برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: نهادهای ایالتی، محلی و سایر نهادهای عمومی

Publications
#F112.16

برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: نهادهای ایالتی، محلی و سایر نهادهای عمومی

این میخانه به شما درباره قوانینی می گوید که تبعیض بر اساس معلولیت را ممنوع می کند. در مورد قوانینی که برای دولت های ایالتی و محلی اعمال می شود به شما می گوید. به شما می گوید تبعیض چیست. اگر یک ایالت یا دولت محلی علیه شما تبعیض قائل شود، به شما می گوید که در مورد آن چه کاری می توانید انجام دهید. این به شما حروف نمونه می دهد.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

قوانین ایالتی و فدرال تبعیض به دلیل معلولیت

عنوان II "قانون شهروندان آمریکایی دچار معلولیت" (ADA) و بخش 504 "قانون توانبخشی" نهادهای دولتی و محلی (نهادهای عمومی) را از تبعیض به دلیل معلولیت منع می‌کند. نهادهای عمومی شامل کتابخانه‌های کانتی‌ها، پارک‌های ایالتی، دفاتر "اداره وسایل نقلیه موتوری" و هرگونه امکانات یا خدمات دیگری است که توسط دولت ایالتی یا محلی اداره و یا ارائه می‌شود.

قانون کالیفرنیا نیز حمایت‌های مشابهی را ارائه می‌دهد. قانون و مقررات دولتی بخش 11135 تبعیض دولت‌های ایالتی و محلی را ممنوع کرده است. "قانون حقوق مدنی اونرو" (قانون مدنی بخش 51)
و "قانون افراد دچار معلولیت" (بخش‌های قانون مدنی 54 – 55.32) که مؤسسات تجاری را از
تبعیض به دلیل معلولیت توسط منع می‌کند، در برخی موارد برای نهادهای دولتی نیز اعمال می‌شود. هرگونه نقض ADA، نقض قوانین ایالتی نیز محسوب می‌شود. با این حال، قوانین ایالتی یا سایر قوانین فدرال مانند بخش 504 ممکن است در برخی شرایط میزان بیشتری از حفاظت را نسبت به عنوان II اعمال کنند.

تبعیض به معنای محرومیت، جداسازی و رفتار نابرابر نهادهای عمومی با افراد دچار معلولیت است. تبعیض شامل عدم اعمال تغییرات در سیاست‌ها و شیوه‌ها (معروف به "اصلاحات منطقی" یا "امکانات منطقی") برای ایجاد امکان دسترسی برابر افراد دچار معلولیت به خدمات دولتی می‌شود. این تغییرات در صورتی الزامی هستند که ماهیت خدمات دولتی را اساساً تغییر ندهند و بار مالی یا اداری زیادی تحمیل نکنند.

عدم ارائه "خدمات و وسایل کمکی" در صورتی که برای اطمینان از ارتباط موثر برای افراد دچار معلولیت ضروری باشد نیز تبعیض تبعیض در نظر گرفته می‌شود.

مثال‌هایی از وسایل و خدمات کمکی شامل مترجم شفاهی زبان علائم، زیرنویس لحظه‌ای، و خواننده واجد شرایط برای افراد نابینا است. این موارد همچنین شامل اسناد در قالب‌های در دسترس از قبیل چاپ درشت یا بریل، اسناد سازگار با نرم‌افزار صفحه‌خوان، یا ثبت صوتی اطلاعات چاپ‌شده است. نهادهای عمومی ملزم به ارائه آن دسته از خدمات و وسایل کمکی که اساساً ماهیت کالا یا خدماتی را که ارائه می‌دهند یا بار مالی یا اجرائی زیادی به آنها وارد می‌کنند، نیستند.

می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره تبعیض به دلیل معلولیت، اصلاحات منطقی و حق ارتباط مؤثر در اینجا کسب کنید:

وب‌سایت وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا:

وب‌سایت سازمان استخدام و مسکن عادلانه کالیفرنیا (DFEH):

اگر امکانات نهادهای عمومی از لحاظ فیزیکی قابل دسترسی نباشند، فرد دچار معلولیت مورد تبعیض قرار گرفته است. قوانین ADA و کالیفرنیا برای ساختمان‌های جدید و تغییریافته استانداردهای ساختاری مقرر می‌کنند. ADA همچنین نهادهای عمومی را ملزم می‌کند که "برنامه دسترسی" را امکانات موجود محقق ‌کنند. یعنی برنامه‌های یک نهاد عمومی و خدمات، در نگاه کلی باید برای افراد دچار معلولیت قابلیت دسترسی داشته و کاربردی باشند. در برخی از موارد، انجام تغییراتی فیزیکی در امکانات موجود برای تحقق برنامه دسترسی ضروری است. با این حال، زمانی که روش‌های مؤثر دیگری برای تحقق برنامه دسترسی وجود داشته باشد، نهادهای عمومی ملزم به انجام تغییرات ساختاری در امکانات موجود نیستند.

می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره قابلیت دسترسی در معماری را در اینجا ببینید:

انجام اصلاحات / تأمین خدمات و وسایل کمکی منطقی

این موارد اقداماتی است که باید برای انجام اصلاحات منطقی و یا دریافت خدمات و وسایل کمکی از یک نهاد عمومی صورت گیرد:

 1. درخواستی برای اصلاحات منطقی / خدمات و وسایل کمکی: درخواست شما باید موارد ذیل را توضیح دهد:
  • اینکه فردی دچار معلولیت هستید (نیازی به افشای عنوان معلولیت خود ندارید)؛
  • نحوه اثر معلولیتتان بر توانایی شما برای دسترسی یا بهره بردن از کالاها یا خدمات یک نهاد عمومی؛
  • اصلاحات / کالاها و خدمات کمکی خاصی که نیاز دارید؛ و
  • تاریخی که تا آن زمان انتظار دریافت پاسخی را دارید.
 1. یک نامه تأییدیه از پزشک خود یا متخصص درمانگر دیگری بگیرید، مگر اینکه معلولیت شما و نیازتان برای اصلاحات / کالاها و خدمات شما مشخص باشند. این نامه باید علت نیاز شما به اصلاحات درخواستی به دلیل معلولیتتان را شرح دهد.
 2. تقاضای کتبی خود و نامه تأییدیه را (در صورت داشتن) به نهاد دولتی ارسال کنید.

یک نمونه نامه برای درخواست اصلاحات / کالاها خدمات کمکی و یک نمونه نامه تأییدیه در پایان این برگه حقایق آورده شده است.

شکایات اداری

عنوان II در ADA توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اجرا می‌شود. بخش 504 می‌تواند توسط آژانس‌های فدرال منفرد اجرا شود که ممکن است ترتیبی برای اجرای مشترک با DOJ داشته باشند. قانون اونرو کالیفرنیا، مصوبه افراد دچار معلولیت و قانون دولتی بخش 11135 توسط DFEH اجرا می‌شوند.

اگر فکر می‌کنید که مورد تبعیض قرار گرفته‌اید، می‌توانید طبق قانون فدرال به DOJ یا طبق قوانین ایالتی به DFEH شکایت کنید. شکایات تحت عنوان II باید ظرف 180 روز پس از رفتار تبعیض‌آمیز به DOJ ثبت شود. شکایات DFEH باید تا یک سال پس از رفتار تبعیض آمیز ثبت شوند. اطلاعات تماس DOJ و DFEH در ادامه آمده است:

شکایات DOJ:

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Disability Rights Section – 1425 NYAV
Washington, D.C. 20530

ثبت شکایت آنلاین: https://www.ada.gov/filing_complaint.htm

تلفن: (800) 514-0301
TTY: (800) 514-0383

شکایات DFEH:
ثبت شکایت آنلاین: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
تلفن: (800) 884-1684
TTY: (800) 700-2320
پست: با شماره (800) 884-1684 تماس بگیرید و درخواست کنید که فرم شکایت مناسب برای چاپ و برگرداندن به شما داده شود. لطفاً زمانی اضافه برای ارسال و پردازش در نظر بگیرید.

ممکن است نهادهای دیگری نیز صلاحیت رسیدگی به انواع خاصی از شکایات در مورد نهادهای دولتی را داشته باشند. مثلاً "هیئت جبران خسارت قربانیان کالیفرنیا" به قربانیان جرائم خشونت‌آمیز غرامت می‌دهد.

دعوی قضائی

نقض قوانین مورد بحث در بالا همچنین ممکن است از طریق دعاوی خصوصی اعمال قانون شود. لطفاً توجه داشته باشید که قانون محدودیت‌ها چهارچوب زمانی برای تشکیل دعاوی حقوقی را محدود می‌کند
و اگر در چارچوب محدودیت‌های قابل‌اجرا اقدام نکنید، ممکن است مطالبات خود را از دست بدهید. این مهلت‌ها ممکن است به مدت دو سال از تاریخ تبعیض باشند.

علاوه بر این، "قانون شبه دعوی دولتی" مستلزم آن است که شبه دعوی دولتی ظرف شش ماه پس از وقوع حادثه تبعیض آمیز و قبل از طرح دعوی برای جبران خسارت مالی علیه یک نهاد دولتی یا دولتی محلی مطرح شود. می‌توانید اطلاعات بیشتر درباره شبه دعوی را در این آدرس بیابید: https://www.disabilityrightsca.org/publications/tort-claims-filing-claims-against-public-entities-under-the-california-tort-claims-act. لطفاً توجه داشته باشید که این وب‌سایت پیوندی به فرم مطالبات علیه دولت یا یک سازمان یا کارمند دولتی دارد، که ممکن است در مورد شما اعمال نشود. ممکن است سایر نهادهای عمومی فرم مطالبه خسارت خود را در وب‌سایت خود داشته باشند. اگر مایل به پیگیری دعوی هستید، باید در اسرع وقت با یک وکیل مشورت کنید.

اگر به دنبال خسارت مالی کمتر از 10000 دلار هستید، می‌توانید پرونده تبعیض را در" دادگاه دعاوی کوچک" تشکیل دهید. قانون محدودیت‌هایی که در بالا بحث شد، اعمال می‌شود. اگر به دادگاه دعاوی کوچک مراجعه کنید، نمی‌توانید از وکیل کمک بگیرید. در اینجا پیوندی به نشریه حقوق معلولین در کالیفرنیا وجود دارد که روند استفاده از "دعاوی کوچک" برای پرونده‌های تبعیض را توضیح می‌دهد: https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

 

نمونه نامه برای درخواست اصلاحات منطقی یا کالاها و خدمات کمکی

[تاریخ]

[نهاد دولتی] گرامی:

من برای درخواست [اصلاحات منطقی / کالاها و خدمات کمکی] برای [ناتوانی / معلولیت] خود این نامه را می‌نویسم.

من [در حال دریافت / مایل به دریافت] خدماتی از [نهاد عمومی] هستم. به دلیل ناتوانی خود، به موارد زیر نیاز دارم: [تغییرات / کالا و خدمات کمکی را فهرست کنید]:

[پزشک / روانپزشک / روانشناس / درمانگر / مددکار اجتماعی / کار درمانگر / فرد دیگر (توضیح دهید)] من این اصلاحات / کالا و خدمات کمکی را با توجه به ناتوانی من ضروری دانسته است. لطفاً نامه پیوست [نام پزشک یا متخصص] را مشاهده کنید.

قوانین فدرال و ایالتی نهادهای عمومی را ملزم می‌کند که اصلاحات منطقی / کالاها و خدمات کمکی را برای افراد دچار معلولیت ارائه دهند. لطفاً تا [تاریخ] به این درخواست پاسخ دهید. در صورت داشتن هرگونه سوال با [شماره تلفن شما / یا آدرس ایمیل شما] تماس بگیرید. از شما متشکرم.

با احترام،

[نام شما]

[آدرس شما]

 

نمونه نامه تأییدیه

[تاریخ]

[نهاد دولتی] گرامی:

من [پزشک / روانپزشک / روانشناس / درمانگر / مددکار اجتماعی / کاردرمانگر] برای [نام] هستم و با وضعیت [او] آشنا هستم. [وی] دچار نوعی معلولیت است که باعث محدودیت‌های عملکردی خاصی می‌شود. این محدودیت‌ها شامل [محدودیت‌های عملکردی را که نیاز به اصلاحات / کالاها یا خدمات کمکی درخواستی دارد، فهرست کنید] است.

[اصلاحات / کالاها یا خدمات کمکی درخواستی] برای [نام] جهت [درخواست / دسترسی برابر به خدمات و مزایای] [نام نهاد عمومی] ضروری است. [توضیح دهید که اصلاحات / کالاها و خدمات کمکی چگونه به فرد کمک یا از وی پشتیبانی می‌کند].

از شما متشکریم که این اصلاحات منطقی را برای [نام] انجام می‌دهید.

با احترام،

[نام و عنوان]