Տեղեկագիր հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեմ խտրականություն կիրառելու վերաբերյալ. Կառավարական գործակալություններ և այլ պետական մարմիններ

Publications
#F112.10

Դաշնային և նահանգային օրենքներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեմ խտրականություն կիրառելու մասին

Հաշմանդամություն ունեցող ամերիկացիների մասին օրենքի Բաժին II-ն արգելում է հաշմանդամության հիմքով խտրականության կիրառումը նահանգային և տեղական կառավարական մարմինների (պետական մարմինների) կողմից: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատունակության վերականգնման մասին օրենքի բաժին 504-ը սահմանում է նմանատիպ պաշտպանության միջոցներ դաշնային ֆինանսական միջոցներ ստացող պետական մարմինների կողմից կիրառվող խտրականության դեմ:

 

Սեղմեք ներքեւում, ամբողջական բեռնվող տարբերակի համար