15 Lời Khuyên dành cho Những Người Tự Bênh Vực

Publications
#7147.05

15 Lời Khuyên dành cho Những Người Tự Bênh Vực

Quý vị có thể cần đến các dịch vụ và sự ủng hộ để đạt được các mục tiêu.  Điều này có nghĩa là quý vị có thể sẽ liên hệ với các cơ quan và hệ thống cung cấp các dịch vụ cho người khuyết tật.  Như vậy cũng đồng nghĩa với việc quý vị sẽ tham dự các cuộc họp và bênh vực cho bản thân.  Tự bênh vực có thể bắt đầu ở bất kỳ độ tuổi nào.

 

 

Click links below for a downloadable version.