Հաշմանդամություն ունեցող իմ երեխան շարունակում է ստանալ ժամանակավոր հեռացումներ կամ առաջարկվում է մշտական հեռացման

Publications
#5563.10

Հաշմանդամություն ունեցող իմ երեխան շարունակում է ստանալ ժամանակավոր հեռացումներ կամ առաջարկվում է մշտական հեռացման

Եթե ձեր հատուկ կարիքներ ունեցող երեխան ունի կարգապահության խնդիրներ և/կամ ժամանակավոր հեռացումներ, և/կամ նրա նկատմամբ տրվել է մշտական հեռացման առաջարկ տեղական դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի կողմից (այսուհետ՝ «Շրջանային բաժին»), ապա առկա են ընթացակարգեր, որոնք Շրջանային բաժինը պետք է պահպանի նախքան նրա հեռացումը:  Միաժամանակ, նահանգի և դաշնային հատուկ կրթության մասին օրենքները տրամադրում են որոշակի պաշտպանություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար, որոնք դիտարկվում են հեռացման համար:

 

 

Click links below for a downloadable version.