Անցումային տարիքի Երիտասարդություն և Սոցիալական ապահովություն – 18 տարեկանի Վերաորոշում

Publications
#5598.10

Անցումային տարիքի Երիտասարդություն և Սոցիալական ապահովություն – 18 տարեկանի Վերաորոշում

ՀԱՐՑ՝ Ես լսել եմ, որ շատ մարդիկ կորցնում են իրենց Սոցիալական ապահովության եկամուտը (ՍԱԵ (SSI)) և Medicaid-ը, երբ լրանում է նրանց 18 տարեկանը: Դա ճի՞շտ է:

Ուրեմն, ճիշտ է, որ որոշ մարդիկ պայմանունակ էին SSI-ի համար որպես երեխաներ և որպես չափահասներ այլևս նրանք պայմանունակ չեն SSI համար: Դրա պատճառն այն է, որ SSI ծրագիրն ունի անկարողության երկու տարբեր որոշումներ՝ մեկը երեխաների և մյուսը չափահասների համար (18 տարեկան և բարձր):

 

 

Click links below for a downloadable version.