Mga Paghahabol sa Sibil na mga Salarin - Pagsampa ng mga Paghahabol Laban sa Pampublikong mga Entidad sa ilalim ng Batas sa mga Paghahabol sa Sibil na mga Salarin ng California

Publications
#5229.08

Kung sa palagay mo ikaw ay nasaktan at gustong magsampa ng demanda sa personal na pinsala, maaaring kailangan mong magsampa muna ng paghahabol sa sibil na mga salarin. 

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.