برنامه دستیار مشتری - چگونه برنامه دستیار مشتری می‌تواند به شما کمک کند

Publications
#5474.16

برنامه دستیار مشتری - چگونه برنامه دستیار مشتری می‌تواند به شما کمک کند

"حقوق معلولین کالیفرنیا" خدمات CAP را درسراسر ایالت ارائه می‌کند. CAP با ارائه اطلاعات، مشاوره و پشتیبانی به معلولین کمک می‌کند خدمات استخدامی از "اداره توانبخشی" (مانند کارآموزی، آموزش و شغل) دریافت کنند. CAP به حفظ حقوق افرادی که از "اداره معلولین"، "مراکز زندگی مستقل" یا سایر شرکای "دارای بودجه از توانبخشی" خدمات دریافت می‌کنند یا به خدمات این بخش‌ها نیاز دارند، کمک می‌کند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

برنامه دستیار مشتری (CAP)

"حقوق معلولین کالیفرنیا" خدمات CAP را درسراسر ایالت ارائه می‌کند. CAP با ارائه اطلاعات، مشاوره و پشتیبانی به معلولین کمک می‌کند خدمات استخدامی از "اداره توانبخشی" (مانند کارآموزی، آموزش و شغل) دریافت کنند. CAP به حفظ حقوق افرادی که از "اداره معلولین"، "مراکز زندگی مستقل" یا سایر شرکای "دارای بودجه از توانبخشی" خدمات دریافت می‌کنند یا به خدمات این بخش‌ها نیاز دارند، کمک می‌کند.

چه افرادی می‌توانند خدمات CAP دریافت کنند؟

افراد معلول که خدماتی را ازطریق "اداره توانبخشی"، "مراکز زندگی مستقل" یا سایر شرکای "دارای بودجه از توانبخشی" دریافت می‌کنند یا به این خدمات نیاز دارند.

برای تصمیم‌گیری درخصوص اینکه آیا می‌توانیم مستقیماً نمایندگی شما را به‌عهده بگیریم یا خیر، به نقاط مثبت پرونده‌تان، توانایی شما در پشتیبانی از خودتان و سایر منابع پشتیبانی که می‌توانید استفاده کنید و اینکه آیا مشکلتان در اولویت "اداره توانبخشی" قرار دارد یا خیر و آیا این اداره منابعی برای کمک به شما دارد یا نه، نگاهی می‌اندازیم.

مسئولیت‌های شما

 • در برنامه توانبخشی شغلی خود با "اداره توانبخشی" شرکت کنید.
 • کپی سوابق خود را در "اداره توانبخشی"
 • حفظ کنید.
 • به مشاور درباره تغییراتی که روی خدمات و اهداف "اداره توانبخشی" شما تأثیر می‌گذارد بگویید.
 • اگر چیزی را متوجه نمی‌شوید، سؤال بپرسید.

حقوق شما

 • برای خدمات درخواست کنید و ببینید آیا درمدت زمانی قابل قبول و براساس قانون آیا واجد شرایط این خدمات هستید.
 • در ارزیابی علایق و مهارت‌های کاری‌تان شرکت کنید و برنامه‌ای اختصاصی برای استخدام (IPE) تهیه کنید.
 • یک کپی کتبی از IPE خود دریافت کنید و همچنین درصورتی که "اداره توانبخشی" بخواهد خدمات شما را تغییر دهد، رد کند یا پرونده‌تان را ببندد، اطلاعیه کتبی دریافت کنید.
 • IPE خود را سالی یک‌بار مرور کنید.
 • اگر با تصمیم "اداره توانبخشی" مخالف هستید می‌توانید به آن اعتراض کنید و هنگامی که به اعتراضتان رسیدگی می‌شود، خدماتتان را ادامه دهید.
 • انتخاب‌های آگاهانه و مهمی داشته باشید و با رفتاری محترمانه مواجه شوید.
 • خدمات مناسب را به‌سرعت و بدون تأخیر
 • دریافت کنید.
 • در راستای یک هدف استخدامی تلاش کنید که به شما فرصت می‌دهد جایی که می‌خواهید کار کنید و دستمزدی برابر با کارمندان غیرمعلول دریافت کنید.
 • اگر نوجوان یا بزرگ‌سال جوان معلول هستید (طبق تعریف قانون ایالتی و فدرال)، خدمات مرحله گذر پیش‌استخدام (Pre-ETS) با نام "خدمات دانش‌آموز/ خدمات به جوانان" دریافت کنید.

"برنامه دستیار مشتری" می‌تواند به شما کمک‌کند

 • ببینید آیا واجد شرایط خدمات استخدام "اداره توانبخشی" (DOR) برای کمک به شما در پیدا کردن شغل هستید.
 • با نحوه تهیه برنامه‌ای برای استخدام که ممکن است شامل برنامه‌ای برای شغل آزاد باشد آشنا شوید.
 • درباره خدماتی که می‌توانید از "اداره توانبخشی" و "مراکز زندگی مستقل" دریافت کنید آشنا شوید.
 • برای دسترسی به خدمات مناسب خود پشتیبانی دریافت کنید.
   

نحوه تماس با "برنامه دستیار مشتری" (CAP)

می‌توانید ازطریق تماس تلفنی با شماره رایگان ما با "برنامه دستیار مشتری" تماس بگیرید:
1-800-776-5746 یا 
1-800-719-5798 (تله‌تایپ)

"برنامه دستیار مشتری" به افراد معلول کمک می‌کند با حقوق خود آشنا شوند، بتوانند از خودشان دفاع کنند و به آن‌ها در پرونده‌های مربوط به معلولیت کمک حقوقی ارائه می‌کند.