Virus Corona (COVID-19) - Gia Cư

Publications
#F123.05

Virus Corona (COVID-19) - Gia Cư

Rất nhiều người đang nói về việc di dời trong đại dịch COVID-19. Một số đang tự hỏi thống đốc nói gì về việc trục xuất. Những người khác muốn biết liệu họ có thể bị trục xuất ngay bây giờ hay không. Trong tờ thông tin này, chúng ta sẽ nói về việc trục xuất.

Biết các quyền hợp pháp của bạn

Các Biện Pháp Bảo Vệ Gia Cư Liên Quan đến COVID-19

Rất nhiều người đang nói về việc trục xuất trong đại dịch COVID-19. Một số người đang băn khoăn đối với những điều thống đốc nói về trục xuất. Những người khác thì muốn biết liệu họ có thể bị trục xuất vào thời điểm này hay không. Trong tờ thông tin này, chúng tôi sẽ trao đổi về việc trục xuất.

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Thống Đốc Newsom cho biết các chính quyền địa phương có thể ngừng các trường hợp trục xuất liên quan đến COVID-19. Thống đốc không ngừng tất cả các trường hợp trục xuất.

Lúc này, mỗi thành phố và hạt có các chính sách khác nhau. Mỗi thành phố/hạt có một sắc lệnh riêng công bố cho người dân biết cách tiến hành trục xuất trong thời điểm này. Quý vị nên xem xét sắc lệnh của thành phố hoặc hạt của quý vị để tìm hiểu thêm.

Sắc lệnh của một số thành phố và hạt bảo vệ người thuê nhà không bị trục xuất trong trường hợp họ không trả tiền thuê nhà vì Virus Corona. Dưới đây là những ví dụ về các trường hợp trục xuất mà một số chính quyền địa phương đã ngừng lại:

  1. Trường hợp thu nhập hộ gia đình của quý vị bị giảm đáng kể vì quý vị bị mất việc do COVID-19,
  2. Nếu quý vị phải thanh toán khoản chi phí y tế tự trả đáng kể do đại dịch COVID-19 hoặc
  3. Nếu quý vị có nhu cầu chăm sóc trẻ đặc biệt do đại dịch.

Một số nơi cũng hạn chế việc trục xuất vô điều kiện trong cuộc khủng hoảng.

Lưu ý: Không có lệnh hoãn toàn bộ trường hợp trục xuất. Một số trường hợp trục xuất vẫn được tiến hành. Nếu bị trục xuất ngay lúc này, quý vị cần gọi cho tòa án ngay lập tức để tìm hiểu về những việc cần làm nhằm bảo vệ bản thân mình.

Hàng ngày, chính quyền sẽ đưa ra các sắc lệnh mới, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin này thường xuyên.

Để biết thêm thông tin hoặc nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đang bị trục xuất vì lý do liên quan đến COVID-19, vui lòng truy cập các liên kết sau đây:

Sắc Lệnh N-28-20 của Thống Đốc Newsom:
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.16.20-Executive-Order.pdf

Thành Phố Alameda:
https://tinyurl.com/ujqm2ed

Thành Phố Fresno:
https://tinyurl.com/t5ys8wn

Thành Phố Los Angeles:
https://tinyurl.com/wu9yrrw

Thành Phố Pasadena:
https://tinyurl.com/r2asecy

Thành Phố Richmond:
https://tinyurl.com/rrll3de

Thành Phố Sacramento:
https://tinyurl.com/rttkvd9

Thành Phố San Francisco:
https://tinyurl.com/tbky88h

Hạt San Luis Obispo:
https://tinyurl.com/vzsvmws

Thành Phố Santa Monica:
https://tinyurl.com/qt3etz7

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.