Քաղաքացիական իրավախախտումների վերաբերյալ հայցեր.Հանրային իրավական միավորումների դեմ հայց ներկայացնելը՝ «Կալիֆորնիայի քաղաքացիական իրավախատումների հայցեր» օրենքի ներքո

Publications
#5229.10

Քաղաքացիական իրավախախտումների վերաբերյալ հայցեր.Հանրային իրավական միավորումների դեմ հայց ներկայացնելը՝ «Կալիֆորնիայի քաղաքացիական իրավախատումների հայցեր» օրենքի ներքո

Եթե կարծում եք, որ վնասվել եք և ցանկանում եք անձնական վնասվածքի վերաբերյալ դատական հայց ներկայացնել, հնարավոր է, որ կարիք լինի նախ քաղաքացիական իրավախախտումների վերաբերյալ հայց ներկայացնել: 

 

 

Click links below for a downloadable version.