Անցումային ծառայություններ աշակերտների համար

Publications
#5567.10

Անցումային ծառայություններ աշակերտների համար

Այս հրապարակումն այն մասին է, թե ինչպես են տարբեր մարմիններն օգնում հաշմանդամ պատանիներին, երբ նրանք մտնում են չափահաս կյանք:  Այդ գործընթացը կոչվում է ԱՆՑՈՒՄ: Այդ մարմինները դպրոցական օկրուգներն են և Վերականգնողական դեպարտամենտը: Որոշ պատանիներ նաև տարածքային կենտրոնի նպաստառուներ են: Տարածքային կենտրոնները նույնպես պետք է օգնեն անցումային շրջանում: