برای رأی‌دهی موفق برنامه‌ریزی کنید!

Publications
#8091.16

برای رأی‌دهی موفق برنامه‌ریزی کنید!

در اینجا برخی از مسائل مهم ذکر شده تا قبل از هر انتخابات آنها را درنظر بگیرید تا تضمین شود که تجربه رأی‌دهی موفقی داشته باشید. می‌توانید طرح رأی‌دهی خودتان را در سه صفحه بعدی بنویسید. می‌توانید انتخاب کنید که طرحتان را با افراد دیگری که حامی شما هستند به اشتراک بگذارید، ولی مجبور نیستید این کار را انجام دهید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

در اینجا برخی از مسائل مهم ذکر شده تا قبل از هر انتخابات آنها را درنظر بگیرید تا تضمین شود که تجربه رأی‌دهی موفقی داشته باشید. می‌توانید طرح رأی‌دهی خودتان را در سه صفحه بعدی بنویسید. می‌توانید انتخاب کنید که طرحتان را با افراد دیگری که حامی شما هستند به اشتراک بگذارید، ولی مجبور نیستید این کار را انجام دهید.

اگر سؤالی دارید می‌توانید با دفتر انتخابات کانتی خود یا با خط تماس مستقیم رأی‌دهی حقوق ناتوان‌های California تماس بگیرید: ‎(888) 569-7955.

ثبت‌نام رأی‌دهنده: به منظور رأی دادن باید ثبت‌نام کنید.

 • آیا برای رأی دادن ثبت‌نام کرده‌اید؟
 • آیا نام و نشانی شما در ثبت‌نامتان برای رأی‌دهنده به‌روز است؟
 • اگر تحت سرپرستی مالی هستید، آیا دادگاه حکم داده که مجاز به رأی دادن نیستید؟

رأی‌دهی با پست: برگه‌های رأی به تمام رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده فعال پست خواهد شد.

 • آیا می‌خواهید از طریق پست رأی دهید؟
 • آیا قادر هستید که یک برگه رأی کاغذی را علامت بزنید و/یا با آن کار کنید؟
 • آیا به مطالب رأی‌دهی در قالب‌های دیگری نیاز دارید؟
 • اگر در عوض می‌خواهید از یک سیستم رأی‌دهی با پست با دسترسی از راه‌دور (RAVBM) استفاده کنید، آیا دستگاه با فن‌آوری مورد نیاز را دارید؟
 • آیا قادر هستید که نام خود را امضا کنید؟ اگر خیر، گزینه‌های پیش‌روی خود را می‌دانید؟
 • آیا قادر هستید که برگه رأی علامت‌گذاری‌شده خود را به موقع با پست، در یک صندوق رأی‌دهی، یا به‌طور حضوری در محل رأی بازگشت دهید؟
 • آیا برای کار مربوط به رأی‌دهی نیاز به کمک دارید؟ دراین‌صورت، چه کسی به شما کمک می‌کند، چطور و چه وقت؟ آیا طرح پشتیبانی دارید؟

رأی‌دهی حضوری: اگرچه برگه‌های رأی را می‌توان پست کرد، اما می‌توانید به‌طور حضوری رأی دهید.

 • آیا نیاز دارید (یا ترجیح می‌دهید) حضوری رأی دهید؟
 • نشانی محل رأی‌دهی که استفاده خواهید کرد چیست؟
 • چه روز(ها) و ساعت‌هایی آن محل رأی‌دهی باز است؟
 • آیا روشی برای رفتن به محل رأی‌دهی دارید؟
 • آیا درباره گزینه‌های رأی‌دهی که در آنجا قابل دسترس است اطلاع دارید؟
 • آیا برای کار مربوط به رأی‌دهی نیاز به کمک دارید؟ اگر چنین است، یک یا دو نفر وجود دارد که تمایل داشته باشید همراه شما به محل رأی‌دهی بیایند؟ آیا آنها دردسترس هستند؟

طرح رای گیری را از اینجا دانلود کنید

طرح رای گیری (pdf)

لطفاً توجه داشته باشید: برای دسترسی به ویژگی‌های قابل دسترس PDF، لطفاً سند را باز کنید Adobe Acrobat.