CAP - Ինչպես է Շահառուի Աջակցության ծրագիրը օգնելու Ձեզ

Publications
#5474.10

CAP - Ինչպես է Շահառուի Աջակցության ծրագիրը օգնելու Ձեզ

Կալիֆորնիայում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունը տրամադրում է CAP ծրագրի ծառայություններ ողջ նահանգում: CAP ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և շահերի պաշտպանություն՝ օգնելու հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ստանալ աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ DOR-ից, օրինակ ստանալ վերապատրաստում, կրթություն և աշխատանք: CAP-ն օգնում է պաշտպանել այն մարդկանց իրավունքները, ովքեր ստանում են կամ ունեն DOR-ի, Անկախ ապրելակերպի աջակցության կենտրոնների կամ Աշխատունակության վերականգնման օրենքի շրջանակում ֆինանսավորվող այլ գործընկերների ծառայությունների կարիքը:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Շահառուների աջակցման ծրագրի (CAP) մասին

Կալիֆորնիայում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունը տրամադրում է CAP ծրագրի ծառայություններ ողջ նահանգում: CAP ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և շահերի պաշտպանություն՝ օգնելու հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ստանալ աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ DOR-ից, օրինակ ստանալ վերապատրաստում, կրթություն և աշխատանք: CAP-ն օգնում է պաշտպանել այն մարդկանց իրավունքները, ովքեր ստանում են կամ ունեն DOR-ի, Անկախ ապրելակերպի աջակցության կենտրոնների կամ Աշխատունակության վերականգնման օրենքի շրջանակում ֆինանսավորվող այլ գործընկերների ծառայությունների կարիքը:

Ո՞վքեր կարող են օգտվել CAP-ի ծառայություններից

Մարդիկ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն և ովքեր ստանում են կամ ունեն DOR-ի, Անկախ ապրելակերպի աջակցության կենտրոնների կամ Աշխատունակության վերականգնման օրենքի շրջանակում ֆինանսավորվող այլ գործընկերների ծառայությունների կարիքը:

Որոշելու համար, թե արդյոք մենք կարող ենք ուղղակիորեն ներկայացնել Ձեզ, մենք ուսումնասիրում ենք Ձեր գործը, շահերը ինքնուրույն պաշտպանելու Ձեր ունակությունը, շահերի պաշտպանության այլ աղբյուրները, որոնք կարող են օգնել Ձեզ և այն, թե արդյոք Ձեր խնդիրը պատկանում է DRC-ի առաջնահերթություններին և արդյոք DRC-ին ունի Ձեզ օգնելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:

Ձեր պատասխանատվությունները

 • Մասնակցել DOR-ի կողմից կազմակերպվող Ձեր աշխատունակության վերականգնման ծրագրին:
 • Պահպանել DOR-ում պահվող Ձեր գրանցումների պատճենները:
 • Հայտնել Ձեր խորհրդատուին այն փոփոխությունների մասին, որոնք ազդում են DOR-ի կողմից Ձեզ տրամադրվող ծառայությունների կամ նպատակների վրա:
 • Հարցնել, եթե չեք հասկանում:

Ձեր իրավունքները

 • Դիմել ծառայությունների համար 
 • և ողջամիտ ժամկետում պարզել
 • ձեր իրավունակությունը օրենքի համաձայն:
 • Մասնակցել ձեր աշխատանքային հմտությունների և հետաքրքրությունների գնահատմանը և կազմել զբաղվածության անհատականացված ծրագիր (IPE):
 • Ստանալ Ձեր IPE-ի տպագիր օրինակը և գրավոր ծանուցվել, եթե DOR-ը ցանկանում է փոփոխել կամ մերժել ձեր ծառայությունները կամ փակել Ձեր գործը:
 • Վերանայել Ձեր IPE-ն տարեկան մեկ անգամ:
 • Բողոքարկել DOR-ի որոշումը, եթե համաձայն չեք դրա հետ և պահպանել Ձեր ծառայությունները մինչև բողոքարկման գործընթացի ավարտը:
 • Կատարել ողջամիտ և իրազեկված ընտրություններ և ստանալ հարգալից վերաբերմունք:
 • Ստանալ համապատասխան ծառայությունները արագ և առանց ուշացման:
 • Աշխատել զբաղվածության այն նպատակի ուղղությամբ, որը Ձեզ հնարավորություն կտա աշխատել Ձեզ ցանկալի վայրում և վճարվել հաշմանդամություն չունեցող աշխատակիցների չափով:
 • Ստանալ Զբաղվածությանը նախորդող անցումային շրջանի ծառայություններ (Pre-ETS), որոնք այլ կերպ կոչվում են «Ուսանողական ծառայություններ / Երիտասարդական ծառայություններ», եթե Դուք դեռահաս եք կամ չափահաս երիտասարդ և ունեք դաշնային և նահանգային օրենքներով սահմանված կարգի հաշմանդամություն:

CAP-ը կարող է օգնել Ձեզ

 • Հասկանալ՝ արդյոք դուք համապատասխանում եք Աշխատունակության վերականգնման դեպարտամենտի (DOR)-ի կողմից առաջարկվող աշխատանքի տեղավորման ծառայություններին, որոնք կօգնեն Ձեզ գտնել աշխատանք:
 • Հասկանալ՝ ինչպես պետք է մշակել զբաղվածության ծրագիր, որը կարող է ներառել նաև ինքնազբաղվածության ծրագիրը:
 • Իմանալ ավելին DOR-ի և Անկախ ապրելակերպի աջակցության կենտրոնների ծառայությունների մասին:
 • Պաշտպանել Ձեր շահերը, որպեսզի ստանաք Ձեզ անհրաժեշտ ծառայությունները:

Ինչպես կապվել Շահառուների աջակցման ծրագրի (CAP) հետ

Դուք կարող եք կապ հաստատել Շահառուների աջակցման ծրագրի հետ՝ զանգահարելով հետևյալ անվճար հեռախոսահամարով.
1-800-776-5746 կամ 
1-800-719-5798 (TTY)

DRC-ն օգնում է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հասկանալ իրենց իրավունքները, դառնալ սեփական շահերի պաշտպաններ և տրամադրում է իրավական ներկայացուցչի ծառայություններ հաշմանդամությանն առնչվող գործերում: