سیستم جدید ارائه‌دهنده پشتیبان کالیفرنیا برای خدمات حمایتی در منزل (IHSS) و معافیت خدمات مراقبت فردی (WPCS)

Publications
#8098.12

سیستم جدید ارائه‌دهنده پشتیبان کالیفرنیا برای خدمات حمایتی در منزل (IHSS) و معافیت خدمات مراقبت فردی (WPCS)

این نشریه اطلاعاتی در مورد سیستم جدید ارائه‌دهنده پشتیبان کالیفرنیا برای خدمات حمایتی در منزل (IHSS) و برنامه‌های معافیت خدمات مراقبت شخصی (HCBA) و جایگزین‌های مبتنی بر خانه و جامعه (HCBA) ارائه می‌دهد.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

این نشریه اطلاعاتی در مورد سیستم جدید ارائه‌دهنده پشتیبان کالیفرنیا برای خدمات حمایتی در منزل (IHSS) و برنامه‌های معافیت خدمات مراقبت شخصی (HCBA) و جایگزین‌های مبتنی بر خانه و جامعه (HCBA) ارائه می‌دهد. اگر برای دریافت خدمات در جامعه جهت ماندن در خانه یا نقل مکان از مرکز مراقبتی به کمک نیاز دارید، با شماره تلفن رایگان حقوق معلولین کالیفرنیا با شماره 5746-776 (800) یا TTY تماس بگیرید: 719-5798 (800). همچنین می‌توانید از وب‌سایت ما در آدرس زیر دیدن کنید www.disabilityrightsca.org.

خدمات حمایتی در منزل (IHSS) و معافیت خدمات مراقبت فردی (WPCS)

برنامه‌های IHSS و HCBA WPCS برای افراد دچار معلولیت از جمله کودکان خدمات مراقبتی ارائه می‌دهند. IHSS و WPCS به افراد این امکان را می‌دهند که به جای زندگی در مرکز مراقبتی بلند‌مدت مانند خانه سالمندان یا خانه‌های اقامتی مراقبتی به طور امن در منزل بمانند. خدمات IHSS و WPCS توسط مراقب در خانه شخص ارائه می‌شود. مراقب IHSS یا WPCS می‌تواند یکی از اعضای خانواده یا شخص دیگری باشد که توسط گیرنده خدمات IHSS و/یا WPCS انتخاب شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره IHSS،‌ می‌توانید از صفحه منابع خودحمایت‌گری IHSS در آدرس زیر دیدن کنید: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-service… یا به وب‌سایت سازمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا (CDSS) رجوع کنید:
https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services. جهت درخواست خدمات IHSS می‌توانید با دفتر محلی IHSS کانتی خود تماس بگیرید: https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معافیت‌های خدمات مبتنی بر خانه و جامعه (HCBS) و نحوه درخواست خدمات، می‌توانید از صفحه منابع خودحمایتگری برای خدمات درمانی در آدرس زیر دیدن کنید: https://www.disabilityrightsca.org/resources/health-care?page=1

سیستم ارائه‌دهنده پشتیبان

سازمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا سیستم ارائه‌دهنده پشتیبان دائمی (BUPS) برای IHSS و HCBA WPCS را راه‌اندازی کرده است. برنامه BUPS برای گیرندگان واجد شرایط IHSS و WPCS در زمانی که ارائه‌دهندگان معمول آنها در دسترس نباشند، خدمات موقتی IHSS یا WPCS را توسط ارائه‌دهندگان پشتیبان فراهم می‌کند.1 برنامه BUPS توسط دفتر کانتی یا اداره عمومی قابل اجرا است. برای درخواست خدمات BUPS می‌توانید با اداره عمومی یا دفتر کانتی که در آن زندگی می‌کنید، تماس بگیرید:

حداکثر ساعات و استثنا‌های BUPS

گیرندگان واجد شرایط BUPS حداکثر کلاً 80 ساعت در هر سال مالی ایالتی (1 جولای تا 30 ژوئن) دریافت می‌کنند که در تاریخ 1 جولای هر سال به 80 ساعت بازنشانی می‌شود. استثناهای محدودیت سالانه 80 ساعته بر مبنای نیاز برای گیرندگان دچار نقص شدید اعطا می‌شود. استثناها نباید از 160 ساعت IHSS یا WPCS در هر سال مالی بیشتر شوند. این استثناها تنها در صورتی قابل اعطا هستند که بودجه استثنا در قانون بودجه سالانه دولت لحاظ شده باشد. یعنی اگر بودجه‌ای برای استثنا در بودجه دولتی برای سال مالی لحاظ نشده باشد، استثنائی برای محدودیت
80 ساعته سالانه در آن دوره اعطا نخواهد شد.

ساعات استفاده‌شده از BUPS از کل ساعات مجاز ماهانه IHSS/WPCS گیرنده کسر می‌شود و نباید ساعات مجاز ماهانه یا حداکثر تعداد ساعات مجاز را تغییر دهد.2 برای مثال، اگر فردی 35 ساعت IHSS یا WPCS مجاز در ماه داشته باشد و 5 ساعت از BUPS در یک ماه استفاده کند، این فرد هنوز 30 ساعت IHSS/WPCS برای استفاده در بقیه ماه دارد. ارائه‌دهنده نمی‌تواند بیشتر از ساعت مجازی که گیرنده‌ای می‌تواند در یک ماه دریافت کند، برای وی مطالبه کند.

گیرنده چند ساعت BUPS می‌تواند داشته باشد؟

 • گیرندگانی که دچار آسیب شدید نیستند‌، به حداکثر 80 ساعت BUPS در هر سال مالی ایالتی محدود می‌شوند.
 • گیرندگانی که دچار آسیب شدید هستند، ممکن است حداکثر تا 160 ساعت BUPS در هر سال مالی ایالتی در صورت وجود بودجه دریافت کنند.

دفتر کانتی چگونه تشخیص می‌دهد که گیرنده دچار آسیب شدید شده است؟

گیرنده برای اینکه واجد شرایط عنوان «دچار آسیب شدید» باشد، باید به 20 ساعت یا بیشتر در هفته در یک یا چند حیطه خدمات مراقبت شخصی غیرپزشکی، تهیه وعده غذایی، تمیزکاری موردنیاز هنگام تهیه غذا و تغذیه، و خدمات پیراپزشکی نیاز داشته باشد.3 اگر به کمتر از 20 ساعت در هفته برای این خدمات نیاز دارید، با عنوان آسیب‌دیدگی غیرشدید لحاظ می‌شوید. تعداد ساعات مورد نیاز برای هر خدمات را می‌توانید در اطلاعیه اقدام IHSS (‏NOA) پیدا کنید. سپس باید تمام ساعات مورد نیاز خود را در NOA خود جمع کنید تا مشخص شود آیا به 20 ساعت خدمات یا بیشتر نیاز دارید یا خیر.

اداره دولتی و دفتر کانتی از یک سیستم فناوری اطلاعات به نام سیستم مدیریت پرونده، اطلاعات و پرداخت حقوق و دستمزد II (‏CMIPS II) استفاده می‌کنند. این برنامه به شهرستان‌ها امکان می‌دهد تا برنامه و مزایای IHSS در کالیفرنیا را مدیریت کنند. برای دریافت حداکثر 160 ساعت خدمات BUPS، باید کادر «استثنای ساعات BUP» در سیستم CMIPS II اداره عمومی/دفتر کانتی علامت زده شود. اگر پرداختی ارائه‌دهنده پشتیبان با نرخ صحیح انجام نشود، دفتر کانتی می‌تواند در CMIPS اصلاح را انجام دهد تا پرداختی ارائه‌دهنده با نرخ صحیح انجام شود. در آینده، CMIPS به دفتر کانتی/اداره عمومی اجازه نمی‌دهد که به مواردی که تمام ساعات خدمات حمایتی مصرف شده، ارائه‌دهنده پشتیبان اختصاص دهد.4

احراز شرایط BUPS

گیرنده در صورتی که به موارد زیر نیاز فوری داشته باشد، واجد شرایط خدمات BUPS است:

 • برای خدمات حمایتی پشتیبان مربوط به خدمات مراقبت شخصی که توسط ارائه‌دهنده فعلی قابل انجام نیست، «یا»
 • به این دلیل که گیرنده در حال انتقال از یک مؤسسه به جامعه است و هنوز ارائه‌دهنده‌ای پیدا نکرده است

نیاز فوری به صورت زیر تعریف می‌شود:

 • بلافاصله بوده و نمی‌توان آن را تا زمانی به تعویق انداخت که ارائه‌دهنده‌ای در دسترس باشد،
 • تأثیر مستقیمی بر گیرنده IHSS دارد،
 • به تأخیر انداختن نیاز احتمالاً سلامت و/یا ایمنی گیرنده IHSS را تهدید می‌کند، و
 • ممکن است منجر به نیاز به خدمات اورژانسی و/یا رفتن به مراکز آسایشگاهی شود.5

برنامه BUPS نمی‌تواند افراد داوطلب از میان دوستان و خانواده شما را ملزم کند که به جای خدمات BUPS به شما کمک کنند.

مسئولیت‌های دفتر کانتی

دفتر کانتی یا اداره عمومی باید موارد زیر را در مدیریت BUPS انجام دهند:

 • استخدام،‌ ثبت‌نام و حفظ فهرستی از ارائه‌دهندگان واجد شرایط BUPS.
 • پاسخ به درخواست‌ها و تعیین صلاحیت برای خدمات BUPS.
  • از جمله اینکه آیا خدمات پشتیبان برای افرادی که از مؤسسه‌ای به مراقبت‌های خانگی منتقل می‌شوند مناسب است یا خیر.
 • در صورت امکان، گیرندگان به حداقل یک یا چند ارائه‌دهنده BUPS که با اولویت‌ها و نیازهای آنها همسو هستند، ارجاع داده شوند.
  • اگر دفتر کانتی نتواند ارائه‌دهنده‌ای در دسترس برای ارجاع پیدا کند، نمی‌تواند دریافت خدماتBUPS را برای گیرندگان تضمین کند.
  • اگر گیرنده‌ای به ارائه‌دهنده پشتیبان مراجعه نکند یا آن را خاتمه دهد، گیرنده باید ارائه‌دهنده‌ای غیر BUPS را پیدا کرده و استخدام کند.
 • اختصاص دادن ارائه‌دهنده BUPS به گیرنده، با تاریخ شروع و پایان خدمات قابل اجرا.6
 • اگر استثنایی برای محدودیت 80 ساعته سالانه اعطا شد، به گیرندگان اطلاع داده شود که از ساعات بیشتری برای ارائه‌دهنده پشتیبان برخوردار هستند.7
 • وارد کردن اطلاعات را در CMIPS II. CMIPS II به دفتر کانتی یا اداره عمومی امکان می‌دهد تا ارائه‌دهندگان BUPS را تعیین کنند، ساعات BUPS موجود و استفاده‌شده را ثبت و پیگیری و استثناهایی را اعطا کند.
 • سیستم را حداقل در ساعات کاری عادی از دوشنبه تا جمعه، به استثنای روزهای تعطیل اجرا کند.8

BUPS برای انتقال‌ها در جامعه

از خدمات BUPS می‌توان برای کمک به افرادی استفاده کرد که از مؤسسات به جامعه منتقل می‌شوند. افرادی که از حبس خارج می‌شوند نیز مشمول این خدمات هستند. برای افرادی که در حال انتقال به جامعه هستند، دفتر کانتی یا اداره عمومی باید این موارد را مشخص کند:

 • گیرنده در هنگام انتقال به چه میزان مراقبت فوری نیاز دارد.
 • با توجه به سایر منابع و خدمات موجود، آیا استفاده از BUPS مناسب و ایمن خواهد بود یا خیر،
 • آیا گیرنده در مدیریت ارائه‌دهنده BUPS با مشکل روبرو خواهد شد یا خیر،
 • از آنجایی که خدمات موقتی هستند، گیرنده ممکن است تا زمان یافتن ارائه‌دهنده دائمی به حمایت مستقیم دوستان و/یا خانواده نیاز داشته باشد.

برنامه BUPS نمی‌تواند افراد داوطلب از میان دوستان و خانواده شما را ملزم کند که به جای خدمات BUPS به شما کمک کنند.

رد خدمات BUPS مرتبط به انتقال خانه

اگر از خدمات BUPS مورد نیاز برای انتقال از مؤسسه‌ای به خانه خود محروم شده‌اید، می‌توانید موارد زیر را لحاظ کنید:

 • از مؤسسه/نهاد هماهنگ‌کننده بخواهید که به دفتر محلی کانتی یا اداره عمومی اجرا‌کننده برنامه BUPS اطلاع دهد که می‌توانید با کمک ارائه‌دهنده پشتیبان به طور مطمئن مرخص شوید.
 • به دفتر کانتی یا اداره عمومی توضیح دهید که دارای طرح ترخیص موردتأیید پزشک هستید که اجازه ترخیص شما و خدماتی را می‌دهد که برای تأیید صلاحیت دریافت BUPS نیاز دارید.

مشکلات دسترسی به BUPS و رد خدمات:

 • می‌توانید در مورد عدم وجود ارائه‌دهندگان پشتیبان در فهرست ثبت BUPS شهرستان، با دفتر محلی شورای نظارت کانتی خود تماس بگیرید.
 • برای رد درخواست BUPS و/یا خدمات مشتری یا شکایات ارائه‌دهنده، می‌توانید یک نسخه از فرم شکایت اداره عمومی را درخواست و شکایت خود را ثبت کنید.
 • برای راهنمایی می‌توانید با دفتر کانتی تماس بگیرید.
 • برای کمک می‌توانید با خط دریافت بازخورد DRC تماس بگیرید.

پرداخت و احراز صلاحیت برای ارائه‌دهنده پشتیبان

ارائه‌دهندگان پشتیبان در برنامه تحت BUPS‏ 2.00 دلار در ساعت دستمزد مازاد دریافت می‌کنند و ممکن است واجد شرایط اضافه کاری باشند. افراد برای اینکه صلاحیت کار به عنوان ارائه‌دهنده پشتیبان را احراز کنند، باید:

 1. در 10 سال گذشته به هیچ یک از جرایم ردیف 1 یا 2 محکوم نشده باشند،
  • امکان استفاده از معافیت‌ها برای ارائه‌دهندگان BUPS وجود ندارد.
 2. از نظر قانونی اجازه کار در ایالات متحده را داشته باشد،
 3. ارائه‌دهنده ثبت‌شده در برنامه IHSS در دفتر کانتی یا اداره عمومی شهری باشد که گیرنده آنجا ساکن است و الزامات محلی را برای درج در فهرست ثبت BUPS کانتی یا اداره عمومی برآورده کند. درج نام فردی که تمام الزامات ثبت‌نامی برای ارائه‌دهنده IHSS را تکمیل نکرده باشد، در فهرست ثبت BUPS امکان‌پذیر نیست.

ثبت‌نام به عنوان ارائه‌دهنده BUPS

افرادی که علاقه‌مند هستند ارائه‌دهنده پشتیبان شوند، باید با اداره عمومی (PA) یا دفتر کانتی که می‌خواهند آنجا کار کنند تماس بگیرند.

برای یافتن اطلاعات مربوط به دفتر IHSS یا اداره عمومی کانتی خود، پیوندهای صفحه 1 این نشریه را دنبال کنید.

ارائه‌دهندگان BUPS ملزم به انجام موارد زیر هستند:

 1. موارد زیر را تکمیل و به دفتر کانتی یا اداره عمومی ارسال کنند:
  • فرم ثبت‌نام ارائه‌دهنده برنامه IHSS (‎‏SOC 426)،
  • فرم توافقنامه ارائه‌دهنده برنامه IHSS (‎‏SOC 846)، و
 2. انجام بررسی سوابق جنایی اثر انگشت وزارت دادگستری (DOJ) در یک مرکز اسکن زنده موردتأیید.

محدودیت‌های ساعات کاری ارائه‌دهنده در هفته

برای تعداد ساعاتی که ارائه‌دهنده IHSS/WPCS می‌تواند در یک هفته کار کند، محدودیت‌هایی وجود دارد. حداکثر ساعات هفتگی را می‌توان با تقسیم ساعات مجاز ماهانه گیرنده بر 4 محاسبه کرد. [مثال: گیرنده IHSS با 100 ساعت در ماه ÷ 4 = حداکثر 25 ساعت در هفته.] این محاسبه تعداد ساعاتی را که ارائه‌دهنده می‌تواند در هفته کار کند و حداکثر ساعات اضافه کاری مجاز را تعیین می‌کند. محدودیت‌های کلی ساعات کاری ارائه‌دهنده در هفته به شرح زیر است:

یک ارائه‌دهنده ← یک گیرنده

 • ارائه‌دهنده‌ای که برای یک گیرنده کار می‌کند، نمی‌تواند بیش از 70 ساعت و 45 دقیقه در هفته برای IHSS و/یا WPCS ترکیبی کار کند.9

یک ارائه‌دهنده ← چندین گیرنده

 • ارائه‌دهنده‌ای که برای چندین گیرنده کار می‌کند، نمی‌تواند بیش از 66 ساعت در هفته برای IHSS و/یا WPCS ترکیبی کار کند، مگر اینکه معافیتی لحاظ شود.10

یک گیرنده ← چندین ارائه‌دهنده

 • گیرنده‌ای با چندین ارائه‌دهنده می‌تواند حداکثر ساعات هفتگی را به هر نحوی که از نظر خودش مناسب است، بین ارائه‌دهندگان تقسیم کند. مجموع ساعات انجام کار توسط همه ارائه‌دهندگان در یک هفته نباید از حداکثر ساعات هفتگی گیرنده بیشتر شود.11

برای اطلاعات بیشتر در مورد محدودیت‌ها و معافیت‌های ساعات کاری IHSS/WPCS در هفته و نحوه درخواست آنها می‌توانید نشریه DRC، «قوانین جدید برای IHSS» را مطالعه کنید: اضافه‌کاری و تغییرات مرتبط و تغییرات اخیر در معافیت‌های ساعات کاری IHSS و WPCS برای ارائه‌دهندگان در آدرس زیر است: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportiveservice….

همچنین می‌توانید از وب‌سایت خدمات مراقبتی فردی معافیت خدمات درمانی سازمان کالیفرنیا در آدرس زیر دیدن کنید: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Personal-CareServices-Overt….

معافیت‌های IHSS/WPCS برای محدودیت‌های ساعات کاری در هفته

برنامه‌های IHSS و WPCS هر کدام فرآیندی برای درخواست معافیت از محدودیت‌های ساعات کاری در هفته دارند. «معافیت ساعات اضافه کاری WPCS در هفته» جدا از «محدودیت‌های معافیت ساعات کاری IHSS در هفته» است. هر دو معافیت به ارائه‌دهنده IHSS/WPCS اجازه می‌دهد حداکثر تا 360 ساعت در ماه از ساعت‌های ترکیبی IHSS و WPCS کار کند که نباید از ساعات مجاز ماهانه برای گیرنده خدمات بیشتر شود. ارائه‌دهندگان برای تأیید اینکه بتوانند تا 360 ساعت در ماه کار کنند، تنها به یک معافیت IHSS یا اضافه‌کاری WPCS نیاز دارند. آنها نیازی به داشتن هر دو معافیت ندارند. ارائه‌دهندگانی که «معافیت محدودیت ساعات کاری هفته» به آنها داده می‌شود، حداکثر به 90 ساعت کار در هفته محدود می‌شوند که نباید از 360 ساعت در ماه بیشتر شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد «معافیت IHSS» برای محدودیت‌های ساعات کاری هفته می‌توانید نشریه DRC با عنوان «تغییرات اخیر در معافیت ساعات کاری IHSS و WPCS در هفته برای ارائه‌دهندگان» را در این آدرس مطالعه کنید: https://www.disabilityrightsca.org/publications/recentchanges-to-in-ho… همچنین می‌توانید درباره «معافیت اضافه‌کاری ساعات کاری ‏WPCSدر هفته» در این آدرس آنلاین زیر اطلاعات کسب کنید: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Personal-CareServices-Overt….

معافیت‌های BUPS از محدودیت‌های ساعات کاری در هفته

برنامه IHSS نامه‌هایی به گیرندگان (SOC 2271A) و ارائه‌دهندگان (SOC 2271) ارسال می‌کند که حاوی اطلاعاتی در مورد حداکثر ساعاتی است که ارائه‌دهنده می‌تواند در هفته کار کند. اگر گیرنده‌ای با چندین ارائه‌دهنده نیاز به استفاده از خدمات BUPS داشته باشد، ممکن است معافیتی موقت از محدودیت‌های ساعات کاری ارائه‌دهنده برای یکی از دیگر ارائه‌دهندگان عادی تأیید شود تا به جای ارائه‌دهنده BUPS به عنوان ارائه‌دهنده پشتیبان کار کند؛‌ این موقعیت به شرح زیر است:

یک ارائه‌دهنده ← چندین گیرنده

 • مادامی‌ که ساعات کاری ارائه‌دهنده بیشتر از 66 ساعت در هفته نشود، گیرنده می‌تواند بدون درخواست تأییدیه کانتی برای معافیت موقت «محدودیت ساعات کاری در هفته» ساعات کاری را به ارائه‌دهنده دیگری اختصاص دهد.12

چندین ارائه‌دهنده ← یک گیرنده

 • گیرنده می‌تواند بدون درخواست تأییدیه کانتی برای معافیت موقت «محدودیت ساعات کاری در هفته» ساعات کاری را به ارائه‌دهنده دیگری اختصاص دهد، مادامی‌ که این کار باعث نشود ارائه‌دهنده بیشتر حداکثر ساعات هفتگی گیرنده کار کند.13

اگر گیرنده ارائه‌دهنده‌ای پشتیبان که عضو BUPS نیست انتخاب کند، ارائه‌دهنده پشتیبان واجد شرایط دریافت 2.00 دلار دستمزد مازاد به ازای هر ساعت نیست.

درخواست معافیت‌های BUPS برای محدودیت‌های ساعات کاری هفته

به طور کلی، ارائه‌دهنده‌ای که ساعات کاری بیشتر از حداکثر ساعات هفتگی گیرنده کار می‌کند، نمی‌تواند بدون تأیید شهرستان این کار را انجام دهد. در صورت نیاز به معافیت موقت از محدودیت‌های ساعات کاری هفته، گیرندگان و ارائه‌دهندگان باید در اسرع وقت با اداره عمومی یا دفتر کانتی تماس بگیرند. اگر به دلیل عدم دسترسی به دفتر کانتی یا عدم درخواست پیش از موعد تخلفی صورت گرفت، ارائه‌دهنده باید برای برطرف کردن تخلفات صورت‌گرفته با دفتر کانتی تماس بگیرد.14

نحوه کسب اطلاعات بیشتر درباره حقوقتان

اگر درباره حقوق قانونی خود سؤالی دارید:

 • با خط دریافت بازخورد DRC به شماره زیر تماس بگیرید: 1-800-776-5746.
 • با دفتر مدافعه حقوق مددجویان DRC (‏OCRA) به شماره‌های زیر تماس بگیرید:
  • کالیفرنیا شمالی 7032-390-800-1 (TTY‏877-669-6023)
  • کالیفرنیا جنوبی 6712-833-866-1 (TTY‏877-669-6023)

منابع خودحمایت‌گری IHSS

نشریات خودحمایتگری DRC برای IHSS:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss

خدمات حمایتی در منزل (IHSS): راهنمایی برای مدافعان:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

 • 1. نامه تمام کانتی‌ها (ACL) 22-65
 • 2. ACL شماره 65-22
 • 3. راهنمای خط مشی و روندها (‏MPP) 30-701(s)(‏1‏‏)
 • 4. ACL شماره 105-22
 • 5. ACL شماره 65-22 و 01-16
 • 6. ACL شماره 105-22
 • 7. ACL شماره 105-22
 • 8. ACL شماره 65-22
 • 9. قانون رفاه و نهادها بخش 12300.4
 • 10. قانون رفاه و نهادها بخش‌های 12300.4، 12301.1
 • 11. ACL شماره 01-16
 • 12. ACL شماره 22-65
 • 13. ACL شماره 22-65
 • 14. ACL شماره 18-54