Տեղեկագիր հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեմ խտրականություն կիրառելու վերաբերյալ. Դաշնային կառավարության աշխատակիցներ

Publications
#F116.10

Տեղեկագիր հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեմ խտրականություն կիրառելու վերաբերյալ. Դաշնային կառավարության աշխատակիցներ

1973թ. ընդունված Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնման մասին օրենքի բաժին 504-ն արգելում է դաշնային կառավարությանը կիրառել աշխատանքային խտրականություն հաշմանդամության հիմքով: Խտրականություն է համարվում անհավասար վերաբերմունքը, հաշմանդամություն ունեցող աշխատակիցների նկատմամբ կիրառվող հակազդեցությունը և ճնշումը, ինչպես նաև գործատուի պայմանների, քաղաքականությունների կամ աշխատանքային պայմանների ողջամիտ ձևափոխությունների կատարումը («ողջամիտ հարմարությունների ստեղծումը»), որպեսզի ստեղծվեն աշխատակցի կամ դիմորդի հաշմանդամությանը համապատասխան հարմարություններ:

 

 

Click links below for a downloadable version.