شکایات مربوط به شبه‌جرم‌--تسلیم شکایت علیه سازمان‌های دولتی بر اساس «قانون شکایات مربوط به شبه‌جرم‌ کالیفرنیا» (California Tort Claims Act)

Publications
#5229.16

شکایات مربوط به شبه‌جرم‌--تسلیم شکایت علیه سازمان‌های دولتی بر اساس «قانون شکایات مربوط به شبه‌جرم‌ کالیفرنیا» (California Tort Claims Act)

اگر فکر می‌کنید که به شما صدمات شخصی وارد شده و می‌خواهید اقامه دعوی کنید، شاید لازم باشد نخست یک شکایت مربوط به شبه‌جرم‌را تسلیم نمایید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

اگر فکر می‌کنید که به شما صدمات شخصی وارد شده و می‌خواهید اقامه دعوی کنید، شاید لازم باشد نخست یک شکایت مربوط به شبه‌جرم‌را تسلیم نمایید.

شکایت مربوط به شبه‌جرم در مواردی تسلیم می‌گردد که مسبب صدمات شخصی یکی از کارکنان دولت بوده باشد. معمولاً باید شکایت مربوط به شبه‌جرم را ظرف شش ماه از تاریخ وارد شدن صدمات تسلیم کنید.        در صورت عدم تسلیم شکایت مربوط به شبه‌جرم ظرف مهلت قانونی مقرر، شاید نتوانید اقامه دعوا نمایید.

اگر بخواهید به دلیل وارد شدن صدمات شخصی اقامه دعوی کنید، باید بلافاصله با یک وکیل تماس بگیرید. Disability Rights California در این زمینه تخصص ندارد. ما نمی‌توانیم در خصوص تسلیم شکایات مربوط به شبه‌جرم به شما مشاوره بدهیم. ما نمی‌توانیم برای تسلیم شکایات مربوط به شبه‌جرم به شما کمک کنیم.

حتی اگر شش ماه از زمان وقوع شبه‌جرم گذشته باشد، باز هم باید با یک وکیل که در زمینه صدمات شخصی تخصص دارد تماس بگیرید. وکیل می‌تواند در یافتن فرم شکایت مربوط به شبه‌جرم به شما کمک کند، در خصوص زمان و روند اداری پرونده به شما مشاوره بدهد، و به شما کمک کند اقدامات لازم را در مهلت مقرر انجام بدهید. وکیل می‌گوید که آیا می‌توانید بعد از انقضای مهلت قانونی، شکایتی را تسلیم کنید یا خیر. وکیل متخصص در زمینه صدمات شخصی می‌تواند درباره اقداماتی که باید بعد از تسلیم شکایات مربوط به شبه‌جرم اتخاذ گردد، شما را راهنمایی کند.

Disability Rights California می‌تواند فهرستی از وکلای متخصص در زمینه صدمات شخصی را در اختیار شما قرار دهد، یا می‌توانید از طریق شماره زیر، با دایره «ارجاع کانون وکلای ایالت کالیفرنیا» (California State Bar Lawyer Referral) تماس بگیرید و درخواست ارجاع نمایید:

1-866-442-2529

http://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Lawyer-Referral-Service