Worksheet upang matulungan kang maghanda para sa isang pagpupulong sa Review ng Pagpapasiya ng Pagpapasiya ng Manifestation

Publications

Worksheet upang matulungan kang maghanda para sa isang pagpupulong sa Review ng Pagpapasiya ng Pagpapasiya ng Manifestation

Kahit na pamilyar ka sa mga pagpupulong ng IEP, ang mga Review ng Pagpapasiya ng Manifestation ay maaaring maging bago at nakalilito. Gamitin ang work sheet na ito upang matulungan kang maghanda para sa isang pagpupulong sa Pagrepaso ng Pagpapasiya ng Manifestation. Matuto nang higit pa tungkol sa mga pagpupulong sa Pagpapasiya ng Manifestation Review sa pamamagitan ng pagbabasa tungkol sa mga ito sa "Aking Anak na May Kapansanan na Panatilihing Suspindihin o Inirerekomenda para sa Pagpapatalsik."