Ձեր երեխայի դպրոցի միջոցով ձեռք բերեք աջակցող տեխնոլոգիաներ(Assistive Technology):

Publications
#5577.10

Ձեր երեխայի դպրոցի միջոցով ձեռք բերեք աջակցող տեխնոլոգիաներ(Assistive Technology):

 

 

Click links below for a downloadable version.