Օժանդակ տեխնոլոգիայի ֆինանսավորում տարածքային կենտրոնի միջոցով