី​មើល​ឧទាហរណ៍ថា​តើការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS មាន​ទម្រង់​ដូច​ម្ដេច​ ។

ការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការនៃសេវា​​ IHSS ដើម្បី​អនុម័ត​យល់​ព្រម​ បដិសេធ​ ឬ​ផ្លាស់ប្ដូរ​អត្ថប្រយោជន៍​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចសេវា IHSS របស់​អ្នក​ ត្រូវ​ផ្ញើការ​​ជូន ដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS រាល់​ពេល​​ធ្វើ​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវា​ IHSS។  ឧទាហរណ៍ នៅ​ពេល​ដែល​ពាក្យ​ស្នើ សុំសេវា IHSS របស់​អ្នក​ ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃ​រួច​ នោះបុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS នៅ​ខោនធី​របស់​អ្នក​ នឹង​ផ្ញើការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS​ ជូនដល់​អ្នក​។​  បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​ ក៏​នឹង​ផ្ញើការ​​ជូន ដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS ជូន​ដល់​អ្នកផង​ដែរ​ ប្រសិន​បើ​ម៉ោង ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បានបង្កើន កាត់បន្ថយ​ ឬ​សេវា IHSS របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។​  សេវា IHSS ក៏​ត្រូវ​តម្រូវ​ឲ្យ​ផ្ញើការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS ជូន​ដល់​អ្នក​ផង​ដែរ​ ប្រសិន​បើ​​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀតដែលត្រូវ បានធ្វើឡើង​​ចំពោះ​សេវា IHSS របស់​អ្នក​។​

តើ​ហេតុ​​អ្វី​បាន​ជា​ការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​នៃសេវា IHSS មាន​សារៈ សំខា​ន់​​?

ការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS គឺ​ពិត​ជា​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ ដោយសារ​​ការ​ជូនដំណឹង​នោះ​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​៖​

 • ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ ឬ​ចំណាត់​ការ​ដែល​​ខោនធី​មាន​បំណង​ចង់ធ្វើ​​​។​
 • ​មូលហេតុ​នៃ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ ឬ​ការ​ចាត់​វិធាន​ការ​។
 • បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ដែល​គាំ​ទ្រ​ដល់​សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​ខោនធី​នោះ​។​
 • ព័ត៌មាន​អំពី​សិទ្ធិ​សវនាការ​របស់​អ្នក​ និង​សិទ្ធិ​ដើម្បី​ឲ្យ​សេវា IHSS នៅ​បន្ត​ទៀត​ ខណៈ​សវនាការ​របស់​អ្នក​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​រង់​ចាំ​។​
 • ព័ត៌មាន​អំពី​​កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់​សម្រាប់​ការ​ដាក់​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍ ប្រសិន​បើ​អ្នក​​មិន​ឯកភាព​ជាមួយ​​ខោនធី​​។​

សេវា IHSS ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ផ្ញើការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS របស់​អ្នក ក្នុង​រយៈ​ពេល​ 10 ថ្ងៃ​ មុន​ពេលការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​សេវា IHSS របស់​អ្នក​ ត្រូវ​រំពឹង​ថា​នឹង​កើត​មាន​ឡើង​។​  (សៀវភៅណែនាំ​​ស្ដីពី​គោលនយោបាយ​ និង​នីតិវិធី (MPP) 22-001(t)(1)) របស់​នាយកដ្ឋានសេវាកម្មសង្គមរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។  នេះ​គឺជា​មធ្យោបាយ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ពេល​វេលា​ដល់​អ្នក​ដើម្បី​ស្នើសុំ​​សវនាការ​មួយ​នៅ​មុន​ពេល​​ដាក់​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ ដើម្បី​ឲ្យ​អត្ថប្រយោជន៍​របស់​អ្នក​ អាច​បន្ត​នៅ​ក្នុង​កម្រិត​ដូច​គ្នា​បាន​។​  ប្រសិន​បើ​ខោនធី​​នោះ​ មិន​ផ្ដល់​ការ​ជូនដំណឹង​ជាមុន​នៅ​ក្នុង​អត្ថប្រយោជន៍នៃ IHSS របស់​អ្នកទេ​ ខោនធី​នោះ ត្រូវ​បញ្ជាក់​ពី​អត្ថប្រយោជន៍ IHSS របស់​អ្នក​ឲ្យ​បា​ន​ច្បាស់​លាស់​។​  (MPP 22-049.523)

សំណើសុំ​សវនាការ​ដើម្បី​តវ៉ា​នឹង​សេចក្ដីសម្រេចលើ​សេវា​ IHSS

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ឯកភាពនឹង​សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​ខោនធី​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អត្ថប្រយោជន៍នៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​ នោះអ្នក​ត្រូវ​មានសិទ្ធិ​ស្នើសុំ​សវនាការ​​។​ មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់​ចំនួន​ពីរ​ ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ នៅ​ពេល​ស្នើសុំ​សវនាការ​។​

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ 90 ថ្ងៃ សម្រាប់​ការ​ស្នើសុំ​សវនាការ​

អ្នក​មាន​ពេល​ត្រឹម​តែ​ 90 ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ ​ដើម្បី​ស្នើសុំ​សវនាការ​​​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ជូនដំណឹង​អំពីសេវា IHSS ឬ​ចំណាត់​ការ​ ឬ​ភាព​អសកម្ម​ដែល​អ្នក​មិន​ឯកភាព​ជា​មួយ​។​  ខាង​ក្រោម​នេះ​ គឺ​ជា​ទីកន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​អំពី​ការ​ស្នើសុំ​សវនាការ​៖​ https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests។  ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជឿ​ថា​ អ្នក​ត្រូវ​ការ​សវនាការ​នៅ​ផ្ទះ​ អ្នក​ប្រហែល​​ចង់​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​របស់​យើង​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា​ សិទ្ធ​ស្នើសុំ​សវនាការ​​នៅ​ផ្ទះ​​ (Right to Request a Home Hearing) សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​របៀប​ទទួល​បាន​សវនាការ​នៅ​ផ្ទះ​។​

ការរង់ចាំ​ជំនួយ​ដែល​បាន​បង់ប្រាក់​រួចសម្រាប់​សវនាការ​របស់​អ្នក

ការរង់ចាំ​ជំនួយ​ដែល​បាន​បង់ប្រាក់​រួច គឺជា​វិធាន​មួយ​ដែល​​បង្ការ​ការ​​ជូន ដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​ពីការ​ចូល​ជា​ធរមាន​ ខណៈដែល​សវនាការ​របស់​អ្នក​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​រង់​ចាំ​។​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្នើសុំ​សវនាការ​មួយ​នៅ​មុន​ពេល​​ផ្លាស់ប្ដូរការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​ ត្រូវ​រំពឹង​ថា​នឹង​កើត​មាន​​ នោះ សេវា IHSS របស់​អ្នក​ នឹង​បន្ត​នៅ​កម្រិត​ដូច​គ្នា​ដដែល​ រហូត​ដល់ចេញ​លទ្ធផល ​សវនាការ​របស់​អ្នក​។​  (MPP 22-072.5)  សេវា IHSS ​រង់ចាំ​ជំនួយ​ដែល​បាន​បង់ប្រាក់​រួច គឺ​មិន​ត្រូវ​ចាត់​ទុក​ជា​ការ​បង់​ប្រាក់​លើស​នោះ​ទេ​ បើ​ទោះ​បី​ជា​​អ្នក​ចាញ់​ក្ដី​ក្នុង​សវនាការសេវា​ IHSS របស់​អ្នក​ក្ដី​។​  (MPP 30-768.111)

ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវ​កាត់​បន្ថយ​ការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS ឬ​កាត់​បន្ថយ​អត្ថប្រយោជន៍នៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​ ហើយ​អ្នក​ស្នើសុំ​សវនាការ​មួយ​នៅ​មុន​ពេល​​​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS ត្រូវ​រំពឹង​ថា​កើត​មាន​ឡើង​ អត្ថប្រយោជន៍នៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​ នឹង​មិន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​រង់​ចាំ​សវនាការ​របស់​អ្នក​ឡើយ​។​  ក៏​ប៉ុន្តែ ប្រសិន​បើ​​អ្នក​​មិន​ស្នើសុំ​សវនាការ​​​នៅ​មុន​ពេល​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នោះ​ត្រូវរំពឹងថា​​កើត​មានឡើង​ នោះការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS នឹង​ត្រូវ​ចូល​ជា​ធរមាន​។​

តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ខ្ញុំ​គប្បី​ត្រូវ​​ស្នើសុំ​​សវនាការ​?​

វា​ពិត​ជា​សំខាន់​ណាស់​ដែល​ត្រូវ​​ចង​ចាំ​ថា​ សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សវនាការសេវា​ IHSS ជា​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​។​  វា​គឺ​ជា​​​សិទ្ធិ​សំខាន់មួយ​ ដោយសារ​វា​ផ្ដល់​ឱកាសឲ្យអ្នក​ដើម្បី​តវ៉ា​នឹង​សេចក្ដី​​សម្រេច​របស់​ខោនធី និង​ដើម្បី​ស្នើសុំ​សេវា IHSS ដែល​អ្នក​ជឿ​ថា​ អ្នក​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព​នៅ​ផ្ទះ​។​  ​ការ​ស្នើសុំ​សវនាការ​ ក៏​សំខាន់​ផង​ដែរ​ ដោយសារ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​យល់​ស្រប​នឹងការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS ឬ​ចំណាត់​ការ​ណាមួយ​ ហើយ​អ្នក​មិន​ស្នើសុំ​សវនាការ​ទេនោះ​ចំណាត់​ការ​ និង​/ឬការ​​ជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់​ការ​​ (NOA) នៃសេវា IHSS នឹង​ចូល​ជា​ធរមាន​។​  ប្រសិន​បើ​អ្នក​រង់​ចាំ​យូរ​ពេក​ដើម្បី​ស្នើសុំ​សវនាការ​ អ្នកក៏​អាច​បាត់​បង់​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្នុង​ជំទាស់​នឹង​ NOA របស់​អ្នក​ ឬ​សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​ខោនធី​ផង​ដែរ​។​

នៅ​ក្នុង​សវនាការ​របស់​អ្នក​ អ្នក​នឹង​មាន​ឱកាស​​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ចំពោះមុខ​​ចៅក្រម​​ច្បាប់​រដ្ឋបាល​ (ALJ) ដែល​​​មាន​ចំណេះ​ដឹង​អំពី​វិធាន IHSS។ ក្នុង​អំឡុង​សវនាការ​របស់​អ្នក​ ALJ ដែលត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ទៅ​ក្នុង​សវនាការ​របស់​អ្នក​ នឹង​ស្ដាប់​​អ្នក​ និង​ខោនធី ហើយ​ត្រូវ​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើ​សេចក្ដី​សម្រេច​ថា​តើ​វិធាន IHSS គប្បី​​ត្រូវ​បាន អនុវត្ត​ចំពោះ​អ្នក​នៅ​ក្នុងសំណុំ​រឿង​របស់​អ្នក​ដែរ​ឬ​ទេ​។​  នេះគឺ​មិន​មែន​ជា​សិទ្ធិ​ដែល​អ្នក​ចង់​​​លះ​បង់​ចោល​ដោយ​ងាយ​ស្រួល​នោះ​ទេ​។​  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​អំពី​របៀប​ត្រៀ​មខ្លួន​​​សម្រាប់​សវនាការ​ IHSS របស់​អ្នក​​​ និង​តស៊ូ​មតិ​សម្រាប់​សេវា​កម្ម​ IHSS បន្ថែម អ្នក​អាច​ចូល​ទៅកាន់​ គេហទំព័រ​ធនធាន​ស្វ័យ​តស៊ូ​មតិ IHSS បាន​

បញ្ហា​សេវា​អតិថិជន និង​ការ​ស្នើសុំ​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS ថ្មី

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជឿ​ថា​ បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​ បាន​សម្ដែង​អាកប្បកិរិយា​គ្មាន​វិជ្ជាជីវៈ ឬ​មិន​សមរម្យ​ អ្នក​ប្រហែល​​​ចង់​ទាក់​ទង​ទៅកាន់​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច​នៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​សម្រាប់​ជំនួយ​ ឬ​ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​។​  អ្នក​ក៏​អាច​ស្នើសុំ​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS ថ្មី​ផង​ដែរ​។​  ប្រសិន​បើ​ខោនធី​ពុំ​មាន​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS មួយ​រូប​ផ្សេង​ទៀត​​ដែល​ខោនធី​អាច​​ចាត់​តាំង​សម្រាប់​អ្នក​បាន​ទេ​ ខោនធី​អាច​បដិសេធ​សំណើ​សុំ​របស់​អ្នក​បាន។​  ប្រសិន​បើ​ខោនធី​​មាន​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​ នោះ​ខ្លួន​អាច​ចាត់​តាំង​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា IHSS ថ្មី​មួយ​រូប​បាន​។​  ប្រសិន​បើ​ខោនធី​បដិសេធ​មិន​ចាត់​តាំង​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចសេវា IHSS ថ្មីមួយ​រូប​ទេ អ្នក​អាច​ទាក់​ទង​កម្មវិធី​សម្រាប់​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ​នៃ​​នាយកដ្ឋានសេវាកម្ម សង្គមរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  តាម​លេខ៖​ 916-651-8848។  អ្នកក៏​អាច​ទាក់​ទង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​គ្រប់​គ្រង​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ជំនួយ​ដើម្បី​ទទួល​បានបុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃ​សេវា IHSS ថ្មី​មួយ​រូប​។​

ពាក្យ​បណ្ដឹង​អំពី​ការ​រើស​អើង​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជឿ​ថា​ បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនៃសេវា​ IHSS របស់​អ្នក ឬ​មន្ទីរ​សុខុមាលភាព ​​ខោនធីរបស់​អ្នក​​ បាន​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នឹង​អ្នក​ ដោយសារ​អ្នក​មាន​ពិការភាព​ អ្នក​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​អំពីការរើសអើងទៅកាន់​ អង្គភាព​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​នៃ​នាយកដ្ឋានសេវាកម្មសង្គមរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ (California Department of Social Services, Civil Rights Division)។  អ្នក​មាន​ពេល​ត្រឹម​ 180 ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​ គិត​​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ដែលកើត​មាន​​ការ​រើស​អើង​ដែលរងការ​ចោទ​ប្រកាន់​​​ ដើម្បី​រៀប​ចំ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ ឬ​ស្នើសុំ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ណាមួយ​។​  ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​វិវាទ​ជាមួយ​នឹង​ខោនធី​អំពី​អត្ថប្រយោជន៍នៃសេវា IHSS របស់​អ្នក​ដូច​បាន​ពន្យល់​ខាង​លើ​ អ្នក​គប្បី​ស្នើសុំ​សវនាការ​ IHSS។​  អ្នក​ក៏​អាច​ចូល​ទៅ​កាន់ គេហទំព័រធនធាន​ស្វ័យ​តស៊ូមតិ​ទាក់​ទ​ងនឹង​ការ​រើស​អើងអំពី​ពិការភាព​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្នុង​នាម​ជា​បុគ្គលម្នាក់​ដែល​មាន​ពិការភាព​ផង​ដែរ​។​

អ្នក​ផ្ដល់​​ដំណើរ​ការ​ពាក្យ​បណ្ដឹងសារទុក្ខ

ខោនធី​នេះ​ គឺ​ត្រូវ​តម្រូវ​ឲ្យ​​ឆ្លើយ​តប​ និង​ដោះ​ស្រាយ​សំណើ​​បង់ប្រាក់​ពី​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​ ឬ​អ្នក​ផ្ដល់​សេវា​។​  (MPP 30-767.6)  ខោនធីក៏​មាននីតិវិធី​បណ្ដឹង​សារទុក្ខ ដែលខ្លួន​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ នៅ​ពេល​បណ្ដឹង​សារទុក្ខ ឬ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ត្រូវ​ទទួល​បាន ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​​​ការ​ផ្ដល់​ប្រាក់​សម្រាប់​សេវា​ IHSS សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​ដែល​ទទួល ​បាន​សេវា​ IHSS ស្ថិតក្រោម​កម្មវិធី​ថែទាំ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​ (PCSP)។  (MPP 30-767.6)  អ្នក​ផ្ដល់​សេវា​ ក៏​អាច​​ទាក់​ទង​ទៅ​​សហភាព​របស់​ពួកគេ​សម្រាប់​ជួយ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​ផង​ដែរ​។​  អ្នក​ផ្ដល់​សេវា​ថែទាំនៃសេវា IHSS អាច​ទាក់​ទង​ការិយាល័យ​ខោនធីនៃសេវា IHSS ឬអាជ្ញាធរសាធារណៈ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​អំពី​របៀប​ទាក់​ទង​ទៅកាន់​សហភាព​របស់​ពួកគេ​ផង​ដែរ​។​  នៅ​ទី​នេះ​ គឺ​ជា​តំណភ្ជាប់​ទៅកាន់​ការិយាល័យ​ខោនធី​នៃសេវា IHSS៖ https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices

តើ​​​អាច​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក​តាម​របៀប​ណា

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​អំពី​សិទ្ធិ​ផ្លូវ​ច្បាប់​​របស់​អ្នក​៖

 • សូម​ហៅ​ទូរសព្ទទៅ​កាន់​ខ្សែហៅ​ចូលរបស់ DRC៖ 1-800-776-5746។
 • ហៅទៅកាន់​ការិយាល័យការពារសិទ្ធិអតិថិជន (OCRA)  តាមលេខ៖
  • Northern California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Southern California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)

ធនធាន​ស្វ័យ​តស៊ូ​មតិ IHSS

ឯកសារ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​អំពី​ស្វ័យតស៊ូមតិ​​ IHSS របស់ DRC៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss

សេវាគាំពារតាមគេហដ្ឋាន (IHSS)៖ មគ្គទេសក៍​សម្រាប់​ការ​តស៊ូ​មតិ​៖​ https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual