Obtaining Assistive Technology Through Your Child’s School

Publications
#5577.12

Obtaining Assistive Technology Through Your Child’s School

فناوری کمکی دو بار توسط قوانین آموزش ویژه فدرال تعریف شده است. به طور خاص توسط IDEA اینگونه تعریف شده است: «هر آیتم، قطعه تجهیزات یا سیستم محصول، خواه به صورت تجاری از قفسه به دست آمده، تغییر یافته یا سفارشی شده، که برای افزایش، حفظ یا بهبود قابلیت‌های عملکردی کودکان دارای معلولیت استفاده می‌شود».

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

۱. فناوری‌ کمکی (assistive technology) در آموزش‌های خاص چیست؟

فناوری کمکی دو بار در قوانین فدرال مربوط به آموزش‌های خاص تعریف شده است.
 (IDEA, Individuals with Disabilities Act) به طور اخص آن را این گونه تعریف کرده است: «هر گونه اقلام، تجهیزات، یا محصولات، اعم از کالاهایی که مستقیماً از بازار قابل خریداری است یا اقلامی که سازگار یا سفارشی می‌شوند، که از آنها برای افزایش، حفظ یا بهبود توانمندی‌های کارکردی کودکان دچار معلولیت استفاده می‌گردد» 20 قانون دولت ایالات متحده
(U.S.C., United States Code)، قسمت 1401(1). مقررات مربوطه به فناوری‌های کمکی به عنوان کلیه دستگاه‌ها یا خدماتی اشاره می‌کنند که فرزندتان برای بهره‌گیری از آموزش‌های خاص خود یا خدمات مرتبط، به آنها نیاز دارد؛ یا دستگاه‌ها یا خدماتی که فرزندتان را قادر می‌سازند تا آموزش‌های خود را در محیطی با کمترین محدودیت دریافت کند. 34 مجموعه قوانین فدرال (C.F.R., Code of Federal Regulations)، قسمت‌های 300.110 و 300.114.

۲. چه کسانی واجد صلاحیت دریافت خدمات فناوری کمکی هستند؟

کودکانی که دچار معلولیت هستند و برای بهره گرفتن از تحصیل به آموزش‌های خاص نیاز دارند این حق را دارند که از آموزش‌های خاص و خدمات مرتبط با آن برخوردار گردند. یکی از این خدمات مرتبط فناوری کمکی است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آنچه خدمات فناوری کمکی محسوب می‌گردد، به نشریه Disability Rights California با عنوان کتابچه راهنمای «حقوق و مسئولیت‌های ویژه آموزش و پرورش» (SERR, Special Education Rights and Responsibilities)، فصل 5 درباره «اطلاعات مربوط به خدمات مربوطه»
(Information on Related Services)، به نشانی زیر رجوع کنید: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch05.pdf.

۳. چگونه برای فناوری کمکی درخواست دهم؟

می‌توانید از طریق یک طرح تحصیل شخصی (IEP, Individualized Education Plan) برای فناوری‌های کمکی درخواست دهید یا تقاضا کنید که برای تعیین صلاحیت دریافت فناوری‌های کمکی، مورد ارزیابی قرار بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ارزیابی‌ها، به نشریه Disability Rights California با عنوان کتابچه راهنمای «حقوق و مسئولیت‌های ویژه آموزش و پرورش» (SERR)، فصل 2 درباره «اطلاعات

 مربوط به ازریابی‌ها» (Information on Evaluations/Assessments)، به نشانی زیر رجوع کنید: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch02.pdf.

۴. چگونه می‌توانم فناوری‌های کمکی گنجانده شده در IEP فرزندم را دریافت کنم؟

فرزند شما باید برای بهره‌گیری از آموزش‌های خاص، به فناوری‌های کمکی نیاز داشته باشد. فناوری‌های کمکی می‌تواند بخشی از اهداف فرزند شما برای آموزش‌های خاص باشد .34 C.F.R قسمت 300.39. به عنوان مثال، ممکن است فرزندتان برای پاسخگویی به پرسش‌های معلم یا صحبت با معلم یا همکلاسی‌های خود، به یک دستگاه ارتباطی نیاز داشته باشد. فناوری‌های کمکی می‌تواند جزء خدمات مرتبط باشد 34 C.F.R. قسمت 300.34. ممکن است جزء خدمات مرتبط باشد یا فرزند شما را قادر سازد که از خدمات مرتبط بهره بگیرد. فناوری‌های کمکی می‌توانند کمک‌ها یا خدماتی مکمل باشند که فرزندتان را قادر می‌سازند تا در محیطی با کمترین محدودیت تحصیل کند .34 C.F.R قسمت‌های 300.42 و 300.114(a)(2). تیم IEP باید قبل از در نظر گرفتن یک محیط آموزشی محدود کننده‌تر، فناوری‌های کمکی را مد نظر قرار دهد که این امکان را برای فرزندتان فراهم می‌سازد که در یک کلاس معمولی بماند.

تیم IEP موظف است هنگام تهیه یک IEP، نیاز یک کودک به دستگاه‌ها و/یا خدمات فناوری کمکی را بررسی کند .20 U.S.C قسمت 1414(d)(3)(B)(v). اگر فرزند شما دچار اختلالات بینایی و نیازمند بریل است، تیم IEP باید آموزش‌های را به خط بریل ارائه دهد و نحوه استفاده از بریل را نیز به فرزندتان بیاموزد. تنها استثناء زمانی است که تیم IEP، بعد از ارزیابی نیازهای فعلی و آتی فرزندتان، به این نتیجه برسد که استفاده از بریل برای وی مناسب نیست 20 U.S.C. قسمت 1414(d)(3)(B)(iii).

۵. چه کسی مالک دستگاه‌های فناوری کمکی است که مدرسه برای یک دانش‌آموز خریداری می‌کند؟

تجهیزات خریداری شده توسط ناحیه آموزشی به ناحیه آموزشی تعلق دارد. چنانچه فرزندتان به یک ناحیه آموزشی دیگر منتقل شود، این تجهیزات در ناحیه آموزشی که آن را خریداری کرده باقی خواهد ماند.

۶. آیا فرزندم می‌تواند تجهیزات خریداری شده توسط مدرسه را با خود به خانه ببرد؟

بله. به شرطی که فرزندتان برای پیشرفت به سمت اهداف تعیین شده در IEP خود، به آن تجهیزات نیاز داشته باشد. اگر فرزندتان به منظور دریافت آموزش‌های عمومی، مناسب و رایگان
(FAPE, free, appropriate, public education) در خانه به دستگاهی نیاز داشته باشد، ناحیه آموزشی نمی‌تواند استفاده از آن را به مدرسه محدود نماید. اگر دستگاه برای انجام تکالیف خانه فرزندتان یا تمرین مهارت‌ها در خارج از مدرسه ضروری باشد، باید این نکته در IEP وی گنجانده شود.

۷. آیا ناحیه آموزشی می‌تواند من را به امضای یک تعهد جبران غرامت یا پرداخت غرامت تجهیزات آسیب دیده ملزم سازد؟

نواحی آموزشی می‌توانند والدین را ملزم به امضای تعهدات جبران غرامت محدود کنند، مبنی بر اینکه والدین موظف به جایگزین کردن تجهیزات خراب یا آسیب دیده باشند، اما فقط تحت شرایط خیلی خاص. ناحیه آموزشی نمی‌تواند والدین دانش‌آموز را به جایگزین کردن تجهیزاتی ملزم سازد که به واسطه معلولیت فرزندشان خراب شده یا آسیب دیده است؛ همچنین، ناحیه آموزشی مجاز نیست والدین را به امضای تعهداتی ملزم سازد که بر اساس آنها، والدین به تعویض دستگاه‌ها و تجهیزاتی مکلف شوند که تحت شرایط استفاده عادی مستهلک می‌شوند. به عنوان مثال، اگر یک دستگاه قدیمی به نحوی مناسب توسط یک دانش‌آموز مورد استفاده قرار بگیرد و ناگهان از کار بیفتد، ناحیه آموزشی نباید والدین وی را به تعویض آن دستگاه مکلف سازد. به علاوه، چنانچه دستگاه‌های فناوری کمکی به سرقت بروند و دانش‌آموز یا والدین وی در این امر مقصر نباشند، نباید والدین وی را مسئول شناخت. اگر دانش‌آموز به دلیل معلولیت خود از فراموشی رنج ببرد، ناحیه آموزشی نباید از والدین وی انتظار داشته باشد که تجهیزاتی که بر اثر فراموشی دانش‌آموز مفقود شده یا آسیب دیده‌اند را جایگزین یا تعویض کنند؛ بلکه باید در وهله نخست طرحی را ایجاد کند که حتی‌الامکان از مفقود شدن یا آسیب دیدن تجهیزات جلوگیری شود.

اگر ناحیه آموزشی تعهدی را مبنی بر جبران غرامت پیشنهاد کند، والدین باید در خصوص شرایط و ضوابط تعهد مذاکره کنند تا در قبال آسیب‌های مورد انتظار و قابل پیش‌بینی مسئول شناخته نشوند.

چنانچه تجهیزات تحت شرایطی مورد استفاده قرار بگیرند که خارج از شیوه‌های مورد انتظار و قابل پیش‌بینی است، ممکن است والدین در قبال خرابی یا مفقود شدن آنها مسئول شناخته شوند. به عنوان مثال، اگر دانش‌آموز رایانه‌ای را در اختیار داشته باشد و یک نرم‌افزار یا برنامه غیر مرتبط با مدرسه را دانلود کند، و آن نرم‌افزار یا برنامه حاوی یک ویروس باشد، این کار استفاده نامناسب از دستگاه تلقی خواهد شد و ممکن است مستلزم جبران خسارت توسط والدین باشد. به علاوه، اگر دانش‌آموز به شخص دیگری (از جمله والدین خود) اجاره دهد که از تجهیزات مربوطه استفاده کند و آن شخص تجهیزات را خراب کند، باز هم ممکن است والدین ملزم به پرداخت غرامت به ناحیه آموزشی شناخته شوند.

۸. آیا ناحیه آموزشی می‌تواند من را به خرید تجهیزات با استفاده از Medi-Cal یا بیمه خصوصی مکلف سازد؟

استفاده از سایر منابع تأمین بودجه مثل Medi-Cal یا بیمه خصوصی امری است که به تصمیم خود شما بستگی دارد و باید داوطلبانه باشد. ناحیه آموزشی نمی‌تواند هیچ گونه ضرر مالی را به شما تحمیل کند. ضرر مالی می‌تواند شامل کاهش دسترسی به پوشش بیمه مادام‌العمر، افزایش حق بیمه، لغو بیمه‌نامه، هزینه‌هایی که باید از جیب پرداخته شوند، و محدودیت‌هایی در خصوص خدمات قابل مطالبه باشد. حتی اگر خود شما داوطلبانه تصمیم بگیرید که از یک منبع پرداخت دیگر استفاده کنید، ناحیه آموزشی مکلف است کلیه خدمات گنجانده شده در IEP را به شما ارائه دهد. چنانچه سایر منابع تأمین بودجه کل هزینه تجهیزات مورد نیاز را تحت پوشش قرار ندهند، مدرسه باید بقیه آن را بر عهده بگیرد.

۹. آیا ناحیه آموزشی در خصوص نحوه استفاده از دستگاه فناوری کمکی آموزش‌هایی را ارائه می‌دهد؟

بله. مدرسه باید آموزش‌های کافی را به فرزندتان، شما، سایر اعضای خانواده‌تان، و کارکنان مدرسه بدهد تا اطمینان حاصل گردد که به نحوی صحیح از دستگاه استفاده خواهد شد. همچنین، ناحیه آموزشی مسئول پرداخت هزینه‌های آموزش است .20 U.S.C قسمت 1401(2)(E).

۱۰. چه کسی مسئول تعمیر و نگهداری دستگاه‌های فناوری کمکی است؟

ناحیه آموزشی مسئولیت تعمیر و نگهداری دستگاه‌هایی را بر عهده دارد که خریداری می‌کند. اعضای تیم IEP باید درباره آموزش، تعمیر و نگهداری تجهیزات با ناحیه آموزشی بحث و تبادل نظر کنند. همه باید قبل از اجرای IEP با تدابیر اندیشیده شده موافقت کنند. ناحیه آموزشی موظف است بیمه‌نامه تجهیزات خود را مرور و تعیین کند که آیا خرابی یا آسیب‌های وارده در مدرسه یا منزل را تحت پوشش قرار می‌دهد.

۱۱. آیا ناحیه آموزشی می‌تواند از هزینه به عنوان عاملی برای تعیین صلاحیت دریافت فناوری کمکی توسط فرزندم استفاده کند؟

بله، اما فقط به شرطی که یک دستگاه کم‌هزینه‌تر هم برای رفع نیازهای فرزندتان مناسب باشد. اگر گزینه ارزان‌تر مانع از دسترسی فرزندتان به FAPE شود، هزینه نمی‌تواند به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظر گرفته شود.

۱۲. آیا ناحیه آموزشی می‌تواند فرزندم را مکلف سازد که یک دستگاه فناوری کمکی که خودم شخصاً خریداری کرده‌ام را با خود به مدرسه بیاورد؟

مدارس نمی‌توانند شما را مجبور کنند که به فرزندتان اجازه بدهید از یک دستگاه که تحت مالکیت خانواده قرار دارد در مدرسه استفاده کند. مدرسه فرزندتان باید تجهیزاتی که تیم IEP برای وی ضروری می‌داند را تأمین کند . 34 C.F.R قسمت 300.6(c).

۱۳. اگر ناحیه آموزشی از تأمین فناوری کمکی یا نوع فناوری مورد درخواست من امتناع کند، باید چه اقداماتی انجام دهم؟

می‌توانید نخست برای یک جلسه IEP درخواست دهید و طی آن ضمن تبادل نظر درباره این موضوع، آن را به نحوی غیر رسمی حل و فصل نمایید. اگر فناوری کمکی در IEP مورد توافق قرار گرفته و مدرسه از تأمین آن خودداری می‌کند، این حق را دارید که یک شکایت پیروی را تسلیم کنید. اگر با IEP پیشنهادی مخالف باشید، می‌توانید برای یک روند رسیدگی عادلانه درخواست دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تسلیم شکایت، به نشریه Disability Rights California به عنوان کتابچه راهنمای «حقوق و مسئولیت‌های ویژه آموزش و پرورش» ((SERR، فصل 6 درباره «اطلاعات مربوط به رسیدگی عادلانه/رویه‌های پیروی» (Due Process/Compliance Procedures)، به نشانی زیر رجوع کنید: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch06.pdf.

۱۴. اگر فرزندم واجد صلاحیت خدمات آموزش خاص شناخته نشود، آیا می‌تواند فناوری‌های کمکی را از طریق ناحیه آموزشی دریافت کند؟

فرزند شما ممکن است بر اساس مفاد مقابله با تبعیض «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت» (ADA, Americans with Disabilities Act) یا قسمت 504 «قانون توانبخشی» (Rehabilitation Act) تحت پوشش قرار بگیرد. فرزندتان ممکن است بتواند فناوری‌های کمکی را به عنوان امکاناتی منطقی بر اساس ADA یا به عنوان بخشی از مسئولیت مدرسه برای تأمین FAPE طبق قسمت 504 دریافت کند. اگر فرزندتان از صندلی چرخدار استفاده می‌کند، ممکن است در کلاس به یک میز تحریر با طراحی ویژه نیاز داشته باشد. یا اگر فرزندتان دچار اختلالت بینایی باشد، ممکن است برای دسترسی به رایانه به یک نمایشگر یا نرم‌افزارهای خاص نیاز داشته باشد.

۱۵. آیا فرزندم می‌تواند فناوری کمکی را به منظور شرکت در آموزش‌های حرفه‌ای دریافت کند؟

بله. کلیه دانش‌آموزان مشغول آموزش‌های خاص ممکن است خدمات انتقالی، از جمله خدمات آموزش حرفه‌ای، را دریافت کنند. این خدمات می‌تواند شامل مهارت‌های نظافت شخصی، آموزش‌ مهارت‌های اجتماعی، و رفتارهای کاری عمومی در کلاس درس، محل کار، و جامعه باشد .34 C.F.R قسمت 300.43. فناوری‌های کمکی متداول برای سازگارسازی خدمات آموزشی می‌توانند شامل میزهای تحریر قابل دسترسی، پایانه‌های رایانه‌ای گویا، و سیگنال‌های صوتی یا نوری باشد. اگر فرزندتان به سازگار‌سازی تجهیزات کمکی نیاز داشته باشد، اینها باید در IEP گنجانده شوند.