ធ្វើផែនការមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយជោគជ័យ!

Publications
#8091.06

ធ្វើផែនការមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយជោគជ័យ!

នេះ​គឺជា​រឿងសំខាន់​មួយចំនួនដែលត្រូវ​គិត​ នៅមុនពេលបោះឆ្នោត​ម្តងៗ​​ ដើម្បី​ជួយ​ធានា​បានថា​អ្នក​ទទួលបានបទពិសោធន៍​បោះឆ្នោតដ៏ជោគជ័យ​។ អ្នកអាច​សរសេរផែនការ​បោះឆ្នោត​ផ្ទាល់ខ្លួន​អ្នក​នៅលើបី​ទំព័រ​​បន្ទាប់​។ អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​ចែករំលែក​ផែនការរបស់អ្នក​ទៅដល់​អ្នកផ្សេងទៀត​ដែល​គាំទ្រ​ដល់អ្នក​ ប៉ុន្តែ​អ្នក​មិនចាំបាច់​ត្រូវ​ចែករំលែក​ផែនការនេះ​ក៏បាន​។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

នេះ​គឺជា​រឿងសំខាន់​មួយចំនួនដែលត្រូវ​គិត​ នៅមុនពេលបោះឆ្នោត​ម្តងៗ​​ ដើម្បី​ជួយ​ធានា​បានថា​អ្នក​ទទួលបានបទពិសោធន៍​បោះឆ្នោតដ៏ជោគជ័យ​។ អ្នកអាច​សរសេរផែនការ​បោះឆ្នោត​ផ្ទាល់ខ្លួន​អ្នក​នៅលើបី​ទំព័រ​​បន្ទាប់​។ អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​ចែករំលែក​ផែនការរបស់អ្នក​ទៅដល់​អ្នកផ្សេងទៀត​ដែល​គាំទ្រ​ដល់អ្នក​ ប៉ុន្តែ​អ្នក​មិនចាំបាច់​ត្រូវ​ចែករំលែក​ផែនការនេះ​ក៏បាន​។

ប្រសិនបើអ្នក​មានសំណួរ​ណាមួយ​ អ្នកអាចទាក់ទង​ទៅកាន់ការិយាល័យ​បោះឆ្នោ​ត​​​ប្រចាំ​ខោនធី​របស់អ្នក​ ឬ​អ្នក​អាច​ទូរសព្ទទៅកាន់លេខ​ទូរសព្ទ​បន្ទាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោត​របស់​ Rights California៖ (888) 569-7955។

ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត៖ អ្នកត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះ​ ទើប​អាចបោះឆ្នោត​បាន​​។

ការបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ៖ សន្លឹកឆ្នោត​នឹង​ត្រូវ​បានផ្ញើ​ទៅកាន់​អ្នកបោះឆ្នោត​សកម្មដែលបានចុះឈ្មោះ​។

 • តើអ្នក​ចង់បោះឆ្នោត​តាមសំបុត្រ​ដែរឬទេ​?
 • តើ​អ្នក​អាច​គូស​​ និង​/ឬ​កាន់​ក្រដាសសន្លឹក​​ឆ្នោតចុះឡើង​បានដែរឬទេ​?
 • តើអ្នក​ត្រូវការចង់​​បាន​ឯកសារ​បោះឆ្នោត​របស់អ្នកជា​ទម្រង់ផ្សេងទៀត​​ដែរឬទេ​?​
 • ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​បោះឆ្នោត​តាមសំបុត្រដែល​អាចចូល​បោះ​បាន​ពីចម្ងាយ​ (RAVBM) ជំនួសវិញ​​ តើអ្នក​មាន​បច្ចេកវិទ្យា​​ដែល​អ្នកត្រូវ​ការ​ដែរឬ​ទេ​​?
 • តើអ្នកអាច​ចុះ​ឈ្មោះ​របស់អ្នក​បានដែរឬទេ​? ប្រសិនបើទេ តើ​អ្នកដឹង​អំពី​ ជម្រើស​របស់អ្នកដែរឬទេ​?
 • តើអ្នកអាច​ប្រគល់​សន្លឹកឆ្នោត​ដែលបានគូសរួចរបស់ខ្លួន​បានទាន់ពេលវេ​លា​តាមសំបុត្រ​ប្រៃ​សណីយ៍​​​ នៅក្នុងហិប​​ទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោត​ ឬ​ដោយផ្ទាល់​នៅទីតាំង​បោះឆ្នោត​បានដែរឬទេ​?
 • តើអ្នក​ត្រូវ​ការជំនួយ​លើ​កិច្ច​ការ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការបោះឆ្នោត​ដែរឬទេ​? ប្រសិនបើត្រូវ​ការ តើ​នរណា​នឹង​ជួយអ្នក​ ជួយដោយ​របៀបណា និង​នៅពេលណា​? តើអ្នកមានផែនការបម្រុង​ទុក​​ដែរឬទេ?

ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​ផ្ទាល់​៖ ទោះបីសន្លឹកឆ្នោត​ត្រូវបានផ្ញើ​ហើយក៏ដោយ ក៏​អ្នកនៅតែ​អាច​បោះឆ្នោត​ដោយផ្ទាល់បានផងដែរ​។

 • តើអ្នក​ត្រូវ​ការ​ (ឬ​ចូលចិត្ត​) បោះឆ្នោត​ដោយផ្ទាល់ដែរឬទេ?​
 • តើ​អាសយដ្ឋាន​នៃ​ទីតាំង​បោះឆ្នោត​កន្លែង​ណា​ដែល​អ្នក​​នឹងប្រើប្រាស់​?
 • តើនៅថ្ងៃ​ណា​ និង​ម៉ោង​ប៉ុន្មាន​ដែល​ទីតាំង​បោះឆ្នោត​ បើកដំណើរការ​?
 • តើអ្នក​មាន​មធ្យោបាយ​ណាមួយ​ដើម្បី​ទៅកាន់​ទីតាំង​បោះឆ្នោតដែរឬទេ​?
 • តើអ្នក​ដឹង​អំពី​ជម្រើសដែលអាច​ចូល​ទៅ​បោះឆ្នោត​បាន​ ​ដែលមានផ្តល់ជូននៅទីនោះដែរឬទេ?​
 • តើអ្នក​ត្រូវ​ការជំនួយ​លើ​កិច្ច​ការ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការបោះឆ្នោត​ដែរឬទេ​? ប្រសិនបើត្រូវការ​ តើ​មាន​មនុស្ស​ម្នាក់ឬ​ពីរនាក់​​ដែលអ្នក​ចង់សុំ​ឲ្យ​ទៅជាមួយអ្នក​ទៅកាន់​ទីតាំង​បោះឆ្នោត​ដែរឬទេ​? តើពួកគេ​ទំនេរដែរឬទេ​?

ទាញយកផែនការបោះឆ្នោតនៅទីនេះ

ផែនការបោះឆ្នោត (pdf)

សូមចំណាំ៖ ដើម្បីចូលប្រើមុខងារដែលអាចចូលប្រើបាននៃ PDF សូមបើកឯកសារចូល Adobe Acrobat.