Տարեցներին տրամադրվող ծառայությունների բազմանպատակային ծրագիրը կարող է լինել տարեցների խնամքի կենտրոն գնալու փոխարեն տանը մնալու հարցի պատասխանը

Publications
#5395.10

Տարեցներին տրամադրվող ծառայությունների բազմանպատակային ծրագիրը կարող է լինել տարեցների խնամքի կենտրոն գնալու փոխարեն տանը մնալու հարցի պատասխանը

 

 

Click links below for a downloadable version.